Badania Ideologii Radia Maryja
informacje o genezie i ideologii rozgłośni o. T. Rydzyka

NOWOŚCI

WYKROCZENIA, KARY, PROCESY
2003-2005 Przewodnicząca KRRiT Danuta Waniek nie reaguje na skargi w sprawie nadawania reklam i propagowania ksenofobii przez Radio Maryja.
2007-08-30 Przewodnicząca KRRiT Elżbieta Kruk
wezwała do zaprzestania nadawania ukrytych reklam "Naszego Dziennika", WSKSiM, "Anioła Stróża", fundacji Nasza Przyszłość i fundacji Lux Veritatis.
2009-07-31 Przewodniczący KRRiT W. Kołodziejski zwrócił się o zapobieżenie reklamom SKOK-ów w przyszłości.
2010-10-20 Przewodniczący KRRiT Jan Dworak wezwał do zaprzestania nadawania reklam WSKSiM i książek (sprzedawanych przez fundację Nasza Przyszłość).
2011-02-11 Sąd Rejonowy w Toruniu ukarał dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka karą 3,5 tys. zł grzywny za prowadzenie zbiórki bez zezwolenia.
2011-05-09 J. Dworak wezwał RM „do zaniechania działań polegających na emitowaniu audycji, które mogą zawierać treści dyskryminujące ze względu na narodowość” (zob. też informację Radia TOK).
2011-06-17 Sąd Okręgowy w Toruniu utrzymał w mocy wyrok skazujący o. Tadeusza Rydzyka na 3,5 tys. zł grzywny za prowadzenie nielegalnej zbiórki publicznej.
2012-03-30 J. Dworak ukarał Radio Maryja za nielegalne reklamy. Kara wynosi 4 tys. zł. (odpowiedź KRRiT na część skarg).
2012-04-04 KRRiT wezwała FLV do "zaniechania umieszczania w audycjach rozpowszechnianych przez niego treści i przekazów naruszających art. 16 c" ustawy o radiofonii i telewizji. Chodzi o nadawanie nieoznakowanych reklam przez TV Trwam. Zostałem o tym poinformowany jako autor skargi z 12 grudnia 2011 r.
2012-07-10 KRRiT upoważniła przewodniczącego Jana Dworaka do ponownego ukarania Radia Maryja za nadawanie ukrytych reklam. Kara wynosi 20 tys. zł. Radio Maryja ma darmową koncesję "nadawcy społecznego", ale nie wolno mu w ogóle nadawać reklam, co jednak robi wiele razy dziennie.
2013-07-19 Sąd oddalił odwołanie Warszawskiej prowincji Redemptorystów od kary z marca 2012 r. za reklamy w audycjach z maja 2011 r.
2013-07-23 Przewodniczący KRRiT J. Dworak upomniał o. T. Rydzyka za propagowanie ksenofobii zarówno w audycjach RM (drugie upomnienie), jak Telewizji Trwam: „Zwracam się do Księdza o unikanie w przyszłości tego typu treści w działalności TV Trwam i Radia Maryja.”
2013-07-24 Sąd oddalił odwołanie WPR od kary 20 tys. zł z lipca 2012 r. za reklamy w audycjach RM z grudnia 2011 r.
2014-01-28 Po skardze Warszawskiego Forum Lewicy KRRiT upomniała RM za homofobię.
2014-04-28 KRRiT po raz trzeci ukarała RM za nadawanie reklam. Chodziło o reklamę usług WSKSiM należącej do FLV. Tym razem KRRiT badała program RM z własnej inicjatywy. Kara wyniosła 30 tys. zł.
2014-05-21 NSA potwierdził wyrok WSA, który uznał za prawidłowe rozstrzygnięcia KRRiT dotyczące komkursu na kanały w multipleksie cyfrowym, w tym odmowę przyznania koncesji Telewizji Trwam.
2014-09-26 KRRiT po raz czwarty ukarała RM karą finansową (13 tys. zł) za reklamowanie sprzedaży miesięcznika "Wychowawca" w audycji z 2013-10-16.
2014-09-26 KRRiT ukarała TV Trwam karą finansową w wysokości 50 tys. zł za pochwalenie przestępstwa w czasie relacji z demonstracji, jaka odbyła się w listopadzie 2013 r. w Warszawie. Zarówno prowadzący audycję o. Piotr Dettlaff, jak gość programu dr Krzysztof Kawęcki chwalili spalenie tęczy na pl. Zbawiciela. KRRiT działała z własnej inicjatywy.
2014-09-30 WSA oddalił skargę FLV na wysokość opłaty koncesyjnej wyznaczonej przez KRRiT Telewizji Trwam za nadawanie przez multipleks cyfrowy.
2014-12-05 KRRiT nałożyła na nadawcę RM karę 1000 zł za zachętę do korzystania z oferty reklam w TV Trwam nadaną 2013-12-28. Jest to piąta kara finansowa nałożona na RM za nadawanie reklam. Decyzja KRRiT, odpowiedź skarżącemu.
2015-06-03 KRRiT nałożyła na FLV, nadawczynię TV Trwam, karę 30 tys. zł za nadanie nieoznakowanej półgodzinnej reklamy (tekst decyzji). Decyzja, która była odpowiedzią na skargę (tym razem nie moją), została ogłoszona 22 czerwca. Przy poprzednim takim naruszeniu, z grudnia 2011 r., po mojej skardze KRRiT w kwietniu 2012 r. tylko wezwała FLV do zaprzestania naruszania przepisów.
2016-07-07 KRRiT upomniała Radio Maryja za antysemityzm. W piśmie do o. Janusza Soka przewodniczący Rady pisze: „(…) zwracam się do Ojca Prowincjała o zaniechanie promowania w programie Radia Maryja poglądów antysemickich i postaw dyskryminacyjnych (…)”. Rada nie zgodziła się stanowiskiem Prowincji Redemptorystów przesłanym przez jej prawnika Benedykta Fiutowskiego.
2016-07-07 Ta sama audycja, za którą zostali upomnieni redemptoryści była nadawana przez telewizję o. Tadeusza Rydzyka. KRRiT upomniała więc za antysemityzm również Telewizję Trwam. W piśmie do o. Tadeusza Rydzyka przewodniczący Rady pisze: „(…) zwracam się do Księdza Prezesa o zaniechanie promowania w programie Telewizji Trwam poglądów antysemickich i postaw dyskryminacyjnych (…)”. Rada nie zgodziła się stanowiskiem fundacji Lux Veritatis przesłanym przez jej prawnika Benedykta Fiutowskiego.


Nieprawdziwe stwierdzenia i przemilczane fakty w czasie kampanii propagandowej Radia Maryja i zależnych od niego posłów na rzecz prywatnej telewizji Trwam - zobacz wpis w moim blogu pt. Czy Telewizja Trwam powinna być uprzywilejowana?
Pytania posłów zadane na posiedzeniach sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu 19 i 26 lutego 2012 r. z odpowiedziami KRRiT (PDF, 14 MB, 30 s.).


Mimo, że jeszcze na początku grudnia o. Rydzyk ponownie obiecywał rozpoczęcie budowy kościoła fundacji Lux Vertatis na wiosnę 2011 r. (w 2009 r. mówił o wiośnie 2010 r.), to 20 grudnia wystąpił o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę kościoła i parku wodnego. W następnych tygodniach narzekał na utrudnienia ze strony władz. Nadal ogłasza nielegalną zbiórkę publiczną na ten kościół. M.in. za tę zbiórkę o,. Rydzyk został w zeszłym roku ukarany grzywną i obecnie ściga go komornik.

Cenzura w „Niedzieli”

„Niedziela” (tygodnik stale nielegalnie reklamowany w RM) odmówiła publikacji
tekstu Pawła Milczarka krytykującego PiS. Komentarz Katarzyny Wiśniewskiej.


Atak na dziennikarzy na Jasnej Górze!     Zobacz też komentarz.
Stanowisko komisji kultury i środków przekazu: godzenie w konstytucyjne normy wolności słowa i prawo do informacji (dyskusja: 15 VII, 26 VII).
Odpowiedź dziennikarki na oskarżenia rzucane przez o. Rydzyka.


2011-06-17 Sąd Okręgowy w Toruniu potwierdził orzeczenie Sądu Rejonowego, który w lutym ukarał o. T. Rydzyka grzywną 3500 zł za ogłaszanie zbiórek publicznych, które nie miały zezwolenia. Te same zbiórki są ogłaszane nadal w Radiu Maryja i innych mediach o. Rydzyka.
Tymczasem sąd przekazał orzeczenie do wykonania.

Znieważenie Rzeczypospolitej i sądu przez o. T. Rydzyka.

Sprostowanie informacji dotyczących zbiórek publicznych o. Tadeusza Rydzyka
Sąd ukarał o. T. Rydzyka nie za zbieranie na telewizję, szkołę, budowę kościoła itd., ale za to, że ogłasza zbiórkę, która nie ma zezwolenia, co znacząco zmniejsza możliwości społecznej kontroli nad nią.
- Przepisy o zbiórkach nie są wykwitem nowego totalitaryzmu, pochodzą z II RP.
- Nie jest prawdą, że o. Rydzyk nie ma pieniędzy, sam przyznał, że ma pensję w WSKSiM.
- Fundacja Lux Veritatis jest prywatną fundacją dwóch obywateli - T. Rydzyka i J. Króla, zakon nie ma z nią nic wspólnego. Potwierdzał to poprzedni prowincjał o. R. Bożek, który w wywiadzie prasowym mówił: „Prowincja jest właścicielem Radia Maryja i tylko jego. Nie mamy nic wspólnego ani z telewizją, ani ze szkołą, ani z «Naszym Dziennikiem»”. (dziękuję ogrodnicowi za przypomnienie w dyskusji w blogu http://glosrydzyka.blox.pl/)

