Radio Maryja otrzymało pierwszą koncesję ogólnopolską bezprawnie:
"Podstawowy błąd, na który zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli i słusznie, nie ma co do tego wątpliwości, nigdy Krajowa Rada nie kwestionowała ustaleń Najwyższej Izby Kontroli polegał na wpisaniu do koncesji zobowiązania, że w drodze zmiany koncesji nadawca uzyska kolejne częstotliwości, dające 80% pokrycia terytorium kraju. Jak stwierdza NIK, było to zobowiązanie bezprawne". (zob. wypowiedź J. Brauna w Sejmie).

Koncesja była udzielona z dużą zniżką ze względu na to, że Radio Maryja miało nie nadawać reklam. Nadawało regularnie

W 2001 r. Radio Maryja otrzymało kolejną koncesję, tym razem "nadawcy społecznego". Mimo, że taka koncesja przysługuje tylko nadacom nie nadającym reklam, Radio Maryja nadal nadawało i nadaje reklamy. Przykładowy spis reklamowanych firm z przełomu 2003 i 2004 r.. Przybliżony udział reklam w programie Radia Maryja.


Kontakt: Rafał Maszkowski