Madzia Buczek: objawienie w Gietrzwałdzie


Data: 11 XI 2000, 19:30


Audycja: stała audycja Madzi Buczek

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
11 XI 2000, 19:3019 min. 28 s182461853208322815711

Opis/tekst:

59 tys. członków Kółek Różańcowych Dzieci

...był to przecież czas Kultu...[zapewne Kulturkampfu] walki z polskością i Kościołem Katolickim. Ponadto w wielu krajach, w tym i we Włoszech, bardzo krytykowano Stolicę Apostolską.

Maryja zapowiedziała też ukaranie niemoralnie postępujących dziewcząt i pijaków.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20001111-buczek
klasyfikacja: zabawne

Madzia Buczek: rozpatrywanie męęęki


Data: 24 II 2001, 19:32

Audycja: stała audycja Madzi Buczek

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
24 II 2001, 19:3215 min. 29 s145201475168718155712

Opis/tekst:

Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20010224-buczek
klasyfikacja: zabawne

Madzia Buczek: Ojciec Święty na Ukrainie, przedłużenie koncesji


Data: 23 VI 2001, 19:33

Audycja: stała audycja Madzi Buczek

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
23 VI 2001, 19:3312 min. 42 s119111210138414895711

Opis/tekst:

Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20010623-buczek
klasyfikacja: zabawne

ks. Bajda o strasznych planach Żydów


Data: 1 IX 2001, 22:27

ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda
o. Piotr Andrukiewicz

Audycja: refleksje na aktualne tematy społeczne i narodowe

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
1 IX 2001, 22:2711 min. 19 s106091078138113275712

Opis/tekst:

21:3x [...]

22:27 Metoda walki dywersyjnej, droga podstępu, rozkładu wewnętrznego, maskowania istotnych celów została z całą precyzją zastosowana przez Hitlera, a także bolszewików, w ogóle socjalistów. Rewolucja ustrojowa... ustrojona w barwy mesjanizmu światowego wiąże się w szczególny sposób z epoką "Manifestu komunistycznego". Element mesjanizmu pochodzi oczywiście z judaizmu, ale w mistyce rosyjskiej znalazł podatny grunt dla zaszczepienia i rozwoju. Oczywiście już masoneria w wieku XIX planowała zlikwidowanie państw narodowych i stworzenie w dalszym planie rządu światowego. Henryk Pająk w książce "Dwa wieki polskiej Golgoty" przytacza interesujący list rabina Barucha Levi do Karola Marksa. W liście tym czytamy, cytuję:

"Naród żydowski w swym zbiorowisku jest Mesjaszem. Będzie panował nad całym światem, połączy rasy ludzkie, zniesie granice, obali monarchie i stworzy światową republikę, która da obywatelstwo wszystkim Żydom. W tej nowej organizacji ludzkości synowie Izraela zdobędą świat. Synowie tej samej rasy, tego samego tradycyjnego wychowania staną się bez żadnej opozycji elementem kierowniczym. Przede wszystkim narzuci się masom robotniczym przywódców żydowskich. W ten sposób, wraz ze zwycięstwem proletariatu rządy narodów zintegrowanych w tej republice przejdą łatwo w ręce Żydów. Własność prywatna będzie zniesiona przez rząd rasy żydowskiej, która będzie administrować bogactwu publicznemu. Tak sprawdzą się obietnice z Talmudu, że nadejdzie czas Mesjasza i Żydzi będą mieli w swoich rękach bogactwa wszystkich narodów świata." - cytowana książka, wydana w ubiegłym roku, dwa lata temu, str. 134.

Tego rodzaju idee były piastowane w kręgach żydowskich od dawna. Świadczy o tym interesująca odpowiedź Wielkiego Sanhedrynu mającego swoją siedzibę w Konstantynopolu na pytania Żydów hiszpańskich zmuszonych do przyjmowania chrztu. Tekst owej odpowiedzi pochodzi z roku 1492, a został opublikowany w książce Julio Inigrez de Medrano pt. "La silva curiosa" w Paryżu w 1608 r., na stronie 156-157. Oto ten tekst odpowiedzi tego właśnie Sanhedrynu z Konstantynopola:

"Umiłowani bracia w Mojżeszu. Rada, jaką udziela wam wielki satrapa i rabini jest następująca: 1. Jeśli, jak mówicie, król Hiszpanii Ferdynand zmusza was abyście zostali chrześcijanami, to zgódźcie się na to, skoro nie macie innego wyjścia.
2. Jeśli, jak mówicie, wydano rozkaz pozbawienia was własności, to uczyńcie waszych synów kupcami, aby mogli stopniowo pozbawić chrześcijan ich własności.
3. Jeśli, jak mówicie, czynione są zamachy na wasze życie, to uczyńcie z waszych synów lekarzy i aptekarzy, aby i oni mogli odbierać życie chrześcijanom.
4. Jeśli, jak mówicie, że oni niszczą wasze synagogi, to czyńcie z waszych synów kanoników i kleryków, aby oni mogli niszczyć ich kościoły.
5. A jeśli chodzi o wiele innych utrapień, o których skarżycie się, to niech wasi synowie zostaną adwokatami i prawnikami, aby stale mieszali się do spraw państwa, tak, aby chrześcijanie ugięli się pod waszym jarzmem i abyście mogli panować nad nimi i zemścić się na nich.
6. Nie odstępujcie od nakazów, jakie wam dajemy, a przekonacie się, że tak jak teraz jesteście upokorzeni, tak w przyszłości osiągniecie władzę.
Podpisano: książę Żydów Konstantynopola."

Nie trzeba ukrywać, że Żydzi mieli swój plan nie tylko w stosunku do Hiszpanów. Cytowany autor Henryk Pająk podaje druzgocące fakty na temat współdziałania Żydów z sowietami w procesie niszczenia polskiego narodu, jego inteligencji, jego patriotów, niezależności życia kulturalnego i duchowego - str. 212-224. Rozdział ten kończy się stwierdzeniem: "Niemcy, sowieci, Ukraińcy z OUN UPA, Żydzi zgodnym chórem i równie zgodnym działaniem parli ku eksterminacji Polaków i tę eksterminację krwawo realizowali. A jak jest dzisiaj, po rzekomym upadku ZSRR, po rzekomym zwycięstwie polskiej "Solidarności"? Stawia takie pytanie autor, str. 224. W jaki sposób Żydzi nadal spiskują przeciw Polsce, już nawet nie maskując się zbytnio, świadczy chociażby sprawa Jedwabnego, przedtem sprawa karmelu oświęcimskiego i obecnie bezprzykładna nagonka antypolska prowadzona w zagranicznych ośrodkach opiniotwórczych.

Wiele materiałów, chciałoby się powiedzieć, mrożącego krew w żyłach zawiera inna książka Pająka pt. "Strach być Polakiem", Lublin 1997. Naprawdę strach to wszystko czytać i dlatego nie chciałem także tego przytaczać w szczegółach. Nigdy jeszcze pod adresem Polski, narodu, który nikomu nie zawinił nie powiedziano tyle oszczerczych oskarżeń, nie wylano tyle jadu nienawiści. Dlaczego? Odpowiedź jest tylko jedna: jest to nienawiść pochodząca od szatana, który nie mogąc dosięgnąć Chrystusa w jego majestacie, uderza obelgami w naród, któremu Chrystus okazał swoją szczególną łaskawość chroniąc go w ciągu dziejów przed oczywistą niemal zgubą. Tak więc walka przeciw Polsce trwa nadal. Jest to jednak przede wszystkim walka duchowa, wymagająca mocniejszego przylgnięcia do tego, od którego płyną moce zwycięskie. "Miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Wojna się jeszcze nie skończyła". Jak pisze Henryk Pająk, hitlerowski faszyzm militarny został obecnie zastąpiony przez faszyzm korporacji ponadnarodowych, niszczących państwa i narody. Ponadnarodowe struktury kolektywistyczne stały się tak potężne, że podboje militarne są już zbędne. Media stały się narzędziem korporacji nadnarodowych, podobnie jak w Niemczech były narzędziami nazistów - "Dwa wieki Golgoty", str. 164.

Co robić? Tu próba jakby podsumowania, próba nadania kierunku naszej refleksji, naszym rozmowom. Należy najpierw wygrać wybory [parlamentarne w 2001 r.]. W tym celu wszyscy patrioci, zwani także prawicą powinni się zjednoczyć w duchu miłości ojczyzny i solidarności, o której mówił tylekroć Jan Paweł II. Ten głos wielkiego proroka naszych czasów nie może zostać zlekceważony - mogłoby to oznaczać naszą ostateczną klęskę. Należy wrócić do prawa bożego w życiu publicznym. Należy jasno określić program polityczny oparty na katolickiej nauce społecznej. Polacy muszą znów stać się narodem zjednoczonym na gruncie swego tysiącletniego dziedzictwa wywodzącego się z Ewangelii i duchowego związku z Kościołem. Z życia państwowego należy usunąć wszelki obcy nalot odpowiedzialny za niszczenie naszej tożsamości, za rozkład etosu i narodowej kultury, za ruinę gospodarczą i kolonizację Polski, za sprzedanie polskiej suwerenności, w wyniku czego staliśmy się wasalami europejskiej biurokracji.

Sytuacja jest dramatyczna, tym bardziej wymaga stanowczych decyzji i ofiary z partykularnych interesów i zaściankowych sporów. Przejawem najgłębszej głupoty politycznej i aktem zdrady narodowej byłoby dobrowolne poddanie się pod rządy byłej partii komunistycznej, która łudzi i mami społeczeństwo kuszącymi obietnicami i hasłami, tak jak robiła to zawsze, zawsze kłamiąc i zawsze oszukując. Należy postawić zasadę, że żadna partia będąca spadkobierczynią PZPR nie może mieć miejsca w parlamencie. Dla ocalenia Polski konieczna jest całkowita dekomunizacja i lustracja. Dopóki to się nie stanie, nie będziemy nigdy państwem niepodległym i suwerennym, a może w ogóle przestaniemy istnieć jako państwo. Już tak niewiele nam do tego brakuje - czy mamy na to pozwolić? A więc należy wybrać pomiędzy tym defetyzmem, który został zamierzony przez wszystkie narzędzia walki psychologicznej, tej walki, którą bardzo dokładnie zdefiniował Hitler, a stosują ją również dokładnie nasi komuniści, a działaniem natchnionym odwagą, miłością ojczyzny, wiarą w Boga, zaufaniem wobec wszechmocy miłosiernego Boga, który nie chce opuścić narodu, jeżeli naród go również nie opuści. Na tym kończy się moja refleksja, zostawiam głos teraz słuchaczom.

o. Andrukiewicz: Przypominam państwu, w naszym studiu ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda, refleksje na aktualne tematy społeczne i narodowe. Zapraszamy państwa do kontaktu, do rozmowy, na pewno będzie wielu chętnych by włączyć się w tę refleksję i podzielić się swoimi przemyśleniami.

6552355 dla Polski północnej, 6552356 dla słuchaczy z południa kraju. Dla telefonujących z zagranicy 6552333 oraz 6552366, numer kierunkowy do Torunia 0-prefiks-56.

Pieśń: Święta miłości kochanej ojczyzny...

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20010901-bajda
klasyfikacja: ksenofobia-gosc

prof. Kurowski odpiera pomówienia "Gazety Wyborczej", że jest antysemitą


Data: 16 I 2002, 13:40

prof. Stefan Kurowski

Audycja: "Aktualności"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
16 I 2002, 13:4013 min. 38 s127781298148315985691

Opis/tekst:

[Prof. Kurowski został zaproszony do wypowiedzenia się nt. artykułu Witolda Gadomskiego w "Gazecie Wyborczej" z 12 I. Autor artykułu opisywał krętą drogę ideologiczną profesora i zarzucał mu antysemityzm. Profesor stwierdził, że większość artykułu jest zgodna z prawdą, wygłosił tyradę przeciw Żydom gorszym od krzyżaków i stwierdził, że porównywanie jego poglądów do "Mein Kampf" jest oszczerstwem.]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020116-kurowski
klasyfikacja: ksenofobia-gosc

Ewa Polak-Pałkiewicz broni własności przed Lennonem i liberalizmem


Data: 6 III 2002, 18:53

Ewa Polak-Pałkiewicz

Audycja: wypowiedź z cyklu "Spróbuj nie myśleć"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
6 III 2002, 18:534 min. 39 s43564435295455700

Opis/tekst:

[Autorka felietonu cytuje i komentuje odpowiedź Leszka Bartyzela na ankietę pisma "Christianitas" pytającą m.in. "czy komunizm i liberalizm zmierzają w tym samym kierunku i tak samo niszczą cywilizację chrześcijańską":]

18:53 ... miliony radiosłuchaczy zjednoczyły się w ekstatycznej "komunii" słuchając "niewinnej" piosenki Lennona "Imażine" [taka wymowa - sic!]: wyobraź sobie świat bez Boga, rodziny, państwa, własności.'

[John Lennon śpiewał o wyobrażeniu sobie, że nie ma: nieba, piekła, posiadania, chciwości, głodu. A od strony pozytywnej o wyobrażaniu sobie: ludzi żyjących dla dnia dzisiejszego, dla pokoju, będących braćmi. W rewolucyjnym zapale Leszek Bartyzel, a za nim Ewa Polak-Pałkiewicz dopisali Lennonowi parę dodatkowych win...

Imagine
John Lennon

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020306-palkiewicz
klasyfikacja: zabawnedr Jan Grabowski o niepolskich ginekologach


Data: 8 IV 2002, 23:04

ks. prof. Jerzy Bajda
dr Jan Grabowski
Magdalena Garbacz
ks.kan. Andrzej Szewczyk

Audycja: rodzina chrześcijańska świadkiem przymierza paschalnego (transmisja ze Skrzyńska)

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
8 IV 2002, 23:044 min. 50 s45314605695675699

Opis/tekst:

dr Jan Grabowski: bywa tak, że lekarz ginekolog, najczęściej niepolskiego pochodzenia, sugeruje, że widzi jakąś wadę i należy tę ciążę usunąć ...

o.: bardzo serdecznie dziękuję

23:32 [podobnie]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020408-grabowski
klasyfikacja: ksenofobia-gosc

Wrzodak o masonach w UE


Data: 15 IV 2002, 13:55

Zygmunt Wrzodak

Audycja: "Aktualności"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
15 IV 2002, 13:556 min. 48 s63696478087975698 5695

Opis/tekst:

Zygmunt Wrzodak, poseł LPR o składzie Narodowej Rady Integracji Europejskiej powołanej przez premiera Millera:

o. prowadzący: Nie wiem jak by pan ocenił w tym kontekście, chociażby pan Jerzy Kichler, przewodniczący zarządu związku gmin żydowskich, pan Heidrich [??] Krol, przewodniczący mniejszości niemieckiej.

Zygmunt Wrzodak: Przede wszystkim Europa jest budowana jako raczej niemiecka, Niemcy chcą odgrywać pierwszorzędną rolę w tej części Europy i nic dziwnego, że tam [w Narodowej Radzie Integracji Europejskiej] są osoby z mniejszości narodowych. No i zawsze po drodze było Niemcom i Żydom, oni zawsze w którychś momentach się porozumiewali i mimo, że tragedia ogromna podczas II wojny światowej, tylu Żydów było ofiarami tej wojny, a mimo woli współpracują i to dobrze z Niemcami i myślę, że wspólny biznes, wspólny interes jest po drodze Niemcom i Żydom. I wiadomo, że Unia Europejska jest sterowana przez loże masońskie, i to jest dla masonerii wygodne, a masoneria składa się z różnych narodowości i tylko interesy przede wszystkim się liczą, a interesy są takie żeby umacniać jeden naród i drugi, czyli ogólnoświatowy naród żydowski i europejski niemiecki. Dlatego te nazwiska [Kichler, Krol] się pojawiają w tej radzie.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020415-wrzodak
klasyfikacja: ksenofobia-gosc

popisy "studentów" prof. Tadeusza Rydzyka


Data: 17 IV 2002, 21:31

prorektor Łucja Łukaszewicz
uczniowie "uczelni"

Audycja: Reklama Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej o. rektora profesora Tadeusza Rydzyka

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
17 IV 2002, 21:3111 min. 53 s111371131133113935700

Opis/tekst:

[audycja daje trochę pojęcia jak wygląda indoktrynacja w tej szkole]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020417-wsksim
klasyfikacja: reklama

ks. Kalinowski o Żydach


Data: 23 IV 2002, 14:03

ks. kanonik Stanisław Kalinowski
o. Tadeusz Rydzyk

Audycja: "Aktualności"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
23 IV 2002, 14:0324 min. 22 s228382320249728551481 4205

Opis/tekst:

UWAGA: nagranie miejscami jest złej jakości, po 12.5 min. jest kilkunastosekundowa przerwa

[Ks. kanonik Stanisław Kalinowski mówi ojcu Tadeuszowi Rydzykowi o Żydach i o Jedwabnym. Mieli dużo pieniędzy, a jak były nadużycia, to były pogromy. Lichwiarze, zdrajcy, komisarze bolszewiccy. Nieprawda, że w Jedwabnym mordowali Polacy. Dziennikarze w 2001 r. dawali po 100 dol. tym, co mówili na korzyść Żydów. Sam słyszałem, że w Radiu Maryja był taki Żyd, ateista, Adam Sandauer, który mówił, że Radio Maryja nie głosi antysemityzmu.]

o. T. Rydzyk: Gross urodził się trzy lata po wojnie.

Zacytuję o. prof. Mieczysława Krąpca: od 39 r. Polską rządzą niepolskie rządy i dlatego jest tak, jak jest.

Supermarkety - analogiczna sytuacja jak przed wojną.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020423-kalinowski
klasyfikacja: ksenofobia-gosc ksenofobia-redakcja otr

J. R. Nowak broni Serbów przed Albańczykami


Data: 28 IV 2002, 01:34

prof. Jerzy R. Nowak

Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
28 IV 2002, 01:344 min. 07 s38653934734845695

Opis/tekst:

J. R. Nowak: [tyrada z poparciem dla Serbów (wcześniej też Palestyńczyków, bo są underdogs)]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020428-nowak
klasyfikacja: ideologia

o. Rydzyk o paszportach dla pewnej nacji


Data: 30 IV 2002, 02:35

o. Tadeusz Rydzyk

Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
30 IV 2002, 02:351 min. 11 s11111131301395700

Opis/tekst:

o. T. Rydzyk: w wielkiej stolicy w ambasadzie wydali już 12000 paszportów pewnej nacji, a planują wydać 200000 paszportów. Itp.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020430-rydzyk
klasyfikacja: otr ksenofobia-redakcja

słuchacz: niszczą nas Żydzi - Nowak i Wierzewski potakują


Data: 1 V 2002, 23:13

prof. Jerzy Robert Nowak
Wojciech Wierzewski, Chicago
o. Jacek Cydzik

Audycja: rozmowy niedokończone

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
1 V 2002, 23:1310 min. 59 s102991046131212885696

Opis/tekst:

o. J. Cydzik: Kolejny telefon odbierzmy, prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy.

słuchacz: Szczęść Boże, mówi Tadeusz z Niemiec. Chciałem właśnie włączyć się tutaj do dyskusji panów, bardzo to interesujące. Interesuję się tym problemem w Niemczech już od wielu wielu lat i chciałem panów prosić żeby ten temat był przedmiotem konferencji Polaków Polska-kraj, żeby to nie skończyło się na tych wypowiedziach i tych dyskusjach, bo po prostu, no to są rzeczy być może małego kalibru, tu chodzi o rzeczy znacznie ważniejsze, musi powstać jakiś dokument, musi powstać ruch związany z tym problemem.

I druga sprawa, o czym już mówiłem przed kilkoma dniami, to aktualna sytuacja, jaka jest na Bliskim Wschodzie, gdzie Żydzi odsłonili się. Odsłonili się i w kontekście tego, co zrobili Żydzi Polakom, w jaki sposób sfałszowali naszą najbardziej nowoczesną, współczesną historię mamy w tej chwili ich na tarczy. I tak wygląda sprawa Żydów w świecie. ONZ zabiega o dojście do prawdy i teraz powinniśmy taką sytuację zdecydowanie wykorzystać. Druga sprawa to jest problem wbicia się Żydów w świadomość USA. Pozostali oni z biznesie, niestety Polacy pozostali w gettach. I ten model Polaka z getta amerykańskiego, o czym zresztą też polski Żyd [...?] z Ameryki pisał, życzliwy dla Polaków, niestety się wlecze jeszcze.

Trzecia sprawa to jest problem antypolonizmu w Polsce - to jest coś strasznego - bo nie mamy mediów. Weźmy taki przykład pana Krzaklewskiego zabiegającego o stanowisko prezydenta, który chodził, jak to się mówi, po prośbie, do Radia Maryja żeby mógł coś do narodu powiedzieć. Został zmiażdżony przez środki masowego przekazu niezależnie od jego programu i jego osobistych kwalifikacji. Krzaklewski mógł o wiele więcej, mógł bardzo dużo zrobić, a nie zrobił nic, a przecież Krzaklewski jest symbolem polskiego inteligenta!

I następna sprawa: Polacy w Niemczech. W Niemczech mamy organizacje tzw. Specaussiedlerów, pseudopolskie organizacje, to są organizacje polskich Żydów, którzy udają Polaków, wybierają fundusze przeznaczone dla Polaków i potępiają Polaków za antysemityzm - taka jest prawda. Ale, chciałbym tu podkreślić z naciskiem, co może niektórym osobom się nie podobać, że my musimy również podchodzić do nas, do naszej mentalności, do naszych działań z dużą dozą krytycyzmu. Wina leży w dużym stopniu również po naszej stronie. Jesteśmy słabi, mamy słabą - no uogólniam, mówię może banały, dlatego jest potrzebna konferencja - inteligencję, mamy słabą organizację ludzi, którzy coś sobą reprezentują i niestety niech to nie kończy się tylko na naszych dyskusjach i pobożnych życzeniach.

Teraz model Polaka w Niemczech taki, od tych czasów dawniejszych do dzisiaj: to taki pobożny z książeczką, śpiewający w chórze, taki chłopek-roztropek. A Żyd to telewizja, kultura, biznes - i z kim my chcemy się pojedynkować? Jak to jest? Dlatego ja rozumiem i popieram w pełni to, co powiedział pan redaktor z Ameryki [Wierzewski], jestem tego samego zdania. I chciałbym, pan zapytał bardzo ciekawe pytanie, bo przecież o to chodzi: skąd biorą się te stereotypy? Po co Żydom jest ta koncepcja cała, bardzo skomplikowana, psychologicznie przygotowana, walki z Polską, z polskimi wartościami. I oczywiście to są już w tej chwili banały i my to rozumiemy i trzeba to sobie jeszcze raz powiedzieć, że niewątpliwie walka o miejsce w świecie, ale i walka o miejsce w USA. Tam jest też już w tej chwili głęboki antysemityzm. Amerykanie i inne narody wiedzą, co się dzieje w Izraelu. Dalej: walka o zatarcie zbrodni żydowskiego NKWD. Jeżeli oni będą nas atakowali i nasz łabędzi śpiew, że oni są nie w porządku, są niemoralni, że oni mają faszystowski rząd w Izraelu, nikogo nie będzie interesował, bo jest to łabędzi śpiew. I następny problem: walka o zniszczenie polskiej kultury, polskich wartości, gdyż głupiemu można wszystko sprzedać, a więc proszę panów, dziękuję bardzo za ciekawy problem, nie mogłem nie powiedzieć, czekam na konferencję, chętnie przyjadę ze swoim tematem "mentalność narodowa Polaków".

o. J. Cydzik: Dziękuje bardzo, pozdrawiamy pana...

słuchacz: ...i życzę wszystkiego dobrego, szczęść Boże.

o. J. Cydzik: Szczęść Boże, dziękujemy panu.

W. Wierzewski: Panie Tomaszu, dziękujemy. Ja widzę, że mamy sojuszników w wielu krajach świata i na wielu kontynentach. Ja wiem, że sytuacja Polonii w Niemczech, jest to przykre i bolesne, jest bardzo skomplikowana i bardzo niedobra. Ja przyjechałem, bo może państwo jeszcze o tym nie słyszeli, pora o tym powiedzieć, wraz z delegacją Kongresu Polonii Amerykańskiej na precedensowe spotkanie w Senacie Rzeczypospolitej, albowiem rząd Rzeczypospolitej Polskiej i parlament postanowił jakby ruszyć z bliższą współpracą ze środowiskami polonijnymi, która przez ostatnie 10 lat właściwie była tylko taka miłą fikcją. Słyszeliśmy pewne słowa, zapowiedzi, praktycznie nie słuchano nas, nie zapraszano do dialogu, podejmowano dyskusje bez naszego udziału.

Rzeczywiście nasze środowisko usłyszało tam od delegacji Polaków z terenu Niemiec jak przewrotna jest polityka państwa niemieckiego wobec środowisk polonijnych, jak odmawia się im bardzo wielu fundamentalnych praw i przywilejów, a przede wszystkim jak czyni się, aby istniejące organizacje toczyły ze sobą boje, były kontrowersyjne, aby nie miały siły przebicia i nie mogły domagać się pełnych praw dla polskiej grupy etnicznej.

Ja myślę, że ta konferencja, o której pan mówi, zresztą prof. Nowak tutaj przytakuje, jest wspaniałym tematem i z pewnością zaproponuję ten wątek na najbliższym spotkaniu dyrekcji Kongresu Polonii Amerykańskiej w Tampie na Florydzie z końcem maja tego roku. Miejmy nadzieję, że nam się taką konferencję uda stworzyć. Przynajmniej oświetlimy i zracjonalizujemy pewne zjawisko, które wielu ludzi poraża, a niektórych ludzi zmusza do cofania się w tę skorupę ślimaczą i udawania, że nic ważnego się nie dzieje. Proszę państwa, szykuje się tragedia, jeżeli wszyscy nie powstaniemy i nie zaczniemy w różny sposób działać i protestować.

prof. J. R. Nowak: W pełni podzielam zdanie redaktora Wierzewskiego. Konferencja, o której pan mówił miałaby bardzo duże znaczenie, musi być dobrze przygotowana żeby to nie były tylko wystąpienia pełne patosu, a żeby były konkretne, co zrobić, jak bronić lepiej Polski, jak przechodzić z defensywy do ofensywy, to wszystko miałoby ogromne znaczenie. Kwestie inne: co Polska dała światu. Myślę, że to jest ogromnie ważne, żebyśmy budzili polski patriotyzm, dumę z tego że się jest Polakiem - w Polonii i w kraju.

Pan powiedział o słabości Polaków, że jesteśmy w getcie w usa [taka wymowa]. Nie jesteśmy już w getcie, jesteśmy o ile wiem trzecią grupą pod względem majątkowym, jest natomiast inny problem, że zbyt wielu Polaków, tych zamożnych nie ma patriotyzmu, wcale nie widzi powodu, dla którego miałaby akcentować swoją polskość i myślę, warto byłoby troszczyć się o wiele większe budzenie tej polskości i patriotyzmu. O Polakach w Niemczech, zgadzam się: tu znów to co pan mówił, że jest bardzo niski stan Polaków w Niemczech, to że nie są uznani jako mniejszość, to jest dwa miliony nieobecnych Polaków w Niemczech, tak jak pisano w Rzeczpospolitej, ponoszą winę czołowi polscy politycy w pewnym okresie: Skubiszewski, Mazowiecki, ambasador Polski w Niemczech Reiter.

Krajowy antypolonizm, już mówiliśmy, jest to ogromnie szkodliwe, te donosy na Polskę i Polaków, z którymi występowali pan Błoński, którego teksty antypolskie zostały przełożone nieprzypadkowo w różnych krajach, Szczypiorski, już nieżyjący, którzy w Niemczech potrafił mówić i uzyskiwał za to poklask, że Polacy są współodpowiedzialni za mordowanie Żydów. To, co robi Dawid Gebert-Warszawski to są rzeczy najgorszej zdrady kraju.

I teraz mówi pan o głębokim antysemityzmie w świecie. Ja nie cieszyłbym się z antysemityzmu jako czegoś, co by obciążało wszystkich Żydów, tak jak nie cieszę się z czegoś, co by obciążało wszystkich Polaków czy wszystkich Rosjan. Natomiast bardzo się cieszę, że coraz więcej także środowisk żydowskich w świecie, np. w Anglii protest słynny ponad stu intelektualistów, w tym laureata Nobla, potępiający zbrodnie Izraela. I mogę tylko wyrażać żal, że w moim kraju znalazło się też ponad sto osób, które próbowały [...]

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020501-nowak
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz ksenofobia-gosc

o. Rydzyk, Nowak i Wierzewski o Żydach zmniejszających liczbę polskich dzieci


Data: 2 V 2002, 02:47

Wojciech Wierzewski, Chicago
prof. Jerzy Robert Nowak
o. Tadeusz Rydzyk
o. Piotr Andrukiewicz

Audycja: rozmowy niedokończone

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
2 V 2002, 02:474 min. 33 s42654335465345699

Opis/tekst:

W. Wierzewski: Ja myślę, że typ radia jest nam niezwykle potrzebny przy braku tzw. komunikacji społecznej, przepraszam za...

o. T. Rydzyk: Panie redaktorze, zróbmy telewizję, żebyśmy ze sobą rozmawiali tam i z powrotem.

[mówią na przemian]

Wierzewski: ... z pewnością... entuzjastycznie...

o. T. Rydzyk: Tylko kwestia ludzi i pewnych środków. Ale ludzie: pierwsze ludzie i środki.

prof. J. R. Nowak: Ale myślę, że najważniejsza sprawa jest ojcze dyrektorze, gdy mówimy tu, w tym najbardziej polskim Polskim Radio żebyśmy wspólnie zrobili wszystko, aby podnieść Polaków z klęczek, podnieść Polaków z upokorzeń, jakimi nas zbyt hojnie obdarzano w ostatnich latach i odbudować dumę z polskości. I odbudować w Polsce dumę z polskości.

o. T. Rydzyk: I chcą nas dzielić. Myślę, że są w tej chwili, dochodzą do nas takie głosy, trzeba to sprawdzić, ale Polacy są wszędzie. Np. dowiedziałem się - ja nie jestem przeciwko żadnego narodowi, kocham wszystkich ludzi, ale najpierw kocham moją rodzinę i według porządku właściwego ma być miłość: Bóg, rodzina moja, czyli Polska i inni, to jest porządek, taki, o tym mówił ks. prymas Wyszyński, będziemy tak kochać - i otóż w jednej z wielkich stolic, w chyba Buenos Aires to było, w ciągu miesiąca pewna grupa ludzi, nie Polaków, dostała 12000 paszportów, przewiduje się 200000 z pewnej części świata przenieść do Polski i również ludzi słyszy się z różnych części świata, gdzie są takie punkty zapalne, też pewne ilości, że[?] do Polski przenosić, dzielnice takie robić w Polsce. Takie głosy dochodzą do nas, trzeba to sprawdzić, ale wszystko jest prawdopodobne. To, co idzie, to idzie system totalitarny doskonały!

prof. J. R. Nowak: Ale "Wprost" już dawno głosił ideę państwa wielonarodowościowego. Chce się nam koniecznie importować właśnie konflikty narodowościowe, etniczne, oskarżać nas o ksenofobię.

o. T. Rydzyk: Tak, żebyśmy się, zrobić to co Jugosławia. Jeszcze teraz tam to bezrobocie straszne... To, co idzie, powiedziałem - Polska 16 milionów - 15 ma być. Tak wygląda. Za 2005-2010, konkretne źródła są: będzie 28% dzieci szło do szkoły, 28% z tego, co jest teraz.

W. Wierzewski: Co mają zrobić Żydzi, aby zmniejszyć tę statystyczna cyfrę [śmiech prof. Nowaka], aby wypełnić pobożne życzenia organizacji światowych?

o. T. Rydzyk: Każdy przynajmniej pięcioro dzieci powinien mieć. Każda rodzina, daj Boże. Silne rodziny i liczne rodziny popierać. Ja znam w Toruniu, słyszałem o takiej rodzinie: dwanaście dzieci i piętnaście dzieci. Bardzo szlachetne dzieci. A do brata Patryka przychodzą i pozdrawiam je, jeżeli słyszą, tacy ludzie...

prof. Nowak: No, Prymas Tysiąclecia wytyczał szlaki w tej sprawie też.

o. T. Rydzyk: Tak, kardynał Hlond, było ich jedenaścioro, ich było trzech salezjanów, ks. Chlondowski m.in. i w Czerwińsku napisał melodię do "Maryjo, królowo Polski", a ks. prymas Wyszyński tam w Czerwińsku napisał słowa. I ks. Chlondowski zmienił swoje nazwisko z Hlond, żeby, żeby, z pokory, bo mówił: ten wielki prymas, ja nie mogę tak, przynosić mu ujmy, moim... to samo nazwisko, inaczej, Chlondowski. Tak, trzech takich Polaków. A Katarzyna Sieneńska, było ich dwadzieścia trzy, miała 33 lata jak umarła i papieży ustawiała, pomagała im. Doktor kościoła, dwadzieścia troje dzieci.

Tak, że nie tak, ja przepraszam, ale myślę, dzieci to rozwijają i rodziców, prawda? Nas było tylko sześcioro dzieci, jeden umarł - byłoby nas siedmioro. A gdyby, ja przepraszam, ale Labuda była czy podobne istoty, tak jak te, te, te, te, te... tzw. feministki, czy jak one się nazywają, nie byłoby mnie [śmiech ogólny].

W. Wierzewski: Audycja zmierza ku dobremu końcowi.

o. P. Andrukiewicz: Dziękujemy bardzo serdecznie.

W. Wierzewski: Dziękujemy ojcu dyrektorowi za tę niespodziewaną i jakże serdeczną, miłą wizytę w studio.

Pieśń: Kiedy światu się zdawało,
Że na zawsze starta z map
...

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020502-rydzyk
klasyfikacja: otr ksenofobia-redakcja ksenofobia-redakcja

o. Rydzyk skarży się na wiarołomnego Bubla


Data: 8 V 2002, 02:27


Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
8 V 2002, 02:274 min. 22 s40964164545125698

Opis/tekst:

[o. Tadeusz Rydzyk wpadł we własne sidła: Leszek Bubel przebił go w antysemityzmie i pisze o Żydach w Radiu Maryja. A takim był dobrym sojusznikiem, kiedy wspierał szaleństwa Kazimierza Świtonia.]

o. Tadeusz Rydzyk: Trzeba też pilnować żeby dobre imię nie było niszczone. Radiu Maryja niszczą dobre imię, na różne sposoby. Ostatnio pojawiła się taka gazeta... One mają takie hasła patriotyczne w tytułach, bardzo charakterystyczne, agenturalne to jest. Często agenturalne są te hasła, takie patriotyczne, wysoko, tak na wysokich tonach bym powiedział te nazwy są, jest taka gazeta Bubla niejakiego. No nazwisko... oby to... Nie będę komentował nic, ale ten człowiek w swojej gazecie pisze brzydkie rzeczy o Radiu Maryja, o ludziach, którzy w Radiu Maryja służą! Oczywiście, co powiedzieć? Powiedzieć "Żyd"! Nazwisko mu jeszcze przykleić i tak dalej! To jest po prostu obrzydliwe! Albo powiedzieć: o. Rydzyk jest osaczony i nie może nic robić. Proszę państwa, ja nie potrzebuję ani miłosierdzia od ludzi, tylko od pana Boga, od ludzi miłość, i nie chciałbym żeby byli tacy pomagacze, nie pomagają, tylko tacy pomagacze, których pomoc jest utrudnieniem. Trzeba pomagać rzeczywiście.

I tutaj bardzo przykrą sprawą jest, że również wśród Polonii są ludzie, nie wiem czy niemądrzy, chorzy, a może chorzy duchowo - agenci często to są ludzie chorzy duchowo - którzy rozpowszechniają te właśnie gazety. Kto im to daje? Kto ich wynalazł? Qui bono to robią, dla czyjego dobra? Komu służą? Proszę państwa, proszę zwrócić na to uwagę, bo to nie tylko w Polsce widzę, rozszerza się, ale i tam.

Ostatnio zobaczyłem gazetę ktoś gdzieś położył, powiedzieli mi, że kupił - bo o ks. Jankowskim jest, bo coś mu przykleić, oczernić go! Co zrobiłem - nie, nawet nie będę patrzył, na pierwszej stronie zobaczyłem, pierwsze... potargałem! Potargałem, potem tę potarganą gazetę, bardzo dokumentnie potarganą, zostawiłem. Zobacz - tak się powinno robić! Tak samo, tak róbcie! Tak robić, nie patrzyć! Żeby to zło nas nie zatruło, bo to zło zostanie. To tak, za przeproszeniem, jakbyś stanął w jakieś odchody na drodze. To później wejdziesz do domu, może miał ktoś taką przygodę, to musisz czyścić i czyścić. A tu jest jeszcze gorzej, bo duszę zbrudzisz. Nie wolno duszy zbrudzić. Odrzucić to natychmiast. A ludzie, którzy to robią, trzeba im powiedzieć: bracie, jeżeli ty to robisz, to mylisz się, zła się nie rozszerza, zło się gasi. Nie wolno zła rozszerzać, to jest diabelstwo, diabeł tym się cieszy i katolicy tego nie robią. To tak a propos psucia dobrego imienia dowiedziałem się, że właśnie i w Polonii to się dzieje, nie od dzisiaj, nie od dzisiaj.

Np. podobno w jednej z gazet, dostaliśmy taki wycinek tu w Radiu Maryja, i to w Toronto, napisali, że dwóch ludzi odeszło z prezydium Ligi Polskich Rodzin, bo się pokłócili z ojcem Rydzykiem. Agent to pisze, takie bzdury! Ojciec Rydzyk tak ma do powiedzenia w Lidze Polskich Rodzin, jak np. w chirurgii, to było by to samo, z takimi samymi skutkami. No bez sensu. Ale będę popierał każde dobro. Bo to jest obowiązek każdego człowieka, każdego obywatela danego państwa czy narodu, jak i każdego księdza. Dobro - każdy popierać. A kto to pisze takie głupstwa? Agenci. Agentów jest trochę... Tam bym radził modlić się o nawrócenie tych agentów bo też staną na Sądzie Bożym.

[korekta: OR, 2011-06-30 K.]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020508-rydzyk
klasyfikacja: otr zabawne

o. Andrukiewicz zachwycony zniszczeniami


Data: 9 V 2002, 14:06

o. Piotr Andrukiewicz

Audycja: "Aktualności"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
9 V 2002, 14:06 22 s3473547445699

Opis/tekst:

[O. Andrukiewicz rozmawiał z o. Jerzym Krajem m.in. o odwetowym ataku Izraela w Dżeninie. Po rozmowie o. Andrukiewicz przypomina:]

o. Piotr Andrukiewicz: W najbliższą sobotę [w "Naszym Dzienniku"] relacja z Dżeninu o. Narcyza - Stanisława Klimasa, który był tam z pomocą humanitarną. Również, jak sądzę, będą _piękne_ zdjęcia, które pokazują ogrom zniszczeń, które tam miały miejsce.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020509-andrukiewicz
klasyfikacja: zabawne

ks. Balcerzak reklamuje jedną, a opluwa inne gazety


Data: 10 V 2002, 22:01

ks. Antoni Balcerzak
młodzież

Audycja: "Czas wzrastania" (dla młodzieży)

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
10 V 2002, 22:016 min. 01 s56415737127065699

Opis/tekst:

[Ciężka propaganda w audycji dla młodzieży - tylko "Nasz Dziennik" napisał o święcie 3-go maja.

W dalszym ciągu audycji jest zgadywanka sugerująca, że tylko księża są patriotami.

Cytat z ks. Janusza Nagórnego, który mówi, że o Polsce mówi się niepatriotycznie 'ten kraj'. Przypomina się jak Trybuna Ludu pisała, że tylko Wolna Europa i inni wrogowie używają określenia "kraj".]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020510-balcerzak
klasyfikacja: brak

o. Rydzyk o narzędziu


Data: 11 V 2002, 23:29

o. Tadeusz Rydzyk

Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
11 V 2002, 23:29 46 s7217390915699

Opis/tekst:

o. T. Rydzyk: Madzia Buczek jest narzędziem do tworzenia podwórkowych kółek różańcowych dzieci


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020511-rydzyk
klasyfikacja: otr

o. Rydzyk natchniony, o manipulacji i wyjeździe do Afryki


Data: 15 V 2002, 13:23

o. Tadeusz Rydzyk
prof. Piotr Jaroszyński

Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
15 V 2002, 13:2318 min. 35 s174141769225521775698

Opis/tekst:

[prof. Piotr Jaroszyński o bezwzględnej agitacji za UE i o tym jak prowadzić ludzi do wniosku, żeby głosować "nie"]

[o. Tadeusz Rydzyk - przerywa i wygłasza natchnioną tyradę. Najpierw mały wykład teoretyczny o propagandzie, opisuje metody, które sam stosuje, potem wchodzi na wyższe obroty:

księża patrioci!
manipulacja!
atakują przy pomocy muzyki, odwróconego zapisu
w podświadomość wkładają co chcą
najwyższy stopień manipulacji, jeżeli ktoś ubiera się szaty katolika
RM nie mówi, że jest przeciw albo że jest za UE [kłamstwo]
i papież też nie powiedział
inteligencja się boi
a jeżeli mi powiedzą, że mam jechać do Afryki, bo jestem taki, to pojadę, ale ludzie będą wiedzieć


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020515-rydzyk
klasyfikacja: otr

o. Rydzyk o językach, co są za nic


Data: 18 V 2002, 22:27

o. Tadeusz Rydzyk

Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
18 V 2002, 22:271 min. 18 s12191241381535698

Opis/tekst:

o. T. Rydzyk [zachęca do swojej uczelni]: nie wiem na której uczelni są języki tak za nic
[opłata semestralna: 1500 zł]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020518-rydzyk
klasyfikacja: otr reklama

o. Rydzyk zachęca do świadczenia nieprawdy


Data: 24 V 2002, 02:20

o. Tadeusz Rydzyk

Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
24 V 2002, 02:20 48 s7457695945699

Opis/tekst:

o. T. Rydzyk: na przekazach dla RM pisać "dar na cele kultu religijnego"

[czy chodzi o kult o. Rydzyka?]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020524-rydzyk
klasyfikacja: otr

o. Rydzyk o tym, że inne uczelnie są niemoralne


Data: 27 V 2002, 14:09

o. Tadeusz Rydzyk

Audycja: reklama Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
27 V 2002, 14:091 min. 42 s15951622032005697

Opis/tekst:

o. T. Rydzyk [zachęca do WSKSiM, negując wolności akademickie panoszące się na uniwersytetach]:

Uwaga kandydaci na studia wyższe i ich rodzice! Nie jest obojętne jaką wyższą uczelnię wybierzecie. Jest to także wybór moralny. Każda bowiem ze szkół, poprzez swoje programy nauczania oddziaływuje na sferę poznawczą, jak i wartościującą oraz motywacyjną młodych ludzi, czyni to w sposób mniej lub bardziej wypowiedziany. Tak zwana "otwartość" różnych uczelni sankcjonuje życie polegające na schlebianiu bieżącym gustom, uczy bezkrytycznej otwartości na teraźniejszość. Sentymentalne morały w stylu "szanuj każdy przejaw myśli", "bądź tolerancyjny" - to tylko targowisko pomysłów, które najczęściej negują trwałe podstawy życia: prawo naturalne i prawo boże. Drodzy rodzice! Czego będą uczone wasze dzieci za wasze pieniądze? Tak zwanej "tolerancji" wobec lekceważenia życia ludzkiego, wobec aborcji, eutanazji, niszczenia wielorakiego dziedzictwa ojczyzny? Zastanówcie się razem z waszymi dziećmi nad ich drogą zawodową, która przecież stanowi drogę życiową. Dla [proponujemy DLA!!!] tych, którzy pragną studiować humanistykę, wiedzę społeczną, proponujemy naszą uczelnię, proponujemy wiedzę, na którą w nadchodzących czasach będzie szczególne zapotrzebowanie. Prosimy pytać o te sprawy, o naszą uczelnię i telefonować od pon. do piątku w godz. ...

Bóg zapłać za zrozumienie i za współpracę.

Proszę państwa, polecamy też bardzo gorąco młodzieży Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Studiów nad Rodziną. Rekrutacja na studia wyższe ... właśnie ... nr tel. ...


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020527-rydzyk
klasyfikacja: otr reklama

ks. Jaworski o teorii ewolucji: zachwyt osłabł


Data: 28 V 2002, 23:18

ks. Romuald Jaworski
Leszek Polakiewicz (prowadzi cykl audycji)

Audycja: dlaczego psychologia chrześcijańska

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
28 V 2002, 23:181 min. 34 s14741501851855699

Opis/tekst:

[dialog o teorii ewolucji:]

ks. Romuald Jaworski: wydaje się że taki powszechny zachwyt nad teorią ewolucji trochę osłabł, dlatego że argumenty nie okazują się nie aż tak przekonywujące, jak uważaliśmy wcześniej

Leszek Polakiewicz: ogniwa pośrednie okazały się podróbkami, na razie nie ma argumentów naukowych

ks. Romuald Jaworski: ale Kościół nie wykluczył


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020528-jaworski
klasyfikacja: antynauka

o. Rydzyk o 200000 paszportów dla Żydów


Data: 4 VI 2002, 01:10

o. Tadeusz Rydzyk
o. X
słuchacze

Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
4 VI 2002, 01:1040 min. 34 s380233862468247535716

Opis/tekst:

o. Tadeusz Rydzyk [- tyrada, histeria wokół pogromu w Jedwabnym]

[wdzięczny za rozmowę o ekshumacji w Jedwabnym] Na cierpieniu Żydów inni Żydzi robią interesy.
Ta amerykanizacja tego niszczenia Żydów i amerykanizacja pamięci obraża godność ofiar.
Kwaśniewski wiedział o sprawie Jedwabnego kilka miesięcy wcześniej.
Żydzi chcą wyciągnąć od Polaków ponad 60 mld. dolarów, prezydent państwa w tym uczestniczy.
Wielki działacz polonijny mówił, że w Buenos Aires tylko w jednym miesiącu, nie tak dawno, ambasada polska wydała 12000 paszportów, właśnie Żydom, polskich paszportów.
I mówił mi ten człowiek, że przygotowuje się 200000 takich paszportów.
Nie wiem, myślę, że warto patrzeć na to. My chcemy żyć w pokoju z wszystkimi ludźmi i musimy dbać o to, żeby nikomu się krzywda nie działa.
Przecież polska ziemia jest przesiąkła krwią. Musimy być wierni tej krwi. Nie możemy sprzedawać, To jest świętokradztwo.

telefony...

słuchaczka: jeżeli w tym narodzie prezydentem może być człowiek żydowskiego pochodzenia, jeżeli marszałkiem sejmu polskiego jest też żydowskiego pochodzenia - to w tym narodzie nie ma antysemityzmu

o. prowadzący: starają się zbić interes

słuchacz.: gromadźmy materiały potwierdzone notarialnie [o pomocy Żydom] i z tego kiedyś zrobimy użytek

słuchacz: duchowni muszą mówić, że musimy wszystkim wybaczać, ale my - wybaczajmy, nadstawiajmy drugi policzek, a oni będą bić i bić i na śmierć będą bić.
To nie tylko o Żydów chodzi, to w ogóle ludzie, którzy w sercu mają zachłanność ... to jest ich religia.
To są wilki w ludzkim ciele - tak jak oni nas gojów nazywają zwierzętami.

słuchaczka: podają, że zginęło 3 mln żeby dostać większe odszkodowania, a zginęło 1.4 mln.
Jest nieprawdą, Żydzi uciekli do Ameryki, wiedzieli, że będzie wojna, bo oni tę wojnę wywołali.
o. prowadzący: dziękuję pani


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020604-rydzyk
klasyfikacja: otr ksenofobia-redakcja ksenofobia-sluchacz

dr Szcześniak o Mazowieckim i innych Żydach


Data: 9 VI 2002, 01:52

dr Andrzej Leszek Szcześniak

Audycja: wypowiedź telefoniczna

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
9 VI 2002, 01:521 min. 45 s16441671932065716

Opis/tekst:

Popatrzmy kto w tej chwili reprezentuje w Polsce interesy niemieckie. Możemy tutaj sypać pewnymi nazwiskami. Np. p. Mazowiecki, który zawarł taki układ z Republiką Federalną, że Niemcy będący tu w Polsce uznani są za mniejszość, Polacy mieszkający w Niemczech nie są mniejszością, nie mają tych praw. Weźmy "Politykę" p. Adama Krzemińskiego czy p. Ireneusza Krzemińskiego - ich artykuły są zawsze tak formułowane, żeby były korzystne dla Niemców, a nie dla Polaków. Weźmy inne. Jeszcze podobno istnieje polsko-zachodnioniemiecka komisja podręcznikowa, z którą przez wiele lat miałem do czynienia, kiedy ona rzeczywiście istniała. Kto stoi na czele tej komisji? Pan Borodziej. _Wszystko_jednoznaczne_etnicznie_. Nie Polacy w każdym bądź razie. I dziwnym trafem ci wszyscy ludzie reprezentują w Polsce interesy niemieckie, a nie interesy polskie.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020609-szczesniak
klasyfikacja: ksenofobia-gosc

słuchaczka: Pyszko się przyznał!


Data: 10 VI 2002, 00:48

o. Jan Król
prof. Włodzimierz Bojarski

Audycja: Polska wobec globalizacji i integracji europejskiej

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
10 VI 2002, 00:482 min. 36 s24312472833045713

Opis/tekst:

słuchaczka: To bardzo ważne. Musimy również pamiętać i być bardzo ostrożnymi, jeżeli chodzi o ugrupowania prawicowe. Dzisiaj [9 VI?] na spotkaniu Ligi Polskiej, nie mylić z LPR, szef tego ugrupowania, Ligi Polskiej, pan Pyszko przyznał się, że jest Żydem! Ale stwierdził, że on jest "demokratycznym Żydem". No... Musimy jeszcze o tym pamiętać, że ludzie, którzy w dobrej wierze chcą ratować Polskę, którzy chcą należeć do organizacji, która nie miała by nic wspólnego z kłamliwą propagandą - okazuje się, że trafiają co chwileczkę na takie rafy, z których trudno jest wyjść.

o. Król: bardzo serdecznie pani dziękujemy


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020610-sluchaczka-krol
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz

oo. Jaremczuk i Cydzik o o. Kolbem poprawiającym gospodarkę


Data: 11 VI 2002, 00:29

o. Mirosław Jaremczuk, dyr. Wydawnictwa Niepokalanów
o. Jacek Cydzik

Audycja: radiowy kurs dziennikarski - o. Kolbe (powt. z 7 VI 19:08)

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
11 VI 2002, 00:293 min. 58 s37203784764655714

Opis/tekst:

[pytanie o antysemityzm Kolbego]
słuchacz: poglądy o. Kolbego na starszych braci w wierze.

o. Jaremczuk: Nigdzie [u Kolbego] nie znajdujemy opinii, które by potępiały ludzi pochodzących z narodu żydowskiego czy propagowały wrogie idee wobec judaizmu.
Nikt nie może przytoczyć konkretnych działań.
W okresie wojennym w klasztorze schronienie znalazło bardzo dużo ludności pochodzenia żydowskiego.

o. prowadzący, Jacek Cydzik [rozpędza się, przygotowany do odparcia cięższego ataku]: Kampania jaką św. Maksymilian w swoim "Małym Dzienniku" robił po to, żeby wspierać polski przemysł, polskie rolnictwo: "kupuj u swojego" - i to nie był antysemityzm, to był przejaw pewnej integracji społecznej, też dążenia do tego żeby poprawić polską gospodarkę, byt polskich kupców, polskich konsumentów.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020611-jaremczuk-cydzik
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

o. Rydzyk o udziale sióstr zakonnych w życiu politycznym


Data: 13 VI 2002, 00:58

o. Jan Król

Audycja: nocna

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
13 VI 2002, 00:582 min. 03 s19141942302405713 5715

Opis/tekst:

UWAGA: nagranie zniekształcone!

o. Tadeusz Rydzyk: Boże mój, niechże te siostry zakonne wezmą się do modlitwy, do różańca, a nie do polityki. Głupota taka, że szkoda gadać. Przecież... przepraszam bardzo, ale to mnie... Dała się naciągnąć bidula. Dała się naciągnąć. Ktoś jej powiedział, jakiś przełożony, ktoś za tym stoi!


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020613-rydzyk
klasyfikacja: otr kosciol

Maciej Pstrokoński o dobrym komunizmie zepsutym przez Żydów


Data: 16 VI 2002, 22:43

UWAGA: nagranie ma duże zniekształcenia
o. Jacek Cydzik
ks. dr Henryk Nowik

Audycja: UE w kontekście analiz filozoficznych

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
16 VI 2002, 22:434 min. 59 s46784756025855715

Opis/tekst:

słuchacz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.

o. Cydzik: Teraz i zawsze.

słuchacz: Moje imię Maciej, dzwonię z Londynu.

o. Cydzik: Witamy panie Macieju. Bardzo prosimy.

słuchacz: Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić ks. profesora i o. Jacka.

Chciałem zwrócić uwagę na takie, pewne elementy. Mianowicie jednym elementem jest to, że, może jako uzupełnienie, że nie możemy, jak to się mówi, poza rozważaniami filozoficznymi nie uświadamiać sobie i nie rozpowszechniać tej świadomości faktu, że słuszność lub niesłuszność jakiejś koncepcji nie przesądzają o tym, że ona zostanie narzucona np. narodom Europy, a narodowi polskiemu w szczególności. Że koncepcja może być nie tylko niesłuszna, może być zbrodnicza, a może być narzucona dlatego, że ci ludzie, którzy przeciwstawiają sie temu są za słabi w stosunku do tych, którzy chcą narzucić.

o. Cydzik: Tak jak to było np. z komunizmem, z marksizmem, który...

słuchacz: No właśnie, właśnie. Przecież istota komunizmu, idee komunizmu były w założeniu ładne i rzeczywiście dążenie do pewnej sprawiedliwości społecznej było bardzo ładne. Problem polegał tylko na tym, że kluczowe stanowiska zostały przechwycone przez jedną grupę narodowościową, w praktyce we wszystkich krajach, to nie tylko w Rosji, ale i w Polsce, bo np. SDKPiL była absolutnie przeciwna niepodległości Polski, co nie miało nic ze sprawiedliwością społeczną wspólnego, ale po prostu, była to... oni wypowiadali się za tą koncepcją, która potem przyjęła formę Judeopolonii i to samo było w w Rosji, też zostało przyjęte i zostały zdeformowane te idee społeczne w kierunku realizacji interesów jednej grupy narodowościowej. Np. wymordowanie 6 mln chłopów w Rosji nie leżało w żaden sposób w hasłach socjalizmu czy komunizmu, natomiast leżało... w Talmudzie chłopi są zupełnie jednym z najgorszych gatunków ludzi, więc trzeba ich wymordować i zostało to zrealizowane.

Teraz to samo jak chodzi o Unię Europejską, to hasła mogą być bardzo ładne, ale realizacja nie dotyczy haseł, tylko dotyczy praktyki, dotyczy po prostu zagrabienia dóbr, powiedzmy jak chodzi o naród polski, już te siły obce, które tkwią w Polsce rozkradły i ukradły narodowi, pod hasłami Unii Europejskiej ukradły większość fabryk, sklepów, zakładów przemysłowych itd. i pozostawiły naród polski w dużym procencie bez środków do życia. Teraz chcą odebrać narodowi ziemię poprzez szybką wyprzedaż i to jest znowu żeby realizowac koncepcję Judeopolonii, prawda, oddać Niemcom zachodnią część Polski, tak jak była w r. 1914 ta koncepcja Judeopolonii i pod niemieckim kierunkiem taką resztówkę zrobić, a zarządzanie będzie w rękach wiadomych ludzi.

Mnie chodzi o co? Chodzi mi o to, że mówiąc o filozoficznych koncepcjach nie możemy odrywać się od rzeczywistości i odrywać się od tego faktu, że te filozoficzne koncepcje nawet kiedy bardzo ładnie o nich mówimy, one po prostu mają, poza swoją słusznością lub niesłusznością drugi aspekt, że wślizguje się zupełnie obcy nie mający z tym nic wspólnego interes grupy, która chce po prostu oszukać, zawłaszczyć i wykorzystywać, zniszczyć poszczególne narody. To zwrócił prof. Laughland w swoich znakomitych wspaniałych wykładach zwrócił uwagę, że Unia Europejska tworzy się na bazie jedności ani historycznej, ani takiej, tylko na bazie jedności na bazie elit we wszystkich krajach, które powiązane są kapitałem, powiązane są przez powiązania masońskie między sobą i tworzą właściwie wspólne struktury.

o. Jacek Cydzik, ks. dr Henryk Nowik - nic na to

[Maciej z Londynu to Maciej Pstrokoński. O. Rydzyk stwierdził niedawno, że wywierano na niego naciski, żeby p. Maciej nie występował, ale o. Rydzyk się im oparł.

Więcej o Macieju Pstrokońskim i o Lidze Polskiej, do której władz należy. Pełnomocnik "Ligi Polskiej Organizacji Narodu Polskiego" na województwo zachodniopomorskie Ryszard Sidorowicz stwierdził w http://www.tgn.blue.net.pl/strona/artykuly/940/naszczas.htm : "Weryfikacja osób chętnych do wstąpienia do Ligi Polskiej, jest bardzo szczegółowa, dlatego ze względów pochodzeniowych i zmienionych nazwisk do władz L.P. między innymi nie weszli czołowi politycy Ligi Polskich Rodzin." P. Maciej widocznie został zweryfikowany pozytywnie, ale jednak prezes Pyszko się w końcu przyznał... - zob.: http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020610-sluchaczka-krol ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020616-maciej
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz

o. Cydzik o onrowskich korzeniach "Naszego Dziennika"


Data: 17 VI 2002, 00:42

o. Jacek Cydzik
ks. dr Henryk Nowik

Audycja: UE w kontekście analiz filozoficznych

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
17 VI 2002, 00:426 min. 54 s64736578528105716

Opis/tekst:

UWAGA: nagranie ma duże zniekształcenia

słuchacz: w czasie II w.ś. organizacja naszych mózgów intelektualnych wypracowała wspaniałą rzecz, teorię uniwersalizmu społecznego
[...] w Konfederacji Polski Niepodległej [naprawdę w Konfederacji Narodu] ks. Józef Warszawski opracował teorię uniwersalizmu społecznego
[...] teoria ujęta w książce ks. Józefa Warszawskiego, "Myśl jest bronią", wyd. "Pax" [to inna książka, chodzi o "Uniwersalizm" bez wydania powojennego, broszurę, która nawet nie była wymieniona w bibliografii dołączonej do "Myśl jest bronią"]
[...] nazwa rubryki w "Naszym Dzienniku" pochodzi od tej książeczki, o której red. Małgorzata Rutkowska pięknie napisała

o. Jacek Cydzik: ta kolumna NDz wprost nawiązuje do tego dziedzictwa myśli, którego przedstawicielem jest ks. J. Warszawski

[Wyjaśnienia: Konfederacja Narodu to wojenne wcielenie ONR-u "Falangi" (nie licząc epizodu kolaboracji z Niemcami na początku wojny). Ks. Warszawski napisał swoją broszurę dla tej organizacji i jej wodza - Bolesława Piaseckiego, późniejszego przywódcy "Paxu".]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020617-cydzik
klasyfikacja: ideologia

J. Pałys i o. Rydzyk o czystych Polakach


Data: 18 VI 2002, 13:25

o. Tadeusz Rydzyk
Józef Pałys, przew. "S" Deawoo Motors Nysa S.A.

Audycja: "Aktualności"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
18 VI 2002, 13:253 min. 25 s32053264254015715

Opis/tekst:

UWAGA: nagranie ma duże zniekształcenia

o. T. Rydzyk: Panie przewodniczący, ja bym powiedział, że nie tylko od 89 r., nie było też myślenia - to były wasalskie rządy po II wojnie światowej.

J. Pałys: Ach, ten okres [...?]

o. Rydzyk: To było przygotowanie, kwestia, powiedział bym, inżynierowie świata, tak nazywam to, oni przygotowują... Komunizm był tylko w rękach masonerii, miał zrealizować pewien etap, a teraz idzie dalej i na to zło, żeby jakoś zatrzymać - światłe umysły i prawe charaktery. To co Ojciec Święty mówi na całym świecie. Przed chwilą, właściwie przed kilkunastu minutami rozmawialiśmy z kapłanem, który bardzo długo był misjonarzem, pracował w Argentynie, w Brazylii i w Boliwii, też mówi o tym, sytuacji argentyńskiej, był?] w Związku Radzieckim i stamtąd telefonował na świat. I mówi: tylko oprzeć się zupełnie na Chrystusie. To miłosierdzie dane światu na trzecie tysiąclecie z Polski wyszło, ta iskra. I tak oprzeć się na jego nauce, nie ma innej drogi, nie dać się oderwać od Chrystusa, i takie umysły, i takie charaktery, i ludziom się będzie żyło lepiej, nie będzie tej tragedii jak obecnie jest w Stoczni Szczecińskiej, Bizon-Bial w Białymstoku, jak w Nysie czy w całej Polsce. W całej Polsce. To się dzieje. My to obserwujemy już kilka lat i jeden przez drugiego rozsprzedać, szybko rozsprzedać i nic więcej, prawda.

J. Pałys: Tak, i boso jedzie do Brukseli.

o. Rydzyk: I ludzka krzywda, przepraszam, że tak... W niedzielę szedłem tutaj, były takie zespoły, coś, i ja wybrałem się koło 12 w nocy samochodem, mówię zobaczę Toruń. Proszę pana, pełno młodzieży, dziewcząt z piwami w ręku, biedni ludzie. Rozumiem, że chcą mieć radość, tak, i ludzie, spotykałem ludzi grzebiących na śmietnikach.

J. Pałys: Proszę księdza, to jest szatańska radość.

o. Rydzyk: Ludzie grzebiący na śmietnikach, starsi ludzie, którzy mają emeryturę, rentę. Do czego zmierza Polska, tu trzeba się zastanowić. Przed nami ogromna praca, ogromna praca, samozaparcie. I wtedy potrafimy wszystko.

J. Pałys: Tak, ale Polacy muszą rządzić Polską, proszę księdza...

o. Rydzyk: Tak, tak!

J. Pałys: Polacy, czyści Polacy. Niestety.

o. Rydzyk: Dokładnie, ale i Polacy, proszę pana, bardzo szlachetni Polacy.

J. Pałys: Tak, uczciwi!, uczciwi ludzie.

o. Rydzyk: ...i szukać takich ludzi wokół siebie. Aniołów nie znajdziemy...

J. Pałys: Oczywiście...

o. Rydzyk: ...ale wybierać [odróżniać] lepszych od gorszych.

J. Pałys: Tak.

o. Rydzyk: Nie tych, którzy lepiej mówią i ładniej uśmiechają się i lepsze manipulacje robią. Popatrzeć kto zrobił skoki na banki, kto zrobił skoki na media...

J. Pałys: Oczywiście, to widać jak na dłoni.

o. Rydzyk: ... to w czyich media są w ręku... Ponad 80% mediów nie jest w polskich rękach...

J. Pałys: Tak.

o. Rydzyk: ...a więc radio, prasa, telewicja - nie jest w polskich rękach.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020618-palys
klasyfikacja: otr ksenofobia-redakcja ksenofobia-gosc

o. Krąpiec - pean na cześć Radia Maryja


Data: 27 VI 2002, 02:54

o. prof. Mieczysław A. Krąpiec

Audycja: felieton "Myśląc ojczyzna"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
27 VI 2002, 02:545 min. 04 s47534835995955715

Opis/tekst:

UWAGA: nagranie ma duże zniekształcenia

Radio służy osobie ludzkiej...
neguje cywilizację śmierci
8-me przykazanie, nie dawaj fałszywego świadectwa [RM pomaga nie dawać]
Radio dba o człowieka, o polską kulturę, nie służy kłamstwu
dzisiaj bez RM nie jest możliwe rozwijanie kultury chrześcijańskiej i narodowej


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020627-krapiec
klasyfikacja: brak

Marek Czachorowski o bezczelnym Prometeuszu


Data: 29 VI 2002, 02:56

dr Marek Czachorowski

Audycja: felieton z cyklu "Spróbuj pomyśleć"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
29 VI 2002, 02:561 min. 28 s13761401751735711

Opis/tekst:

UWAGA: nagranie ma duże zniekształcenia

02:53 dr M. Czachorowski: [wizja Unii Europejskiej uprawiającej kult okrutnego Dionizosa i popierającej homoseksualizm] Można mnożyć zatrważających przykładów [sic!] także z naszego podwórka. Oto np. jeden z polskich szpitali, noszący bardzo chrześcijańską nazwę, ogłasza, że dokonuje zapłodnienia in vitro, czyli zapłodnienia w probówce. Pod parasolem zatem świętej nazwy szpitala dokonuje się tu iście prometejskiej zbrodni przywłaszczenia sobie boskich prerogatyw wobec ludzkiego życia, ważąc się na wymuszanie od Boga daru stworzenia w warunkach uwłaczających zarówno jego godności, jak i godności zaistniałego w ten sposób człowieka. Horror tej praktyki pogłębia fakt, że zabija się tu także tzw. nadliczbowe embriony pojawiające się zawsze w przypadku zapłodnienia in vitro.

[Marek Czachorowski zaplątał się we własnych wywodach. Najpierw przyrównuje, słusznie, wspomaganie zapłodnienia do czynu Prometeusza - wykradzenia bogom sekretu, co bogom specjalnie nie zaszkodziło, a ludziom bardzo pomogło. A potem się święcie oburza na zuchwalców Prometeuszy. Co ma sposób zapłodnienia do godności też trudno zrozumieć. Chyba lepiej jeżeli nie odbywa się to, za przeproszeniem, nago, albo wręcz od tyłu?]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020629-czachorowski
klasyfikacja: ideologia

Macierewicz o Żydach


Data: 19 VII 2002, 01:09

pos. Antoni Macierewicz
o. Jan Król

Audycja: Kryzys rządu czy formacji komunistycznej

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
19 VII 2002, 01:098 min. 25 s78878019819865713

Opis/tekst:

UWAGA: nagranie ma duże zniekształcenia

01:09 słuchacz: Bush i Kwaśniewski, jako Żydzi, dobrze się rozumieją puśćcie listę w Polskę, taką jak lista Świtonia [czyli spis Żydów w rządzie i wszędzie]

01:13 A. Macierewicz: jeżeli chodzi o Busha to by była dla mnie wiadomość zupełnie nowa

01:26 słuchacz: czy panu i ojcu są znane "Protokoły mędrców Syjonu", co o nich sądzicie

A. Macierewicz: Więc ja czytałem ten dokument, który jest tak nazwany. Myślę, że to jest to samo, co zostało po raz pierwszy opublikowane, tam jest spór czy o zostało opublikowane na początku XX w. czy w końcu XIX, nie chcę tego teraz rozstrzygać. No, to jest bardzo, bardzo ciekawa lektura. Jak pan zapewne wie, podważana jest wiarygodność tego dokumentu. Są tacy historycy, którzy mówią, że to jest autentyczny dokument uzewnętrzniający kierunku działania i sposób myslenia środowisk żydowskich raczej, myślę, nie masońskich, o ile dobrze pamiętam tę lekturę - drudzy twierdzą, że to jest dokument, który został stworzony przez Ochranę rosyjską żeby kompromitować środowiska żydowskie i koncentrować niechęć wobec nich, wykazując jak bardzo cynicznie traktują one swoją obecność w świecie chrześcijańskim i jakie knują... do jakich nieszczęść na rzecz środowisk chrześcijańskich dążą. Ja chcę powiedzieć, że ja nie jestem specjalistą od tego, w związku z nie potrafię do końca tego rozstrzygnąć, ale doświadczenie, doświadczenie polskie, zwłaszcza ostatnich lat, no, wskazuje iż są w środowiskach żydowskich takie grupy, które myślą bardzo przebiegle i świadomym dążeniem do działania na niekorzyść na przykład Polski. Co do tego nie ma wątpliwości. To nie musi rozstrzygać o autentyczności tych protokołów, być może one są sfałszowane, ale, powtarzam: to że istnieją takie środowiska żydowskie, które są w stanie długofalowo myśleć na szkodę innych społeczności, no, to, myślę, takiedoświadczenie mamy za sobą z pewnością. I ostatnia już uwaga, wydaje mi się, że dokumenty akurat z formacją, czy jakby tam, środowiskami masońskimi niewiele mają wspólnego. Tu wydaje mi się, że to jest inna para kaloszy, tak bym to sformułował.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020719-macierewicz
klasyfikacja: ksenofobia-gosc

czarna lista dr Szcześniaka, klęska Einsteina


Data: 5 VIII 2002, 00:24

UWAGA: nagranie ma duże zniekształcenia, zwłaszcza w wypowiedziach o. Cydzika,
które mają inny poziom głośności niż pozostałe
dr Andrzej Leszek Szcześniak
o. Jacek Cydzik

Audycja: o Powstaniu Warszawskim

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
5 VIII 2002, 00:249 min. 24 s8813895108311025712

Opis/tekst:

słuchacz: [...] Została zmarnowana i wymanewrowana ofiara Powstania Warszawskiego. Wymanewrowana i zmarnowana przez tych, którzy po polsku pięknie mówią, mieszkają w Polsce od kilku pokoleń, ale Polaków i polskości nienawidzą. Więc mam taki apel do moich kochanych rodaków, żeby może oprócz serca, gorącego polskiego serca, otworzyli te zziębnięte polskie umysły, żeby zagrzały się te umysły tak jak pan doktor powiedział: jesteśmy jak żelazo, ale dopiero jak się nas rozgrzeje do czerwoności i bije młotem, dopiero zaczynamy coś robić. A to już jest nasza strata i znowu jesteśmy o kilka stopni do tyłu. Może jednak w końcu zaczniemy przed sercem do przodu wysuwać nasz umysł. Może zobaczymy kto nami manewruje, w jakim celu i kto prowadzi nas gdzie. Przecież to wszystko co się działo w czasie II wojny światowej, m.in. Powstanie Warszawskie i ta cała II wojna światowa, to wszystko było zaplanowane dziesiątki lat wcześniej i konsekwentnie realizowane, prowadzące do jednego celu. Tym celem jest zapanowanie przez jedną nację nad całym światem. Stworzenie z tej nacji rasy panów, która będzie decydowała, którzy mają prawo istnieć, a którzy nie. Którzy mają prawo żyć w godności, a których należy zniszczyć, zmarnować. Sama walka o otwartym sercu nic nie daje. Prowadzi na manowce. Musimy prowadzić walkę przede wszystkim umysłem. Dlatego proszę Polaków żeby otwierali umysł na to, co się wokół nas obecnie dzieje. Obecnie! To, co się wokół nas dzieje - te wszystkie manewry i zakusy zła, które chcą nas znowu sprowadzić na manowce.

W tym sanktuarium polskości, centrum tego sanktuarium jest Wawel, na Wawelu, w którym byli koronowani polscy królowie, w którym są groby polskich królów, będą przyjęci ludzie, którzy są winni za sytuację, która powstała po 90 roku, winni tej degradacji narodu. Oni będą przyjęci na Wawelu przez Ojca Świętego. Jak można to zrozumieć? Ja jestem katolikiem, moja religia zmusza mnie do mówienia prawdy, nie do ukrywania. Dlatego się publicznie pytam jak można zrozumieć to? Szczęść Boże.

o. J. Cydzik: Szczęść Boże, dziękujemy bardzo panie Wacławie, pozdrawiamy i [...?] skomentować tę wypowiedź.

dr A. L. Szcześniak: Otóż trzeba i można się zgodzić z tym co pan powiedział. Oprócz otwartych serc potrzebne są otwarte głowy. Rzeczywiście tak. I na czym to w obecnej sytuacji mogłoby polegać? Po prostu na przeciwstawieniu się złu. Ale jest kilka, może nie tyle etapów, bo pewne rzeczy robi się jednocześnie, co kilka, powiedziałbym, potrzeb. Pierwszą potrzebą jest uświadomienie ludzi, pokazanie tego, co się dzieje, dlaczego się dzieje. Drugą jest wskazanie ludzi złych. Nie wiem czy do pana dotarły informacje, do wielu naszych tu rodaków w kraju nawet nie, że istnieje w kraju wiele ośrodków, które prowadzą rejestrację. Otóż rejestrację źle sprzedawanych czy w cudzysłowie "prywatyzowanych" zakładów, zbierają dokumenty, po to, że w stosownej chwili będzie można te dokumenty wykorzystać i odebrać te rozdane majątki. To robią fachowcy, ci, którzy się znają na prawie, znają się na aktach sprzedaży kupna i znają się na wartości majątku niszczonego.

Dalej. Wiele instytucji... instytucji źle - organizacji czy grup prowadzi listę ludzi, którzy działają przeciwko Polakom. Te listy są różnie przedstawione. Szkoda, że nie mam tutaj takiego schematu, mógłbym pokazać i przeczytać. Zapisuje się złe czyny, po to, żeby tych ludzi w przyszłości rozliczyć lub zneutralizować, wtedy, kiedy przyjdzie ku temu odpowiedni moment. Do tego dochodzi, że nawet w Warszawie lokalne pisemka, nie wiem nawet, przez kogo wydawane, podają zdjęcia ludzi i pod spodem opis, dlaczego on jest na czarnej liście ten ktoś. Co on złego zrobił jako radny, gdzie popełnił czy błąd, czy nadużycie i to jest tak jakby pierwsza jaskółka. Mówił pan o planach zniewolenia narodu polskiego. Wie pan, na ten temat próbujemy coś pisać. No ja np. ostatnio napisałem takie broszurki "Generalny Plan Wschód - plan zagłady Słowian", "Judeopolonia" - tu chodzi o Judeopolonię z okresu I wojny światowej, "Deportacje XX w. - Holocaust" - oczywiście Holocaust widziany oczyma faktów pewnych, utajnianych do tej pory - i parę jeszcze innych rzeczy.

* * *

00:40 dr A. L. Szcześniak w odpowiedzi innym słuchaczom: [...] 196 kościelnych instytucji, które prowadzą taką działalność, no oczywiście nie Wielką Orkiestrę tylko działalność charytatywną konkretną przez 365 dni w roku. Ale pan Owsiak to pewnego rodzaju dywersant globalistów Nowego Wieku. Pan Owsiak wypłynął wiele lat temu jako ktoś, kto w telewizji występował i zwracał się do młodzieży: "róbta co chceta". Nie istnieje prawo, nie istnieją pewne obowiązki, które powinien młody człowiek wypełniać, nie istnieją zasady, tylko róbta co chceta, rozwalajta to wszystko w prawo i w lewo, bo wy mata prawo do tego. Destrukcyjna zwykła działalność. To było w ramach pedagogiki Nowego Wieku, tego New Age, a raczej antypedagogiki.

* * *

00:50 A. L. Szcześniak: Podał pan ciekawą pozycję, której nie znamy chyba tutaj jeszcze, "Śmierć Zachodu" chyba Pata Buchanana, tak? Przynajmniej usłyszałem, trzeba będzie się o nią postarać. Jest coś takiego, co widać, że się ta kultura zaczyna rozkładać. I co tu, mówiąc już generalnie, co może być przeciwwagą dla tej kultury, tej cywilizacji rozpadającej się w jakiś sposób. Powrót do wartości chrześcijańskich. W całym tego słowa znaczeniu. Żeby białe było białe, żeby czarne było czarne, żeby były pewne wytyczne i wskazówki postępowania. Odejść od tego co próbują zrobić, od relatywizmu moralnego i od relatywizmu opartego na teorii Einsteina, że nie ma prawdy, wszystko jest względne. Może to być w fizyce. Kiedy w biologii był Darwin i przeniesiono go żywcem do nauk społecznych, zrobił się z tego hitleryzm. Kiedy teorię Einsteina, względności się próbuje przenieść, można zrobić rzecz o wiele gorszą niż teorię Darwina do nauki społecznej. Ale już i w tym jest pewna nadzieja, ponieważ uczeni brytyjscy obalili teorię Einsteina, ale u nas ani słowa w prasie nigdzie się o tym nie wyczyta. Mówiło to Radio Londyn i opisywało po kilkudziesięciu latach badań. Zresztą, jak wiadomo, Einstein nie dostał za to nagrody Nobla, ze tę swoją teorię, a dostał nagrodę Nobla wiele lat później za odkrycie jakichś promieni, które nie istnieją. To jest paradoks, ale to rzecz święta, z tego się nie wolno śmiać, bo Einstein jest ferowany [sic!] przez pewne określone koła.

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020805-szczesniak
klasyfikacja: ksenofobia-gosc zabawne

o. Rydzyk zachwyca się dr Pstrokońskim


Data: 7 VIII 2002, 23:29

o. Piotr Andrukiewicz
dr Konstanty Radziwiłł - prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
dr Krzysztof Bukiel - przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
dr Mirosław Stulągowski?? - Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Audycja: inicjatywa zmiany ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
7 VIII 2002, 23:295 min. 51 s54915586886875714

Opis/tekst:

23:29 słuchacz, dr Maciej Pstrokoński z Londynu: [miesza z błotem zaproszonych do studia lekarzy, którzy prezentują program dokończenia reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce przez dopuszczenie konkurencji między kasami chorych, w prezentowanym nagraniu jest tylko zakończenie wypowiedzi]

23:31 o. Tadeusz Rydzyk [przychodzi w sukurs telefonicznie]: Bardzo dziękuję p. Maciejowi z Londynu za ten głos. P. Maciej to co mówi w tej chwili, mówi z sposób bardzo odpowiedzialny i bardzo zatroskany, zresztą zawsze. [...] Prosimy was, Polacy, rodacy spoza Polski, którzy już zaobserwowaliście dokąd to wszystko zmierza, mówcie przez Radio Maryja, tak długo, jak to będzie możliwe. Trzeba wykorzystywać daną nam chwilę. Nie wiemy co będzie za chwilę, za dzień, za rok, za miesiąc. [...]

Polska jest pięknym narodem, to jest mądry naród, tylko ogłupiany. To ogłupianie trwa już bardzo długo, każdy zaborca to robił. Każdemu z zaborców na tym zależało. A chodzi o co? Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o interes, o pieniądze. [...]

Panie Macieju, panie doktorze, mogę tylko powiedzieć, niech słuchacze też to wiedzą, że nieraz obrywaliśmy, ja też osobiście, za to, że pana w ogóle wpuszczamy na antenę. Żebyście wiedzieli jeszcze od kogo, to byście się zdziwili. Tak że mamy w Polsce względną wolność. Tu nie można mówić o dialogu na argumenty. Chodzi o to, że możemy mieć rację, ale ktoś ma siłę, ktoś ma władzę i może tę władzę wykorzystać. W tej chwili tę władzę wykorzystuje się również w ten sposób by inaczej myślącego, człowieka, który dzieli się tymi innymi myślami, chce prowadzić dialog i poszukiwać prawdy, głosić prawdę, takiego człowieka zabija się publicznie przez media.

Tym bardziej dziękuje panie doktorze i każdemu dziękujemy za dawanie świadectwa. I proszę o modlitwę również za nas, żebyśmy zawsze głosili prawdę. Szukać prawdy i służyć prawdzie. Dziękuję serdecznie. Jezus Chrystus jest prawdą, on nas do tego zobowiązuje i tylko przez prawdę jest prawdziwa wolność, realizuje się coraz bardziej godność człowieka. Dziękuję serdecznie i prosimy dalej o bardzo merytoryczne głosy, chcemy się uczyć po prostu.

[Zob. tez wypowiedź Macieja Pstrokońskiego z 16 VI 2002 r.: http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020616-maciej ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020807-rydzyk
klasyfikacja: otr

same Siwaki


Data: 8 VIII 2002, 01:00

o. Tadeusz Rydzyk
o. Jacek Cydzik
prof. Jerzy Robert Nowak

Audycja: dwie różne - w pierwszej wypowiedź o. Rydzyka, w drugiej - o. Cydzika

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
8 VIII 2002, 01:003 min. 22 s31533203293955712 5714 5711

Opis/tekst:

[Albin Siwak, brygadzista na budowie, który był w składzie Komitetu Centralnego PZPR i w 1981 r.ostro atakował ówczesną "Solidarność". Przez komunistyczną telewizję kreowany był na świetlaną postać, a przez opozycję wyśmiewany. Dzisiaj Albin Siwak nadal jest aktywny - wydał książkę...

Prezentowane nagrania to:
- fragment satyrycznej piosenki o Albinie Siwaku z 1981 r.
- zachwyty o. Tadeusza Rydzyka nad właśnie wydaną książką Siwaka (nagranie zniekształcone)
- przy okazji opluskwiania Rady Etyki Mediów o. Cydzik oskarża Siwaka o... antysemityzm (chyba słusznie, ale niespodziewanie)
- jako podsumowanie też nagranie z programu satyrycznego z 1981 r. (nagranie słabej jakości)
]

8 VIII 2002

01:00 o. Tadeusz Rydzyk: [mówi, że właśnie czyta książkę Albina Siwaka i proponuje spotkanie z nim w Radiu Maryja.]

5 IX 2002

o. Jacek Cydzik
prof. Jerzy Robert Nowak

18:30 o. Cydzik: Ciekawe czy Rada [Etyki Mediów] zajęła się książką Siwaka, w której przypisuje spiski Żydom i występuje przeciwko nim jako narodowi.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020808-rydzyk
klasyfikacja: otr zabawne

ks. Nagórny i o. Dettlaff - no comments


Data: 19 VIII 2002, 02:14

o. Piotr Dettlaff
ks. prof. Janusz Nagórny

Audycja: o wizycie Jana Pawła II w Polsce

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
19 VIII 2002, 02:143 min. 15 s30473103783815713

Opis/tekst:

słuchacz przedstawiający się jako "syn historyka krakowskiego Bronisława, autora 'Legend i opowiadań o Krakowie'": Może nadszedł czas rozliczyć tych z okrągłego stołu z 1989 r., gdzie 90 % to niestety nie byli polscy patrioci, lecz inni, nie nasi. [... itp. ...]

ks. Nagórny: [mówi o stanowisku kościoła nt. własności prywatnej, nie ma uwag nt. wypowiedzi słuchacza]

o. Dettlaff: [nie komentuje i odbiera następny telefon]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020819-nagorny
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz

o. Rydzyk podbija stawkę opłat za Jedwabne


Data: 20 VIII 2002, 13:46

o. Tadeusz Rydzyk
Marek Garbacz z "Naszego Dziennika"

Audycja: "Aktualności", ofiary wysiedleń komunistycznych w latach 1951-52

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
20 VIII 2002, 13:462 min. 00 s18791912432355713

Opis/tekst:

o. T. Rydzyk: Polacy mają płacić po całej tej historii, tragikomedii w Jedwabnem nie 60, ale dużo ponad 100 mld dol.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020820-rydzyk
klasyfikacja: otr ksenofobia-redakcja

Ewa Polak-Pałkiewicz o absurdalnej wolności opinii


Data: 22 VIII 2002, 13:55

o. Piotr Andrukiewicz
Ewa Polak-Pałkiewicz

Audycja: "Aktualności"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
22 VIII 2002, 13:555 min. 01 s46964775785885711

Opis/tekst:

E. Polak-Pałkiewicz: Grzegorz XVI wyraził się w encyklice o wolności przekonań: delirium wolności opinii.

Ks. Adam Boniecki usiłuje nam wmówić, że jeżeli nie liberalizm to co. Jest to oczywista nieprawda. Tym innym systemem jest chrześcijańskie państwo, które uznaje panowanie Chrystusa króla, jego władzę.

Ks. Boniecki dał wykładnię jak rozumie zachętę Ojca Świętego do jedności. Stwierdził, że Ojcu Świętemu chodzi o to, żeby Episkopat wypracował jednolite stanowisko w sprawie Radia Maryja. To jest praktyczny liberalizm - wolność opinii, które są absurdalne, które są projekcją zakłóconych umysłów.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020822-palkiewicz
klasyfikacja: kosciol

dr Mirosław Piotrowski czytał wywiad z Geremkiem


Data: 24 VIII 2002, 22:46

dr Mirosław Piotrowski
o. Janusz Dyrek

Audycja: na temat książki "Ludzie 'Solidarności' i porozumień sierpniowych [a właściwie to o agentach w "Solidarności" - bo to najbardziej nurtuje słuchaczy i dr Piotrowskiego]

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
24 VIII 2002, 22:461 min. 46 s16561682162075714

Opis/tekst:

słuchacz: Maciej z Londynu ma rację.
Czy pan doktor zna tajny wywiad Geremka dla Krall. "Nie tylko nie lubię, ale nienawidzę Polaków".

Piotrowski: czytałem
Materiały, które przedstawiam są bardziej ciekawe i wiarygodne niż wywiady, na które się pan powołał.

o. Dyrek: [nic na ten temat]

[W tym fragmencie widać typową metodę Radia Maryja: czasem RM czasem samo mówi jakąś bzdurę, czasem czeka aż powie ją (lub powtórzy po RM) słuchacz. Prowadzący audycję powstrzymują się od komentarzy, najwyżej dystansuje się lekko. Gdyby obrzucano błotem kogoś ze swoich - reakcja by była natychmiastowa: reprymenda, wyłączenie, odparcie ataku.

"Wywiad Geremka dla Krall" wymaga wyjaśnień. Tekst ten był powielany w różnych szmatławych antysemickich gazetkach. Został odczytany dość dawno w RM w całości przez słuchacza, oczywiście bez przeszkód. Autor jest człowiekiem prymitywnym i swoje wypracowanie napisał w straszny sposób, topornym językiem, bez liczenia się z logiką i składnią. Mistyfikacja jest oczywista chociażby już z tego powodu. Rzekomy wywiad zawiera wypowiedzi z rodzaju "nienawidzę Polaków". Hanna Krall protestowała w prasie przeciwko fałszerstwu.]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020824-piotrowski
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz

zgorszenie, o. seksopata Andrukiewicz, okłamywanie Urzędu Skarbowego


Data: 30 VIII 2002, 13:15

o. Piotr Andrukiewicz

Audycja: "Aktualności"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
30 VIII 2002, 13:152 min. 02 s19131942212405713

Opis/tekst:

[Trzy wypowiedzi na różne tematy. Najpierw zgorszenie w Ostrowcu:]

13:15 Grzegorz Krysa z Ostrowca Świętokrzyskiego: Prawdziwym szokiem dla nas było to, że na początku tego roku pełnomocnictwo LPR na powiat dostał człowiek, który żyje w związku niesakramentalnym.

[tu o. Andrukiewicz zgrzyta zębami z nienawiści:]

13:38 o. Andrukiewicz: Podręczniki autorstwa znanych w Polsce seksuologów i seksopatów np. p. Zbigniewa Lwa Starowicza i innych jemu podobnych.

[a o. Rydzyk namawia do okłamywania Urzędu Skarbowego:]

13:58 o. Tadeusz Rydzyk: - Na odwrotnej stronie przekazu dla Radia Maryja pisać "dar na cele kultu religijnego". Tylko takie dowody wpłaty będą respektowane przy odliczaniu od podstawy opodatkowania.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020830-andrukiewicz
klasyfikacja: otr reklama

o. Rydzyk o faszystach i komunistach w LPR


Data: 3 IX 2002, 00:34

o. Jacek Cydzik

Audycja: nocna

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
3 IX 2002, 00:3414 min. 21 s134581367161216834015

Opis/tekst:

o. J. Cydzik: Odbierzmy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja...

o. T. Rydzyk: ...s Maria zawsze dziewica.

o. J. Cydzik: Teraz i zawsze.

o. T. Rydzyk: Halo.

o. J. Cydzik: Witamy, prosimy bardzo ojcze.

o. T. Rydzyk: Szczęść Boże. Właśnie, tak. Pierwsza sprawa. Dzisiaj w Tarnowskich Górach, dlatego pozwalam sobie zatelefonować. W Tarnowskich Górach spotkaliśmy się z najbliższymi współpracownikami na chwileczkę jeszcze później. Dziękuję serdecznie księdzu proboszczowi i księżom wszystkim, bardzo, no, wspaniała atmosfera była. Przepiękny kościół, przepiękny, ale to jest i wokół kościoła. Tam tyle miłości i piękna. W bardzo krótkim czasie ten kościół przecież [powstał]. Tyle można razem zrobić. Mówili mi ludzie - cztery lata temu spotkaliśmy się, to żeśmy się witali, [pytali] co żeśmy robili. To widzę ogród, piękniejszy jeszcze jest wokół kościoła, więcej kostki wyłożonej. Ludzie mówią: ja nosiłam cegły na kościół, na plebanię, ja to robiłem, ja to. Tak buduje się, tak buduje się wszelkie dobro. Wspólny wysiłek i nie wolno tego rujnować, tylko wszyscy, to tak, jak grosz do grosza, kropla do kropli. I coś z tego wyjdzie. I nie można wchodzić, niszczyć, nie można wchodzić, niszczyć. Wspaniali ludzie. Pani Łucja. Współpracownicy wszyscy. I jeden z panów powiedział, młody człowiek, z żoną był, mówi, żeby ludzie zamienili telewizory na tabernacula. Nie tyle przed tym telewizorem, więcej przed tabernaculum. W Polsce byłoby inaczej. Rozwiązalibyśmy wszystkie problemy. To jest pierwsze. Rzeczywiście przy tabernaculum. Chrystusa słuchać więcej. Wtedy będzie będziemy prawi, wtedy nie będzie tych krętactw.

A co bym radził jeszcze, co bym radził... Popieram, zupełnie zgadzam się z panem [Arkadiuszem] Robaczewskim. Tak. Każdy niech pracuje na własny rachunek. Jeden[?] przykleja się do drugiego po to, żeby się uwiarygodnić. Samo przyklejanie już dyskwalifikuje. To już jest znak - dyskwalifikacji. Drugie: jakie uczynki, po owocach ich poznacie, nie... Uważajmy żebyśmy nie robili projekcji własnych pragnień, bo pragniemy coś i ktoś ładnie mówi, na to żeśmy się wzięli. Tak mówi, jak my pragniemy. To tylko: mówi - co jeszcze robi?

Co mnie niepokoi. Już dawałem znać o tym. Już pierwszym znakiem dla mnie [jest] jeżeli kogoś lansują media. Ma dojście do mediów, do telewizji. Częste. Do różnych programów, do wielkich gazet. Jeżeli kogoś lansują. Znaczy, kto lansuje i za co? Zobaczmy tych, których - straciliśmy już nadzieję - na prawicy lansowali. To już był znak, że coś nie tak, pytanie czy nie sprzedali się albo sprawy czy nie sprzedali?

To jest pierwsze. Drugie. Jakie podejście do ludzi? Czy ludzi traktują jak przedmiot, czy jak podmiot, właśnie to, co pan Arkadiusz [Robaczewski] mówi. W terenie. To nie ma być manipulacja i rozkaz! Jakiś faszyzm! To ma być dialog. Człowiek jest podmiotem, nie przedmiotem, i w terenie. Jeżeli będzie podmiotem, to jemu skrzydła rosną, on wiele dobrego zrobi, potrafi się poświęcać.

Wiem o tym, że przysyłają również dawnych PZPR-owców. Halo?

o. J. Cydzik: Słuchamy ojcze, cały czas słuchamy.

o. T. Rydzyk: [...] Na przykład w Łodzi. Pani Urszula Krupa wypisała się z partii i odebrali jej pełnomocnitwo, to zaraz kogo zrobili nie będę mówił. Prawda? Wa...[?] jakieś. A więc coś tu nie gra. Coś tu nie gra. To jest tworzenie jakiejś partii, grupy, nawet kosztem dobra wspólnego. Dobro wspólne. Są porządne wybory samorządowe i gromadzić wszystkich.

Następna sprawa. No więc pierwsze: jak do mediów, jakie maja media stosunek do takiego człowieka. Jeżeli media go kreują, te media wrogie chrześcijaństwu, wrogie wizji człowieka, wrogie tej wizji kultury łacińskiej, że tak powiem, no to już jest podejrzane. Podejście, jeszcze raz, przypominam, czy ta grupa [traktuje] człowieka, ludzi czy jak podmiot, czy jak przedmiot. To już jest bardzo niepokojące.

Trzecie. Jakie będą konsekwencje dalej. AWS rozpadał się po dwóch-trzech latach. Zaczęli ludzie się odwracać. A to jest początek, już tak się dzieje. Coś niedobrego. Następna sprawa - jakie podejście do pieniędzy. Na przykład pieniądze dane, zwrot kosztów za kampanię wyborczą. Tę kampanię wyborczą, wszyscy tam ponosili koszta, czy wszyscy mają dojście do tego, jakąś możliwość decydowania?

Dalej: ile kosztuje w tej grupie dostanie się na listę wójta, burmistrza, prezydenta i tak dalej, żeby mieć poparcie tej grupy, czy na te listy wejść, czy jak to tam sie nazywa? [LPR wprowadził opłaty dla kandydatów ze swoich list, potem się z tego wycofał.] To już są dla mnie pytania bardzo ważne. I niepokojące są odpowiedzi.

I tutaj co zrobić? Nasz naród jest jak lawa, w środku zimna i plugawa, lecz wewnętrznego ognia i stąd... i sto lat nie oziębi, pluńmy na tę skorupę i... pchnijmy ją do głębi... coś takiego. Naród jest wspaniały i ten naród musi czuć odpowiedzialność, wszyscy ludzie. Jak to robić? Wystarczy dziesięć przykazań. Tabernaculum. Zamiast telewizora. Tutaj rozstrzygać to i pytać się przed Chrystusem czy ja mam prawe sumienie. Czy ja służę prawdzie, czy jakieś układy, interesy, kompromis interesów. Ty mnie to, to ja tobie to. Nie. Prawda. Służyć prawdzie. Widzę tutaj jest jakiś brak prawdy. Brak prawdy to już jest agentura. To już jest, to już są sprzedani. Komu?

A jeszcze jedno. Nie zniechęcajmy się do tego pana z Gdańska czy z Sopotu. Nie zniechęcajmy się. To tyle lat, tyle lat, pokolenia, przecież byliśmy demoralizowani, psuci. To trzeba oczyścić, to trzeba wielu lat pracy. Trzeba pracować teraz każdy nad sobą. Najpierw... najpierw nad sobą. I później dalej iść. Ale równocześnie teraz załatwiać też te wszystkie sprawy. Organizować się. Informacja, formacja, organizacja, akcja. Dobra informacja. Dobra informacja formuje też. Formacja przy Chrystusie, dziesięć przykazań, pierwsza konstytucja - będziemy się tego trzymać - wszystko będzie. I tak się będziemy organizować. Pójdziemy razem, będzie ta wspólna akcja, wspólne działanie dla dobra, dla dobra, dla dobra wszystkich, żeby wszyscy się dobrze czuli.

Jeżeli w "Solidarność" weszło około miliona agentów, z samego Komitetu Centralnego [PZPR] członków "Solidarności" czterdziestu ponad, czterdziestu siedmiu! Kochani, myślicie, że teraz nie ma agentów? Masoneria stworzyła komunizm. Komunizm wchodził. Masoneria jest jeszcze sprytniejsza. Najgorszym takim ułatwieniem dla tego zła są nasze złe sumienia, nasze złe intelekty, nasze wady narodowe, m.in. takie jak "na hura", nie długofalowe. Nasze zniechęcanie się szybkie. I nie wolno. Trzeba z tego wychodzić. I tak już jest lepiej, i tak już jest lepiej. I trzeba dalej iść. Nie wolno, nie wolno sie zniechęcać i tak jak uczy nas Ojciec Święty. Ojciec Święty pięknie nam mówił o tym wszystkim. Jego ostatnie przesłanie, prawda? Tak że...

I ostrożnie, na te wszystkie grupy, które mają pełne usta ojczyzny. Czy oni wszystkich w ojczyźnie widzą? Ja się bardzo boję, że ludzie, liderzy właśnie tej grupy [LPR] wcale nie chcą wygrać. Tak to wygląda. Nie chcą wygrać. Oni chcą umocnić swoją grupę i ilość niezadowolonych, jeszcze większą ilość niezadowolonych, po to, żeby dojść do Parlamentu Zachodnio[?]europejskiego. To jest nieprawdopodobne, nieprawdopodobnie brzmi, ale to jest bardzo prawdopodobne. Ja jeszcze raz mówię, patrzmy [na] uczynki! Po uczynkach poznacie. Człowiek podmiotem. Nie można tak postępować. Nie można tak postępować, to jest następne oszustwo. Dziękuję serdecznie.

o. J. Cydzik: Dziękujemy ojcze...

o. T. Rydzyk: I tu doły, doły nie sie odezwą. I nic sie nie dać. I nie myśleć projekcją własnych pragnień - bo ja tak myślę, to wszyscy tak myślą. Nieprawda. Badać trzysta razy. Mieć zaufanie, ale kontrolowane. I oczywiście plotkom się nie poddawać. Bo będą plotki, będzie oczernianie.

Mnie bardzo niepokoi, że niektórzy z tych liderów są twardogłowi, są beton, cement, beton! Wcale nie chcą się jednoczyć. Nie liczą się z duszpasterzami, z ich radami. Nie liczą się ludźmi, którzy wiele lat są zatroskani, na przykład na południu Polski w rzeszowskim. To jest tragiczne. Tak że to nie, nie, nie, kochani. A ja się pytam, czy ich nie mają za coś? Ha, ha! A może mają? A może za pychę, a może za coś. To jest niepokojące, to jest niepokojące. To jest umacnianie własnych interesów grupy. Grupy, którą się chce wyrolować dla siebie. Dziękuję.

o. J. Cydzik: Dziękujemy ojcze. W każdym razie też trzeba zauważyć przed wyborami...

o. T. Rydzyk: Tak, ja mówię bardzo delikatnie, bardzo delikatnie, ja nie mogę mówić...

o. Cydzik: Ojcze, pamiętamy taką pokorę kiedy były wybory do parlamentu, uśmiechy, głowy spuszczone, ręce złożone. Ja to przynajmniej osobiście pamiętam tych różnych panów.

o. T. Rydzyk: Ja to pamiętam, ja to pamiętam przeróżne rzeczy, jak nas, jak jechali na naszych, na nas tutaj. Co za nieprzepiękne. Dajcie spokój. Ale gdyby mieli rzeczywiście prawdziwej pokory, poszliby z innymi jeszcze, to by było - ilu posłów? Nie! I to jest agentura. Ten kto nie łączy, dzieli, ten, ten niszczy wszystko. A dlaczego, mówię, tylko żebysmy się nie zniechęcali, ale nacisk od doły i zaufanie kontrolowane! I to nie można nic zniechęcić. Nic nie. I trzeba się bardzo spieszyć. bo musimy wiele uratowac teraz. To jest apel: wszyscy powinni się do tego wziąć. Wszyscy i [dać] popalić tym. Oczywiście aniołów nie szukać, bo ich nie znajdziemy tutaj. Dziękuję bardzo. Ale wybierać lepsze od gorsze. Dziękuję, z Bogiem.

o. J. Cydzik: Dziękujemy ojcze. Z Panem Bogiem. A my, drodzy słuchacze chciejmy jeszcze nadal rozmawiać, odbierzmy kolejne telefony. Myślę, że te rozmowy są bardzo dla nas owocne, pomocne, no i przede wszystkim mają nas zachęcić, absolutnie nie zniechęcić, ale jeszcze jak mówił ojciec dyrektor, zachęcić, szczególnie doły, do tego, byśmy widzieli ten wspólny cel i te znaki, symptomy bardzo jasno oceniali, bardzo jasno jakoś widzieli je też w tej swojej działalności, żebyśmy też nie dali się łatwo uwieść na ładne słowa, na tylko ładne jakieś wizje, ale to są tylko wizje, tutaj nie ma owocu konkretu, czynu.

[O. Rydzyk wypomina LPR-owi m.in. komunistów w szeregach - i rzeczywiście: LPR został zbudowany ze Stronnictwa Narodowego, którego działacze to (jak mówił Adam Gmurczyk z NOP-u - http://www.patriota.pl/?dzial=publicystyka&nr=4 ) byli działacze PRON-u, "Paxu" i PZKS-u. A jak jest z tymi, którzy ciągle jeszcze są pupilami o. Rydzyka? Do największych gwiazd Radia Maryja należą: Ryszard Bender, który dwa razy był w Sejmie PRL i należał do popierającego PRON PZKS-u; Jerzy Robert Nowak, długoletni członek Stronnictwa Demokratycznego (przybudówki PZPR), w składzie Wydziału Propagandy Centralnego Komitetu SD; Andrzej Leszek Szcześniak, członek PZPR, twórca komunistycznych podręczników fałszujących historię.]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020903-rydzyk
klasyfikacja: otr

o. Cydzik fałszuje wypowiedź papieża


Data: 4 IX 2002, 22:41

o. Jacek Cydzik
Michał Grabianka
Zbigniew Dębowski
Andrzej Radkiewicz
pos. Piotr Krutul
Piotr Wesołowski

Audycja: o funduszu SAPARD

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
4 IX 2002, 22:412 min. 11 s20432082682565714

Opis/tekst:

[W sierpniu 2002 r. odbywał się zabawny spór co tak naprawdę powiedział papież, co zresztą dotyczyło kilku różnych wypowiedzi. Papież zachęcał do wejścia w "struktury Wspólnoty Europejskiej". Radio Maryja i "Nasz Dziennik" wmawiały słuchaczom i czytelnikom, że chodziło o jakąś bliżej nie określoną "wspólnotę europejską" (mimo, że w oficjalnym tekście z Watykanu słowa te są napisane wielkimi literami) i pomijają słowo "struktury". Poniżej przykład tej drugiej manipulacji.]

22:41 słuchacz, Dariusz Ciszewski, wicemarszałek województwa podlaskiego [długa wypowiedź, w której marszałek przekonuje, że pomoc Unii nam się przyda i już przydaje]

[...] Jednak ja osobiście patrzę na to [udział w UE] bardzo obiektywnie i też krytycznie, ale jednak z nadzieją, że mimo wszystko w ciągu 5 lat czy 8 lat jednak my się odbijemy od tego dna i myślę, że nawet możemy jeszcze być w czołówce na przestrzeni 20 lat w krajach Unii Europejskiej, decydować na [o] rozwój[u] akurat tych struktur Unii Europejskiej. Zresztą ja jestem też tą nadzieją dobrze zbudowany, słowami Ojca Świętego na zakończenie, jak odlatywał do Watykanu, żeby jednak odważnie iść w te struktury Unii Europejskiej, tutaj tak zrozumiałem, że to chodzi o parlament Unii Europejskiej, komisje, o komitety.

o. J. Cydzik: [przerywa] Panie marszałku dobry jest ten realizm, jaki pan wniósł co do tych właśnie funduszy strukturalnych takich czy innych. Zawsze trzeba mieć optymizm, ale tutaj podkreślam też, co pan powiedział: trzeba się uczyć, trzeba być bardzo pracowitym i nad pomyślnością naszej ojczyzny trzeba pracować samemu, bo nikt nam tej pomyślności nie da w prezencie.

D. Ciszewski: To najważniejsze, to prawda.

ktoś: Może małe sprostowanie przy okazji, dlatego że pan marszałek wydaje mi się błędnie, prawdopodobnie nieświadomie, zacytował Ojca Świętego i jego pożegnanie z Polakami na krakowskim lotnisku. Ojciec Święty mówił o Wspólnocie Europejskiej, a nie o Unii Europejskiej.

D. Ciszewski: Nie, oczywiście każdy z nas może to zinterpretować oddzielnie, bo Ojciec Święty przemawia do każdego z nas z osobna i do wszystkich razem, ale ja słyszałem wyraźnie "struktury Unii Europejskiej", ale nie rozmawiajmy o tym...

ktoś: Ale panie marszałku, ale to jest akurat taki szczegół, który każdy może sprawdzić.

o. J. Cydzik: Są przemówienia oficjalne Ojca Świętego, w których jest powiedziane: "Mam nadzieję, że Polska znajdzie swoje miejsce we Wspólnocie Europejskiej [tekst oficjalny: w strukturach Wspólnoty Europejskiej] nie zatracając swojej tożsamości" i tak dalej. To jest takie przemówienie. Panie marszałku, dziękujemy serdecznie, szczęść Boże.

No i tak, ja mam takie pytanie tutaj, bym może zostawił przemówienie Ojca Świętego, bo to jest tekst oryginalny i po prostu na tym trzeba się opierać...

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020904-cydzik
klasyfikacja: kosciol

ekspert od czarnej propagandy i ekspert od rolnictwa


Data: 4 IX 2002, 22:12

o. Jacek Cydzik
Michał Grabianka
pos. Piotr Krutul
Piotr Wesołowski
Zbigniew Dębowski
Andrzej Radkiewicz

Audycja: o tym jak niedobry jest fundusz SAPARD.

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
4 IX 2002, 22:123 min. 11 s29813033923735714

Opis/tekst:

[Poniżej widać jak o. redemptorysta namolnie, wbrew wypowiedzi sprzed minuty, usiłuje wymyśleć co jeszcze złego może nam zrobić ta okropna Unia:]

22:12 niezidentyfikowany uczestnik rozmowy: Zakup [refinansowany przez SAPARD] nie może być dokonany spoza krajów Unii Europejskiej lub kandydujących.

o. Cydzik: Ciekawe, że krowa w pańskiej oborze źle by się czuła stojąc na kafelkach wypalonych gdzieś w Polsce, przez polską fabrykę i lepiej się będzie czuła na jakichś kafelkach sprowadzanych, pięć razy droższych.

[A tutaj ilustracja wiedzy o rolnictwie radiomaryjnego eksperta od rolnictwa:]

22:19 Grabianka: od 20000 l mleka [żeby otrzymać dofinansowanie], czyli 100 jałówek

niezidentyfikowany uczestnik rozmowy: nie, 20000 l, to 4 krowy


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020904-grabianka
klasyfikacja: brak

o. Gonczaruk chwali dogłębną syntezę


Data: 11 IX 2002, 01:32

o. Waldemar Gonczaruk

Audycja: nocna

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
11 IX 2002, 01:327 min. 48 s73167438489155713 5712

Opis/tekst:

[Ciekawe czy więcej słucha Radia Maryja słuchaczka cytowana poniżej czy ja. Oboje nie zauważyliśmy prymasa na falach. Może pojawił się nieświadomie w jakiejś transmisji, choćby w czasie pobytu papieża. Innych wystąpień nie pamiętam.]

01:32 słuchaczka: [...] A my niestety musimy się trzymać razem, i szykować się do wyborów, i pokazać im po prostu, że my nie[?] jesteśmy górą, a nie oni, tak że niech oni tam nie podskakują nam za dużo.

o. W. Gonczaruk: To znaczy góra niech słucha tych dołów, tak?

słuchaczka: Niech góra słucha tych dołów i, i, po prostu tak bardzo, bardzo byśmy się cieszyli, gdyby prymas Polski przemówił do nas przez Radio Maryja.

o. W. Gonczaruk: Proszę panią, przemawia, przemawia, tylko musimy tego słuchać i...

słuchaczka: No ale żeby to robił częściej...

o. W. Gonczaruk: ...przy różnych okazjach, przy różnych transmisjach ksiądz prymas jest również na antenie Radia Maryja.

słuchaczka: No, bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy i żebyśmy byli naprawdę razem, abyśmy byli jedno.

o. W. Gonczaruk: Proszę panią, jesteśmy jedno i obyśmy jednym pozostali. Dziękuję pani Jadwigo.

[Długa przemowa słuchacza o "Protokołach mędrców Syjonu", bez przeszkód ze strony prowadzącego - widać temat bardzo pasuje. Dopiero po 2:00, kiedy zaczyna się główny program dla zagranicy delikatnie go powstrzymuje, bo trzeba puścić melodyjkę Polonii. W trakcie o. Gonczaruk chyba z podniecenia przestał panować nad rękami i pomyłkowo włączył reklamę "Naszego Dziennika":]

* * *

01:56 słuchacz, Jerzy z Kalifornii: My ciągle szukamy winy w sobie, a nie spostrzegamy, że całe zło bije z jednego źródła centralnego, które jest już od dawna przygotowane do demontażu i do wojny właśnie ideologicznej przeciwko Kościołowi. I to całe centrum funkcjonowało już dawno, i ono ma swój wyraz w niezwykle ważnym dokumencie, który w swoim czasie był publikowany, a ostatnio całkowicie zmieciony z półek i z bibliotek, a to był dokument opisany i stworzony właściwie... i opublikowany w 1914-tych - 18-ych latach, [przez] redaktora Nilusa, bardzo słynnego ówcześnie publicysty politycznego o zagadnieniach polityki międzyświatowej i jego staraniem, na skutek wydobycia dokumentów opisał to i ujął w publikacji zwanej "Mane, tekel, upharsin czyli protokoły mędrców Syjonu". Ja miałem możność już słyszeć o tym dokumencie jeszcze będąc gimnazjalistą, a obecnie miałem okazję dojść do tego dokumentu w czasie remontu jednego [pomyłkowo włączona reklama: "Nasz Dziennik, 11-tego września"] z domów na terenie Ameryki i bardzo ściśle go przestudiowałem. Na oczach moich wszystko, cały ten program tam zawarty w 24-ech artykułach... yyy, tych, protokółach, które schodziły jako dyrektywy do najniższych szczebli gmin żydowskich na terenie Europy, a szczególnie Polski i wszystko to zostało zrealizowane z dodatkiem nieomal. Jest to systematyczny protokół genialnie napisany, niezwykle zwartym językiem, w którym każde zdanie jest przepojone treścią. Podziw bierze, z jaka koncentracją i siłą zostało to skonstruowane jako dyrektywa i przeszło do realizacji. I ten program już od średniowiecza rozpoczął swoją działalność, no i zaowocował rewolucjami, poczynając od francuskiej, meksykańskiej i hiszpańskiej w 39-ych latach, nie mówiąc już o 18-tym roku rewolucji rosyjskiej... I schemat tego działania jest absolutnie taki sam. I ja dziwię się, że społeczeństwo nie może trafić na charakter postępowania tej doktryny i jej realizacji, i to źródło jest centralnie zlokalizowane, i do tego źródła wszyscy wracają po instrukcje. Ono jest oczywiście głęboko ukryte, bo zresztą tam jest instrukcja podana, w jaki sposób ono będzie funkcjonować i..

o. W. Gonczaruk: Halo, proszę pana, panie Jerzy...

słuchacz: ...to jest właśnie model, który w tej chwili realizuje ekipa przeszkolona poprzednio w centrali moskiewskiej, ponieważ tam społeczeństwo zorientowało się kto jest trucizną ideologiczną, gospodarczą i ekonomiczną tego sojuszu tzw. ówczesnego moskiewskiego, no to szybko doktrynę [zmienili], że się przenieśli na spolegliwą [?] Europę, która po utraceniu kolonii stała się właściwie biednym bankrutem na malusieńkich przestrzeniach swojego terytorium zubożałego o wyeksploatowane dobra naturalne, właściwie nie ma żadnych perspektyw samoistnego działania.

o. W. Gonczaruk: Panie Jerzy, halo, słyszymy się. Proszę pana, ja bardzo panu muszę podziękować już za tę dogłębną syntezę i genezę tutaj historyczną ponieważ jesteśmy już słyszalni w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz na całym kontynencie północnoamerykańskim. Witamy wszystkich słuchaczy bardzo ciepło i bardzo mile. Ja tylko muszę pana się jeszcze spytać, w jaki sposób pan odbiera nas właśnie na południu Kalifornii, na granicy z Meksykiem.

słuchacz: Ja przepraszam, proszę powtórzyć pytanie.

o. W. Gonczaruk: Jak pan nas odbiera? Za pomocą...

słuchacz: Ja odbieram za pomocą Dish Network, przez satelitę, mam doskonały odbiór, bo mam tutaj w tym programie TVN 24, a przedtem był ten, TV Polonia no i Polsat. No Polsat, przecież to jest porno, to jest tak bulwersujący program, że ja zażądałem specjalnie w Dish Network żeby usunięto go z mojego kanału, żeby on...

o. W. Gonczaruk: Usunięto?

słuchacz: Tak, usunięto.

o. W. Gonczaruk: Dziękuję panu, panie Jerzy. Bardzo demoralizująca rzecz.

słuchacz: Ale kompromituje w ogóle twórczość i mentalność polskiego narodu za granicą!

o. W. Gonczaruk: No, ale jeżeli byśmy wiedzieli kto stoi za Polsatem, kto jest właścicielem Polsatu, to byśmy zrozumieli i na pewno te osoby mają miejsce w tej genezie historycznej, którą pan nam przedstawił i właśnie stąd też się wywodzą. Dziękuję panie Jerzy, pozdrawiam bardzo ciepło - na pewno macie gorące upalne lato jeszcze?

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020911-gonczaruk
klasyfikacja: kosciol ksenofobia-sluchacz ksenofobia-redakcja

o. Cydzik głębiej o gwałceniu


Data: 12 IX 2002, 22:46

o. Jacek Cydzik
prelegenci IEN, redaktorzy (radiomaryjnego) kwartalnika "Cywilizacja":
Radosław Brzóska
Marek Czarnecki
Jacek Banaś

Audycja: cywilizacyjne rozdroże

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
12 IX 2002, 22:462 min. 19 s21672202852715713

Opis/tekst:

[Były poruszane różne tematy, którymi zajmuje się kwartalnik, w tym aborcja:]

22:46 o. Jacek Cydzik: trzymanie się tradycji - to pomaga przeciwstawić się inwazji neopogaństwa, rosnąć na ludzi dobrych

:45 słuchaczka, Krystyna z Kanady: ja chciałam powiedzieć w sprawie aborcji

o. Jacek Cydzik: proszę bardzo

słuchaczka: ja byłam zgwałcona, bardzo młoda dziewczyna byłam [CIĘCIE]

o. Jacek Cydzik: temat aborcji będzie poruszony głębiej na antenie, pozdrawiamy serdecznie inwazja neopogaństwa, różnych takich spraw przeciwnych tradycji, ...

[Można mówić o aborcji tylko jeżeli ma się jedynie słuszne poglądy, najlepiej nie związane z praktyką. Wrogom zamykamy usta i pleciemy dalej o dziedzictwie i rośnięciu na ludzi dobrych.]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020912-cydzik
klasyfikacja: wylaczenie

to nie IEN tylko świat zwariował


Data: 14 IX 2002, 22:51

o. Jacek Cydzik
Małgorzata Sagan
Władysława Czyż
Grzegorz Wardęga

Audycja: jak przeciwdziałać reformie edukacji

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
14 IX 2002, 22:514 min. 09 s38913954894875715

Opis/tekst:

słuchaczka: [opowiada o wychowaniu ateistycznym, walce o dusze dzieci i organizowaniu kursów Instytutu Edukacji Narodowej przy Radiu Maryja]

o. Jacek Cydzik: [...]

Władysława Czyż: wiele osób [uczestniczących w szkoleniach ideologicznych IEN] odczuwa, że coś jest nie tak [...] mówią "jak się cieszę, że tutaj jestem, ponieważ przekonałam się, [...] że robię dobrze, że to chyba cały świat zwariował, a ja się nie mogę do niego dopasować, a tutaj widzę, że jest wiele osób, które myślą podobnie [...]

Małgorzata Sagan: nauczyciel [po kursie] wie, że są tacy, którzy myślą tak jak on


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020914-czyz
klasyfikacja: zabawne ideologia

ks. hiena Bartnik o WTC


Data: 15 IX 2002, 18:29

ks. prof. Czesław S. Bartnik

Audycja: artykuł "Refleksja religijna na 11 września"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
15 IX 2002, 18:294 min. 33 s42674334975345714

Opis/tekst:

[Artykuł z "Naszego Dziennika" (sobota-niedziela, 14-15 września 2002, Nr 215 (1408), dział: Myśl jest bronią) czytany przez Marka Prałata, odtwarzany w Radiu Maryja wielokrotnie w połowie września (wytłuszczenia moje):]

18:2x Zdawało się, że po okropnościach wieku XX nie będzie już nic bardziej bestialskiego w dzisiejszym świecie. Jednak już w pierwszym roku nowego wieku XXI i trzeciego tysiąclecia stało się coś jeszcze bardziej makabrycznego.

Do czego jeszcze człowiek stanie się "zdolny" za lat tysiąc lub tysiące? Może grupa psychopatów będzie mogła spalić ogniem całą ludzkość? Mimo wszystko uczynienie z grup niewinnych ludzi bomb samolotowych i zabicie ok. 3 tysięcy dalszych niewinnych w sercu najpotężniejszego mocarstwa wszystkich czasów jeszcze raz ukazało szatańską siłę złej myśli ludzkiej i złego serca. Niech poczynią nad tym refleksję wszyscy ci, którzy - jak większość polityków - negują znaczenie moralności w polityce i w dziejach świata.

Religia i zabijanie

Myślę, że podstawowym tematem dziejów ludzkich jest walka o godne życie. Dlatego też każda religia, zasługująca na tę nazwę, obraca się wokół problemu życia, doczesnego i wiecznego. Wydarzenie 11 września jest także wielkim pytaniem o sens religii. Toteż zaostrza się spór między ludźmi religijnymi a niereligijnymi. Przeciwnicy religii, których w świecie jest coraz więcej, wytykają, że u podstaw tej zbrodni leży jakiś fanatyzm i anachronizm religii w ogóle względem nowego świata technologicznego: oto samobójcy i zarazem zabójcy "wjeżdżają" - według swoich perwersyjnych mniemań - na samolotach "do nieba" i to przez śmierć innych, inaczej wierzących. Drudzy powiadają, że samobójcy zabijający niewinnych pod hasłem wyzwolenia siebie spod przemocy nie mają nic wspólnego z religią, w głębi duszy są na wskroś antyreligijni lub służą co najwyżej jakiejś chorobliwej pseudoreligii.

Czujemy, że oba stanowiska są jakoś zbyt uproszczone. Oprócz problemu religii chodzi tu jeszcze o kwestię moralności. A moralność klasyczna gwałtownie dziś upada i to zarówno w każdym kraju z osobna, jak i na płaszczyźnie całego świata. Wprawdzie od początku ludzkości stają przeciwko sobie bracia Kain i Abel, ale dawniej ludzkość budowała swoje społeczeństwa pod imieniem Abla, dziś natomiast bożyszczem staje się Kain. Świat nie wierzy w siłę dobra, uwierzył w szatańską siłę zabijania. I tylko doskonali narzędzia i metody zabijania, np. niszczenia ludzi przez media.

I oto do diabelskiego zabijania wszystkich i wszystkiego bywała i bywa stosowana także, niestety, karykaturalna idea Boga lub zdegenerowana religia. W przeszłości nie ustrzegły się tego również niektóre odłamy chrześcijaństwa. To właśnie na ziemi amerykańskiej chrześcijanie podbijali i zabijali Indian w imię Boga. Potrzeba tu wielkiego rachunku sumienia z historii, do czego wzywa Jan Paweł II. Trzeba pełnej, czystej i prawdziwej idei Boga i trzeba krynicznego źródła moralności. Daje to Jezus Chrystus, który objawia Ojca jako Dawcę życia i etyki życia. Nie da się ukryć, że były i w chrześcijaństwie złe interpretacje Ewangelii. Niektóre kultury jak romańska, germańska, iberyjska i inne, były kiedyś dzikie, drapieżne i krwawe. Chrystusa chciały widzieć jako protektora ich zdobyczy, podbojów i ciemiężenia człowieka. Był to wielki grzech chrześcijaństwa, gdyż owi źli chrześcijanie musieli wiedzieć, że działają wbrew Ewangelii.

Trzeba tu oddać honor kulturze polskiej, która od początku odczytywała Ewangelię w świetle idei Boga Miłości, życia, pokoju. Może dlatego do dziś jest tak mocno atakowana przez judaistów, liberałów i ateistów. Wrogowie katolicyzmu polskiego sądzą, że nasza łagodność, tolerancja i okazywanie przyjaźni wszystkim ludziom jest słabością, nieprzystosowaniem do życia i niezdolnością do posiadania własnego państwa. Nie wiedzą jednak, że w ewangeliczności jest wielka i subtelna siła. Jest to też potężna wiara, że Bóg jest Bogiem życia, a nie śmierci. Prawdę tę rozświetlił jak nikt przedtem Jan Paweł II, Polak, choć niekiedy wbrew wielu pseudoteologom zachodnim, strachliwym obrońcom śmierci. I tutaj zarysowało się wyraźnie posłannictwo prawdziwej religii. Nie jest to jakieś samouwielbienie, bo życia broni tak samo prawdziwy islam, ale dla nas jest to szczególne zadanie, obowiązek, praca: ukazywać Boga życia, bronić życia i rozwijać etykę życia. Świat współczesny należy odwrócić od Szatana śmierci i zabijania.

Życie i walka

Wydarzenia 11 września przypomniały podstawową prawdę, że historia jest grą w życie i śmierć. Na ziemi nie ma panów życia i monopolistów życia. Każdy ma prawo do życia, również mały, słaby, ubogi i nieposiadający broni atomowej. Wielu naiwnych ludzi z obszarów kultury euroatlantyckiej myśli, że stali się oni panami i dystrybutorami życia na globie ziemskim. Jednocześnie sądzą, że śmierć zacementowali pod ziemią, że ją pokonali przez dolar i zabezpieczyli w ubezpieczalni technicznej. Ktoś powie: przecież owi ludzie nie są tacy głupi. A jednak skorupy umysłowe społeczeństw bywają bardzo twarde i nierozumne. Czyż ludzie wielkich mocarstw jak były Związek Sowiecki, Chiny, nie sądzą, że zawładnęli historią i pozostaje im tylko świat zamienić w plac zabaw, stół obfity i dom uciech? Jest to odwieczny błąd bogaczy: "I powiem sobie - przestrzegał Chrystus: - Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: 'Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie!' (Łk 12, 19-20). Jest to taka utopijność bogacza, indywidualnego i państwowego. W pewnym więc momencie Opatrzność Boża nie powstrzymuje szatańskiej nienawiści i wściekłości i nie uwalnia od prawa walki o życie.

USA otrzymały od Boga obecnie jedną z największych misji na świecie. Miały też być od początku wysłańcem wolności, pokoju, moralności i wsparcia dla wszystkich narodów. Jest to wielkie powołanie Boże. Chwała im za to. Lecz niech się nie dziwią, że zakrada się pod ich adresem niewdzięczność, nieżyczliwość, a nawet nienawiść, gdy zaczynają popełniać błędy i zło Babilonu oraz starożytnego Rzymu. Popadają w pychę, zakłamanie, ateizm, rozpustę, stają się centrum globalizmu, bezdusznego bogacenia się i kapitałów wyzyskujących cały świat. Boimy się, że zaczyna tam dominować starotestamentalna kultura i etyka. Stany Zjednoczone nie są już Stanami z czasów wojny i konfrontacji z komunizmem światowym. Nie są już sobą. Muszą się nawrócić do Boga i do prostego człowieka, bo zginą.

Biada ci, biada, wielka stolico,
Babilonie, stolico potężna!
Bo w jednej godzinie sąd na ciebie
przyjdzie! (Ap 18, 10).

Jak to się mogło stać, że najwyższe sfery USA przestają walczyć o Boga, o życie i o dobro, że dostały gorączki połogowej, w której zabijają - milionami - własne dzieci nienarodzone? Kara Boża ich nie ominie.

Hieny 11 września

Chwałę ofiar 11 września zakłóca trochę fakt, że na ich cmentarzysko zakradły się hieny polityczne. Najpierw prasa zachodnia wyraża zdziwienie, że ktoś ostrzegł prawie wszystkich Żydów pracujących w obu wieżowcach World Trade Center, a nie ostrzegł innych pracowników. Co to znaczy? Od początku ktoś grał śmiercią owych ludzi dla równie zbrodniczych celów politycznych. Następnie zostało perwersyjnie zinterpretowane hasło walki z terrorem. Oto ci, którzy strzelają do kobiet i malutkich dzieci na rękach matek, zawołali, że rozpoczynają walkę z terrorystami Al-Kaidy i wciągają Amerykę w wielką wojnę już nie z terrorystami, bo ci po prostu uciekli, lecz z krajami Bliskiego Wschodu. Przy tym nikt nie chce się przyznać, że terroryzm bliskowschodni jest spowodowany głównie złymi rozwiązaniami politycznymi i gospodarczymi. Dlatego między Autonomię Palestyńską a Izrael powinny wkroczyć wojska rozjemcze i zgodnie z układami powinny zostać rozwiązane osiedla żydowskie na terenie Autonomii, założone przy pomocy różnych sztuczek. Może Izrael ma mało swojej ziemi, ale może ją dostać w Ameryce, w Rosji, w Niemczech. Narzucone osiedla będą zawsze zarzewiem wojny. Tak było za Niemców na wysiedlonej Zamojszczyźnie. Osadzeni tu przez Niemców tzw. czarni strzelali, zabijali i niedobitki Polaków traktowali jak niewolników.

Powodem rozwoju terroryzmu przeciwko Stanom Zjednoczonym jest także jednostronna i niesprawiedliwa polityka prożydowska. USA grożą jeszcze jedną wojną - przeciwko Irakowi, dlatego że dąży on do zdobycia broni masowego rażenia, łącznie z atomową, i prezydent Saddam Husajn ma być "wrogiem całej ludzkości". Stany Zjednoczone czynią to tylko dlatego że Izrael jest w ostrym konflikcie z Irakiem. Dlaczego nie interweniowały lub nie interweniują w innych krajach, które mają broń masowego rażenia łącznie z atomową, między innymi właśnie w Izraelu? Mówi się, że Husajn jest nieodpowiedzialny, ale on nie strzela do małych dzieci, a Izraelici strzelają. Nic tak nie złości ludzi, jak bezczelne zakłamanie.

Tak trudno jest w polityce o sytuacje czyste i jednoznaczne, ale działania antyterrorystyczne muszą mieć u swych podstaw zdecydowaną jasność moralną, i to nie starotestamentalną, lecz ewangeliczną. Podobnie musi być przezroczysta interpretacja zbrodni 11 września, należy odciąć się od hien politycznych. Kiedy Amerykanie zgłosili walkę z terroryzmem światowym, głównie z Al-Kaidą Osamy bin Ladena, to nieoczekiwanie niemal wszystkie kraje zgodziły się z zawołaniem: "Hejże na terrorystów". Ale nie obyło się bez zjawiska hieny, czyli wykorzystania tej zbrodni dla zakrycia własnego terroryzmu. Izrael najechał już otwarcie Autonomię Palestyńską i wzmógł zabijanie kobiet i dzieci palestyńskich. Rosjanie uderzyli mocniej na Czeczenów, Chińczycy na Tybetańczyków, Północny Sudan muzułmański na chrześcijańskie Południe partyzanckie, niektóre rządy latynoamerykańskie zaczęły mocniej uciskać Indian i buntujących się nędzarzy. Hejże na terrorystów!

Tak. Gdyby dziś istniały jeszcze gestapo, NKWD i oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii, to zdwoiliby mordowanie polskich kobiet i dzieci oraz członków Armii Krajowej jako "terrorystów". Na razie masoneria zacisnęła przyjaźń z niektórymi ośrodkami administracji amerykańskiej i razem z satanistami wzmogła ataki na kulturę polską i na Kościół katolicki. Liberałowie w ramach "antyterroryzmu" znowu rzucili się na Radio Maryja - przed wyborami. Inni chcą doprowadzić do rozłamu w Rodzinie, kłócąc Radio św. Józefa z Radiem Jego Małżonki Maryi... Nagle cały świat stał się pokojowy i antyterrorystyczny. To znowu zakłamanie. Dlaczego po prostu nie tropi się Al-Kaidy, Osamy bin Ladena i jego współpracowników? Przecież Amerykanie mają doskonałe nasłuchy. Trzeba słusznie zwalczać terroryzm, tę straszną plagę naszych czasów, ale nie przez rozprzestrzenianie nowego terroryzmu na wszystkie dziedziny życia i na cały świat. A przede wszystkim trzeba usuwać źródła terroryzmu.

ks. Czesław S. Bartnik

[Komentarz: Andrzej Osęka w Gazecie Wyborczej 28-29 IX 2002:

[...] Babrzą się wszyscy razem, dysząc, w strugach spermy, śliny, potu, przy czym dzieje się to na Manhattanie, gdzie właśnie zawaliły się wieże WTC, a okazało się to podniecające seksualnie. [...] Polski "Hustler" przebił dno.

Jeszcze dalej poleciał "Nasz Dziennik", bo - jak sądzę - budzenie rasowej nienawiści przy okazji wielkiej żałoby jest w końcu czymś gorszym niż pornografia. W "Refleksji religijnej na 11 września" (14-15 września, s. 19) ks. Czesław S. Bartnik pisze: "... prasa zachodnia wyraża zdziwienie, że ktoś ostrzegł prawie wszystkich Żydów pracujących w obu wieżowcach World Trade Center, a nie ostrzegł innych pracowników". Zacny kapłan nie mówi w swej "refleksji religijnej", o jaką to "prasę zachodnią" chodzi i czemu dziennikarze tylko "wyrażali zdziwienie", zamiast wskazać na "kogoś", kto z góry wiedział o zamachu i był na tyle sprytny, że zdołał przed nim ostrzec po kryjomu tysiące osób. Redaktorzy "Naszego Dziennika" muszą mieć niezłe wyobrażenie o swych czytelnikach, skoro uważają, że każdy absurd, byleby zdawał się źle świadczyć o Żydach, przyjmą oni w każdej, nawet najbardziej podniosłej chwili. "Hustler" też widać wie, że ludzie, do których się zwraca, mają głowy zajęte jedną tylko myślą i wszystko na świecie będzie się im z nią kojarzyło.

--------------------------------------------------------------------------------

Lista ofiar: http://www.usatoday.com/news/sept11/2003-09-09-wtc-official-list_x.htm
Hieny mogą się przyjrzeć imionom i nazwiskom.