11 II Sąd Rejonowy w Toruniu skazał o. T. Rydzyka za ogłaszanie zbiórek publicznych bez zezwolenia na grzywnę 3500 zł. O. P. Andrukiewicz został uniewinniony jako najemny lektor, który nie miał wpływu na to, co czyta. Wyrok jest nieprawomocny. Rozprawa odwoławcza - 17 VI.

Część nielegalnych reklam w RM to, równie nielegalne, zbiórki publiczne (zob. nagrania). Toczy się śledztwo.

Napisałaś/eś pracę magisterską o Radiu Maryja? Podziel się, opublikuj ją w tym WWW!


Zakazane przepisy w RM


Wielkie dni Kapeli znad Baryczy

Radio Maryja o abp. Paetzu 2002-2009

Radio Maryja zapłaci za kłamstwa 10 tys. zł.

KRRiT i W. Kołodziejski kryje Radio Maryja: dwadzieścia rodzajów reklam, wysłane wezwanie do bezzwłocznego ustosunkowania się, ale kontrola „kościelnego nadawcy społecznego" wymaga konsultacji z autorytetami. Wniosek jest prosty: przewodniczący KRRiT ciężko zaniedbał obowiązki służbowe i powinna się tym zająć prokuratura.


akcja Daj babci ulotkę!


Protest przeciwko reklamom u „nadawcy społecznego". Wyślij list z protestem według wzorów, a po miesiącu skargę na brak odpowiedzi KRRiT na ten list.Informacje bieżące:

Podstawy

Dokumenty

Filmy, audycje radiowe, montaże, zdjęcia

Artykuły

Analizy

Prace licencjackie, magisterskie i inne

Zarzuty

Nihil novi sub sole

Muzyka

 • „Wiatr wieje, kogut pieje” Mariusz Czubaj, Małgorzata Wilczewska, „Polityka”, przedruk w „Opoce”. Artykuł o muzyce inspirowanej religią.

Satyra

Informacje o Radiu Maryja i podobnych mediach w serwisie Świeckiej Polski Wszystko jest możliwe - blog Rafała Maszkowskiego nie tylko o radiu

monitoring Radia Maryja w Facebooku


Słuchalność Radia Maryja i oglądalność TV Trwam
1994: 3%, 1997: 6%, I-III 2006: 2.5%, IV-VI 2008: 1.8%, VI-VIII 2009: 1.6%

Słuchalność na podstawie badań OBOP (1994-97), udział w rynku słuchalności i zasięg dzienny wg badań SMG/KRC (od 2001 r.), oglądalność TV Trwam wg AGB Nielsen Media Research, wskaźnik AMR (średnia liczba widzów) pomnożony przez 10 (już nie przez 100, jak w czasach, kiedy średnia liczba widzów wynosiła kilka tys. osób; obecnie wynosi 50-60 tys.)
Badania słuchaczy radia robione przez SMG/KRC dotyczą trzech kolejnych miesięcy. Do skali czasowej wykresu został wybrany miesiąc środkowy. W tych badaniach 100% rynku słuchaczy radiowych to ok. 30 mln osób w zakresie wiekowym 15 do 75 lat. W badaniach występuje też pojęcie zasięgu (dziennego i tygodniowego - jaki procent osób słuchał danej rozgłośni choćby niedługo, w dniu lub tygodniu poprzedzającym badanie), zwykle większy niż udział, który odzwierciedla proporcje czasu poświęcane przez populację słuchaczy radiowych na słuchanie danej rozgłośni.
Orientacyjna skala z prawej strony pokazuje liczbę słuchaczy RM przy założeniu, że te same udziały różnych rozgłośni w rynku (albo ten sam zasięg) przeliczają się na tę samą liczbę słuchaczy. Duża liczba wyznawców o. Rydzyka słuchających radia prawie przez całą dobę może powiększać wysokość udziału, spora liczba słuchaczy okazjonalnych, szukających sensacji i skandali, może go pomniejszać. Dodatkowo można dodać ok. 15% żeby uwzględnić brak słuchaczy powyżej 75 roku życia wśród ankietowanych.
Dane o oglądalności TV Trwam są przeliczone na liczbę osób i, ze względu na widownię niegdyś 100 razy, a obecnie ok. 10 razy mniejszą niż liczba słuchaczy RM, pokazane w 10-krotnym powiększeniu. Skala procentowa po lewej stronie nie ma do nich zastosowania, bo AGB Nielsen przyjmuje inna wielkość widowni telewizyjnej (37,5 mln osób) niż SMG/KRc liczbę słuchaczy radia (ok. 30 mln osób).
UWAGA: dane od 2011 do 2012 r. są niepewne i zaniżone z powodu zmiany procedur w AGB Nielsen i braku zainteresowania ujawnianiem przez TV Trwam oglądalności. Danych od drugiej połowy 2012 r. nie zamieściłem na wykresie. Obecnie AGB Nielsen ponownie bada oglądalność TV Trwam, są dostępnie niektóre dane od 2014 r.


Procentowy udział reklam w programie Radia Maryja
reklamy
Oszacowanie jest przybliżone, jest oparte na monitoringu części programu, ale przeliczone na całkowity czas jego trwania. Dane są uśrednione miesięcznie, po kliknięciu można zobaczyć wykres bez uśredniania. Oszacowanie to dolne przybliżenie, bo niektóre reklamy mogły nie zostać zanotowane. Wysokie wyniki w niektóre dni wynikają z nadawania długich audycji wypełnionych reklamami. Wynik powyzej 50% 19 IX 2009 r. to transmisja z imprezy reklamowej sieci wRodzinie. Skala pozioma ma postać rok.miesiąc, a wartość jest wyrażona w procentach czasu trwania programu. Nadawanie reklam przez posiadacza koncesji „nadawcy społecznego” jest nielegalne. Przykładowy spis reklamodawców Radia Maryja.
Biskupi w Radiu Maryja

Ilu biskupów występowało w Radiu Maryja w poszczególnych miesiącach. Dane w różnych ujęciach i objaśnienia - po kliknięciu na wykres podstawowy poniżej.

biskupi w miesiącu

Konsorcjum


O. Tadeusz Rydzyk jako biznesmen i organizator:
 • Espebepe - akcje przedsiębiorstwa budowlanego kupione za pieniądze ze zbiórki „na stocznię” i za kredyt bankowy, firma zbankrutowała, kredyt został wykupiony za część wartości
 • „Ilustrowany Kurier Polski” - bydgoski popularny dziennik. Kupiony, po roku-dwóch - plajta
 • „Nasz Dziennik” - dawniej „Słowo Powszechne" prokomunistycznego PAX-u (który zresztą współpracuje z o. Rydzykiem). Przy nakładzie 36 tys. trzeba do niego dopłacać.
 • Telewizja Trwam - nieudana próba wymuszenia opłat od tv kablowych; bardzo mała liczba widzów. Próba wymuszenia oddania na jej potrzeby kanału w multpleksie cyfrowym się nie udała. Zabrakło ok. 150-200 mln zł.
 • wiercenia geotermalne - były nadzieje na produkcję prądu i dopłaty do niego, ale gorącej wody jest za mało i jest na to za zimna. Koszty były wysokie, a starania o fundusze z NFOŚiGW nieudolne. Można by zrobić ciepłownię, ale trzeba bardzo dużo zainwestować w pompy cieplne i rury do transmisji, a i tak w takim przypadku większość energii byłaby wytwarzana z gazu.
 • zbiórka publiczna FLV - początkowo fundacja zbierała nielegalnie, ale w 2008 r. została przeprowadzona nieudolna (celowo?) próba legalizacji - zbieranie przez podstawionych ludzi, nie związanych formalnie z fundacją, a wniosek nie zawierał wymaganych informacji. FLV nadal zbiera nielegalnie, o. Rydzyk został za to ukarany grzywną.
 • telefonia wRodzinie - plany pozyskania 500 tys. abonentów w pół roku, było 50 tys., po roku podobno 100 tys., potem rozwód z CenterNetem i duże straty.
 • telefonia "w naszej rodzinie" - w ogóle działa? Plany z pewnością skromniejsze.
 • WSKSiM - powstał duży budynek, nadal toczy się postępowanie w sprawie podatków nie zapłaconych przy manipulowaniu jego własnością. Uczniów jest niewielu, więc nie przynosi dochodów, a raczej straty, ale uczniowie przydają się jako klaka na radiomaryjnych zjazdach.
 • Młodzieżowe Koła Przyjaciół Radia Maryja - klęska.
 • Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci - mimo, że organizatorzy chwalą się 160 tys. członków, na zjazdy ogólnokrajowe przyjeżdża kilkaset. Więcej było kilka lat temu, teraz to już schyłek.
 • ...

 • Kontakt: Rafał Maszkowski.
  Przy wykorzystywaniu materiałów z tego WWW proszę o podawanie źródła: http://www.radiomaryja.pl.eu.org/
  Prawa autorskie materiałów własnych:
  http://www.radiomaryja.pl.eu.org/ - WWW site by Rafał Maszkowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported License. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.radiomaryja.pl.eu.org/.