Pytania i odpowiedzi

amicus Plato
sed magis amica veritas

Niniejszy FAQ (Frequently Asked Questions) odpowiada na typowe pytania dotyczące Radia Maryja i jego ideologii, które mogły nie zostać wystarczająco dobrze wyjaśnione w WWW http://www.radiomaryja.pl.eu.org/. FAQ jest dostępny jako http://www.radiomaryja.pl.eu.org/faq.html oraz wysyłany regularnie do grupy usenetowej alt.pl.radio.radiomaryja. Proszę o nadsyłanie pytań i odpowiedzi.

Pytania

Odpowiedzi


Kontakt do przesyłania propozycji dodatków i zmian: radio@radiomaryja.pl.eu.org