Warszawa, 2009-10-08

UWAGI DO DOKTORATU O. T. RYDZYKA

złożone do protokołu w dziekanacie Wydziału Teologii UKSW


1. Bardzo trudno jest zweryfikować nawiązania do audycji, bo autor chyba ani razu z nich nie cytuje ani nie nie podaje minuty, w której referowany pogląd został przedstawiony. Praca w zasadzie dotyczy tego o czym mówi Radio Maryja, ale nie podaje żadnych konkretnych wypowiedzi.


2. Doktorant pisze na s. 156, że właściwa postawa to "nie potępianie świata, ale ocalenie" i przypisuje taką postawę RM, zupełnie jednak pomija propagowanie strachu przed światem pojawiające się bardzo często w RM, np.:

"My chcemy właśnie jakby odeprzeć tą swoją modlitwą tę nienawiść, która rodzi się wśród świata, który chce niszczyć kapłanów." (6 VI 2009, 18:37, s. Gabriela Basista)

"dziś, zamiast w normalnym niepodległym państwie, żyjemy w trujących oparach i miazmatach postkomunizmu, niczym na jakimś wulkanie" (17 II 2009, 20:50, prof. Piotr Jaroszyński)


Jedną z wielu dziedzin przedstawianych tam w krzywym zwierciadle jest sytuacja Polski:

"w Polsce umiera 40% więcej dzieci i młodzieży [niż na Zachodzie]" ... "trzeba się szykować do wyborów!" (14 III 2009, 19:22, o. Tadeusz Rydzyk)

[umieralność noworodków spadła w Polsce 3,2-krotnie między 1990 a 2007 r., dzieci i młodzieży do 19 r.ż. - o 41%]

"Plany, te piekielne plany wobec Polski są takie, że Polska nie dla Polaków, Polacy z Polski wyjechać, Polska najwyżej 15 mln ma mieć, taki to jest plan Klubu Rzymskiego, sprzed iluś laty! Klub Rzymski, Rockefelerowie. Ale to jest, jakiekolwiek by to było nazwisko, jakikolwiek klub, ale to diabeł ma takie plany. Przeciwko człowiekowi, przeciwko rodzinie, przeciwko Bogu, przeciwko Kościołowi. I my musimy być mądrzy. I po to jest Radio Maryja!" (6 V 2009, 20:14, o. Tadeusz Rydzyk)

"Polska to już jest kraj kolonialny, nie mamy swojej gospodarki" (13 V 2009, 23:04, o. Tadeusz Rydzyk)

"Polska się rozwijała, a teraz jest likwidowana" (14 V 2009, 18:49, o. Tadeusz Rydzyk)

"likwidacja Polski ... państwo, które likwiduje swoją gospodarkę, staje się kolonią" (14 V 2009, 22:48, o. Tadeusz Rydzyk)

"na każdym kroku ja widzę - Polska jest likwidowana tzn. gospodarka polska, tzn. kultura polska, tzn. rolnictwo, tzn. eksterminacja narodu - bo tak wygląda służba zdrowia planowana, zdrowie, leczenie dla bogatych, nie dla biednych" (3 VI 2009, 23:14, o. Tadeusz Rydzyk)

"nie produkujemy samochodów, sprowadzamy zużyte i cieszymy się, że mamy czym jeździć" (25 VI 2009, 23:13, o. Benedykt Cisoń)

[tymczasem produkujemy milion samochodów rocznie!]

"wszystkie większe zakłady upadły" (6 VIII 2009, 01:08, dr hab. Jerzy R. Nowak)

"nie publikuje się u nas od 1990-91 r. wskaźników wzrostu dochodu narodowego", "gdybyśmy mieli wskaźniki, to by się okazało, że nasz dochód ... to 50% dochodu narodowego z 89 r." (7 VIII 2009, 00:43, prof. Artur Śliwiński, audycja o. Piotra Andrukiewicza).

[rocznik statystyczny podaje zarówno PKB jak dochód narodowy (różnią się o kilka procent)]

[O rozwoju gospodarki Polski świadczy wzrost PKB i bardzo szybko eksport, który w 2000 r. był warty 49 mld dol., w 2005 - 102, w 2007 - 164]


Równocześnie Radio Maryja roztacza miraże świetlanej przeszłości, m.in. na przykładzie II RP:

"[w XX-leciu] w świecie był kryzys gospodarczy niezwykły, a w Polsce wszystko rosło" (9 II 2009, 00:58, o. Tadeusz Rydzyk)

"Po śmierci marsz. Piłsudskiego w 1935 r. ministerstwo gospodarki objął Eugeniusz Kwiatkowski, który podjął radykalne decyzje. ... I byłoby już bardzo dobrze w tym 1938 r., zmierzaliśmy do dobrobytu, ale niestety wybuchła II w.ś." (12 III 2009, 18:28, Elżbieta Barys, audycja o. Piotra Andrukiewicza)


W audycjach Radia Maryja krajem obfitości staje się też PRL:

"w statystykach ekspertów ONZ wykazano, że w ciągu 16 lat Polska spadła z pierwszej dziesiątki krajów najbardziej rozwiniętych przemysłowo na miejsce 79-te" ... "byliśmy w 1-szej 10-tce" (14 V 2005, 18:33, prof. Ryszard Kozłowski, 18:48, prof. Jacek Zimny)

"mamy strzępy tego wszystkiego, czym Polska dysponowała po 1989 r." (9 X 2008, 01:53, o. Piotr Dettlaff)

"w komunizmie nie było tak potwornie jak teraz, tamto to było jeszcze łagodne ... małe piwo" (28 III 2009, 23:00, o. Tadeusz Rydzyk)

"ta Polska Ludowa, którą dzisiaj tak wszyscy opluwają, dużo jednak tego kapitału wytworzyła" (29 VIII 2009, 22:57, prof. Bogusław Wolniewicz, audycja o. Jacka Cydzika i dr hab. Jerzego R. Nowaka).


3. Praca zupełnie pomija często pojawiającą się w audycjach RM ksenofobię. Wiara w spisek mniejszości jest wg mnie nieodłącznym elementem programu tej rozgłośni. Przykłady:

"Planuje się ... planuje się 500 tys. Żydów do Polski sprowadzić. Oczywiście chodzi o ziemię, chodzi o wszystko, co się da jeszcze wyciągnąć - i przez Polskę wejść do Europy, do Unii Europejskiej. To jest taki plan. Przez Polskę i stąd te starania też takie. Ale jeszcze wszystko rozkraść." (23 XI 2002, 01:34, o. Tadeusz Rydzyk)

"Tragedią Polski jest to, że Polską od 1939 r. nie rządzą Polacy." (23 X 2008, 01:43, o. Tadeusz Rydzyk)

"I może nadejdzie czas kiedy parlament będzie polski, prezydent będzie Polakiem, premier Polakiem... [długie oklaski] My jesteśmy przekonani, stąd nasz optymizm, że nadejdzie taki czas, że do korony orła wróci znak krzyża chrystusowego, bo tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem! [oklaski] Jak przepowiedział nasz wieszcz Adam Mickiewicz, prawdopodobnie." (18 XI 2008, 01:03, wyemitowane nagranie wystąpienia prof. Ryszarda Kozłowskiego "Energia geotermiczna i geotermalna szansą dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy")


4. Na s. 256 jest mowa o działaniach RM "w obszarze życia społeczno-politycznego", że "nie zamierza narzucać wyborów i decyzji, ale wskazuje wyłącznie kryteria etyczne". Na pewno możemy w audycjach RM znaleźć wskazówki etyczne, ale również, przy każdych wyborach, odczytywane są tam listy kandydatów, na których mają głosować słuchacze i pominięcie tych faktów jest kolejną bardzo poważną luką tej pracy. W maju i w czerwcu b.r. została nadana cała seria audycji podających nazwiska kandydatów, na których nie należy głosować, np. o Tadeuszu Zwiefce i Januszu Zemke prelegent mówił: "zapamiętajcie i nie głosujcie na nich ponownie". Nadane zostały też spisy kandydatów, na których słuchacze mają głosować: w okręgu 1 - Cymański i Wysocki, w 2 - Przybylski, w 3 - Jurgiel itd., dla wszystkich okręgów.


    5. Doktorant zupełnie pomija wypowiedzi, w tym swoje własne, które mogłyby rzucić cień na RM. Jest to zrozumiałe, bo przecież to on jest odpowiedzialny za program RM, ale można się zapytać czy przy takiej postawie w ogóle może on napisać o RM pracę naukową, a więc z założenia bezstronną. Praca, którą przedstawił to wyłącznie apologetyka RM.


Rafał Maszkowski