]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020915-bartnik
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

o. Andrukiewicz przytakuje antysemitom


Data: 24 IX 2002, 01:34

o. Piotr Andrukiewicz

Audycja: nocna

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
24 IX 2002, 01:345 min. 12 s48704955776095712

Opis/tekst:

01:34 słuchacz: [...] mówią teraz zawsze, że wszyscy Polacy byli antysemitami. A jednak to jest nieprawda, bo ja pamiętam taki czas, że jak wieźli Żydów z naszej gminy do następnej gminy, taka była gmina Suchowola, to ojciec wyprowadził nas, wszystkie dzieci i mówi tak: patrzcie dzieci, tych ludzi wiozą na śmierć, ale z tego nie można się cieszyć, raczej trzeba płakać, bo to czeka i nas. Jak skończą z Żydami, to wtedy będą Polaków uśmiercać [...]

[Gdyby nie to, że Hitler chciał wymordować również Polaków, to jednak można by się cieszyć? - rzm]

01:45 o. P. Andrukiewicz: [...] To taka dość długa i bolesna opowieść, ale pokazująca bardzo dużo z tej prawdy jest w tych właśnie doświadczeniach poszczególnych osób, które mają w swojej pamięci nie urazy, ale po prostu doświadczenia pewnych..., no, przeżycia, które jakoś zapisały się w pamięci i dziękujemy serdecznie za to, że państwo zechcieli się tymi swoimi doświadczeniami także z nami dzielić.

* * *

01:52 słuchaczka: [...] Ale w momencie, kiedy weszli Niemcy, to była taka sytuacja, że od pierwszego dnia nas mordowali, a Żydzi byli, ooo!, pierwszej kategorii obywatelami. Widziałam, bo to żandarmeria była obok, jak wpadali na żandarmerię, jak buty czyścili żandarmów, jaka była wesoła komitywa. Oni świetnie mówili po niemiecku z tymi Niemcami. Kiedy za nich się wzięli? Dopiero w momencie - tak ostro - kiedy wypowiedzieli wojnę sowietom. Bo się bali, że będą szpiclami na rzecz sowietów, tak jak byli za czasów I wojny światowej. Do mnie taki Żyd powiedział kiedyś z Ameryki, że - a już Piłsudski obóz założył dla Żydów w [19]19 r. w Jabłonnie i w [19]20 r. Ale po co ten obóz? Przechował ich, bo oni byli szpiclami na rzecz sowietów. I tam ich przechował, a potem wypuścił. To on do mnie mówi w ten sposób, ale jeszcze przed wojną to młodzież polska nie chciała siedzieć z Żydami na ławach na uniwersytecie... Jakich ławach, mówię? Kiedy się już skończyła wojna i wrócili Żydzi, mówię o młodzieży, i młodzież polska do szkół na uniwersytety, to rzeczywiście mogło być tak, że z tymi szpiclami, których złapano i oni wrócili na uniwersytet, to młodzież polska nie chciała siedzieć na ławach, bo tak było. Ale to właśnie w taki sposób. Nie mszczono się za tym [to], tylko nie chciano siedzieć na ławach. To co to jest za antysemityzm, jeżeli oni byli szpiclami, a polska młodzież lała krew w obronie ojczyzny? Przepraszam, ja może [...?] Dopiero się obudziłam...

o. P. Andrukiewicz: Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję za to podzielenie się swoimi doświadczeniami To nie ten temat dzisiaj był zaproponowany, to znaczy dzisiaj rozmawialiśmy o różnych sprawach i bardzo dziękuję za te bardzo piękne rozmowy. A ten temat wkradł się tak mimo woli, kiedy zaczęli się niektórzy słuchacze ustosunkowywać do wypowiedzi jednego ze słuchaczy z wczorajszego wieczoru, który zarzucił nam po prostu antysemityzm i stąd te rozmowy.

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020924-sl-andrukiewicz
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz

latający cyrk o. Rydzyka: pokój i zdrowie od słuchania Radia Maryja


Data: 29 IX 2002, 18:35

o. Tadeusz Rydzyk

Audycja: autoapologetyczna audycja o. Rydzyka "By odnowić oblicze ziemi"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
29 IX 2002, 18:358 min. 37 s8072820102110095713 5711

Opis/tekst:

18:35 świadectwa [...] już nie piszemy do ss. klarysek w Bydgoszczy
[ktoś spacyfikował?]

18:45 słuchacz: [modlił się po wypowiedziach krytykujących RM]

o. Tadeusz Rydzyk: co się później działo, czy odczuwał pan pokój wewnętrzny?
ale w sercu swoim co?

słuchacz: Otrzymałem też takie natchnienie w czasie koronki do bożego miłosierdzia.
To było któregoś dnia kiedy słyszałem w "Aktualnościach" o kolejnych atakach na Kościół.

19:13 list słuchaczki: podziękowanie za uzdrowienie od ciężkiej choroby za pośrednictwem mszy świętych odprawianych na waszej antenie
zanik płatów czołowych i poszerzenie komór mózgowych
po pielgrzymce córki poprawa była chwilowa
znalazłam stację radia pw. Najświętszej Maryi Panny
msze święte ranne i wieczorne w krótkim czasie spowodowały poprawę mojego zdrowia
odstawiłam leki i podjęłam pracę


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020929-rydzyk
klasyfikacja: zabawne otr

Żydzi uciekli ze złotem i się wtrącają


Data: 6 X 2002, 22:40

o. Waldemar Gonczaruk
o. Paweł Mroczek

Audycja: redemptoryści w Rosji

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
6 X 2002, 22:405 min. 10 s48384916216055711

Opis/tekst:

słuchacz: [...] izraelici uciekli ze złotem z Polski zamiast budować kraj po wojnie [...]
W zeszłym roku tow. Buzek ściągnął w zeszłym roku 20000 izraelitów. W tym roku, jak słyszałem, na przyjechać 250000. Co się dzieje? [...]

o. Mroczek: [...] prawdę pan mówi [o Polakach i ich potomkach na zesłaniu]

słuchacz: wywiezieni dzięki Żydom [...], ich majątki pozagarniali, skąd oni się dorobili tego wszystkiego, milionerzy wielcy?

o. Gonczaruk: Są z nimi polscy misjonarze, którzy się z nimi modlą, pracują, żyją.

słuchacz: Na UE mamy ciężkie miliardy [...], a nie mamy siły żeby biednych Polaków ściągnąc?

o. Gonczaruk: Więc, proszę pana, mamy szansę, są już wkrótce wybory samorządowe - może to coś zmieni.

słuchacz: Jedyne co jeszcze wierzyłem to LPR, a co się stało: Macierewicz po jednej stronie, Wrzodak po drugiej stronie. To było słonko dla Polaków. [...] Nie ma obozowiska wolnych Polaków żeby zalegalizowali cokolwiek, gdzie się Żydzi nie wtrącają.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021006-mroczek-gonczaruk
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz

latający cyrk o. Rydzyka: pokuta bez rękawic, siostry bez winy, ryję dopóki żyję, o. struś


Data: 13 X 2002, 18:41

o. Tadeusz Rydzyk

Audycja: autoapologetyczna audycja o. Rydzyka "By odnowić oblicze ziemi"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
13 X 2002, 18:418 min. 48 s8254838102610325712 5711

Opis/tekst:

[O. Rydzyk odczytuje listy mówiące o tym jak święte jest Radio Maryja i jego założyciel:]

18:41 list: [pokuta za nieżyczliwych Radiu przez brak rękawic]

19:03 o. Tadeusz Rydzyk: Proszę o przesyłanie świadectw do Radia Maryja - siostry... yyy... w tej chwili... proszę zrozumieć... no... nie będą mogły nam służyć... to nie z winy, na pewno, sióstr.

[ktoś popędził kota bydgoskim klaryskom wieczystej adoracji za nadmierne adorowanie o. Rydzyka?]

19:04 słuchacz, Franciszek: Polacy obudźcie się [...] Narodzie Polski opamiętaj się!

Mógłbym więcej mówić, ale obudziłem się i nie wiem o co teraz idzie...

Radio maryjne to u mnie idzie przez noc i dzień. I nawet przez dzień to puszczam, że idzie na wioskę całą. Już niektórzy sprzeciwiali się, nawet księdza proboszcza namówili, że przyszedł, żeby ja tak nie puszczał. Ale ja powiedziałem: dopóki żyję, tego ze mnie nikt nie wykorzeni.

Niech Bóg błogosławi, ojcze, Radio Maryna... maryjne!

o. Tadeusz Rydzyk: Dziękuję panie Franciszku, pozdrawiam bardzo gorąco.

19:19 słuchacz: kiedy się ksiądz ustosunkuje do zarzutów biskupów czy ksiądz jest strusiem?

o. Tadeusz Rydzyk: mam przełożonych, ustosunkowała się komisja


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021013-rydzyk
klasyfikacja: zabawne otr

bohater na służbie szatana


Data: 18 X 2002, 01:03

o. Jacek Cydzik
prof. Ryszard Bender

Audycja: geneza i rozwój samorządności w Polsce

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
18 X 2002, 01:032 min. 00 s18711902472345709

Opis/tekst:

01:03 słuchacz: Tzw. wiarygodną informację chciałem przekazać, że o 5 rano wśród straży marszałkowskiej w Sejmie było tylko 40% pracowników, natomiast reszta [to] były brygady antyterrorystyczne. [...]

Druga sprawa, która też mnie strasznie martwi [...] szatanem dla Polski, tej nowej i tej starej był KOR, to KOR miał niesamowite możliwości zdobywania wszelkich przyczółków [...].

prof. Bender: a w nim bracia lożowi!

słuchacz: nie tylko!, ale współzałożycielem KOR-u był Macierewicz

o. Jacek Cydzik: No, ale widzi pan, tak ładnie pan powiedział, a na koniec...

nie wygląda pan na słuchacza Radia Maryja i na człowieka wierzącego, który staje z otwartą przyłbicą

a tak to ja bym panu profesorowi powiedział, że pan był na wycieczce w Moskwie dwa lata temu, a pana tu nie było w studio

[Szatan-KOR to dogmat, tak PRL-owskiej SB, jak i Radia Maryja. Macierewicz to bohater, nie wolno go krytykować. O. Cydzik nie wie już jak zdyskredytować słuchacza i na koniec plecie bzdury. Przy okazji przykład jak bardzo bronieni są swoi: nie wolno o nich mówić, kiedy ich nie ma w studio. Obcy, wrogowie, nie mają szans na zaproszenie do studia, a kubły pomyj się leją.

Macierewicz i Komitet Obrony Robotników: to fakt, że był współzałożycielem, a niedługo potem, jak to ma w zwyczaju, zrobił rozłam, na szczęście niezbyt znaczący, i założył konkurencyjny ROPCiO.

KOR, potem Komitet Samoobrony Społecznej KOR działał w latach 1976 - 1981. Zajmował się najpierw pomocą prawną i materialną robotnikom sądzonym po rozruchach w Radomiu w 1976 r., a potem organizowaniem opozycji, zwłaszcza ruchu wydawniczego, przepływu informacji i pomocy pokrzywdzonym (biuro Romaszewskiego). Wielu uczestników KOR-u zaliczyło długoletnie więzienie. KOR miał możliwości bo nie bał się nadstawiać karku.]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021018-bender-cydzik
klasyfikacja: zabawne

polityka w rękach Żydów i diabła


Data: 23 X 2002, 22:20

o. Jacek Cydzik
ks. dr Józef Dębiński

Audycja: chrześcijanin wobec wyborów politycznych

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
23 X 2002, 22:2011 min. 24 s106931086133813375706

Opis/tekst:

22:20 o. J. Cydzik: Dwadzieścia minut po godzinie 22. Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy.

słuchacz: Szczęść Boże, ja dzwonię z Warszawy. Co chciałem powiedzieć: całego wykładu nie słyszałem, ale zbliżają się wybory. I co należy powiedzieć. Polacy sami dobrowolnie się ubezwłasnowolnili, ponieważ nie interesowali się, tak jak do tej pory, wyborami. Oddali to w ręce przede wszystkim, no, co tu dużo mówić, Żydów. I sami odsunęli się, sami dobrowolnie odsunęli się od decydowania o losach Polski...

o. J. Cydzik: Tak. Jakie jest pana imię?

słuchacz: ...tzn. nie biorąc udziału w wyborach.

o. J. Cydzik: Pan już kiedyś dzwonił do nas, jakie jest pana imię, bo może tak nie poznaję...

słuchacz: Jerzy.

o. J. Cydzik: Panie Jerzy no, myślę, że to jest troszeczkę uogólnienie, prawda, łatwo jest tak powiedzieć. Jeszcze wybory się nie odbyły, były przedtem inne, jeszcze są przed nami, więc myślę ten telefon, może taka ocena będzie dobra parę dni po, jeżeli pan będzie zdecydowany rozmawiać. Ale chciałbym przypomnieć, że... Tak, ma pan jakieś pytanie do księdza...

słuchacz: Jak można. W poprzednich wyborach ponad 50% Polaków nie wzięło udziału. Mogli zadecydować, mogli wybrać taki rząd, taki Sejm, jaki chcieli. Mogli 50, ponad 50% to jest więcej co [niż] zdobyły wszystkie razem partie. Mogli zadecydować, ale nie chcieli. Nie chcieli. To nie można powiedzieć, że 15 mln ludzi nie wiedziało, na kogo głosować. To przecież jest absurd. 15 mln to jest kilka razy tyle co Finlandia, [która] ma 4,5 mln. To jest trzy takie kraje. No, Norwegia chyba 7 [mln] ma. To tyle ludzi nie poszło do wyborów. I to nie poszli dobrowolnie. Bo nie można powiedzieć, że ich ktoś zmanipulował. To nieprawda! Każdy człowiek ma jakiś rozum i wie, czym to grozi, wie jakie będą skutki, jeżeli nie pójdą i to sami dobrowolnie zrobili, i sami, wg mnie sami się ubezwłasnowolnili. Co pan profesor na to?

o. J. Cydzik: Ksiądz profesor, ja przypomnę, ksiądz doktor.

słuchacz: Może posłucham...

o. J. Cydzik: Dziękujemy bardzo panie Jurku, pozdrawiamy serdecznie.

ks. dr J. Dębiński: Muszę panu powiedzieć, że nieuczestniczenie w wyborach oznacza fatalną w skutkach decyzję, zarówno dla społeczności lokalnej jak i indywidualnych rodzin. Na poziomie gminy, powiatu, województwa podejmowane są istotne decyzje dla życia gospodarczego i dla rozwoju kultury regionalnej. Zaniedbania pod tym względem mogą prowadzić do antykultury.

* * *

22:27 słuchacz: Ja dzwonię z Kanady.

o. J. Cydzik: Witamy gorąco.

słuchacz: Janusz Ojczyzna przy telefonie. Serdecznie pozdrawiam w imieniu naszego klubu słuchaczy Radia Maryja ojca redaktora, księdza doktora, słuchaczy Radia Maryja i wszystkich rodaków, dla których Bóg, Honor i Ojczyzna zawsze są wartościami najwyższymi. Pragnę pomagać Polsce i bronić jej, dlatego dzwonię.

I nawiązując do tematu. W dzisiejszej audycji na antenie Radia Maryja muszę powiedzieć, że każdy chrześcijanin, każdy prawdziwy Polak ma nie tylko prawo by brać udział w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym, ale jest jego świętym obowiązkiem bronić tego, co dla nas jest najdroższe i najświętsze. I Ojciec Święty nieustannie bowiem przypomina nam o tym obowiązku słowami: rodacy, wołam do was, brońcie naszego wspólnego dziedzictwa, brońcie naszej chrześcijańsko-narodowej tożsamości, za którą jesteśmy odpowiedzialni jako jedyni spadkobiercy, bowiem mamy także wielki dług wdzięczności wobec tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę i za wiarę ojców naszych. I pamiętajmy, że historia kiedyś oceni naszą obecnie postawę. A Bóg przyjdzie nas sądzić. I nie będzie tłumaczenia "Boże, ja nie wiedziałem, że ciebie zdradzam i zdradzam moją ojczyznę Polskę". Drodzy rodacy, zbyt często wydaje nam się, że dobro czynimy, że Boga miłujemy, a potem może się okazać, że to nie Bogu, ale szatanowi byliśmy narzędziem w czynieniu zła. Wydaje się nam, że jesteśmy ludźmi prawdziwej wiary, wiary chrystusowej. Chodzimy do kościoła i przyjmujemy komunię świętą, patrzymy na krzyż, na rany Chrystusa i powtarzamy słowa: panie Jezu, przyjdź do mnie, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu. I tak szczęśliwi wracamy do domów naszych, bierzemy do naszych rąk "Trybunę", "Gazetę Wyborczą", "NIE" i inne dzieła szatana, i wówczas wyrzekamy się Boga, wyrzekamy się Chrystusa, gdyż do naszych serc wkrada się złooo, wkrada się szatan. I z ochotą czytamy te, z naszego wyboru, te dzieła szatana, bo chcemy być mądrzy, a tak naprawdę to karmimy nasze serca, nasze umysły, nasze dusze trucizną, jadem wszelkiej nienawiści do Boga, do Kościoła, do Ojca Świętego, do Radia Maryja, do ojca Tadeusza Rydzyka, a nawet do siebie samych, do Polaków, którzy cierpią, bo piją, którzy popełniają samobójstwa gdyż utracili dom [dach] nad głową, nie mają chleba by nakarmić swoje głodne dzieci... I my za nasze ciężko zapracowane grosze wspieramy te diabelskie wydawnictwa, które czynią z nas bezmyślne masy ludzkie jako narzędzia dla ich celów. A ich celem jest unicestwić narody i Boga. I teraz Polska jest właśnie w czasie tego unicestwiania.

Dlatego apeluję do tych, co jeszcze nie utracili świadomości: wyrzućmy te pisma szatańskie z domów i brońmy się, idźmy na wybory, głosujmy na ludzi z naszej cywilizacji życia i miłości, na Polaków z krwi i kości, polskiej narodowości. Nie pozwólmy sobą rządzić tej diabelskiej mniejszości z byłej Unii Wolności. I nie są to słowa bez uzasadnienia, gdyż sytuacja w Polsce jest widoczna, nawet ślepy widzi i czuje. To co się stało ostatnio w Sejmie to skandal, to zamiast Sejmu Rzeczpospolitej robi się kibuc, jak za czasów Chrystusa, kiedy krzyczano "ukrzyżować, ukrzyżować Chrystusa", ale wówczas Piłat był po stronie Boga, mówił: ja nie widzę w nim winy. Natomiast obecnie w Sejmie marszałek jako Piłat zamiast bronić dał rozkaz wyrzucić i pobić posłów, którzy stoją po naszej stronie, by Polski nie ukrzyżować. Dość tej hucpy. Idźmy do wyborów po zwycięstwo, choć zwycięstwo nie skończy się na wyborach, ale powinno się zacząć. I wierzę, że z bożą pomocą ta sztuka odzyskania wolności się nam uda w najbliższej przyszłości. Szczęść Boże Polsce i wam wszystkim...

o. J. Cydzik: Szczęść Boże...

słuchacz: ...drodzy rodacy, z Bogiem.

o. J. Cydzik: Szczęść Boże. Panie Januszu, dziękujemy z dalekiej Kanady za taki piękny głos, pięknie pan mówi.

słuchacz: Bo ja kocham Polskę i Boga i bardzo przeżywam.

o. J. Cydzik: Bardzo polszczyzna, widzę, że pan dużo po polsku mówi...

słuchacz: Tak, ja poświęcam bardzo wiele czasu właśnie kosztem mojego tutaj życia w Kanadzie, żeby przed wyborami, żeby w tym ważnym momencie bronić to, co jest nasze. Nie możemy tego utracić.

o. J. Cydzik: A w jakich stronach pan mieszka, możemy się dowiedzieć?

słuchacz: Ja mieszkam w Kanadzie w Toronto.

o. J. Cydzik: W Toronto, właśnie pan mówił. Dziękujemy bardzo panie Januszu, pozdrawiamy. Już daję głos księdzu doktorowi Józefowi Dębińskiemu, który właśnie wprowadza nas w te tematy i teraz chciały jeszcze dopowiedzieć słowo, proszę bardzo.

ks. dr J. Dębiński: Dziękuję panu za świadectwo, za postawę, za to trwanie przy polskości. Taka jest prawda: demokracji musimy się wciąż uczyć. Nie jest to łatwe zadanie, ale musimy się uczyć na własnym podwórku i szczególnie tutaj w gminach, w powiatach, w województwach mamy sami nauczyć się żyć ze sobą. Zatroskanie o dobro, któremu na imię Polska, o wspólne dobro, to jest cel demokracji.

o. J. Cydzik: No właśnie, księże doktorze. Tutaj ksiądz podziela taką postawę, co pan Józef [Janusz] tak podkreślił, że z jednej strony, prawda, mówimy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, przynajmniej tak uważamy, solidaryzujemy się, kiedy pielgrzymka papieża jedna, druga, trzecia, czwarta, kiedy jakiś wyjazd, a z drugiej strony, właśnie, mamy inne poglądy, bierzemy do ręki pisma liberalne, czy nawet te na granicy już nawet pornografii - "NIE", potem także inne, jak pan mówił, "Wyborcza", "Wprost" itd. i jakoś tutaj staramy się szukać argumentów naprawdę nie potwierdzających naszego myślenia, do którego się przyznajemy przecież będąc w kościele na mszy świętej. Tu nie chodzi o jakąś taką cenzurę, prawda, autocenzurę, ale jednak, no, coś jest nie tak. To nie można powiedzieć, że to jest obojętne, prawda, że człowiek wierzący karmi się intelektualnie czy jakoś tak nawet uczuciowo takimi, takimi treściami. Kiedy te czasopisma, te dzienniki uderzają właśnie w to co święte, w to co stanowi też przedmiot naszej wiary, tak to jest.

ks. dr J. Dębiński: Demokracja zakłada system wartości, a więc służba prawdzie, dobru, wolności. Stąd też chrześcijanin nie może być dwulicowy [...]

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021023-debinski-cydzik
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz ksenofobia-redakcja

o. Krąpiec: tylko "Nasz Dziennik" jest własnością całego narodu


Data: 15 XI 2002, 02:58

o. prof. Mieczysław Krąpiec

Audycja: felieton (nagrany wcześniej)

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
15 XI 2002, 02:581 min. 21 s12711291391595716

Opis/tekst:

Państwo partyjne może wolność udaremnić. Bo celem państwa partyjnego nie jest wolność i dobro wszystkich obywateli, ale realizacja ideologii partii, a to się często dokonuje przez zniewolenie drugiego człowieka. A zniewala się dzisiaj poprzez środki masowego przekazu i to dostrzegamy. Co mamy, czy telewizja jest w naszym ręku, czy mamy wpływ na treść podawanych [wiadomości?] przez telewizję, w radio? Wolność dokonuje się w swobodnym dociekaniu prawdy, informacji w gazetach. A czy gazety są własnością naszego narodu? Niestety nie. Tylko "Nasz Dziennik" jedyny jest własnością całego narodu. Struktura państwa, prawo jego, państwo dbające o wyształcenie, o gospodarkę, czy to wszystko jest naprawdę naszym, czy mamy na to wpływ, czy wpływ się nie dokonuje poprzez jakieś obce siły?


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021115-krapiec
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

dzielny rozbójnik oszukuje Urząd Skarbowy


Data: 20 XI 2002, 21:33


Audycja: zachęta do wysyłania pieniędzy Radiu Maryja

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
20 XI 2002, 21:332 min. 16 s21262162722665716

Opis/tekst:

[Nieznany speaker na tle muzyki podaje informację o koncie Radia Maryja. Czy znają państwo tę melodię? Tak zaczynał się film o Janosiku. Bardzo adekwatne. Na koniec zachęta do oszukiwania Urzędu Skarbowego: "dopisek: dar na cele kultu religijnego".]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021120-konto
klasyfikacja: zabawne reklama

o. Rydzyk: 500000 Żydów do Polski, masoneria


Data: 23 XI 2002, 01:34


Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
23 XI 2002, 01:344 min. 26 s41534224845205714

Opis/tekst:

o. Tadeusz Rydzyk ze spotkania Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych Ameryki Łacińskiej (USOPAŁ) w Urugwaju u prezesa USOPAŁ Jana Kobylańskiego. audycja: nocna

01:34 o. T. Rydzyk: Naszym sponsorem jest naród polski! To są ci ludzie jak uboga wdowa: biedni, ale rozumiejący, kochający Boga, mający czyste sumienia. To jest boże błogosławieństwo. Nam potrzeba bożego błogosławieństwa i tacy ludzie niosą boże błogosławieństwo. Nie trzeba budować najpierw na pieniądzach. Tak robił o. Maksymilian Kolbe. Posługiwał się najnowocześniejszymi maszynami, najnowocześniejszymi pojazdami. On już przed wojną budował lotnisko i wysyłał braci na szkolenia pilotażu, myślał o samolotach. Wtedy, przed wojną! Miał najnowocześniejsze aparaty. A my, co mamy, 50 przeszło lat po wojnie? To tylko świadczy o naszym naprawdę niesłuchaniu ducha świętego i takiej ospałości waszej.

Dlatego nie łammy się tym wszystkim. Wrogowie tego się boją, ale z drugiej strony chcą odwrócić uwagę od sytuacji w Polsce i od planów wobec Polski, tego rozgrabienia Polski. Ja się dowiaduję, nie chcę być źle zrozumianym, nie jestem przeciwko żadnego narodowi, ale tu się dowiaduję na przykład proszę państwa, że w Urugwaju, w Brazylii, w Argentynie, tych krajach Ameryki Łacińskiej, ci przedstawiciele mówią, stoją pod ambasadami i wydają im paszporty. Polak nie może dostać paszportu, musi starać się, udowodnić, że ma tam no nie wiadomo co, i ci Polacy nieraz nie jadą do Polski, bo nie mają pieniędzy na te starania ani nerwów, po paszporty. A natomiast, jeżeli ktoś, kto mówi, że jest Polakiem, a nawet po polsku nie mówi - wystarczy mu zaświadczenie z gminy żydowskiej, powtarzam, zaświadczenie z gminy żydowskiej, że on jest Polakiem i dostaje natychmiast paszport! Planuje się, mówią Polacy ze świata, a nie są to głupi ludzie, są to bardzo światli ludzie, rozumiejący, mówią, że planuje się 500 tys. Żydów do Polski sprowadzić. Oczywiście chodzi o ziemię, chodzi o wszystko, co się da jeszcze wyciągnąć - i przez Polskę wejść do Europy, do Unii Europejskiej. To jest taki plan. Przez Polskę i stąd te starania też takie. Ale jeszcze wszystko rozkraść. A więc odwracanie uwagi od tego problemu. Odwracanie uwagi od problemu bezrobocia, od niszczenia Polski. Odwracanie [uwagi od] problemu, chociażby od tego, że w tej chwili w 30-tu kopalniach w Polsce się głoduje, głodówkę prowadzi.

[...]

Teraz ta Unia Europejska, tam w tej Unii powiedzieli, że trzeba monitorować, czyli kontrolować media niezależne. Które media są w Polsce niezależne? "Nasza Polska" - ile ma nakładu? Daj Boże żeby była i jak najdłużej. Inne, które media są niezależne? "Nasz Dziennik". Dobrze, monitorować go, czyli kontrolować. Kontrolować posłów w Sejmie, którzy są za Polską i kontrolować stacje radiowe, a więc parę stacji diecezjalnych i Radio Maryja - o to chodzi! Co to znaczy kontrolować? Za gardło wziąć! I to są te różne, te działania. A przy tym niezwracanie uwagi na budowanie tego co jest polskie, co jest katolickie. Niszczenie dobrego imienia księży, biskupów. Proszę zobaczyć jak pazerne niszczenie - niszczenie! A to, na czym to jest? Na najniższych instynktach jest to oparte, na prymitywizmie jakimś oparte to jest, to jest bardzo prostackie to wszystko. Takie jak przy rewolucji francuskiej - lumpenproletariat. Czy przy rewolucji październikowej, przy każdej rewolucji, jaką oni robili. I teraz też to samo. Kto to jest? To jest masoneria, najwyższe stopnie masonerii. To jest ten antykościół, trzeba to widzieć. I antykościół połączył się, ci weszli, ci, którzy byli wasalami zawsze i tak dalej.

[...]

[Nie rozumiem. Po co ci Żydzi z Urugwaju się pchają tak na siłę do UE? Przecież tam upadek i zgnilizna.

Wzmiankowani przedstawiciele to zapewne przedstawiciele Polonii południowoamerykańskiej, jak Jan Kobylański lub inni zebrani na zjeździe USOPAŁ w Urugwaju, z udziałem o. Rydzyka.

J. Kobylański o imigracji Żydów: http://www.medianet.com.pl/~naszapol/0251kobi.html http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/20021123-rydzyk/0251kobi.html ]

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021123-rydzyk
klasyfikacja: otr ksenofobia-redakcja

kościół ludyczny: masoni w Radiu Józef, mycie bp Paetza, nie było Żyda ani Greka


Data: 29 XI 2002, 00:36

o. Jacek Cydzik
dr Stanisław Krajski

Audycja: masońskie metody walki z Kościołem katolickim

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
29 XI 2002, 00:3611 min. 38 s109071108141813645715

Opis/tekst:

o. J. Cydzik: Słucham, Radio Maryja, halo...

słuchaczka: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Stanisława Załuska, Warszawa.

o. J. Cydzik: Na wieki wieków amen, witamy pani Stanisławo.

słuchaczka: Może takie trzy krótkie tematy. Pierwszy to: bardzo nas podniosło na duchu, że wszyscy ojcowie zakonów nam jakby dali otuchy, że bronią, że wreszcie zaczynają wszyscy jakby jednej myśli, i z tym ludowym, jak nas ludycznym, czy innych już takich określeń używają, ten lud taki ciemny, ale i tutaj zakony, takie oświecone, ale już są z nami i to jest tak podniosłe, tak no dla nas.

Druga kwestia. Byłam na demonstracji [przeciwko filmowi J. Morawskiego o RM] i dzisiaj, proszę, wszystkie dzienniki, co jedno wydanie o 100, o 200 osób, o 300, o 1000 nawet już zmniejszały naszą demonstrację, a ona była tak spontaniczna i to tak a hop [sic!] robiona.

Trzecia kwestia. Pierwszy temat w telewizji: Radio Maryja - straszne pieniądze. Przecież ja jestem dumna, że płacę, ubolewam, że mogę coraz mniej na wszystkie misje od Białorusi po Litwę, czy Tambów na Syberii, i jednocześnie Radio Maryja, i jeszcze płacimy do telewizji abonament. Jesteśmy tak skrupulatni, że nie wymigujemy się jak ci bardzo bogaci, i tu i tam. A oni nas... Jednocześnie... Ja już raz zapłaciłam ze swojej emerytury czy syn z pensji, podatek z tych pieniędzy, które wysyłam. I jednocześnie mam z Urzędu Skarbowego - tysiące czy miliony nas ma napisane na tym, podatkowym PIC-ie - że wysyłam na Radio Maryja i dostaję przekazem pocztowym zwrot jakiejś tam symbolicznej kwoty. To przecież jest do sprawdzenia, bo każdy z nas ma pokwitowanie w domu i pięć lat, ja nawet już dziesięć lat trzymam takie pokwitowania. I czegóż jeszcze szukają, tych naszych skromnych oszczędności, to ich drażni? A może jeszcze myśleliby żeby te budynki nam odebrać, co z naszych pieniędzy pobudowane?

Teraz... pierwszym dzisiaj tematem powinno być wszystkie afery, które od kolei, dzisiaj kolej... Ja pamiętam rozkradli Radio św. Józefa! Wpuścili sobie masonów, złodziei i radio przestało nawet msze nadawać. Telewizja Puls, nie, nie może pokazać Jasnej Góry, ależ skąd - to tylko dla bogatych, co mają telewizję, i to też tak skromnie [???]. Gdzie są nasi biskupi, co zachwalali, że będzie telewizja rodzinna? Co chwilę idzie na Telewizji Puls, że ukradł Prokom 31 milionów czy miliardów złotych, proszę, każdy może sprawdzić. I nikt nie odzywa się, żadnej konferencji nie ma, żadnego nikogo nie ma. A co to, nas za taką ciemnotę mają? A dzisiaj kolej, tam na Telewizji Puls, gdzie jeszcze można było pokazać, pan redaktor Łęski, audycja była, jak cargo Bagsik, i z teściem, cała familia, szarpali jego, tutaj Włochy, Warszawa, całe cargo tam przejęli, to ten, ten, przewozy. Dzisiaj tylko jakieś inicjały mówią.

Ale ja jestem Poznanianką, jestem dumna z tego, że... ojcze Paetz! Ja nogi twoje myć i, jak to mówią, całować je. Tyś jeździł po parafiach i prosiłeś ludzi na wszystkich spotkaniach żeby nie wyprzedawać ziemi, żeby bronić tę ziemię, żeby trzymać się tej ziemi. Ale nasi przekupni, właśnie te, głupcy, świetne określenie te: naiwni głupcy...

o. J. Cydzik: Pożyteczni idioci.

słuchaczka: ...naiwni idioci, wczoraj właśnie ks. Bartnik...

o. J. Cydzik: Ks. Nagórny.

słuchaczka: ...Jan Górny. Wspaniałe słowo i trzeba jego utrwalić. I on, biedny... Pierwsze to są właśnie ta masoneria. Panie Krajski, ja mam wszystkie pana książki, wszystkie!

dr St. Krajski: [...?]

słuchaczka: To są, to są..., to dla mnie... Bo to my nic nie wiemy, przez 60 lat - 60 akurat lat skończyłam - ale myśmy nic nie wiedzieli: ani Żyda nie było ani Greka, ani nikogo, tylko jakiś tam ludek polski!

I jednocześnie... Może w emocje, przepraszam wszystkich. Mam przed sobą "Wolnomularstwo i jego tajemnice", ks. kardynała Jose [joze] Maria Caro Rodriguez, może źle czytam...

o. J. Cydzik: Jose [hose], Jose na początku...

słuchaczka: Jose, no tak... i jest to z Chile, kardynał z Chile opisuje tutaj, kardynał arcybiskup Santiago de Chile. Proszę bardzo: są do kupienia! Proszę przeczytać! Oderwijcie się ludzie od telewizji. A tu taki głupi narodek weźmie kupi gazetkę kolorową, trzy zdania i pięć obrazków: a tam stała, a tam nie stała [niestała?], tam się rozwiodła, nie rozwiodła się, a oni tylko patrzą: jaka sprzedaż, jaka sprzedaż. Poczytać trochę.

o. J. Cydzik: Tak...

słuchaczka: A dzisiaj kolej, więc tamte programy umknęły NIK-owi, umknęły Najwyższej Izbie Kontroli, tyle opłacamy z naszych podatków armię pilnujących od NIK, jak oni się nazywają...

o. J. Cydzik: Kontrolerzy.

słuchaczka: ...przemianowili się, co ich teraz przemianowali, Siemiątkowski, wielki działacz. I oni nie wiedzieli, że takie pieniądze z kolei kradną? Tam jest jeden, drugi naczelnik, ma miliony pensji i on jeszcze kradnie, żeby... Ja w poznańskim pojechałam, proszę sobie wyobrazić, że tory, małe stacje, tutaj jadąc na Zieloną Górę, na Międzychód, wszystko jest porozbierane, już tory rozkręcają, bo mówią - proszę panie Krajski, zainteresujcie się państwo - że to będzie szybkie drogi robione, nie trzeba nikomu nic wykupować, bo te drogi mają pobocza przy kolei i tylko nasypy są, no trochę tam asfaltu poleją, poprawią i już mają drogi szybkie. A jeszcze za szyny, ile, jaka jest sprzedaż.

o. J. Cydzik: Tak...

słuchaczka: I to jest najgorsze, że to jest... Oni myślą, że my nie widzimy co się dzieje, a nasz biedny "Tormięs" był - a gdzie była "Solidarność" cała? Oni mieli jeszcze zakłady pracy, nikt nie bronił, a tu "Kasprzak" blisko! A telewizję, co zabrali, pierwsze zakłady były! I nie wiem jeszcze co miałam na myśli i miałam przekazać...

Pozdrawiam gorąco, gorąco pozdrawiam o. Jagodzińskiego. Jak go dzisiaj usłyszałam z dalekiej Rosji, to jest po prostu... Drugie: Kto obronił, kto był? W jakim radiu kto siedział, biskupów bronił? Właśnie u nas, my, Radio Maryja dało możność żeby o. Jagodziński nasze pierwsze, moje kontakty z misjami...

o. J. Cydzik: ks. bp Mazur, ks. bp Kondrusiewicz...

słuchaczka: A te misje, chwała, wszystkie werbistowskie czy inne prowadzone misje. Salezjanów pozdrawiam, oni pierwsi poparli nas.

o. J. Cydzik: Pani Stanisławo, dziękujemy gorąco, pozdrawiamy panią również...

słuchaczka: Pozdrawiam Polonię, pozdrawiam pana z Londynu [Macieja Pstrokońskiego] co dzwoni, jest tak eurudytą [sic] tak wzbogaca, jakbym 15 fakultetów skończyła, a nie tylko 7 klas i korytarz. Proszę sobie wyobrazić, że pani Annę, która przyjechała z Londynu, jak miło mi tę panią słuchać, że taka patriotka przyjechała do Polski. A oni...

Proszę księży, nie bójcie się, proszę patriotyzm robić na parafiach i organizować biuro Radia Maryja, a nie, że ksiądz boi się. Nie wiem, czego się może bać. Może bać się tylko pustego kościoła, bo będzie niepotrzebny. Taksówkarzem może będzie, bo ma prawo jazdy, jak mu kościół zamkną i dyskotekę zrobią albo kręgielnię. Z Bogiem, przepraszam, że może jakieś słowo w emocji, ale Polonia, Polonia dba o nas i poucza. I to tak jak pisał pan Henryk... pan Pająk: a naród śpi i dostanie torbę i kij, a może i na to nie będzie nas stać, z Bogiem, przepraszam.

o. J. Cydzik: Dziękuję pani Stanisławie, dziękuję też za to, że pani Stanisława przeprosiła też za może niektóre stwierdzenia, które może były aż nadto, ale myślę, że tutaj [było] wiele powiedziane.

Tak pomyślałem, panie doktorze, że tutaj była mowa o wielu takich sprawach różnych, którymi można by się zająć. Tak, że dziękuję pani Stanisławie za to, że podkreśliła też tę wagę Radia Maryja, to, że Wschód, Moskwa, ks. biskup niewpuszczony, księża itd., my rozmawiamy, tworzymy jedną rodzinę. A tutaj doszedł do mnie teraz taki sygnał, że w tym samych czasie w programie I publicznego radia polskiego są rotarianie i się chwalą jak to oni wspaniale działają, ale to są elity, sami jacyś tam twórcy, aktorzy, profesorowie... Dlaczego akurat Rotary np. nie chciało by przyjąć takich ludzi zupełnie powiedzmy spoza elit. O co chodzi w tym wszystkim?

dr St. Krajski: Tzn. założenie Rotary jest takie, pierwotnie nawet było, że oni biorą tylko tam po siedmiu czy dwunastu, już nie pamiętam, w danym mieście z elit, prawda, czyli adwokaci, dziennikarze, tam kupcy, bankierzy itd. itd., i to jest organizacja z założenia elitarna. Dlatego tam wielu ludzi też trafia, bo się czują jakoś właśnie dowartościowani, że oni należą do tych elit. Natomiast im chodzi o to, że jak zmasonizują elity danej miejscowości, to później zmasonizują tę miejscowość. Natomiast, no to, jeżeli jest taki program, to z tego wynika, że to jest właśnie ta nowa polityka: masonerię wyciszyć, a te wszystkie przedszkola masonerii wyeksponować i poprzez nie działać.

o. J. Cydzik: Może tak jeszcze dopowiem to, co pani mówiła o tych różnych aferach itd. No, tak zwany "problem Radia Maryja" jeszcze od afery np. moskiewskich pieniędzy czy nie rozliczonych jakichś tam właśnie kradzieży kolei czy coś takiego różni się tym, że w Radiu Maryja wszystko jest jasne, zresztą sam ten perfidny film to pokazał, pokazywano przecież sprawozdania finansowe, czyli z tego wynika, że ktoś jednak się rozlicza w tym radiu przed swoimi władzami i nie ma tutaj jakichś ciemnych, tajemniczych interesów, natomiast tamte sprawy, o których mówimy, no, jeszcze nikt nie pokazał przynajmniej, czy nie dał do zrozumienia że też je rozliczył i dlatego mamy podstawy jakoś niepokoić się o to, że jednak ma to posmak aferalny. To jest taka różnica. My działamy w oparciu o prawo cywilne, kanoniczne, były pokazywane rozliczenia finansowe. Zresztą o tym powiedział dzisiaj przewodniczący Krajowej Rady także, pan Juliusz Braun. No... tyle. Natomiast te inne rzeczy, o których mówimy i którymi rzeczywiście trzeba by się zająć, to mają taki aferalny posmak. Czyli tutaj krzyczenie "łapać złodzieja" się tutaj odzywa.

Może jeszcze jeden telefon odbierzmy. [...]

[Cytaty z Biblii a propos Żydów i Greków:

Rzym. 2:9-11
9. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka,
10. A chwała i cześć, i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi.
11. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.

Gal. 3:28. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.

Kol. 3:11. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. ]

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021129-sluchaczka
klasyfikacja: kosciol ksenofobia-sluchacz religia zabawne

o. Dyrek: dziwactwo katolickie


Data: 30 XI 2002, 23:15

o. Janusz Dyrek
prof. Jerzy Robert Nowak

Audycja: minął miesiąc

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
30 XI 2002, 23:155 min. 50 s54645556766835260

Opis/tekst:

słuchaczka, Anna z Kanady: [skarży się na inną słuchaczkę] [...] Jestem tego na 100% pewna, że to była ta sama osoba, ksiądz ją zapytał, tak jak mnie teraz, kto mówi i skąd. Ta pani odpowiedziała: nieważne, kto mówi. Ksiądz zapytał o imię - imienia też nie podała, no, ale za chwilkę dodała, że "z zagranicy dzwonię", nie wymieniła nazwy kraju. I zaczęła od kąśliwego pytania skierowanego do księdza prałata: a dlaczegóż to nie mówimy o Holocauście, natomiast mówimy o duchowieństwie. Natomiast program był poświęcony duchowieństwu, Golgocie Wschodu, taki był temat i o tym się mówiło. Ta pani była oburzona, że właśnie nie mówi się o tym, tylko o duchowieństwie. To jest raz. Dzisiaj... Ach jeszcze, jeszcze przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Później był program, kilka dni później, gdzie były zaproszone do studia siostry...

o. J. Dyrek: Ale pani Anno droga, czcigodna, ja myślę, że tutaj...

słuchaczka: ... zdemaskować po prostu ...

o. J. Dyrek: Ta pani zadzwoniła i to tylko świadczy, że jesteśmy otwarci na różne telefony, nie jesteśmy wybiórczy.

słuchaczka: Tak, tak, ale ojcze proszę mi wybaczyć, że ja tak powiem, po prostu, po prostu nigdy, to pierwszy raz robię. Natomiast, dlaczego to mówię? Dlatego żeby właśnie wszyscy radiosłuchacze, którzy to [tego] słuchają, a mówię prawdę i jestem tego pewna, co mówię na 100%, i to można sprawdzić w archiwum, bo rozmowy są nagrywane, i to samo było właśnie podczas spotkania z siostrami nazaretankami, kiedy ta pani zadzwoniła, ponieważ chodziła, jak sama oświadczyła, do przedszkola w Częstochowie prowadzonego przez ss. nazaretanki. I siostry były takie bardzo miłe, uprzejme, w ogóle ta rozmowa była bardzo sympatyczna, i ta pani nawet się nie przyznała, że ma... jak ma na imię. Jeżeli ma na imię Maria [jak podała dzisiaj?], to gratuluję jej tego imienia. Jest to imię, które bardzo zobowiązuje. A dziś oświadczyła, na pytanie ojca właśnie, że jest katoliczką, że należy do wyznania katolickiego, prawda, użyła sformułowania "nasz papież", no a wtedy oświadczyła, w tej rozmowie, kiedy chodziło o Golgotę Wschodu, że ona należy do narodu żydowskiego. Więc po prostu ja tutaj mam, jeżeli mnie słyszy ta pani, to po prostu niech się opowie, kim jest. Jeżeli tak szybko zmienia swoje wyznania jak poglądy, to jej szczerze współczuję.

o. J. Dyrek: Może należy do narodu, a jest religii katolickiej, to też może być tak, prawda? He, są takie dziwactwa.

słuchaczka: Tak, no, dobrze, dobrze, w każdym razie musiałam to powiedzieć, proszę ojca...

o. J. Dyrek: Pani Anno, to dziękujemy, bo myślę, że nie ma się co zatrzymywać tutaj...

słuchaczka: Ale jeszcze chciałam jeszcze kilka słów do ojca... pana profesora skierować.

prof. Nowak: Tak, proszę bardzo.

słuchaczka: To znaczy chciałam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie pana programy, za to, że pan po prostu jeszcze jakoś tak bardziej pobudza wielu nas, którzy jesteśmy tak daleko od Polski, właśnie ten patriotyzm. Tak nas pan dowartościowuje i za wszystko serdeczne dzięki. I panu, i pana żonie [...]

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021130-dyrek
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja religia

prof. Nowak wytłumaczy co było, a czego nie powinno być


Data: 30 XI 2002, 01:49

o. Jacek Cydzik

Audycja: nocna

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
30 XI 2002, 01:49 48 s75176100944259

Opis/tekst:

UWAGA: plik z kontekstem zaczyna się 15 min. 18 s po pełnej godzinie, wybrany fragment zaczyna się w 38-mej minucie tego pliku

01:46 Jadwiga z Warszawy: [...] 01:49 Pani z Paryża mówiła, że ludzie wychodzą z kościoła i kupują "Gazetę Wyborczą". Czy ojciec wie, że ja w życiu nie kupiłam ani jednej "Gazety Wyborczej"? W tym czasie kiedy była moda na tę gazetę i ludzie kupowali, mnie nie było tutaj akurat. Pojechałam do Polski, kiedy już wiadomo było co to jest. [...] Jestem tą szczęściarą, która nigdy nie kupiła "Gazety Wyborczej". Wiem czego tam nie powinno być, bo wystarczy przeczytać przegląd mediów w "Naszym Dzienniku" i wiadomo czego tam nie powinno być. Zresztą pan profesor Nowak też wytłumaczy co tam było, a czego nie powinno być.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021130-sluchaczka
klasyfikacja: zabawne

Beddermann: zdegenerowana Europa, Kościół lękliwy wobec UE


Data: 8 XII 2002, 21:38

o. Jacek Cydzik
dr Carl Beddermann
pos. Piotr Krutul

Audycja: o Unii Europejskiej

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
8 XII 2002, 21:3811 min. 53 s111441132140013945712

Opis/tekst:

o. J. Cydzik: Dzisiaj jest, jak to już powiedziałem, jest pan dr Karol [Carl] Beddermann i pan poseł Piotr Krutul. Dlatego oddaję głos, panie doktorze, oddajemy głos panu doktorowi, proszę o wprowadzenie nas w dzisiejszy temat.

dr C. Beddermann: Drodzy słuchacze! Dzisiaj po raz trzeci mam zaszczyt i przyjemność mówić z państwem o tym, co leży mi na sercu. Najpierw chciałbym i ja złożyć serdeczne gratulacje z okazji 11-tej rocznicy istnienia Radia Maryja. Składam je nie tylko ojcowi Rydzykowi, wszystkim jego współpracownikom i Rodzinie Radia Maryi liczącej miliony ludzi, składam je również wszystkim Polakom. Gratuluję im tego, że tę niezwykłą radiostację mogą traktować jak swoją własną - ten donośny głos wiary, nadziei i wiecznych prawd w jednolicie szarym koncercie duchowo jednakowo nastrojonych mediów dzisiejszej zdegenerowanej Europy.

W ostatnich tygodniach wydarzyło się bardzo wiele w związku z planowanym przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Coraz bardziej wyraźnie widać, że przygotowuje się prawdziwą wojnę, aby zmusić Polskę i polski naród do akcesji z Unią. Już teraz, na krótko przed spotkaniem Unii Europejskiej na szczycie w Kopenhadze, który ma posunąć Unię w przyłączeniu Polski [o] decydujący krok naprzód, postkomuniści i opanowane przez nich media sięgają po metody, które jeszcze sześć tygodni temu wydawały mi się nie do pomyślenia. A to dopiero namiastka tego, co może się jeszcze spotęgować w nadchodzącym czasie. W czasie moich spotkań na terenie Polski słyszę ciągle: oni sfałszują i wyniki referendum przystąpieniowego tylko po to, aby osiągnąć swój cel i zapędzić Polskę do Unii. Jeszcze przed dwoma miesiącami potraktowałbym to jako żart, ale już od dawna tego nie robię. Doszedłem wręcz do przekonania, że istnieją na Zachodzie siły, które chętnie podałyby pomocną dłoń postkomunistom w manipulacjach na korzyść planowanej akcesji. Sytuacja stała się w międzyczasie tak poważna, a w najbliższych miesiącach przed referendum stanie się jeszcze o wiele bardziej krytyczną. Dlatego uważam, że dobrze by było gdyby Kościół zrezygnował z jego lękliwej postawy wobec przystąpienia do Unii i jasno zajął stanowisko. Oświadczenie z 21 III "Biskupi polscy wobec integracji europejskiej" wyznacza dobry kierunek i trzeba konsekwentnie iść w tym kierunku. W swoim czasie biskupi polscy, nie bez manipulacji Zachodu, dali nakłonić się do wypowiedzi, że [odpowiedź] tak czy nie na przystąpienie do Unii jest sprawą wyłącznie polityczną, nie kościelną i konsekwentnie będą wstrzymywać się od zabierania głosu na ten temat. Wyraźnie oświadczyli oni, że zamierzają się ograniczyć jedynie do moralnej oceny i wystąpili z katalogiem moralno-kościelnych warunków, których, według nich, w planowanej integracji nie powinno się naruszyć. Dzisiaj jasnym jest, że była to pułapka postkomunistów, którzy teraz nie mają nic lepszego do roboty niż jeżdżenie po kraju i ogłaszanie wszem i wobec, że polski Kościół jest za integracją, ponieważ jego katalog żądań moralnych z całą pewnością zostanie spełniony po przystąpieniu Polski do Unii. Ale na tym jeszcze nie koniec. Przez minione 10 lat układ liberalny postkomunistyczny stworzył takie warunki, że polski Kościół przygląda się bezczynnie jak postkomuniści i przez nich opanowane media w regularnych odstępach czasu przekręcają papieżowi słowa w ustach i coraz to nowymi sposobami próbują uczynić z niego świadka koronnego polskiego przystąpienia do Unii. Kościół ma bardzo niewielki udział w mediach i przez to nie może tak skutecznie jak postkomuniści dotrzeć do opinii społecznej. W międzyczasie w grę wchodzi tu honor i znaczenie polskiego Kościoła. W tych coraz trudniejszych czasach, zresztą jak i we wszystkich innych krajach Europy, polski Kościół jest jedynym autorytetem, który cieszy się jeszcze poważaniem i względami. Tak było dotąd zawsze i przede wszystkim dlatego, że jednak mieszał się do polityki. Gdy słyszymy coś na Zachodzie o katolicyzmie w Polsce, zauważamy nie tylko to, że kościoły tu są jeszcze pełne. Myślimy np. o Bismarcku i jego Kulturkampf, tej walce kulturalnej przeciwko Kościołowi Katolickiemu i o tym, że obawiał się on, Bismarck, bardziej metropolity pruskiej[?] polski arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego Mieczysława Ledóchowskiego, niż tego towarzysza broni [?] w katolickiej Nadrenii i Westfalii. Myślimy też o kard. Wyszyńskim i bohaterskim oporze Kościoła Katolickiego przed stalinistami. Myślimy o udziale polskiego Kościoła w walce "Solidarności" z lat 80-tych, która spowodowała upadek komunizmu bez rozlewu krwi. Czy to wszystko nie była polityka? Czy ksiądz Popiełuszko i wielu innych katolickich księży zostało wymordowanych przez komunistów z powodów moralnych? Od 12 lat Zachód plądruje Polskę z jej wyczerpaną przez dziesiątki lat władzy komunistycznej gospodarkę i doprowadza ją do zależności kolonialnej w wymuszanym wręcz w międzyczasie przystąpieniu do Unii, który ma być ukoronowaniem wyzysku Polski przez Zachód.

A czy rolą Kościoła Katolickiego ma być milczenie i polityczna abstynencja? Mogę sobie wyobrazić, jaką radość wywołuje i będzie jeszcze wywoływać taka postawa wśród zwolenników przystąpienia, a szczególnie u postkomunistów i strategów integracyjnych w Brukseli. Kościół Katolicki, czyli ta siła, której najbardziej obawiali się od samego początku, ponieważ mogłaby ona w ostatniej chwili jeszcze wyrwać Polskę z niszczącego uścisku Unii, sam jest na granicy abstynencji politycznej, a dla euroentuzjastów jest narzędziem moralnego poparcia. Polsce grozi katastrofa narodowa, której zwiastuny już dzisiaj można dostrzec w podupadłych terenach przemysłowych i leżących ugorem polach uprawnych w Polsce. Powodem tego, nie tylko moim zdaniem, jest układ o stowarzyszeniu Polski z Unią Europejską w 1991 r. Wobec tego Polacy powinni zadawać sobie następujące pytanie: [czy] historia zażąda od nas kiedyś usprawiedliwienia, jeżeli się nie opamiętamy i w duchu naszych poprzedników nie wmieszamy się politycznie głośno i jednoznacznie w dyskusję na temat polskiego przystąpienia do Unii? Myślę, że wielką rolę ma w tym Episkopat, co pokazują postacie wielkich biskupów mężów stanu. Nieraz powtarzałem już z tego miejsca, że w Polsce istnieje już solidny opór przeciwko planowanemu przystąpieniu do Unii Europejskiej i przeciwko, już na przedpolu[?] tego przystąpienia, dla Polski katastrofalnie przebiegającym przemianom gospodarczym. W międzyczasie powstało wystarczająco dużo przenikliwych i trefnych [trafnych] analiz tej okrutnej gry, którą od początku lat 90-tych Zachód prowadzi z Polską. Autorzy tych analiz pochodzą nawet w większości z obozu katolicko-laickiego. Między nimi znajdują się najlepsze umysły kraju. To prawdziwa tragedia jak ci oto ludzie są zakrzykiwani i pogardliwie wyśmiewani przez postkomunistyczną propagandę integracji. [...]

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021208-beddermann
klasyfikacja: kosciol

nierządnica babilońska


Data: 10 XII 2002, 19:00

o. Jacek Cydzik

Audycja: komentarze po wypowiedzi Wojciecha Wybranowskiego nt. UE

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
10 XII 2002, 19:004 min. 41 s43854454805495713 5710

Opis/tekst:

o. J. Cydzik: Słucham, Radio Maryja, halo...

słuchaczka: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja niepokalana.

o. J. Cydzik: Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd?

słuchaczka: Mówi osoba z południa. Chciałam wypowiedzieć się krótkim wierszem, prostym, krótkim wierszem na temat Unii. Czy mogę?

o. J. Cydzik: Bardzo proszę.

słuchaczka: Służalcy i Unia.

Unia brukselska,
śmiercionośna,
wielka,
nierządnica europejska.
Niby sfora wilków szczeka
wyszczerzając kły,
omamiając błyskotkami,
złotym cielcem, monetami.

Nie ujawni planów ciemnych,
jak zabije Polskę,
ludzi biednych,
oszukując, zagrabiając,
niszcząc dobre obyczaje,
zdegraduje cały naród
i położy ciężką łapę
w samym sercu Europy.

Unia Polskę rada zgnieść
by zaśpiewać znaną pieśń:
nur für Deutsch,
nur für Geld,
nur für Mason, Boga wróg,
zniszczyć chce maryjny lud,
tak, by Polska nie istniała,
by się sama zatracała,
z mapy świata wymazała.

Otwórz Polsko oczy dziś
na szatański Unii zmysł!

Dziękuję.

o. J. Cydzik: Szczęść Boże.

Myślę, że wiele jakoś w tym wierszu pani... osoby z południa, tak nam się pani przedstawiła, takiego też i powagi, patosu, emocji. Można by powiedziec tak tutaj, wobec tych strof tego wiersza, że to o czym mówiliśmy w minioną niedzielę chociażby z panem doktorem Carlem Beddermannem - deficyt handlowy - tzn. więcej musimy kupować towarów z krajów Unii Europejskiej niż do nich możemy sprzedać, eksportować, chociaż moglibyśmy wiele tam wyeksportować. Ten deficyt sprawia, że niszczone są u nas miejsca pracy. Kable Ożarów - ostatni dramatyczny przykład, Tormięs w Toruniu, huty, górnictwo węgla kamiennego, stocznie czy też dziesiątki innych zakładów, które upadły. Pracujemy na kogoś innego, likwidujemy swój przemysł, swoje miejsca pracy po to, aby gdzieś indziej one mogły powstać i komu innemu służyć. Na tym chyba polegałoby to, między innymi na tym, to niszczenie, o którym pani mówiła w tym wierszu. Trzeba to widzieć i trzeba w tym momencie, widząc te sprawy, stawiać warunek. No, jeżeli w ten sposób, to na to się nie można zgodzić, jeżeli w ten sposób ma to dalej przebiegać. To tylko gwoli takiego dopowiedzenia, bo może jutro przeczytamy w takiej czy innej gazecie, że tutaj w Radiu Maryja się straszy kogoś Unią Europejską. Nie straszy się. Mówimy o tym, o czym akurat w tej czy innej gazecie, no, niestety nie można przeczytać, a szkoda, bo to by było też dość dobre, to by poszerzyło jakieś spektrum widzenia, przybliżyłoby to właśnie do obiektynego spojrzenia na rzeczywistość. Słucham, Radio Maryja, halo...

[Wiersz ten został nobilitowany przez użycie go w piosence zespołu "Big Cyc". Polecam również pliki z kontekstem. Słuchacze zaczynali wariować już o 18:52 - rzm]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021210-nierzadnica
klasyfikacja: zabawne ksenofobia-sluchacz

ks. Balcerzak: łapaj złodzieja


Data: 14 XII 2002, 22:15

ks. Antoni Balcerzak

Audycja: rekolekcje dla młodzieży w kościele św. Marka w Bydgoszczy-Fordonie

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
14 XII 2002, 22:157 min. 12 s67466858518445713

Opis/tekst:

słuchacz, Maciej z Gdańska: jestem z rodziny liberalnej, ja jestem konserwatystą, rodzice czasami mi mówią żebym nie słuchał Radia Maryja

ks. Balcerzak: poddam cię próbie ... Kowalski ukradł złotówkę ... kim jest?

słuchacz: złodziejem

ks. Balcerzak: Nowak ukradł 10 zł

słuchacz: ... też złodziejem?

ks. Balcerzak: a jeżeli jeden pan ukradł drugiej firmie 10 mln zł?

słuchacz: większym złodziejem

ks. Balcerzak: to nie jesteś liberałem, jesteś dobrym konserwatystą, bo tak dekalog mówi

gdybyś ty był liberałem, to byś powiedział, że złodziejem jest tylko ten, który ukradł 10 mln, a liberał tak powie, że prawdziwym złodziejem jest tylko ten, kto ukradł 10 mln

słuchacz: jedyny konserwatysta w rodzinie


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021214-balcerzak
klasyfikacja: ideologia

o. Król nie jest przeciw, więc mówi "nie"


Data: 24 XII 2002, 22:39

o. Jan Król
pos. Bogdan Pęk

Audycja: refleksje po szczycie UE w Kopenhadze

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
24 XII 2002, 22:396 min. 15 s58635967247335715 5715

Opis/tekst:

22:39 słuchacz: [...] Dziwię się bardzo dlaczego Ojciec Święty i kardynał [Glemp] jest za wejściem Polski do Unii, a Radio Maryja ma wciąż jakieś... Niemiec jakiś przemawiał i obecny pan, może profesor, inżynier czy tak dalej, namawia ludzi odwrotnie. Chciałbym żeby się Polska cała modliła się za Radio Maryja, żeby było razem z Ojcem Świętym i z prymasem Polski. [...]

o. Król: To nieprawda, że Radio Maryja jest przeciwko Europie czy przeciwko Unii Europejskiej. Tak do końca nie jest. Natomiast prawda jest taka, że Radio Maryja jako ośrodek wolny i niezależny chce służyć Bogu, Kościołowi i polskiemu narodowi, bo ten naród to radio utrzymuje. [...] postanowiliśmy żeby dać możliwość wypowiedzenia się również i tym, którzy inaczej myślą, znają fakty, inaczej je oceniają, żeby każdy z nas, zanim pójdzie do referendum miał pełną informację o tym czym ta Unia jest, na jakich warunkach Polska na do Unii wchodzić. [...] Myślę, że również ksiądz prymas Polski chce dobra Polski, dobra ojczyzny i na pewno nie jest za taką Europą, gdzie można zabijać nienarodzone dzieci, gdzie można pozwalać na adopcję przez pary homoseksualne itd. itd.

23:33 o. Król: [...] gościem Radia Maryja dzisiejszego wieczoru i nocy jest pan poseł Bogdan Pęk z Ligi Polskich Rodzin. Rozmawiamy na temat szczytu Unii Europejskiej w Kopenhadze, jak wiele zyskaliśmy, tak nam wmawiano - okazuje się, że nic. Jest jedno wyjście, to co już wielokrotnie pan poseł tutaj powiedział: trzeba za wszelką cenę iść do referendum i powiedzieć "nie". Nie "nie" Europie, bo w Europie jesteśmy, ale "nie" takim warunkom, na jakich chce nas Unia Europejska do siebie przyjąć. Nie traćmy zatem nadziei - "póki Polska żyje w nas, póty nie zginie"...

pieśń Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego:
Kiedy światu się zdawało,
że na zawsze starta z map,
że nie złoży jej nikt w całość,
że nie wydrze z wrażych łap,
polski żołnierz w obcej stronie,
na Europy krańcu gdzieś
bijąc wroga tęsknił do niej
i układał taką pieśń:
Póki Polska żyje w nas,
póty nie zginie
[...]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021223-krol
klasyfikacja: kosciol

z Gierkiem i Pękiem do UE, zjudeizowani


Data: 24 XII 2002, 01:04

o. Grzegorz Moj (do 24:00 o. Jan Król)
pos. Bogdan Pęk

Audycja: refleksje po szczycie UE w Kopenhadze

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
24 XII 2002, 01:044 min. 36 s43164385475405715

Opis/tekst:

słuchacz: Szczęść Boże najsampierw, żeby krótko było. Proszę państwa i słuchaczy Radia Maryja...

o. G. Moj: Jeszcze imię pana potrzebuję.

słuchacz: Chciałbym najsampierw, bo nigdy tego nie robiłem, pokłonić się Radiu Maryja, że jest radiem demokratycznym, każdy ma do niego dostęp, może się wypowiedzieć i to jest bardzo dużą zasługą, niezależnie od, prawda, organizacji itd. I to jest dużym naszym osiągnięciem, że możemy zabrać głos. Teraz ad rem, wracając do tematu.

Moje zdanie to jest takie, że gdybyśmy wchodzili do Unii Europejskiej z gospodarką z lat 70-tych, z kadrą, powiedzmy, instytutami i w ogóle z tym rozwojem, jaki żeśmy w czym czasie mieli, to ja bym się nie obawiał Unii, bo byśmy sobie dali radę, bylibyśmy konkurencyjni, byśmy mogli i dużo zrobić dla Unii, i mogli byśmy w Unii żyć. Natomiast teraz, o ile chodzi o obecną sytuację, to ja uważam, że Unii zdecydowanie trzeba powiedzieć "nie", bo jesteśmy rozebrani, rozbici, zdeprawowani nawet, bym powiedział, w pewnym sensie. I z tą kadrą przywódczą w żadnym wypadku, bo to jest część mafii międzynarodowej. To Unii trzeba powiedzieć zdecydowanie "nie".

Teraz co dalej na to, żeby nie narzekać tylko. Moim zdaniem przeciwnicy Unii Europejskiej powinni zmobilizować się i dokonać w terenie Polski uświadomienia jak tu już ktoś przede mną powiedział, w oparciu o argumenty za i przeciw, których jest większość.

Następnie. Politycy właściwie nasi powinni jednym głosem wołać na "nie" i w tym [do tego] powinni również włączyć kraje, które już są w Unii i społeczeństwa, które są niezadowolone, które protestują. Bo to, co się dzieje, to nie tylko jest wymysł, że w Polsce jest źle, ale w krajach, które już weszły w [do] Unii i się gospodarzą: Włosi - podwyżka cen, Grecja na przykład - podwyżka cen, dla przykładu, w stosunku do ubiegłego roku, na ten rok to w Grecji cukier podrożał o 100%, kosztuje euro i ileś tam centów. To tak jakby u nas 4 złote, proszę was...

pos. B. Pęk: I tyle będzie u nas kosztował.

słuchacz: To u nas też będzie tyle kosztował, tak? No to dobrze. Bo ja tak rzucam przykłady, powiedzmy sobie.

I tutaj jest taka rzecz, że ja jestem wdzięczny komuś, kto poinformował pana Millera, albo Mossad doniósł albo coś, bo ukazał się plakacik taki o Unii Lubelskiej w Brukseli. Jeden z moich znajomych nawet to chciał skomputerować[?], ale zerwali, nie dali. A pan Miller przywołał nawet Unię Lubelską, powiedzmy, Polski z Litwą. Taką unię trzeba by popierać. Natomiast tę Unię to trzeba walczyć, i nie tylko walczyć w kraju, bo my już jesteśmy tutaj tak zunizowani i zjudeizowani, że prawdopodobnie ciężko nam się będzie wygrzebać. A najważniejszy problem jest z tego żeby nie wejść do Unii. No jest nadzieja, że możemy odebrać jeszcze i ukarać tych, którzy sprzedali nasz majątek za nic, bezprawnie, a jak wejdziemy do Unii, to już takiego prawa nie będziemy mieli, a w razie czego to unijne siły będą nas pacyfikowały.

Szczęść Boże, tyle chciałem powiedzieć. Marian z Warszawy.

o. G. Moj: Dziękuję panie Marianie, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.

pos. B. Pęk: No, to chyba parę rozsądnych uwag i wielkiego komentarza do tego nie mam. Unia Europejska jest formacją, która stoi w tej chwili na rozdrożu. W jakim kierunku ona pójdzie - to będzie zależało od tego, w jakim kierunku pójdą prace tzw. Konwentu Unijnego. Widać już, że nie będzie to Europa ojczyzn, jak kiedyś zakładali ojcowie założyciele, że co najmniej będzie to konfederacja, a większość dzisiejszych decydentów mówi raczej o państwie europejskim, z formalnym prezydentem, z większymi kompetencjami dla Parlamentu Europejskiego. Bo, proszę państwa, dzisiaj to, wbrew pozorom, kluczową sprawą jest prawodawstwo europejskie, które reguluje nam wszystko [...]

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021224-sluchacz-pek
klasyfikacja: zabawne ksenofobia-sluchacz

nie można dyskutować


Data: 27 XII 2002, 01:48

o. Piotr Andrukiewicz

Audycja: nocna

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
27 XII 2002, 01:482 min. 58 s27872833603495714

Opis/tekst:

słuchacz: [...] Komunizm jest ideologią szatana, zdrajców Boga i ojczyzny. Komunizm to dzieło szatana i z szatanem, powiedział kiedyś prymas Wyszyński, się nie dyskutuje. I ojciec Tadeusz ma rację - z człowiekiem, który ma złą wolę nie można dyskutować, bo to jest wysłannik szatana i niech się o. Rydzyk szanowny nie załamuje, bo pan Jezus powiedział wyraźnie: mnie prześladowali i was będą prześladować. [...]

o. Andrukiewicz: Dziękuję panie Mieczysławie za to świadectwo wigilijnego przebaczenia, te święta są właśnie niezwykłe również i dlatego, że potrafimy przełamać chleb przebaczenia z tymi ludźmi, z którymi nie potrafiliśmy żyć w pokoju, w miłości, czasami przez bardzo wiele lat.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021227-andrukiewicz
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz religia zabawne

Warecki: wirus demokracji i wolności


Data: 30 XII 2002, 13:55

o. Grzegorz Moj

Audycja: "Aktualności"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
30 XII 2002, 13:552 min. 06 s19621992412465713

Opis/tekst:

red. Krzysztof Warecki z "Naszego Dziennika":

[...] Nie warto kruszyć kopii o Saddama Husajna, ale nie on ucierpi [w wyniku wojny z USA] w długim bilansie, ale jego naród - Irakijczycy. [...]

Irak jest jednym z nielicznych państw, które nie uznają hegemonii Stanów Zjednoczonych w tym regionie. I to boli. Podejrzewam, że następny będzie tutaj Iran, chociaż próbują zmiękczać Iran poprzez tego wirusa demokracji, wirusa tej wolności w rozumieniu zachodnim, tym najgorszym, czyli próbuje się demoralizować niejako te kraje. I jeżeli to się nie uda, to kolejnym celem w tej grze o ropę Zatoki Perskiej może być Iran, który jest zresztą zaliczony do światowej osi zła przez Stany Zjednoczone.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021230-warecki
klasyfikacja: ideologia

przykład wyłączenia słuchacza


Data: 31 XII 2002, 01:28

prof. Włodzimierz Bojarski
o. Piotr Andrukiewicz

Audycja: zarys programu gospodarczego

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
31 XII 2002, 01:28 39 s6056275765709

Opis/tekst:

słuchacz: Nie lubię w Radio Maryja, że taką politykę się prowadzi...

o. Andrukiewicz: [wyłącza telefon] A to może niech pan wyłączy radio, nie będziemy o tym dyskutować - bo jak pan nie lubi czegoś, no to wyłączyć i będzie spokój.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021231-andrukiewicz
klasyfikacja: wylaczenie

Jerozolima podbita - wnikliwe analizy


Data: 2 I 2003, 01:00

o. Piotr Andrukiewicz

Audycja: nocna

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
2 I 2003, 01:0015 min. 00 s140581428175217585714

Opis/tekst:

słuchacz z Chicago: [...] Wszyscy mówimy, że Jerozolima, Jerycho i in. miasta są miastami żydowskimi. To nie są miasta żydowskie, to są miasta kanaanejskie. Żydzi po prostu zdobyli na Kanaanejczykach te miasta. Oni tę zasadę wyznają do dzisiaj. Oni wyszli z Babilonii jako naród wykształcony. Przeszli tysiące lat jako naród bardzo wykształcony i wchodzili jak Robinson Crusoe na tereny dzikie, i do tej chwili tak uważają nas za takich dzikich, których można tak rolować. My nie jesteśmy dzicy, my jesteśmy w tej chwili naiwni. Ich przekręty mają uzasadnienie w tym, co mój przedmówca powiedział, że ten naród stanowi siłę, z którą się należy liczyć, siłę intelektualną, co najmniej równoważną tej sile babilońskiej, która sterowała tym wszystkim, a być może przewyższającą już siłę babilońską. Stąd ich zakłopotanie i strach, w pewnym sensie. O co chodzi jeszcze następnie. No, w tej chwili mamy te środki informacji, rozmawiamy sobie w tej chwili tak, jak ja bym był w Polsce, ja w tej chwili dzwonię z Chicago, ja słucham wypowiedzi ludzi z całego świata, ludzie mnie w tej chwili słuchają i tu jest nasza wielka siła, że my możemy sobie mówić prawdę i o tej prawdzie dowiadujemy się w tej chwili, w jednym momencie. Po prostu nie damy się już oszukać. [...]

Polska w tej chwili jest zniewolona dlatego, że Polacy są naiwni: liczą na to, że ci, którzy ich zniewalają są dobrzy. A oni nie są dobrzy, oni po prostu chcą nas zniewolić. [...]

Każdy jest zapatrzony w to, co biędzie jutro. A jutro będzie fatalne. Ci ludzie, którzy zdobyli Jerozolimę i inne miasta jerozolimskie, oni ciągle mają tylko jedną jedyną zasadę. Ich zasada głosi tak: panować albo burzyć. Panować albo burzyć. [...]

Ludzie nie chcą spojrzeć prawdzie, że jest naród, który chce zapanować nad światem, za wszelką cenę i nie patrzy na nic. [...] Unia Europejska to nie są żadne kraje kapitalistyczne, nie są wolnorynkowe, to są kraje typowo, nie chcę mówić, że bolszewickie, ale z polityką taką typowo nakazowo-prikazową. [...] Nam przydzielono tę ilość taką, która była ustalona w Rzymie, w tak zwanym Klubie Rzymskim, czyli że po prostu mamy być zredukowani do 35-40 %, a reszta ma być rozpędzona po świecie, goniąc za złudnymi nadziejami. [...]

Ci ludzie, którzy rządzą światem w tej chwili dążą do jednego. Oni rozbili tak zwane średnie klasy, u nas się to dokonało w Katyniu i w innych miejscach: średnią klasę nam wymordowali - zajęli ich miejsce. Zajęli miejsce średniej klasy. Dlatego, że chcą za pomocą tej pozycji chcą panować nad tą niższą klasą i mieć wpływ na wyższą klasę, czyli na wybór władz wyższych, bo to właśnie średnie klasy wybierają, kształtują kształt kraju. To jest jedna sprawa. Druga sprawa: tym władcom zależy żeby zredukować wielkość krajów na świecie do minimum. Np. Irak może istnieć dla nich, ale jeżeli będzie podzielony na jakieś azjoregiony, tak jak Polska na euroregiony, wielkości mniej więcej Słowacji, Czech, tam takich mniejszych kraików, nad którymi będzie można łatwo zapanować, jeżeli nie będą grzeczne, to się tam szybko porządek zrobi i znowu jest cicho sza. [...]

Jedyne wyjście z tej sytuacji to jest tylko jedno jedyne: stanąć na gruncie prawdy. Grunt prawdy pokazuje Jezus Chrystus - powiedział tak jak o. Rydzyk w tej swojej książce teraz pisze: tak - tak, nie - nie. [...]

Dlatego tak się dzieje, bo w Polsce my niestety mamy dużo tych tzw. starszych braci, polskojęzycznych, którzy doskonale po polsku mówią, nawet mają polskie nazwiska. Oni potrafią perfekt opowiadać ludziom różne historie bzdurne, rozsiewać wśród ludzi najstraszliwsze idee...

o. P. Andrukiewicz: Jeżeli już, to nie tylko oni, bo myślę, że mają bardzo dobrych uczniów. i wielu...

Słuchacz: Ale to są uczniowie, proszę księdza...

o. P. Andrukiewicz: Tak, bardzo dużo ludzi jest skołowanych. Ja bym nie ograniczał, bo to jest tak łatwo uprościć i sprowadzić cały problem do jednego narodu, niektórym bardzo by na tym zależało, żebyśmy sobie tak zrobili, prawda, i sobie jednego wroga tylko upatrzyli. Tymczasem nie chodzi o to czy ktoś jest z takiego czy innego narodu, tylko chodzi o pewien sposób myślenia i widzenia, prawda...

słuchacz: ...i postępowania.

o. P. Andrukiewicz: i postępowania, tak. Dziękuję panu serdecznie za wnikliwe analizy.

słuchacz: [...] Naprawdę Maryja w Fatimie powiedziała, że zwycięży - i ona zwycięża.

o. P. Andrukiewicz: Oczywiście, i my musimy patrzeć zawsze z nadzieją.

słuchacz: [...] Jeszcze w Polsce jak byłem, to czytałem, bodajże w "Forum" wypowiedź Mao Tse Tunga. On powiedział, że jeżeli będą chcieli mieć wojnę, to będą mieli, ale wszyscy ludzie na świecie zginą, ale miliom Chińczyków zostanie. Wydaje mi się, że ludzie, którzy chcą wojny, oni zrozumieli. I coś mi się wydaje, że być może zmienią swoją mentalność i zaczną myśleć w kategoriach, może nie tyle chrystusowych, bo przecież oni byli i są niewierzący i oni go ukrzyżowali, Chrystusa, ale być może w kategoriach bardziej realistycznych. Bo proszę ojca, jak by nie patrzeć, oni są wyznawcami bestii, że tak powiem. [...] Jeżeli ludzie nie zrozumieją, że przede wszystkim muszą zrozumieć, że muszą oprzeć się na Chrystusie.

o. P. Andrukiewicz: Tak jest, i to jest ten właściwy kierunek. [...] Długo już mówimy, damy szansę innym słuchaczom, dobrze. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. A przedtem jeszcze jedna z kolęd, jedna z najpiękniejszych, najbardziej ulubionych.

Kolęda: Gdy śliczna Panna Syna kołysała
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała...

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030102-andrukiewicz
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz ksenofobia-redakcja

słuchaczka: utworzyć rząd tymczasowy, przyjadą Żydzi


Data: 15 II 2003, 18:50

o. Tadeusz Rydzyk

Audycja: rozmowy niedokończone

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
15 II 2003, 18:503 min. 54 s36553713844575713 5710

Opis/tekst:

słuchaczka [Anna z Michigan]: [...] I tutaj właśnie chciałam się zwrócić do wszystkich Polaków - rolników, górników, stoczniowców, bezrobotnych, nauczycieli, lekarzy, adwokatów, wszystkich, słowem wszystkich Polaków, oczywiście i duchowieństwa, ludzi dobrej woli, którzy są niezadowoleni z obecnego rządu. Uważam, że należy przybyć do Warszawy z różańcami, z transparentami i z prowiantem. Stanąć przed gmachem rządu, Sejmu i modlić się, i czekać. Chodzi o to, ażeby po prostu usunąć dotychczasowy rząd. Jest to jedyna możliwość moim zdaniem, ponieważ jeżeli zgromadzi się was tam 5 milionów, powiedzmy, czy 3 miliony, czy nawet jeden milion, to nic wam nie są w stanie zrobić. Po prostu wojsko czy policja nie będzie w stanie do takiej ilości ludzi strzelać. Następnie zwracam się również do wszystkich posłów i organizacji, ugrupowań, którym, sprawa niepodległości, niezależności, niezawisłości oraz uzdrowienia gospodarki narodowej naszego kraju leży na sercu. Proszę państwa, musicie utworzyć i ogłosić się tymczasowym rządem narodowym, wyłonić z siebie przewodniczącego i kilku zastępców i razem po prostu zmusić dotychczasowy rząd do dymisji. Aby podał się do dymisji. I nie należy prowadzić żadnych, żadnych negocjacji z tym właśnie rządem, ponieważ jest to rząd masonów, jest to rząd niepolski, jest to rząd żydowski, który po prostu rządzi tym krajem od 45 r. I wyście tam stać tak długo, aż oni wyjdą po prostu na zewnątrz. I... aaa... Co dalej chciałam jeszcze powiedzieć - że następnie należałoby wprowadzić tymczasowe rządy, które nazwijmy "Rządem Odrodzenia Polski" albo "Rząd Ocalenia Narodowego", do czasu rozpisania nowych wyborów. Nie liczcie na nikogo i nie kupujcie żadnych towarów zagranicznych, zerwijcie dawne umowy z państwami zachodnimi, otwórzcie własny bank narodowy, wyciągnijcie wszystkie pieniądze z banków zagranicznych, nie liczcie po prostu na Unię. Ta na pewno rozleci się jeszcze w tym roku. Ponieważ dwa największe mocarstwa, jak Niemcy i Francja po prostu na pewno wyłączą się z NATO.

o. Rydzyk: Przepraszam pani Aniu, czy możemy dać głos komuś innemu? Możemy?

słuchaczka: Ja jeszcze tylko dwa słówka chciałam powiedzieć, proszę ojca, że należy również zwrócić na to uwagę, że w tym roku wkrótce 260 tys. Żydów z Izraela ma przybyć do Polski, prawda, w celu osiedlenia się, więc proszę na to też zwrócić uwagę, że rząd polski będzie tym ludziom dawał zapomogi, a nie Polakom. Więc niech o tym też proszę pomyśleć.

Następnie myślałam o wojsku. Ażeby wyjść również, może właśnie duchowieństwo mogłoby zorganizować jakieś msze, powiedzmy polowe, czy nie polowe z Wojskiem Polskim. Wyjść z nimi z mszałem i z Ewangelią, i po prostu rozmawiać z tymi ludźmi, powiedzieć kim są i kogo mają bronić ewentualnie w jakiejś, prawda, takiej sytuacji bardzo napiętej...

o. Rydzyk: Dziękuję serdecznie.

słuchaczka: ... również... Dziękuję bardzo!

o. Rydzyk: Możemy dać... Dziękuję, pozdrawiam Michigan i wszystkich, którzy byli na opłatku. No rzeczywiście, ogromny program pani tutaj powiedziała. Tak, to jest jedna, jedna z opinii. Proszę państwa, a wiem, że trochę jeszcze muzyki. Porozmawiajmy, również muzyki słuchajmy.

[muzyka]

[opracowanie z projektu OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030215-rydzyk
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz otr zabawne

o. Rydzyk: ma przyjechać pół miliona Żydów


Data: 19 II 2003, 23:35

o. ...?
ks. dr Marian Szczęsny

Audycja: zaangażowanie świeckich w politykę

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
19 II 2003, 23:352 min. 02 s19071942362395704

Opis/tekst:

o. Tadeusz Rydzyk [dzwoni]: [...] Ja nie jestem, np. przeciwko Żydom, nie jestem! Niech mi nikt nie wmawia, nie jestem przeciwko żadnemu człowiekowi, ale wiem że pół miliona Żydów ma do Polski przyjechać, dostają paszporty, wszystko im oddają... Dobrze, niech wszystko się dzieje zgodnie z prawem, ze sprawiedliwością, z prawami boskimi i ludzkimi. I nikomu krzywdy nie wolno robić. Ale z drugiej strony ludzie, Polacy z Kazachstanu, czy Polacy z Argentyny, czy z innych stron mają utrudnienia nie z tej ziemi żeby przyjechać do Polski. Prawda? To jest co najmniej niesprawiedliwe. Coś tu nie gra. Jeżeli my o tym mówimy, to my mamy prawo mówić, bo to jest demokracja. I wtedy nam mówią, że my jesteśmy straszni itd. i w ogóle. No bo my pytania stawiamy. Dobrze, ale dlaczego tu nie załatwicie, co się dzieje, dlaczego tak robicie? To my jesteśmy źli. Tylko bylibyśmy dobrzy gdybym ja wyszedł i - oklaski - Unia! Unia! Proletariusze wszystkich krajów łączcie się! Pierwsza prawda wiary jest: Unia Europejska! [...]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030219-rydzyk
klasyfikacja: otr ksenofobia-redakcja

M. Grabianka: zagrożenie handlem żydowskim dawniej i dziś


Data: 20 II 2003, 21:41

o. Piotr Andrukiewicz
red. Michał Grabianka
Jarosław Wąsalski prezes Wlkp. Stow. Kupców
dr inż Jan Rakowski Kongregacja Przem.-Handl., prez. zarz. Ogólnop. Izby Gosp.
Zygmunt Jakimowicz przew. Rady Nacz. Ogólnop. Zw. Ochrony Kupców Pracodawców
Rafał Modzelewski prez. Fundacji "Pro veritate"

Audycja: o sklepach wielkopowierzchniowych

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
20 II 2003, 21:411 min. 18 s12231241641535712

Opis/tekst:

21:46 J. Rakowski: [...] Szanowni państwo, Ignacy Paderewski, nasz wielki polityk, powiedział na spotkaniu jubileuszu 500-lecia krakowskiej kongregacji kupieckiej: "Życzę z głębi serca kupiectwu polskiego by stało się polskim do szpiku kości. By wyrosło w takie bogactwo i siły, iżby samo jego istnienie zaważyć mogło na szali losów naszego narodu." I oto minęły 93 lata i owo życzenie do dnia dzisiejszego jest nadal niespełnione. W miejsce dawnych zagrożeń przyszły nowe.

21:46 Michał Grabianka [przerywa]: Właśnie, przepraszam panie redaktorze [?] bo to warto w tej chwili o tym powiedzieć. Wtedy [w XX-leciu] właśnie kupiectwo polskie było... wchodziło.... kiedy to zagrożenie było tym... powiedziałbym... tym handlem innym, szczególnie żydowskim, bardzo rozpowszechnione. Natomiast dzisiaj mamy odwrotnie. Mamy polski handel, mamy w rękach Polaków, mieliśmy w rękach Polaków handel, a w tej chwili zaczyna jak gdyby wchodzić nam tutaj ponownie tamten handel, który był wtedy.

J. Rakowski: No niestety zgadzam się z tym panie Michale, w tej chwili jest zastąpienie ponownie handlu naszego handlem zagranicznym. Tutaj mam na myśli po prostu handel w pełni europejski. No to jest zagrożenie.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030220-grabianka
klasyfikacja: ksenofobia-gosc ksenofobia-redakcja

ks. dr Szczęsny: Gross plugawiec, obcy przy Okrągłym Stole


Data: 20 II 2003, 00:40

o. Waldemar Gonczaruk
ks. dr Marian Szczęsny

Audycja: zaangażowanie świeckich w politykę

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
20 II 2003, 00:407 min. 53 s73937519079255710 5705

Opis/tekst:

00:40 ks. dr M. Szczęsny: [...] Przynależność do takiej organizacji jak Fundacja Batorego - chociaż ona jest bogata, bo Soros jest człowiekiem jednym z najbogatszych w świecie, zresztą według tego co wiem dorobił się na narkomafii - przynależność do takiej Fundacji Batorego, no tutaj można podciągnąć pod to... o tych niektórych pewnych kwestiach. Na pewno należy do tej koncepcji człowieka niepełnej, na pewno - to nie do zaakceptowania z punktu widzenia katolickiego, materialistyczna koncepcja człowieka, sam panteizm, który jest widoczny i Sorosa, on mówi "jestem Bogiem". I w ogóle ta działalność, która wspiera, no ta fundacja, na co pieniądze idą to my wiemy: idą na aborcję, idą na te wszystkie inne. No oczywiście czasem jakąś [dotację] dostanie naiwna organizacja typowo kościelna parę groszy, powiedzmy sto złotych, a 100 tys. idzie na środki antykoncepcyjne itd., na demoralizację. Tak że tu się... to jest jednoznaczne. Na pewno ta fundacja powstała nie po to, żeby Polsce służyć skoro taki plugawiec, opluwacz Polski jak ten Tomasz Gross do niej należy. No dziwię się, że w tym towarzystwie niektórzy zasiadają jeszcze i to nawet kapłani.

o. W. Gonczaruk: Aczkolwiek ma silne agendy działające w Polsce, bardzo prężnie. I też poprzez prasę i media jest wciąż nagłaśniana i ona steruje tymi... tymi rzeczywistościami.

ks. dr M. Szczęsny: To jest masońska na pewno, tu nie ma najmniejszej wątpliwości, co tu...

o. W. Gonczaruk: A jeżeli chodzi o casus masonów, kodeks prawa kanonicznego jednoznacznie się na ten temat wypowiedział.

ks. dr M. Szczęsny: Tu jest wyraźnie na ten temat, nauka Kościoła, papieże bodaj 600 razy potępili... Kościół potępił masonerię.

* * *

01:45 słuchacz, Zygmunt z Wrocławia: [...] Drugie: chciałbym udzielić odpowiedzi, może w części, na telefon pani z Łodzi, o ile dobrze pamiętam, która stwierdza, że rządy w Polsce po 90-tym roku są antypolskie. Otóż chcę powiedzieć, trzeba sobie oficjalnie i wyraźnie powiedzieć na jeden temat, że rządy polskie po 90-tym roku są rządami byłych komunistów, którzy w tej chwili przybrali różny płaszcz. Pod różnym płaszczem, powiedzmy, tak się partia ta nazywa, a inna inaczej, ale to są wszystko komuniści. Chce powiedzieć jeszcze jedno: to są wszystko komuniści polscy i Polacy pochodzenia żydowskiego. Przy Okrągłym Stole na 57 osób biorących udział w obradach Okrągłego Stołu, 57 było Żydów, Polaków pochodzenia żydowskiego. I to musi się naród polski dowiedzieć o tym. Michnik, który jest przeciwnikiem politycznym Kwaśniewskiego, Millera i innych całował się 13 XII [2002] z Millerem i Geremek się również ściskał się z nim... Dlaczego? Dlatego, że to są koledzy Żydzi: Kwaśniewski, Michnik, Geremek, Mazowiecki, Borowski to są wszystko Żydzi, którzy przybrali polskie nazwiska i oni właśnie pchają nas do Unii w tej chwili. Tak jak pchali nas do Związku Radzieckiego, tak w tej chwili pchają nas do Unii. I to chciałem właśnie usłyszeć opinię ks. profesora na moje stanowisko w tej sprawie. Dziękuję serdecznie.

ks. dr M. Szczęsny: Dziękuję bardzo. [...] Natomiast jeśli chodzi o tę drugą sprawę, którą pan poruszał, mianowicie że tam przy tym Okrągłym Stole byli nie nasi ludzie, nie polskiego pochodzenia... No to... bo ja wiem... no... no tak to wygląda niestety, no. Poza tym ja bym tam jeszcze jedną rzecz dodał. Pomiędzy Okrągłym stołem a pierwszym wybuchem "Solidarności", powstaniem "Solidarności" w r. 1980, tymi porozumieniami sierpniowymi - był stan wojenny. I stan wojenny nam zafundował wiele nieszczęść, wśród których jednego nie znamy i mało o nim mówimy, mianowicie przetrącenie kręgosłupa moralnego wielu działaczom solidarnościowym, wciągnięcie ich na kolaborację. I ja nie wiem teraz, tu by pod tym względem - nie czy Żydzi czy nie Żydzi, tylko trzeba by było spotkać, zobaczyć ilu tam było wciągniętych na współpracę z SB... Skądinąd można tych ludzi zrozumieć, bo tortury, bo, bo, bo nie wiadomo co wobec nich działali. Zresztą tych nie ujawniają dzisiaj, jak była ta lustracja no to padły takie płotki, że tam jakiś jeden senator z Augustowa, że tam jechał i podpisał współpracę, jechał do Szwecji czy tam do Norwegii. A rekinów nikt nie rusza. Bo przy odbieraniu paszportu trzeba było jakieś złożyć deklaracje lojalności i tych ludzi dzisiaj lustruje się jako tych, którzy nie powinni działać w życiu publicznym. To jest w ogóle wielkie pomieszanie, ale tu chyba trzeba by było zajrzeć do tego elementu tego Okrągłego Stołu. Kto tam siedział? Nie tylko pod tym kątem co pan, panie Zygmuncie z Wrocławia, ale pod kątem tych właśnie ludzi ubabranych we współpracę.

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030220-szczesny
klasyfikacja: ksenofobia-gosc ksenofobia-sluchacz

o. Gonczaruk: czy handel w polskich rękach to nieporozumienie


Data: 21 II 2003, 01:15

o. Piotr Andrukiewicz (po północy o. Waldemar Gonczaruk)
red. Michał Grabianka
Jarosław Wąsalski prez. Wlkp. Stow. Kupców
dr inż Jan Rakowski Kongreg. Przem.-Handl., prez. zarz. Ogólnop. Izby Gosp.
Zygmunt Jakimowicz przew. Rady Nacz. Ogólnop. Zw. Ochrony Kupców Pracodawców
Rafał Modzelewski prez. Fund. "Pro veritate"

Audycja: o sklepach wielkopowierzchniowych

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
21 II 2003, 01:156 min. 12 s58175917387283580 2120

Opis/tekst:

01:15 słuchacz, Stanisław: Ja chciałem coś takiego powiedzieć, że w 81 r., pamiętam taką wypowiedź pana Geremka, że handel w rękach polskich to jest nieporozumienie dziejowe. [...]

01:17 Rafał Modzelewski: [...]

01:19 o. Gonczaruk: Czy rzeczywiście handel w polskich rękach to nieporozumienie?

Rafał Modzelewski: [...]

o. Gonczaruk: Czy rzeczywiście handel w polskich rękach to nieporozumienie? Raczej obecność panów czy telefony naszych słuchaczy zaprzeczają tej tezie. Co sądzi na ten temat Jan Rakowski?

Jan Rakowski: Absolutnie jestem przeciwny temu, handel w polskich rękach to normalność. [...]

Natomiast nie wiem czy akurat pan Geremek coś takiego powiedział, ale jeśli pan tak sądzi, pan który się jako słuchacz przedstawił, byc może gdzieś to po prostu przeczytał. Myślę, że to jest nieporozumienie, że politycy wypowiadaja się w taki sposób, jeżeli się wypowiadają. [...]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030221-gonczaruk
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz

o. Rydzyk: pod ukraińskim zaborem


Data: 10 III 2003, 01:25

o. Tadeusz Rydzyk (po północy o. Janusz Dyrek)
prof. Rafał Broda,

Audycja: UE a Polska - koronne argumenty przed referendum

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
10 III 2003, 01:252 min. 50 s26562703273324139

Opis/tekst:

UWAGA: plik z kontekstem zaczyna się o 01:02

prof. Rafał Broda: [...]

o. Tadeusz Rydzyk [dzwoni]: Chciałbym tylko takie dopowiedzenie zrobić: otóż pan Nikolski wszedł do Sejmu z mniejszości ukraińskiej, trzeba to pamiętać, i nie wiem czy mu tak zależy na narodzie polskim. Tak że to bym chciał..., i to jest pewne. Ja nie jestem, broń Boże, przeciwko narodowi ukraińskiemu. Tylko że to też może być wyjaśnieniem dla pewnych działań pewnego człowieka. Ja pamiętam jak pan Nikolski zachowywał się na [posiedzeniach komisji] komisjach kultury gdy chodziło o Radio Maryja. W pewnym momencie myślałem, że uderzy o. Grzegorza, to było naprawdę skandaliczne zachowanie. I ja byłem w pobliżu, pamiętam. Tak że niczego... Cóż można się spodziewać. I teraz widać tylko jak dobiera tych ludzi czy pan Miller, czy pan Kwaśniewski itd., trzeba to wiedzieć. Proszę jeszcze raz, zaznaczam, proszę nie zrozumieć mnie, że jestem przeciwko komukolwiek. Nie jestem, broń Boże, tylko że jest sprawa Polski! W tej chwili decydują się losy Polski i przypuśćmy, że Rosjanin albo ktoś, jakiś [nieczytelne], to tak wygląda jak w czasach zaborów, wiemy jacy byli i kto rządził Polską itd. To podobna sytuacja jest. [...]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030310-rydzyk
klasyfikacja: otr ksenofobia-redakcja

dr Pogonowski: eleganckie syjonistki o zbrodniczych programach


Data: 19 III 2003, 13:57

o. Jan Król
dr Iwo Cyprian Pogonowski

Audycja: "Aktualności", temat wypowiedzi: ultimatum wobec Iraku

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
19 III 2003, 13:571 min. 52 s17531782272205714 5707

Opis/tekst:

[...]

o. J. Król: [...]

13:57 dr [zwany profesorem] I. C. Pogonowski: [...] I tutaj mamy problem z tym też, że wielu ludzi, którzy są radykalnymi syjonistami i [są] wysoko postawieni w rządzie amerykańskim mają dobre maniery, jeśli chodzi o sposób mówienia. I w ten sposób mogą mówić o w gruncie rzeczy zbrodniczych rozmaitych programach w sposób taki, że to wygląda jak przemówienie ludzi kulturalnych i właściwie operujących poprawną argumentacją. Niedawno w Polsce była taka historia, że grupę tę, "Gazety Wyborczej", przedstawiła w telewizji pani z bardzo dobrymi manierami i mimo zakłamania tych wszystkich argumentów jakie miała zrobiła świetne wrażenie na wielu osobach, że jest elegancka, że ma dobre maniery, że mówi w sposób przekonywujący. [...]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030319-pogonowski
klasyfikacja: ksenofobia-gosc

słuchaczka: międzynarodowy komiwojażer, prymas wpycha do Unii


Data: 26 III 2003, 22:41

o. Janusz Dyrek
Michał Grabianka - pracownik Radia Maryja
pos. Piotr Krutul

Audycja: polskie rolnictwo w świetle ustaleń Traktatu Akcesyjnego do UE

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
26 III 2003, 22:417 min. 23 s69337047478675714

Opis/tekst:

22:41 M. Grabianka: Prosimy bardzo.

o. J. Dyrek: Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, słucham, Radio Maryja.

słuchaczka: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.

o. J. Dyrek: Teraz i zawsze.

słuchaczka: Mówi Anna z Nadrenii. Witam serdecznie ojca prowadzącego, pana redaktora i pana posła Krutula. Ja chciałam może powiedzieć o czymś, o czym właściwie... z czego Polacy rzadko sobie zdają sprawę - jaki jest cel, poza celem gospodarczym, politycznym, jaki cel ma niszczenie u nas niezależnych rolników. Oprócz tych dwóch celów, bo jak wiadomo, niezależny człowiek, który jest właścicielem ziemi i producentem jest człowiekiem wolnym i jest taka właściwie potencjalna możliwość, że rolnicy, chłopi polscy stworzą silne ugrupowania polityczne. Dlatego też pojawiają się tacy aktorzy na scenie politycznej jak pan Lepper, żeby wyprowadzić ich w pole. Ale jeszcze jeden aspekt, który mi stale przychodzi do głowy jako osobie, która zawodowo była związana właśnie z planowaniem przestrzennym w Polsce. Moim zdaniem, oprócz tych aspektów, celem, jak to nazywał Dmowski, międzynarodowego komiwojażera jest zmiana, zniszczenie całego układu osadniczego w Polsce. Polska jest krajem małych miasteczek i wsi, i kontrolowanie całego organizmu osadniczego byłoby niezwykle kosztowne i prawie niemożliwe. Dlatego też sygnałem takim pierwszym było dla mnie likwidowanie szkół, powiedzmy w tym okresie ostatnich 12 lat, od 13 lat, od 79 roku. Likwidowanie szkół jako ośrodków kultury we wsiach właśnie i cały czas polityka dotycząca komunikacji masowej, a szczególnie kolei, dotycząca braku, prawda, która polega na tym, że kolej jest w dalszym ciągu niedoinwestowana, a ostatnio słyszymy o likwidowaniu połączeń. Tak, że w sytuacji, kiedy zlikwidowano wielki przemysł i kiedy zlikwidowano w tych właśnie małych miasteczkach przemysł przetwórczy i zlikwiduje się niezależnych drobnych rolników, to będą to martwe regiony. Jest koncepcja Europy idąca, która tutaj bardzo przed paru laty było o niej głośno: "Polen - gruene Luenge Europa[s]" albo "Polska - zielone płuca Europy", dlatego też są pieniądze na zalesianie obszarów użytkowanych rolniczo i dlatego robi się wszystko żeby właśnie doprowadzić do skupienia ludzi w dużych ośrodkach miejskich, co doprowadzi do powstawania po prostu slamsów w Polsce wokół wielkich miast, gdzie jeszcze może będzie jakaś szansa dostania pracy.

