Metody propagandowe RM

Metody propagandowe można podzielić (za "Historią propagandy" Olivera Thomsona) na racjonalne, częściowo racjonalne i emocjonalne. Podział ten przypomina inny, na propagandę białą, szarą i czarną, ale te dwa podziały się nie pokrywają i są niezależne od siebie. Odcień szarości propagandy ma określać stopień opierania się na faktach, a zarówno metody racjonalne, jak emocjonalne mogą posługiwać się równie dobrze faktami jak zmyśleniami. Zwykle czarna propaganda, grająca na emocjach nie występuje sama i ma pewną domieszkę propagandy racjonalnej i częściowo racjonalnej, choćby z powodu trudności utrzymania przez cały czas tego samego tonu, a również dla uwiarygodnienia tych bardziej emocjonalnych, a mniej opartych na faktach przekazów.

Propaganda racjonalna polega na wyborze (tendencyjnym lub nie) faktów i logicznym argumentowaniu. RM stosuje metody propagandy racjonalnej w połączeniu z innymi metodami.

Propaganda w części racjonalna wg American Institute of Propaganda Analyzis (za Thomsonem) to: ataki osobiste, oddziaływanie na wyobraźnię, gloryfikacja, "stanowisko przeciętnego obywatela", szerokie wykorzystywanie pojęć o konotacji negatywnej i gładkich ogólników (glittering generalities).

Propaganda emocjonalna to wywoływanie nienawiści, strachu, posługiwanie się wiarą religijną, opieranie się na uprzedzeniach rasowych. Inne środki to muzyka, tłumne zgromadzenia, mgliste obietnice. Apogeum propagandy emocjonalnej jest "pranie mózgu". To prosta technika polegająca na "wprowadzeniu słuchaczy w stan wściekłości, desperacji, krańcowej frustracji, by potem zaoferować im łatwe wyjście z tragicznej sytuacji - oczywiście zgodne z ich [propagandystów] programem i hasłami".

Poniżej niektóre przykłady technik propagandowych RM: