Etyka dziennikarska

RM podkreśla znaczenie moralności, również w pracy dziennikarza. Etyce dziennikarskiej (a raczej katolickiej etyce dziennikarskiej) był poświęcony szereg audycji. Przyjrzyjmy się postawie etycznej dziennikarzy RM, posiłkując się Kartą Etyki Mediów. KEM została podpisana w 1995 r. przez wiele stowarzyszeń dziennikarzy oraz przez przedstawicieli poszczególnych mediów. Kodeks głosi następujące zasady: