datawydarzenie
1990.02.10Do Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Krakowie - Łagiewnikach ojciec Tadeusz Rydzyk przyjeżdża z pracującym w Niemczech dyplomatą Ivano Pietrobellim. Podczas spotkania zapada decyzja o tworzeniu Radia Maryja, którego zadaniem ma być nowa ewangelizacja. W marcu pomysł zyskuje aprobatę prowincjała oo. redemptorystów w Polsce ojca Leszka Gajdy, co jest równoznaczne z oficjalnym podjęciem starań o Radio.
1991.06Radio Maryja otrzymuje pierwsze pozwolenie na stacje nadawcze w Toruniu i Bydgoszczy.
1991.11Pierwsze audycje Radia. Od początku pracuje w nim dwóch kapłanów ze zgromadzenia oo. redemptorystów - ks. Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor, oraz ks. Jan Mikrut. Oficjalna inaugurcja: 8 XII.
1992Policja zatrzymała o. Rydzyka jadącego swoim fordem po wypiciu wina. O. Rydzyk odmówił wylegitymowania się i dmuchania w alkomat.
1992-1993?16 diecezji pożycza o. Rydzykowi częstotliwości uzyskane w wyniku uzgodnień z władzami na potrzeby nieistniejących jeszcze rozgłośni.
1993Pierwsze spotkanie słuchaczy Radia Maryja na Jasnej Górze.
1994.01Powstało roczne Studium Dziennikarskie przy Radiu Maryja.
1994.06Radio Maryja dostało ogólnopolską koncesję, która zawiera zapis o systematycznym obejmowaniu zasięgiem 80 proc. Polski. Zaczyna też nadawać za pośrednictwem satelity Galaxy do Ameryki Północnej i Środkowej.
1995, latoPodczas kampanii prezydenckiej, o. Rydzyk obwinił kandydata UW Jacka Kuronia o zbrodnie stalinizmu, łącznie z Katyniem i wywózkami na Sybir. Zasugerował też, że lata spędzone przez Kuronia w więzieniu były elementem politycznej gry. O innej kandydatce - Hannie Gronkiewicz-Waltz - mówiono w Radiu per "ta pani". Na antenie słuchacze przekonywali, że nie należy na nią głosować, bo jest Żydówką i masonką.
Komisja Episkopatu ds. środków społecznego przekazu stwierdziła wtedy: "Niektóre media katolickie, np. Radio Maryja, stały się niestety narzędziem rozpowszechniania nieprawdy, a czasem nawet pomówień dotyczących kandydatów".
1995, latoStefania B. z Bydgoszczy zgłosiła policji zaginięcie ze swojego mieszkania 217 tys. marek niemieckich należących do o. Rydzyka. Ten na przesłuchaniu w prokuraturze stwierdził, że pieniądze należały do Radia Maryja i miały służyć do zakupu sprzętu w Niemczech.
Prokurator wszczął śledztwo z art. 208 kk (zuchwała kradzież z włamaniem). Dochodzenie okazało się jednak niełatwe, gdyż - jak poinformowała po kilku dniach bydgoska policja - złodzieje nie zostawili żadnych śladów, poza wyjętymi z framugi drzwiami do pomieszczenia z pieniędzmi. Policjanci doszli początkowo do wniosku, że rabusie posłużyli się podrobionym kluczem, którym otworzyli najpierw zewnętrzne drzwi, potem zaś wystawili z zawiasów drugie - wewnętrzne. Po kilku tygodniach i przeprowadzeniu paru ekspertyz oraz tzw. eksperymentów procesowych okazało się jednak, że wyjęcie z ramy drzwi do pokoju jest możliwe tylko od wewnątrz - co oznacza, iż włamanie zostało upozorowane. We wrześniu Stefanii B., która zgłosiła rzekome włamanie, prokurator postawił zarzut składania fałszywych zeznań. Przy okazji wyszło na jaw nielegalne przewożenie pieniędzy przez granicę.
1995.10.23Oświadczenie komisji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu stwierdzające, że Kościół nie włącza się w kampanię wyborczą ale robi to wbrew stanowisku Episkopatu Radio Maryja, które stało się "narzędziem rozpowszechniania nieprawdy", rozpowszechnia fałszywe informacje i obraża, nie dając pomówionym prawa do odpowiedzi.
1996.04Urząd Celny poinformował prokuraturę rejonową w Toruniu o sprowadzeniu przez Radio Maryja z Niemiec bez cła i podatku dwóch mercedesów jako podarowanych rozgłośni "przedmiotów kultu", a więc towarów zwolnionych z opłat na mocy ustawy o stosunku państwa i Kościoła. "Akty darowizny okazały się fałszywe" - napisali prokuratorom celnicy.
1996.07.14Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk i około 150 tysięcy słuchaczy przybyło po raz czwarty na Jasną Górę.
1996.10.24W trakcie wieczornej audycji padła propozycja, aby posłom, którzy głosowali za złagodzeniem ustawy antyaborcyjnej, "ogolić głowy jak prostytutkom zadającym się z Niemcami". Śledztwo w sprawie lżenia zostało wszczęte i od razu objęte ścisłą tajemnicą - przez rok nie przedostała się do prasy żadna informacja na jego temat.
1996Umowa z Episkopatem w sprawie stworzenia rady programowej i sformalizowania ruchu Rodzina RM.
1996Prymas powołał zespół trzech biskupów, którzy mieli sprawować "opiekę" nad rozgłośnią. O. Rydzyk nie stawiał się jednak na spotkania. Nie udało się też doprowadzić do przedstawienia przez kierownictwo Radia statutu powstałej przy nim Rodziny Radia Maryja.
Episkopat zażądał od Rodziny Radia Maryja przedstawienia statutu. Bez skutku. "To znaczy, że nie chce się stosować do normalnych zasad posłuszeństwa, które obowiązują w Kościele" - skomentował sekretarz Episkopatu bp Tadeusz Pieronek.
1996, jesieńW ramach kampanii wyborczej do Sejmu w Radiu Maryja występuje Marian Krzaklewski. Stwierdza że warunkami przystąpienia partii do AWS-u jest odcięcie się od liberalizmu gospodarczego i brak związków z SB i masonerią. Dyskusja ze słuchaczami tylko o tym czy można dopuścić do tego żeby w AWS-ie było kilku masonów czy nie może być żadnego trwała godzinę.
1997Upadek Stoczni Gdańskiej. NSZZ "Solidarność" sprzedaje cegiełki na wykupienie Stoczni, konkuruje z nim Radio Maryja zbierające pod tym samym hasłem świadectwa udziałowe Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
1997Do Sejmu z list AWS weszło 18 osób popieranych przez Radio Maryja.
1997.10Papież wzywa zwolenników Radia Maryja do jedności z Episkopatem.
1997.11.25Prymas surowo skrytykował o. Rydzyka i jego Radio. W liście do prowincjała redemptorystów napisał: "Gdy idzie o dobro, zasada: "kto nie jest z nami, jest przeciwko nam", nie jest zasada ewangeliczna. (...) Wtedy zamyka się droga misyjna ku nawracaniu błądzących. (...) Wielebny o. Rydzyk, mimo popularności i poparcia wielkich rzesz, nie może żądać dla siebie przywilejów i stać ponad prawem. Sam słuchałem wypowiedzi o. Rydzyka (...) i byłem upokorzony pychą, z jaką mówił o ministrze spraw wewnętrznych i administracji".
1998.01.29Od 29 stycznia środowiska Radia Maryja oprócz miesięcznika "Rodzina Radia Maryja" wydają "Nasz Dziennik". Gazeta ma 250 tys. nakładu, wydaje ją spółka SPES, której szefem jest syn posłanki AWS Haliny Nowiny-Konopczyny. Redaktorem naczelnym jest Artur Górski, prezes Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Redakcja deklaruje, że "Nasz Dziennik" "będzie odtrutką na zalew kłamstwa i manipulacji ze strony lewicy". "Dziennik", krytyczny wobec koalicji AWS-UW, sympatyzuje z częścią posłów AWS (zwłaszcza z ZChN). Mocno zaangażował się w kampanię przeciw rządowemu projektowi reformy administracyjnej. Nazywa tę kampanię walką o "zachowanie integralności Polski". Autorytetem politycznym "Naszego Dziennika" jest poseł Jan Łopuszański, którego opinie często przytacza jako własne. "Nasz Dziennik" często powołuje się także na opinie Zygmunta Wrzodaka, np. o "antypolskim", "komuno-liberalnym" programie Balcerowicza.
1998.03Nowym właścicielem "Ilustrowanego Kuriera Polskiego" (dziennika, który wychodzi w Bydgoszczy, a jego nakład nie przekracza 30 tys.) został ojciec Stanisław Jan Golec - redemptorysta z Wrocławia. Oficjalnie nie ma jednak żadnego potwierdzenia, że jest to zakup kontrolowany przez Radio Maryja, ale to właśnie zakon redemptorystów jest właścicielem toruńskiej radiostacji. Motywy zakupu dziennika nie są jasne: czy chodzi o początek budowania sieci gazet lokalnych, a może o przejęcie drukarni w pomieszczeniach, w których mieści się redakcja "Kuriera"?
1998, lato-jesieńKampania poparcia dla demonstracji Kazimierza Świtonia w Oświęcimiu.
1998.07.12Sto tysięcy wiernych słuchaczy Radia Maryja przybyło na wezwanie ojca Tadeusza Rydzyka na Jasną Górę na VII spotkanie.
1998.08Pobicie dziennikarzy przez o. Rydzyka w "Tormięsie".
1998, jesieńRadio Maryja prowadzi kampanię wyborczą do samorządów poprzez "Rodzinę Polską", której prezesem jest prof. Piotr Jaroszyński. Wybory zostały prawie całkowicie przegrane przez Radio.
1999.06Nie doszło do wizyty papieża w siedzibie Radia Maryja, choć wiadomo, że zabiegał o to ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor toruńskiego Radia Maryja. Papież jednak publicznie pochwalił Radio za działalność ewangelizacyjną.
1999.07.11Spotkanie słuchaczy RM na Jasnej Górze.
1999.09Europejski Ośrodek Badań i Akcji wobec Rasizmu i Antysemityzmu prowadzący badania na zlecenie Rady Europy uznał Radio Maryja za zagrożenie dla demokracji, szerzące antysemityzm, ksenofobię i rasizm.
1999.10.02I spotkanie młodych słuchaczy RM na Jasnej Górze.
1999.12.14Debata Sejmowa dot. sprawozdania KRRiT. NIK stwierdza dyskryminację Radia Maryja przy rozdziale częstotliwości.
2000.06.04II spotkanie dzieci słuchaczy RM (Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci) na Jasnej Górze.
2000.07.05VI spotkanie słuchaczy RM w Doylestown (amerykańskiej Częstochowie).
2000.07.16VIII spotkanie słuchaczy RM na Jasnej Górze.
2000, lato-jesieńRadio Maryja aktywnie bierze udział w kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi.
2000.09.16II spotkanie młodych słuchaczy RM na Jasnej Górze.
2000.10.16Wyjazd do Watykanu.
2001W diecezji tarnowskiej jej ordynariusz biskup Wiktor Skworc wydał zarządzenie w sprawie biur Radia Maryja. Przypomniał proboszczom, że mogą one działać wyłącznie za zgodą biskupa.
2001.02.23Do Rady Miejskiej Torunia został złożony wniosek o przekazanie bez przetargu za 1% wartości 54 ha gruntów po JARZE (Jednostce Armii Radzieckiej) fundacji o. Tadeusza Rydzyka na potrzeby Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Wśród ponad 300 wnioskodawców był również jeden z radnych. Autorzy pisma zapowiadają zainwestowanie 600-800 mln zł, a grunty to tylko ok. 5% tej kwoty. Wiele osób znajdzie zatrudnienie przy budowie, a po ukończeniu stała pracę znajdzie tam 1,5 tys. osób.
2001, wiosna-latoKampania nacisków na Radę Miejską Torunia. O. Rydzyk twierdzi, że zbuduje w Toruniu na podarowanym za darmo gruncie Centrum Polonia in Tertio Millenio zawierające aulę, basen, bibliotekę, centrum komputerowe i medialne, dom opieki, domy studenckie, hospicjum, kąpielisko otwarte, klasztor, kościół, miejską halę widowiskowo-sportową, Muzeum Osiągnięć Narodu Polskiego, osiedle dla pracowników, parkingi, pomniki, przychodnię, sklepy, stadion, stołówkę i szkołę wyższą. Koszt budowy początkowo o. Rydzyk oceniał na 500 mln. zł, później na "wiele razy więcej".
2001.04Prezes Związku Narodowego Polskiego Edward Moskal powtórzył esbeckie oskarżenia Jana Nowaka-Jeziorańskiego o zajmowanie wysokiego stanowiska w administracji hitlerowskiej w Polsce. Oszczerstwa powtórzył "Nasz Dziennik" i Radio Maryja.
2001.07Rada Miejska Torunia nie oddała o. Rydzykowi za darmo 54 ha gruntu miejskiego wartego 20-40 mln zł. 23 głosy przeciw oddaniu, 20 za. O. Rydzyk zakupił później 25 ha w innym miejscu Torunia.
2001.07.07IX spotkanie słuchaczy RM na Jasnej Górze.
2001.08Szturm telefoniczno-listowy na władze Torunia po wypowiedzi Ryszarda Bendera: "Zasypujmy władze Torunia tysiącami, dziesiątkami, setkami tysięcy protestów."
Druga ofensywa dotyczy zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy, w której ma siedzibę Radio Maryja. Plan, który nie pozwalał na rozbudowę istniejących budynków zaskarżył w NSA wojewoda.
2001Sejm zmienił ustawę o radiofonii tak, że Radio Maryja mogło zaoszczędzić milion złotych na darmowej koncesji.
2001.09III spotkanie "Młodzieży Radia Maryja" na Jasnej Górze.
2001.09Rozpoczyna działalność Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, uczelnia wyższa z prawem do przyznawania licencjatu (wyższe studia zawodowe) oraz prowadząca kursy podyplomowe. Następczyni Studium Dziennikarskiego, również służąca szkoleniu propagandystów Radia Maryja. Wniosek o uznanie szkoły został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego i zatwierdzony przez MEN w 2001 r. (ministrem edukacji był wtedy prof. Edmund Wittbrodt). Uprawnienia do prowadzenia kursów podyplomowych dla nauczycieli MEN przyznał o. Rydzykowi wcześniej (za ministra prof. Mirosława Handke, który zresztą występował kilka razy w Radiu Maryja, a znany jest też z dania nagrody książce przytaczającej argumenty kreacjonistów i pomyłki o 700 mln. zł przy liczeniu płac nauczycieli). Niektórzy wykładowcy wpisani do dokumentów złożonych w ministerstwie, zapytani o swój udział w przedsięwzięciu przez dziennikarzy, nie wiedzieli, że wykładają na WSKSiM. Widocznie brakowało dusz do wypełnienia warunków wymaganych przez Radę Główną i ministerstwo.
2001.10Fundacja Nasza Przyszłość złożyła protest do projektu miejscowego planu zagospodarowania tzw. JAR-u, który nie przewiduje miejsca pod uczelnię o. Rydzyka.
2001.12.07Poczta Polska wydała znaczek reklamujący Radio Maryja zatwierdzony przez ministra łączności Tomasza Szyszko (AWS-ZChN).
2001.12.07Obchody 10-lecia Radia Maryja w Toruniu.
2002.03.12Episkopat Polski powołał kolejny zespół do spraw "Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja". W jego skład weszli czterej biskupi: Stanisław Wielgus (ordynariusz płocki), Andrzej Suski (ordynariusz toruński), Marian Gołębiewski (ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski) oraz - jako przewodniczący - Sławoj Leszek Głódź (przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu i biskup polowy). Z wymienionych tylko bp Gołębiewski nie występuje na falach Radia.
2002.05Zarząd Torunia odrzucił wszystkie protesty do planu zagospodarowania przestrzennego tzw. osiedla JAR. Także ten związany z brakiem tam miejsca pod uczelnię o. Tadeusza Rydzyka.
2002.05.25IV Spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci RM na Jasnej Górze z udziałem bp Edwarda Janiaka.
2002.06Powstaje serwis http://www.radiomaryja.pl.eu.org/.
2002.07.13X spotkanie Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze. Przybyło 200 tys. osób.
2002.08"Gazeta Wyborcza" pisze o tym, że Bundeswehra poprosiła o interwencję niemieckie ministerstwo obrony w sprawie programów nadawanych na fali 7400 kHz zarezerwowanej dla wojska. Ministerstwo poprosiło o interwencje polski sztab Generalny, który zażądał wyjaśnień od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
2002.08.27O. Rydzyk ogłasza oświadczenie, że nie popiera żadnej partii startującej w jesiennych wyborach. Na antenie ostro krytykowana jest Liga Polskich Rodzin, z którą o. Rydzyk jest w konflikcie, mocno reklamowany jest Ruch Katolicko-Narodowy i niektórzy inni kandydaci.
2002.08Od 1 października biura Radia Maryja działające w parafiach diecezji warszawskiej mają zostać zamknięte, chyba że "przełożeni tych instytucji poproszą i otrzymają zgodę" na kontynuowanie działalności od kardynała Józefa Glempa.
2002.09.13Powołany przez Episkopat Polski Zespół Troski Duszpasterskiej o Radio Maryja wydał wczoraj wraz z polskim zwierzchnikiem zakonu redemptorystów, któremu ta rozgłośnia podlega, następujące oświadczenie:
"W dniu 13.09.2002 r. w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Troski Duszpasterskiej o Radio Maryja z przedstawicielami Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Podczas spotkania przeanalizowano realizację 5. punktu Umowy między Konferencją Episkopatu a Warszawską Prowincją Redemptorystów (z dnia 18.11.1994 r.). Wyjaśniono, że w większości diecezji istnieją stosowne umowy określające działanie Radia Maryja i jego biur. Są także diecezje, w umowach z którymi brak ustaleń dotyczących działania biur, jak i takie, z którymi umowy nie zostały zawarte. Zarząd Warszawskiej Prowincji Redemptorystów prowadzi rozmowy mające na celu prawne uregulowanie działania Radia we wszystkich diecezjach. Zgodnie z punktem 3. Umowy prowincjał redemptorystów oświadczył, że w najbliższym czasie przedstawi Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski znowelizowany projekt Statutu Radia Maryja. Zespół przyjął z zadowoleniem fakt, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Dyrekcja Radia Maryja wydała oświadczenie, iż Radio chce służyć wszystkim Polakom i z tego powodu żadna partia polityczna nie może powoływać się na poparcie Radia. Jednocześnie Zespół wyraża głębokie zaniepokojenie podjętą w mediach kampanią, która pragnie narzucić szerokiej opinii publicznej wizję Kościoła katolickiego w Polsce podzielonego, co nie odpowiada rzeczywistości. Ustalono termin następnego spotkania.
bp Sławoj Leszek Głódź, bp Marian Gołębiewski, bp Stanisław Wielgus, bp Andrzej Suski, ojciec Zdzisław Klafka, prowincjał redemptorystów".
2002.09.25Przy pracach remontowych w siedzibie Radia Maryja zginął robotnik.
2002.10.07Abp Tadeusz Gocłowski w rozmowie z Agnieszką Kublik i Moniką Olejnik w "Gazecie Wyborczej": "Radio Maryja weszło na płaszczyznę ściśle polityczną, obierając kierunek skrajnej prawicy. To radio całkowicie się sprzeniewierzyło temu, czemu miało służyć."
2002.10 Kolejna próba przejęcia 54 ha po JARZE. W środę, na ostatniej w tej kadencji sesji, rada ma rozpatrywać projekt uchwały, który sygnuje pięciu radnych prawicy: Roman Półtorak (niezrzeszony) oraz Barbara Królikowska-Ziemkiewicz, Maria Skrzypek, Andrzej Wojciechowski i Janusz Świercz (wszyscy AWS) o przekazaniu Fundacji Nasza Przyszłość o. Tadeusza Rydzyka 54 ha komunalnej ziemi po dawnej jednostce armii radzieckiej bez przetargu i z 99-procentową bonifikatą od opłat.
2002.10Zakon redemptorystów kupił od władz miejskich za 4 mln zł 22 ha ziemi koło Portu Drzewnego pod Toruniem.
2002.10.10319 zebranie Episkopatu Polski we Wrocławiu. Bp Sławoj Leszek Głódź, który kieruje powołanym w marcu tego roku Zespołem Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja: "Umowa Episkopatu z Radiem Maryja z 1994 r. będzie renegocjowana. Ta umowa w wielu punktach nie jest realizowana. Przewiduje ona, że każda diecezja, która podpisała umowę z Radiem Maryja, powinna mieć swojego przedstawiciela, który raz na kwartał będzie omawiał treść programów emitowanych na antenie. Tak się jednak nie dzieje."
2002.10.22Tragedia pod klasztorem oo. redemptorystów w Toruniu. Jeden pracownik zginął, a drugi został ciężko ranny w wykopie, do którego osunęła się potężna betonowa płyta. Są wątpliwości co do legalności robót.
2002.11.25TVP emituje film Jerzego Morawskiego o o. Rydzyku, który przypomina o operacjach finansowych radia nielegalnych wg prawa cywilnego i kanonicznego oraz opowiada o działalności o. Rydzyka w latach 80-tych.
Radio Maryja i zakon redemptorystów protestuje i oskarża autora o naruszenie praw autorskich użycie materiałów archiwalnych - co Morawski odrzuca.
O filmie z dezaprobatą wypowiada się prymas Józef Glemp.
Zespół ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja wyraża "uznanie dla ewangelizacyjnej działalności Radia Maryja" i mówi o "głębokim zaniepokojeniu" z powodu "nasilającej się kampanii przeciw osobom i instytucjom kościelnym prowadzona przez określone media."
Przeciwko filmowi zaprotestowało Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" (dawniej "Pax" Bolesława Piaseckiego).
2002.11.27Prymas Józef Glemp rozmawiał z Radiem Zet: " [Radio Maryja] rzeczywiście odstaje od jedności". Fakt, że na falach tej rozgłośni wielu biskupów przekazuje życzenia świąteczne uznał za gest wyłącznie grzecznościowy i pozorny."
"Radio Maryja to problem poważny" - powiedział kard. Glemp dodając, że nie ma zastrzeżeń co do spraw doktrynalnych "natomiast - podkreślił Prymas - podejmowanie równolegle przy Episkopacie lub poza Episkopatem pewnych przedsięwzięć wskazuje na dość duży podział tak między wiernymi jak i duchownymi".
Prymas wyraził ubolewanie, że Episkopat nie ma wpływu na rozgłośnię, która działa jako radiostacja katolicka. "Nie jesteśmy dobrze doinformowani o tym, co się w Radiu Maryja dzieje i jakie są dalsze perspektywy. Jeśli się zakłada stację telewizyjną i my o tym nie wiemy jest to dla nas trochę ambarasujące" - powiedział gość Radia Zet. Na pytanie, czy rozwiązania nie mogłaby przynieść rozmowa Prymasa w cztery z dyrektorem Radia, kard. Glemp odparł: "Takie rozmowy były, ale o Rydzyk ma przecież swoje stanowisko... Nie chcę wchodzić w szczegóły" - dodał Prymas Polski.
2002.11.28Ponad sto w większości starszych osób demonstrowało przed kancelarią premiera w obronie Radia Maryja. W tym czasie w urzędzie odbywała się konferencja dotycząca publikacji nt. o. Rydzyka i jego radia.
2002.12.01Papież przesłał swe błogosławieństwo słuchającym modlitwy "Anioł Pański" "za pośrednictwem Radia Maryja".
2002.12KRRiT podejmuje decyzję o przeprowadzeniu monitoringu Radia Maryja. Ponieważ monitoring polega na dostarczeniu nagrań przez samego nadawcę trzy kolejne próby się nie udają: Radio dostarcza zniekształcone nagrania.
2002.12.03"Gazeta Polska" wytyka Radiu Maryja komunistyczną proweniencję wielu gwiazd w nim występujących.
2002.12.06Po wielokrotnych zapowiedziach o. Rydzyk złożył w KRRiT wniosek o koncesję dla telewizji satelitarnej "Trwam". Powstanie telewizji ogłosił na obchodach 11 rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu.
2002.12.30Rada Etyki Mediów: "Publikacja filmu była potrzebnym głosem na temat ważnego społecznie zjawiska, jakim jest Radio Maryja". W liście do przewodniczącego KRRiTV członkowie Rady podkreślają że "film oparty głównie na świadectwie jednej osoby, przesycony komentarzem niejednokrotnie napastliwym wobec dyrektora rozgłośni, sprawia wrażenie materiału tendencyjnego, który miał skompromitować ojca Rydzyka". - Autor stawia jednak ważne dla opinii publicznej pytania o zgodność z prawem działań organizacyjno-finansowych dyrektora Radia Maryja. Szkoda, że film nie podjął próby rozpoznania społecznej roli Radia Maryja - wówczas mógłby się stać początkiem niezwykle potrzebnej dyskusji o ofercie programowej tej rozgłośni, a także dialogu z rzeszami jej zwolenników - podkreśla Rada.
2002.12"Rada Etyki Mediów po obejrzeniu filmu Jerzego Morawskiego pt. "Imperium Ojca Rydzyka" wyraża przekonanie, że publikacja tego filmu była potrzebnym głosem na temat ważnego społecznie zjawiska, jakim jest Radio Maryja. Radio to, mając miliony wiernych słuchaczy i licznych zwolenników odgrywa istotną rolę w polskim życiu publicznym, i dlatego może i powinno być przedmiotem zainteresowania niezależnych dziennikarzy. Autor, dociekając prawdy, zabiegał o udział w filmie ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka oraz pracowników toruńskiej rozgłośni. Spotkał się jednak z odmową. Film, oparty głównie na świadectwie jednej osoby, przesycony komentarzem niejednokrotnie napastliwym wobec dyrektora rozgłośni, sprawia wrażenie materiału tendencyjnego, miał skompromitować ojca Rydzyka. Autor stawia jednak ważne dla opinii publicznej pytania o zgodność z prawem działań organizacyjno-finansowych dyrektora Radia Maryja. Szkoda, że film nie podjął próby rozpoznania społecznej roli Radia Maryja - wówczas mógłby się stać początkiem niezwykle potrzebnej dyskusji o ofercie programowej tej rozgłośni, a także dialogu z rzeszami jej zwolenników."
2003.01.02Prymas Józef Glemp w rozmowie z KAI: "Radio Maryja jest fenomenem tak w Polsce jak i w Kościele. Jest to Radio ojców Redemptorystów i nie posiada statutu, który byłby afirmowany przez Episkopat lub Stolicę Apostolską. Wiemy, że Radio Maryja ma kilka milionów słuchaczy, z których część bardzo emocjonalnie podąża za ideą kierownictwa Radia. Tam, gdzie są emocje, tam może rodzić się dobro, ale także poczucie zagrożenia. Boję się takich uproszczeń, jak to np., że kto krytykuje o. Dyrektora, jest wrogiem Kościoła. Słuchaczom Radia Maryja życzę, aby nie szerzyli lęków i poczucia zagrożenia, ale aby przypomnieli sobie słowa Chrystusa, o głoszeniu Dobrej Nowiny całemu stworzeniu."
2003.01.24Władysław Frasyniuk, szef Unii Wolności w piśmie do przewodniczącego KRRiT: "Radio Maryja prowadzi działalność sprzeczną z konstytucją RP i z ustawą o radiofonii i telewizji, szerzy nienawiść, nietolerancję i brak poszanowania dla ludzi o odmiennych poglądach".
2003.02.12Prymas Józef Glemp w audycji TVP? "Linia specjalna": - Nie jestem słuchaczem Radia Maryja - zadeklarował Prymas Polski, pytany o antysemickie treści pojawiające się w audycjach rozgłośni. Jednocześnie nazwał księży Adama Bonieckiego i Michała Czajkowskiego, na których opinie powołała się dziennikarka, nietypowymi, gdyż są oni "wyczuleni na problematykę" żydowską i dlatego "przesadnie reagują". Jednocześnie stwierdził, że nie ma w Radiu Maryja treści niezgodnych z doktryną wiary.
2003.02.13KRRiT przyznała Fundacji Lux Veritatis, przy trzech głosach wstrzymujących się, koncesję na nadawanie programu telewizyjnego drogą satelitarną.
2003.02.23 Dyrektor wykonawczy austriackiego Radia Maria Christian Flachberger i dyrektor programowy tej rozgłośni o. Clemens M. Reischl OSB obawiają się o dobrą opinię swojego radia w związku z działalnością polskiej rozgłośni o tej samej nazwie.
2003.03.12Bp Głódź: "Byliśmy zaskoczeni, bo o nowej telewizji, którą ma kierować o. Rydzyk, dowiedzieliśmy się z prasy". "Kilka tygodni temu napisałem do prowincjała redemptorystów list z pytaniami: kto jest właścicielem fundacji Lux Veritatis, która ubiegała się o koncesję na telewizję? kto ją powołał i kto wydał na to zgodę? skąd pochodzi kapitał na nową stację? kto z przełożonych kościelno-zakonnych wydał zgodę na to przedsięwzięcie? czy sprawy majątkowe fundacji nie stoją w sprzeczności z regulacjami prawa kanonicznego? (poważne decyzje finansowe zgromadzeń zakonnych powinny być konsultowane ze Stolicą Apostolską)." "Nie wiemy nawet, czy Trwam ma być telewizją katolicką." "Byłem na tej audiencji [u papieża] i widziałem o. Rydzyka. Ale nie padło żadne słowo na temat Radia Maryja ani Trwam, chyba że Papież powiedział o. Rydzykowi coś na ucho."
2003.04O. Rydzyk rozpoczęcie nadawania przez TV Trwam na Wielkanoc. Apeluje też o naciskanie na operatorów telewizji kablowej. O. Rydzyk ma pomysł na zebranie dodatkowych funduszy: pobieranie stałe opłaty kilkudziesięciu groszy miesięcznie od każdego klienta telewizji kablowych, zainteresowanego czy nie programem jego telewizji. Operatorzy nie widza powodów do płacenia.
2003.04.14Przewodniczący KRRiT Juliusz Braun podpisał koncesję TV Trwam.
2003.04.15"Sprawa integracji Polski do struktur Unii Europejskiej przedstawiana będzie przez Radio Maryja zgodnie ze stanowiskiem i dokumentami Konferencji Episkopatu Polski" - taką zasadę podjęto jednomyślnie podczas spotkania Zespołu Biskupów ds. Duszpasterstwa Troski o Radio Maryja z zarządem warszawskiej prowincji redemptorystów w Płocku.
2003.05-06KRRiT ogłasza "monitoring programu Radia Maryja przeprowadzony na podstawie programu nadanego od 27 II 2003 r. do 12 III 2003 r." KRRiT zauważa antysemityzm w RM, ale tylko w wypowiedziach słuchaczy, przeocza takie wypowiedzi pracowników i zapraszanych gości.
2003.05.19Papież Jan Paweł II wypowiada się za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Nazajutrz w RM prof. Jaroszyński pokrętnie tłumaczy co papież miał na myśli.
2003.05.22O. Rydzyk: "Jeżeli Ojciec Święty coś mówi, to my nie dyskutujemy z Ojcem Świętym i nie komentujemy jego wypowiedzi. My chcemy zgłębić jego naukę. Musimy zrozumieć, co on mówi. W Radiu Maryja było już powiedzianych tak dużo różnych spraw, byli tak bardzo różni prelegenci, że teraz odnośnie tych spraw, które mają się wydarzyć 7 i 8 czerwca, każdy musi zadecydować sam. Myślę, że zakończeniem tamtych naszych spotkań [na temat referendum - red.] jest to, co usłyszeliśmy w poniedziałek z ust Ojca Świętego. Tutaj potrzeba bardzo dużo taktu z naszej strony. Pozostała nam modlitwa, bardzo silna broń. Do tej modlitwy o światło Ducha Świętego zapraszam wszystkich Polaków. Bardzo proszę słuchaczy Radia Maryja: jeśli telefonujecie, nie róbcie kampanii w tę czy tamtą stronę. [...] Sytuacja jest bardzo delikatna. Bardzo proszę o wielką przewidującą wyobraźnię. Nie chciałbym wiele mówić. Myślę, że wiele nam powiedziało to poniedziałkowe spotkanie. [...] Myśmy w poniedziałek zakończyli pewien etap. To, co ten pan mówił, że to mamy zrobić, tamto mamy zrobić... [chodzi o wypowiedź słuchacza nawołującego do antyunijnych akcji przed referendum - red.]. Niech każdy Polak sam stanie się odpowiedzialny. Nie mówię tego dlatego, że się boję ujadania Michnika i innych. Mówię po to, by uszanować to, co Ojciec Święty powiedział. Kto jak kto, ale nasze radio powinno to zrobić. [...] Pewien biskup powiedział o Unii Europejskiej: ta struktura nie jest niebem, kto tak mówi, kłamie. Nie jest też piekłem. Na pewno czyściec. Dla nas to może być wielki czyściec. [...] Być może mamy pewien czyściec przeżyć". Zob. nagranie.
2003.05.25Spotkanie (piąte) 20 tys. młodych słuchaczy RM na Jasnej Górze z udziałem bp. Dajczaka.
2003.06.11Pierwsza audycja TV Trwam, transmisja z Drohiczyna.
2003.07.05Spotkanie słuchaczy RM w amer. Częstochowie.
2003.07.13Spotkanie (jedenaste) 200 tys. słuchaczy RM na Jasnej Górze z udziałem bp.bp. Mazura, Dzięgi i Frankowskiego.
2003.08.14 O. Rydzyk zapowiada nadawanie TV Trwam w USA od 15 IX i wyłączenie niektórych stacji retransmitujących audycje RM w USA i Kanadzie.
2003.09.05O. Rydzyk ogłasza planowane wyłączenie nadajników krótkofalowych. Później jest to doprecyzowane: nadajniki będą działać do końca roku. Zapewne do tego czasu są opłacone.
2003.09Rekordowo niska słuchalność RM: średnia od VI do VIII 2.29% (bilansu czasu wszystkich słuchaczy radia).
2003.09.22Konferencja Episkopatu ponownie zajmuje się RM i analizuje umowę z redemptorystami.
2003.10.12O. Rydzyk ogłasza przez radio, że brakuje mu 600 tys. zł miesięcznie przy całkowitych kosztach 2 mln zł miesięcznie.
2003.10.22 Radio Maryja to rozgłośnia, której zadaniem jest ewangelizacja i katechizacja, nie będzie utożsamiać się z żadnym ugrupowaniem politycznym - takie założenia przyjęli biskupi omawiając umowę między Konferencją Episkopatu Polski a Warszawską Prowincją Zgromadzenia Redemptorystów, która jest właścicielem toruńskiej rozgłośni.
"Tekst umowy został przyjęty, ale jeszcze nie zatwierdzony" - poinformował bp Sławoj Leszek Głódź 22 października podczas konferencji prasowej 324. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie. Dodał, że w umowie nie ma mowy o sposobie powoływania dyrektorów RM.
Przewodniczący Zespołu Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja powiedział także, że dyskutowany jest teraz tekst statutów rozgłośni - przygotowany przez warszawską prowincję redemptorystów - i prawdopodobnie zarówno umowa, jak i statuty zostaną zatwierdzone na następnym zebraniu biskupów, które odbędzie się pod koniec listopada w Częstochowie.
W umowie nie ma mowy o tym jak będzie powoływany lub odwoływany dyrektor rozgłośni. - To są sprawy wewnętrzne Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Redemptorystów - tłumaczył bp Głódź. Dodał, że jest punkt o składzie Rady Programowej, która powoływana będzie na zasadzie parytetu i będzie miała dwóch wiceprzewodniczących. - Radio Maryja to rozgłośnia ponaddiecezjalna, katolicka i bez polityki - podsumował bp Głódź.
2003.12.07W Toruniu obchody 12 rocznicy istnienia RM. Mniej tłoczno niż w poprzednich latach.
2003.12.21"Gazeta Wyborcza" (M. Lizut) zwraca uwagę na reklamy nadawane przez RM mimo statusu nadawcy społecznego, który je wyklucza. 29 XII RM zmieniło reklamy "Naszego Dziennika" z jawnych na ukryte pod hasłem "przegląd polskiej codziennej prasy katolickiej". W rzeczywistości jest to tylko przegląd pierwszej strony "Naszego Dziennika". Reklamy innych firm nie zostały zmienione, "Nasz Dziennik" jest również często reklamowany jawnie.
2004.01.17Występ Lecha Wałęsy w odpowiedzi na wielokrotnie powtarzane przez Radio Maryja oszczerstwa, zwłaszcza w audycjach z Andrzejem i Joanna Gwiazdami i Anną Walentynowicz.
2004.01.27O godzinie 13 polskie stacje radiowe dla uczenia pamięci Czesława Niemena nadały piosenkę "Dziwny jest ten świat". do nielicznych wyjątków należało RM. Podejście RM zmieniło się jednak gwałtownie w następnych dniach po stwierdzeniu 30 I przez ks. Balcerzaka, że Cz. Wydrzycki miał tylko jedną żonę (co nie jest prawdą).
2004.03Radioamatorzy wykryli, że nadajnik RM w Warszawie zakłóca pasmo amatorskie i lotnicze. RM nie zareagowało na ich informację, ogłosiła ją "Gazeta Wyborcza", po czym o pasmo lotnicze upomniała się oficjalnie w URTiP Agencja Ruchu Lotniczego. URTiP po pomiarze zakłóceń nakazał zmniejszenie mocy nadajnika z 1000 do 100 W. Po kilku dniach nadajnik został naprawiony i URTiP zezwolił na powrót do poprzedniej mocy. Zakłócenia pojawiły się ponownie pod koniec marca, ale tym razem zostały szybko usunięte. Całe wydarzenie było okazją do wszczęcia kampanii propagandowej pod hasłem dyskryminacji RM. O. Rydzyk oskarżył niewiadome siły również o spowodowanie zakłóceń w nadawaniu RM i TV Trwam przez Internet.
2004.04.05Pos. Gertruda Szumska ogłosiła w "Aktualnościach" RM powstanie Ogólnokrajowego [właśc. Ogólnopolskiego] Ruchu Obrony Polskości "Dom Ojczysty", którego prezesem został prof. Jerzy R. Nowak. Spotkanie założycielskie OROP DO, które odbyło się 3 IV w Stalowej Woli z udziałem Nowaka i bp Frankowskiego było od końca marca codziennie reklamowane w RM.
2004.08.16,19Ataki "Naszego Dziennika" na właśnie zmarłego Czesława Miłosza. Nekrolog-dowcip: "Opowiadał się za uczynieniem z Polski 17. Republiki Sowieckiej." i wywiad z byłym pracownikiem UJ, który napisał książkę złożoną z wielu dziesiątek zfałszowanych cytatów z Miłosza.
2004.09.29Z powodu sporów o opłaty amerykańska sieć Dish Network przestaje nadawać program Radio Maryja na teren Stanów Zjednoczonych. Radio Maryja reklamuje firmę Sadoun Satellite Sales sprzedającą zestawy satelitarne do odbioru satelity Americon 4.
2005.02.14Lech Wałęsa, zdenerwowany ponownymi oskarżeniami pod jego adresem na falach Radia Maryja ogłosił emocjonalny list protestujący przeciwko kłamstwom Radia. Tym razem Wałęsę oskarżał Krzysztof Wyszkowski.

Źródła: otrydzyk (Marek Kłodarczyk), "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", KAI, Radio Maryja, Życie Warszawy, Voice of Polonia.


Kontakt: radio@radiomaryja.pl.eu.org