W każdym razie na ten aspekt chciałabym zwrócić jeszcze uwagę, a poza tym do pana redaktora [Grabianki] jeszcze: ponawiam swoją propozycję taką, w związku ze zbliżającym się referendum, utworzenia konta chociażby jakiegoś, żebyśmy my Polacy z Europy i z Ameryki, ze świata mogli wspomóc akcję właśnie referendum w jakiś sposób finansowo, jeśli nie będziemy mogli uczestniczyć w niej osobiście. To tyle, serdecznie pozdrawiam i szczęść Boże.

pos. Krutul: Dziękujemy bardzo, szczęść Boże. Bóg zapłać, dziękujemy pani Anno za te propozycje [...]

* * *

22:48 słuchaczka: Zawsze jesteśmy sami i w tyle, nikt za nami się nie upomina. Przede wszystkim nie upomina się nasz rząd, jeżeli możemy go naszym nazwać, no bo w zasadzie ktoś go tam wybrał, tylko nie wiadomo kto. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że naprawdę, no, pozostajemy sami, dlatego, że nawet, i przepraszam bardzo, że tak powiem, ale nawet nie słyszę w kościele też swoim, do którego chodzę, żeby nasz ksiądz cokolwiek powiedział, a przecież tam się tylko spotykają rolnicy. Niestety. I nie ma... I jeszcze! Na dodatek wszystkiego złego nasz prymas, w takiej "Wyborczej Gazecie" obrzydliwej jest tytuł wielki i zdjęcia naszego Prymasa...

o. J. Dyrek: No, ale pani Elżbieto...

słuchaczka: ...i jest...

o. J. Dyrek: pani to...

słuchaczka: ... zaraz, momencik. Jest tytuł taki, że nawet Bóg chce do wspólnej Europy. No gdzie my jesteśmy, pytam! Przecież to tak nie można. Jeżeli nas będzie tak prymas reprezentował i tak będzie nas wpychał do tej Unii, no to gdzie my się znajdziemy. I już wiadomo, że nic swojego nie mamy w Polsce, dosłownie nic nie ma. Bo nie ma przemysłu, nie ma rolnictwa, nie ma nic...

o. J. Dyrek [przekrzykują się]: Pani Elżbieto, ja muszę tutaj troszeczkę wejść pani w słowo, może nieładnie. Na pewno nie możemy powiedzieć, że nas ksiądz prymas wpycha do Unii i żaden ksiądz biskup. Jest wyraźny komunikat konferencji... Ale proszę panią to jest ... "Gazety Wyborczej", to można wyrwać zdanie z kontekstu i zrobić zło...

słuchaczka: ...bo jeżeli tak się wyraża, że Bóg chce do Europy, to jak można inaczej... Nie, nie, tam jest w ogóle cały artykuł taki. Aż byłam ciekawa, aż byłam ciekawa dlaczego tak Bóg nas chce do tej Europy, no nie wiem czy to prymas tak go wysłuchał...

o. J. Dyrek: Ale pani Elżbieto, musimy pamiętać, że mamy oficjalne dokumenty i jest powiedziane, że nie będzie Kościół ani zniechęcał, ani zachęcał, każdy człowiek ma sobie wyrobić swoje zdanie.

słuchaczka: Właśnie, niech nie zniechęca... Ja w ogóle nie czytam.

o. J. Dyrek: Ja z "Gazetą Wyborczą", nie wiem... ale jakoś do pani trafił ten artykuł.

słuchaczka: Została mi się w śmieciach taka gazeta, którą tak wyczytałam. I aż mi się ciśnienie podniosło, dlaczego jeszcze jest zdjęcie naszego prymasa. Przede wszystkim jak były wybory, czy po wyborach, to prymas się spotyka z takimi... naszymi wyborcami...

o. J. Dyrek: Ja myślę, że może mamy teraz tematy rolnicze i rolnictwie. Nie chcemy teraz mówić o personalnych jakichś spotkaniach. Zresztą to jednak nie służy naszemu...

M. Grabianka: ... radiu.

słuchaczka: To są tak, rolnicze tematy, tylko, że my jako rolniczy nie mamy żadnego poparcia w nikim.

o. J. Dyrek: No, myślę, że tak nie jest, bo jednak Radio to udowadnia, pani Eżbieto...

słuchaczka: ..chane i bardzo go słucham i tylko jego słucham, ale jak coś takiego...

o. J. Dyrek: Dziękuje bardzo pani Elżbieto i pozdrawiamy serdecznie.

słuchaczka: Pozdrawiam.

o. J. Dyrek: Pozdrawiam, przejdziemy może do kolejnych telefonów, czy jeszcze jakieś [...]

[opracowanie z projektu OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030326-sluchaczki
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz kosciol

prof. Jaroszyński słucha papieża i ma dziwne wrażenie


Data: 20 V 2003, 13:12

o. Grzegorz Moj
prof. Piotr Jaroszyński

Audycja: "Aktualności dnia"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
20 V 2003, 13:1214 min. 36 s136811389180217115713

Opis/tekst:

o. Moj: "Słuchajcie Pana narody" śpiewa "Wspólnota miłości ukrzyżowanej", za chwilę pierwszy temat "Aktualności dnia".

...

o. Moj: Na antenie Radia Maryja witam bardzo serdecznie pana profesora dr habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego. Witam panie profesorze.

prof. Jaroszyński: Tak, witam, szczęść Boże, serdecznie ojca pozdrawiam i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.

o. Moj: Panie profesorze, wczoraj też znamienne przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do uczestników narodowej pielgrzymki do Rzymu, do tych którzy zgromadzeni byli na placu Św. Piotra, ale myślę do których też docierało Radio Maryja, transmitowaliśmy niedzielne i wczorajsze uroczystości. Wielu też komentuje to przemówienie Ojca Świętego, przede wszystkim, no, w takiej perspektywie wstąpienia czy niewstąpienia Polski do Unii Europejskiej i chciałbym się spytać może tak jak rozumieć cytaty, bo tak niektórzy też wyrywają cytaty z przemówienia Ojca Świętego: sprawa "wejścia w struktury Unii Europejskiej na równych prawach z innymi państwami jest dla naszego Narodu", Ojciec Święty mówi, "i bratnich Narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości" i sprawa "jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha", takie słowa padły. Zresztą Ojciec Święty przypominał wydarzenia, które miały miejsce też na pielgrzymkach w naszej ojczyźnie: sprawa spotkania przy relikwiach św. Wojciecha.

13:12 Jaroszyński: Tak, ja słuchałem wczoraj tej homilii przez Radio Maryja i również, jak wielu naszych, naszych rodaków też miałem takie dziwne wrażenie: wydawało mi się, że, że Ojciec Święty wprost, jednoznacznie poparł Unię Europejską i właściwie już teraz nic nam innego nie pozostaje jak prostu poddać się temu co nas czeka...

Natomiast później komentarze w mediach publicznych uświadomiły mi, że dokonuje się po raz kolejny swoista manipulacja. Np. w jednej ze stacji radiowych w Warszawie jako pierwszą wiadomość podano, że Ojciec Święty popiera wejście Polski do Unii Europejskiej na równych prawach i już w następnych wiadomościach tę drugą część opuszczono. Czyli zorientowano się, że podawanie i powtarzanie takich informacji już jest niebezpieczne, już może budzić pewien niepokój, ponieważ wiemy, że to wejście nie dokonuje się na równych prawach. Tak samo, kiedy Ojciec Święty mówił, że nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha, a tę wspólnotę ducha przyniosło Europie przede wszystkim chrześcijaństwo, no, to również chwila refleksji pozwala nam uświadomić sobie, że Unia Europejska jednoznacznie odcina się od Boga i odcina się od chrześcijaństwa w swoich programach, w swoich podstawowych dokumentach. Wiemy jaka walka toczyła się o to żeby w przyszłej konstytucji Unii Europejskiej znalazło się odniesienie do Boga i tego odniesienia nie ma. W związku z tym, kiedy mamy pewien spokój i czas żeby zastanowić się i zanalizować tekst wypowiedzi Ojca Świętego, widzimy, że jest tam bardzo wiele punktów, które po prostu dają do myślenia i których nie można jednoznacznie interpretować i od razy upolityczniać. [co za pech!] I to dotyczy zarówno tych, którzy sa po prostu 100-procentowymi zwolennikami wejścia Polski do Unii Europejskiej, ale również dotyczy tych, którzy są przeciwnikami wejścia do Unii Europejskiej. To trzeba nazwać po imieniu. I rzecz jest ciekawa: kiedy Ojciec Święty mówi o przeciwnikach wejścia do Unii Europejskiej to, po raz pierwszy chyba, ukazuje stronę pozytywną tego właśnie przeciwstawiania się, bo mówi że docenia ich troskę o zachowanie kulturalnej i religijnej tożsamości, a także niepokój związany z gospodarczym układem sił. [...]

o. Moj: Też, panie profesorze, myślę, że to takie dosyć duże uproszczenia, kiedy utożsamia się to pytanie nasze, które w Radio Maryja często stawiamy, pytania o te równe prawa, prawda, wraz z innymi państwami, tymi które przystępują i które są w Europie i różni dziennikarze, czy telewizyjni, czy radiowi, czy ci, którzy piszą w różnorakiej prasie jakoś, no, nie potrafią uwypuklić prawdy i tego rzeczywiście o co nawet w Radiu Maryja jakoś się upominamy, tylko zaraz, że to przeciwni albo nie będą w zgodzie z tym co mówi Ojciec Święty, prawda, to jest takie, myślę, no, bardzo bolesne, że w ten sposób dziennikarze postępują czy w ten sposób komentują takie ważne wydarzenia.

prof. Jaroszyński: [...] tutaj nie możemy się poddać tej psychozie roztaczanej przez media publiczne, że po prostu nie mamy tutaj nic do powiedzenia, musimy tylko pokornie słuchać co nam propaganda państwowa mówi, robić, wykonywać, wtedy będziemy mogli żyć. [...]

Więc są to te fundamentalne wartości, których nie możemy zapomnieć i równiez musimy - to jest nasz obowiązek - wnikliwie analizować, bo jednorazowe wysłuchanie tekstu mówionego, i na to od razu idą komentarze, te, telewizyjne, radiowe, z tych całych tub propagandowych powoduje, że ludzie są skołowani i bardzo wąsko odbierają sens słów papieża. [...]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030520-jaroszynski
klasyfikacja: kosciol

o. Rydzyk przez chwilę przyznaje rację papieżowi


Data: 22 V 2003, 23:10

o. Jacek Cydzik
Michał Grabianka
Zdzisław Podkański
Czesław Kasiak

Audycja: zadania i rola Ogólnopolskiego Sejmiku Chłopów Polskich w obronie rodziny

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
22 V 2003, 23:1010 min. 08 s949296493811875713

Opis/tekst:

o. Tadeusz Rydzyk: Wszedłem do pokoju i przed chwilą usłyszałem słowa słuchacza. Chciałbym być dobrze zrozumianym. Radio Maryja jest radiem katolickim. Jeżeli Ojciec Święty coś mówi, to my nie dyskutujemy z Ojcem Świętym i nie komentujemy jego wypowiedzi. My chcemy zgłębić jego naukę. Musimy zrozumieć, co on mówi. W Radiu Maryja było już powiedzianych tak dużo różnych spraw, byli tak bardzo różni prelegenci, że teraz odnośnie tych spraw, które mają się wydarzyć 7 i 8 czerwca, każdy musi zadecydować sam. Myślę, że zakończeniem tamtych naszych spotkań [na temat referendum - red.] jest to, co usłyszeliśmy w poniedziałek z ust Ojca Świętego. Tutaj potrzeba bardzo dużo taktu z naszej strony. Pozostała nam modlitwa, bardzo silna broń. Do tej modlitwy o światło Ducha Świętego zapraszam wszystkich Polaków. Bardzo proszę słuchaczy Radia Maryja: jeśli telefonujecie, nie róbcie kampanii w tę czy tamtą stronę. [...] Sytuacja jest bardzo delikatna. Bardzo proszę o wielką przewidującą wyobraźnię. Nie chciałbym wiele mówić. Myślę, że wiele nam powiedziało to poniedziałkowe spotkanie. [...] Myśmy w poniedziałek zakończyli pewien etap. To, co ten pan mówił, że to mamy zrobić, tamto mamy zrobić... [chodzi o wypowiedź słuchacza nawołującego do antyunijnych akcji przed referendum - red.]. Niech każdy Polak sam stanie się odpowiedzialny. Nie mówię tego dlatego, że się boję ujadania Michnika i innych. Mówię po to, by uszanować to, co Ojciec Święty powiedział. Kto jak kto, ale nasze radio powinno to zrobić. [...] Pewien biskup powiedział o Unii Europejskiej: ta struktura nie jest niebem, kto tak mówi, kłamie. Nie jest też piekłem. Na pewno czyściec. Dla nas to może być wielki czyściec. [...] Być może mamy pewien czyściec przeżyć. [za "Życiem Warszawy"]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030522-rydzyk
klasyfikacja: otr kosciol

tygodnik "Niedziela" zgadza się z papieżem


Data: 23 V 2003, 14:53

Elżbieta Grochal
ks. Ireneusz Skubiś

Audycja: cotygodniowa reklama tygodnika "Niedziela"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
23 V 2003, 14:536 min. 29 s60766177357605709

Opis/tekst:

14:54 ks. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny "Niedzieli": Dotychczas były różne sposoby interpretacji wypowiedzi papieskich. Często słyszało się opinię, że Ojciec Święty nigdy nie odniósł się tak szczegółowo do tego problemu, nigdy nie zaaprobował sprawy Unii. Usłyszelismy rzecz w jakimś sensie zaskakującą. Ojciec Święty wyraźnie powiedział, że Polska potrzebuje Europy, Europa potrzebuje Polski, Europa potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Jan Paweł II nawet, jak mozna zauważyć, użył takich sformułowań, które wypowiadając myśl papieską - jednocześnie w tych wyrażeniach była jakby odpowiedź na zarzuty i interpretacje wielu ludzi, tych, którzy opowiadaja się przeciwko Unii i mówią o niewłaściwym, złym tłumaczeniu i rozumieniu tej sprawy. Okazało się, że Ojciec Święty miał wypowiedź taką, która jasno określa stanowisko papieża, że akceptuje wejście narodów słowiańskich będących pod pręgierzem [sic] komunistycznym, w tym także Polska, do struktur Unii Europejskiej. Papież powiedział, że podziela niepokoje wielu ludzi, którzy są przeciwnikami wejścia do Unii, ale jednocześnie stwierdza, że Polska, tak jak inne kraje, powinna tam być, bo jest to sprawiedliwość dziejowa. Żeby nie wyłączać krajów, w tym Polski, z tego zjednoczenia. [...]

Ale problem Unii Europejskiej nie mieści się w sprawach wiary: jest to sprawa polityczna, moralna, społeczna. Niemniej uważamy, że Ojciec Święty, który zna i kocha Polskę, cechuje go dalekowzroczność, ma dar pokazywania dróg dla nas wszystkich. [...] Polacy, którzy widzą w Janie Pawle II wspaniałego człowieka, Polaka. na pewno będą słuchać Ojca Świętego w tych kwestiach [w jakich] do nich przemawia i ma bardzo dobre rozeznanie w sytuacji, która ma miejsce obecnie w naszej ojczyźnie. [...]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030523-skubis
klasyfikacja: kosciol

bogactwo myśli ks. Jankowskiego: Polska to prostytutka


Data: 27 V 2003, 02:10

o. Waldemar Gonczaruk
ks. Henryk Jankowski - powtórzenie kazania z 26 V 2004

Audycja: nocna

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
27 V 2003, 02:1013 min. 37 s127621296133415965715

Opis/tekst:

o. W. Gonczaruk: O tym co można przeczytać w dzisiejszym w "Naszym Dzienniku" powiedział nam pan Marek Prałat, a już teraz zapraszam was, drodzy radiosłuchacze, nasi rodacy w Stanach Zjednoczonych i i w Kanadzie do wysłuchania kazania, które wygłosił podczas pielgrzymki po ziemi ojczystej Rodziny Radia Maryja ks. prałat Jankowski w kościele św. Brygidy w Gdańsku.

ks. H. Jankowski: Maryja jako matka była pierwszą istotą ludzką, która rozradowała się z narodzin dziecka otwierających nową erę w religijnych dziejach ludzkości. Dzięki zwiastowaniu anielskiemu wiedziała jak niezwykłe przeznaczenie miało się stać udziałem dziecka zgodnie z planem zbawienia. Dlatego tajemnica Maryi powinna być niejako motywem towarzyszącym naszym rozważaniom na wszystkie tematy. [...] Dziś walka nie jest o to czy mamy być w Europie czy nie, ale o to czy będziemy dobrym rynkiem zbytu towarów, taniej siły... [oklaski] taniej siły roboczej i czy nie będziemy stanowić zagrożenia dla konsumpcyjnych społeczeństw krajów, które sprzedając Polskę po wojnie Stalinowi pozbawiły nas możliwości rozwoju i osiągnięcia tego poziomu gospodarczego. [oklaski] Dlatego z moralnego punktu widzenia wszelkie koszty integracji powinny ponieść kraje znajdujące się obecnie w Unii, a nie Polska. [oklaski] Polska już raz sprzedana i wykorzystana jak przysłowiowa polityczna prostytutka. [oklaski] Często w tej walce wykorzystuje się autorytety żeby stłumić w nas zdrowy rozsądek i manipulować naszym postępowaniem. W swej przewrotności ideologowie libertyńskiej moralności i materializmu przywołują nawet autorytet Ojca Świętego, aby uzasadnić te czy inne działania. Jan Paweł II nigdy nie nawoływał do poszerzania Unii Europejskiej ani do przystąpienia do niej żadnego narodu. Bez wątpienia dostrzega dokonujący się proces jednoczenia Europy, który uznaje nie tylko za słuszny i godziwy, ale także za zbawienny dla istniejącej Unii Europejskiej, zbyt materialistycznej, ideologicznej i politycznej. Ale też widzi i mówi o tym, że nie jest do zaakceptowania Unia bez Boga, wyższych celów, [oklaski] ducha moralności i autentycznego poszanowania wartości i godności ludzkiej. Nigdy też nie namawiał nikogo do zaakceptowania poniżających nas warunków ekonomicznych, politycznych i społecznych wstąpienia do Unii, a wręcz przeciwnie - tydzień temu powiedział w Rzymie o wejściu w struktury Unii Europejskiej na równych prawach z innymi państwami Europy. [oklaski] [...] Niechaj rozlegnie się wielkie wołanie narodów o powrót moralności ewangelicznej do naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. To jest warunkiem ocalenia i nie ma sytuacji beznadziejnej, istnieje bowiem sumienie człowieka, jego zdrowy rozsądek, sumienie rodzinne, sumienie narodu. Istnieje modlitwa i wiara we wszechmoc bożą. Dziś także często zamyka się usta tym, którzy chcą mówić prawdę, bo to jest groźne, groźne dla tych, którzy chcą mieć rząd nad ludzkimi duszami, ludzkim postępowaniem. Jest groźne dla tych, dla których przysłowiowy geszeft jest najważniejszy. [długie oklaski] Myślę, że jestem zrozumiany. [oklaski] Jest groźne dla tych, dla których przysłowiowy geszeft jest najważniejszy i z tym wiąże się zdrada, antypolonizm i nienawiść do Polaków. [długie oklaski] Ci, którzy nie chcą przyjmować rozmemłanego chaosu informacji, świata zabójstw, seksu, pogoni za pieniądzem, są oskarżani o różne antysemityzmy, rasizmy, nacjonalizmy, ksenofobię i tak dalej, i tak samo robiono wcześniej, gdy atakowano wiarę i katolickie zasady życia, bo wiara jest groźna dla sług szatana. [oklaski] [...] Myślę, że każdy z nas dojrzał, że te oszustwa w stosunku do narodu, i samego państwa, i ojczyzny, nie można akceptować u nas w kraju. I dlatego uważam, że sukcesem narodu polskiego wierzącego, niesprzedajnego, tego narodu, który niejedne kataklizmy przeżył w swoim życiu, trzeba bronić, chronić przyszłe pokolenia, że one nie będą klękali ani przez Moskwą, ani przed Brukselą, ani przez Tel Awiwem, ani przed Ameryką. [długie oklaski] Drogie bracia i siostry, człowiek miałby bardzo dużo do powiedzenia jeszcze. Ale my mamy otwarte serca i umysły żebyśmy bardzo zwrócili uwagę, żebyśmy my w stosunku do swoich rodziców, a szczególnie ojców, którzy walczyli o wolność Polski, każdy walczył, ale nikt nie wiedział, co to będzie za Polska, czy to będzie Polska izraelska, czy Polska komunistyczna, czy jakaś inna, faszystowska. [długie oklaski] Mamy jedną Polskę, jedną jedyną i dlatego jeden Bóg, jedna Polska, jedna Europa, ale silna wiarą, nadzieją i miłością. Nie ma innej Polski i dlatego uważam, [oklaski] że w minionym czasie musieliśmy walczyć o krzyż w Oświęcimiu, na drodze, wyrzuca się Polaków, nie obozy, to są miejsca męczeństwa ludzi, a grupa przysłowiowych panów z Tel Awiwu, z Waszyngtonu, kazali usunąć krzyże, siostry, które były w wiecznej adoracji modląc się, musieli opuścić, dla świętej zgody ojciec powiedział "wybudujcie nowy klasztor", ale nam nikt nie będzie budował nowej Polski! [długie oklaski] Drodzy bracia i siostry zanieście to bogactwo myśli do waszych domów, do wszystkich rodzin, do sąsiadów i powiedzcie im, głośno: jedna jest Polska, jeden Bóg i jedna matka, która ma nas w opiece i pod jej auspicjami budujmy uczciwą, sprawiedliwą, religijną, bożą rodzinę polską, amen! [oklaski]

o. W. Gonczaruk: Wysłuchaliśmy homilii, którą wygłosił podczas poniedziałkowej pielgrzymki po ziemi ojczystej ks. prałat Jankowski. Radio Maryja gościło w parafii św. Brygidy w Gdańsku. W Polsce jest godzina 2:48. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej, a tuż po niej felieton redaktora Mirosława Króla.

[opracowanie z projektu OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030527-jankowski
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

czemu księża za UE, wieloznaczne listy duszpasterskie, zły świat, teoria ewolucji trucizną, naród opuszczony przez Kościół, Episkopat ma jeszcze szansę, grozi zaprzepaszczenie pontyfikatu


Data: 4 VIII 2003, 00:05

o. Jacek Cydzik
ks. dr Henryk Nowik

Audycja: adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II "Ecclesia in Europa" w refleksji filozoficznej

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
4 VIII 2003, 00:0528 min. 51 s270422747341533815713 5714

Opis/tekst:

00:05 słuchaczka: [...] Dlaczego tak dużo księży jednak optowało za Unią Europejską? Co to za przyczyna była? [...] Dlaczego jednak większość księży była za Unią i raczej, nawet ja pamiętam, jak chodziłam na msze przed głosowaniem, że bardzo dużo księży namawiało do Unii. [...]

ks. Nowik: pytanie zasadnicze...

o. Cydzik: czy większość?

ks. Nowik: [...] Myśmy się przyzwyczaili już tak historycznie, dziejowo, że duchowieństwo było z narodem, z ludem. Natomiast czy było tak w tym przypadku? Ja tam próbowałem rozróżnić Unię Europejską w sensie ekonomicznym i filozoficznym, i pod względem ekonomicznym jest rzecz to do dyskusji. I wielu duchownych tak to ujmowało, bo taki był schemat niejednokrotnie w konfrontacji, w dyskusjach wiernych z duszpasterzami: jeśli nie Unia to co? Białoruś? [...]

Ten dokument papieski nam pokazał, że papież nigdy nas nie popychał do Unii, tego nie czynił, bo przecież ją skrytykował. Jak może popychać do złej Unii skoro tak ją [?] ocenił. [...] Czy duchowieństwo nas popychało do Unii? Sądze, że w zasadzie tutaj działa prawo, może takiego bym powiedział z socjologii, takiego pędu pewnego. Trochę było bezmyślności może, zaniedbywane. Nie było jakiejś wykładni, nikt nie powiedział, listy były często duszpasterskie takie wieloznaczne, to wszystko jest prawda, w dyskusji tego nie unikniemy. Mi się wydaje, że jedyne co można z tym, to odwrócić bieg sprawy, który w zasadzie jest podsycany przeciw Kościołowi. Przede wszystkim odbudować morale narodu, pokazać, że Unia w obecnej wizji jest zła - za papieżem. Co papież powiedział o Unii złego, niedobrego, to za tym dokumentem trzeba to powtórzyć. Tego dokumentu nie wolno zaniżać, jego rangi nie wolno zniżać, to jest ranga wielka. To jest jak gdyby takie żądanie, to jest taki imperatyw: macie mieć na uwadze, że jest to zły świat - to jest ta pierwsza część tego dokumentu. Zły świat! I za papieżem wszyscy duchowni w naszym kraju to muszą powtarzać. To wtedy lud to odbierze jako mea culpa. [...]

00:19 ks. Nowik: Otóż z Unii Litewskiej do Unii Europejskiej. Otóż ta droga jest zbudowana na wewnętrznej przemianie narodu, który pretenduje do bycia w Europie. To jest warunek. I dalej O. Św. mówi o tej sprawiedliwości dziejowej odnośnie państw Europy Wschodniej - ale na równych prawach. A więc to przejście z jednej unii do drugiej ma charakter modelowy. O. Św. pokazuje, że Unia Litewska jest modelem wzorcowym dla Unii Europejskiej. Co to znaczy? Że ma być tak zbudowana Unia Europejska, jak jest zbudowana Unia Litewska, znaczy na dekalogu, ewangelii, bo taka była Unia Litewska. A więc to przejście od-do ma charakter heurystyczny: jeśli Europa stanie się podobna pod względem swego statusu moralnego do państw Litwy i Polski oraz gdy zbuduje tę unię, czyli jedność taka, to wtedy to zdanie ma swój sens: od tej do tej. Czyli ta droga jest zadana dla nas i dla Europy całej. Przejście od [Unii] Litewskiej do [Unii] Europejskiej - jest to droga zadana. Jako dowód na to, że zadana papież dalej mówi tak: że w tych przemianach patronką niech będzie św. Jadwiga, królowa, pani wawelska, która właśnie budowała Unię Litewską. Niech będzie patronką tego procesu, tej przemiany. Wielka dama, wielka święta, wielki mąż stanu. Mówiąc te zdania to jednoznacznie rozumiemy, a więc że Unia Europejska jest zadana do spełnienia w kierunku duchowości, bo patronką ma być właśnie św. Jadwiga, czyli taka niewiasta, taka święta, taki mąż stanu który będzie patronował tym przemianom. I to jest zasadnicza... . A sprawiedliwość dziejowa - to tak, że my wszyscy jesteśmy Europejczykami, od Atlantyku aż po Ural, mówi O. Św., zawsze powtarza. A my jesteśmy Europą Środkową, nie Środkowo-Wschodnią, Środkową jesteśmy i dlatego ze sprawiedliwości historycznej jesteśmy Europejczykami. Nam nikt tu łaski nie robi. Żaden Niemiec nie może opowiadać że on za Ziemie Zachodnie nas uczyni Europejczykami. No takie bałamutne zdania ubliżają naszemu rządowi i wszystkim tym proeuropejczykom.

[Kolejna powtórka sfałszowanej wypowiedzi kanclerza Schrödera - zob. http://www.radiomaryja.pl.eu.org/teksty/rzmorm/p.html#schroeder ]

00:27 słuchacz: My mamy za sobą 300 lat z okładem właśnie pychy ludzkiej. Doszło do tego, że w XIX w. pojawiło się pojęcie tzw. wiary naukowej, to mozna znaleźć w encyklopedii katolickiej przy okazji innego hasła. I właśnie chodzi o to, że uczeni w ogóle przestali się zastanawiać czy ich twierdzenia odpowiadają rzeczywistości, mówiło się że wystarczy, że uczony wierzy w to co myśli, a to jest prawda. To bym chciał dodać do tego co ks. prof. mówił. I tu muszę powiedzieć, że największą trucizną tej wiary naukowej jest teoria ewolucji. Wyłącznie hipoteza niczym nie poparta i absolutnie narobiła maksymalną szkodę w duszach ludzkich, poniewiera godność człowieka i jak gdyby zaatakowała Kościół od wewnątrz, prawda. To jest to. [...]

00:37 ks. Nowik: [...] I ten dokument papieski idzie właśnie po tej linii, mówiąc o tej duchowości Europy, o tej Europie ducha, jakże bardzo na myśli właśnie ma duchowość Polski. I to nas zobowiązuje. Dlatego mówiąc te słowa przedtem jeszcze w polemice z wypowiedzią p. Marii Teresy z Krakowa, to by tak to korespondowało: że Kościół nasz w Polsce musi w tej chwili, nie ma innego już wyjścia, musi zabrać głos w potępieniu złej Europy. To wtedy ten naród odczuje, że tamte, takie rzeczy propagandowe czy inne to miały charakter dyskusyjny i ekonomiczny. A gdy przyszło teraz do konkretu, do konstytucji, która jest bezbożna na wskroś, po linii francuskich ideałów rewolucji i w ogóle Europy bezbożnej, trzeba wypowiedzieć się jasno i wyraźnie: to co robi Radio Maryja, na co pozwala, na te wypowiedzi, a więc ta cała rzecz po imieniu [?] - po prostu jest to zła konstytucja, jest to zła struktura europejska, nie jest to propozycja dla Polaków i innych narodów. Jak to będziemy słyszeli na ambonach i słyszeli w dyskusjach, w rozmowach, to wtedy naród zobaczy, że nie został opuszczony przez swój Kościół, z którym rozpoczynał swoje dzieje przez chrzest. Bo w tej chwili ma takie odczucia, że został osamotniony. To nie jest mistyfikacja, to jest prawda, to widać w wszystkich naszych wypowiedziach: i tych, i w rozmowach niedokończonych z ks. prof. Nagórnym, to się ten wątek przewija, on nigdy nie zginie. Dopiero wtedy może jakoś tak ujść uwadze i pójść w zapomnienie, jeśli my wszyscy jako Kościól i ten konsekrowany i ten duchowny, i świecki jasno się wypowiemy, że jest to zła Europa od strony prawa, zwyczaju i filozofii, i obyczaju. Musimy ją zbudować po swojemu i nam nikt nie może przeszkadzać. Nie może tak być, że nasze uczelnie przechodzą w filozofowaniu na filozofię podmiotu, na jakieś mistyfikacje, na jakieś prądy New Age. To wszystko się tak mocno szerzy. My tu sobie dyskutujemy, a tam - wszystko sztabowo się dokonuje, od nas odchodzi pokolenie, ginie łączność międzypokoleniowa. [Między] Naszym obecnym pokoleniem i minionymi czasami. Dlatego ostatni dzwonek, ostatnie alarmy są w tej chwili do tego maja, gdzie coś może się jeszcze rozegrać, nie wiemy sami jeszcze co, musimy zrobić gigantyczny ruch, a mianowicie: obudzić ducha patriotycznego. Przede wszystkim to, do czego jesteśmy i zobowiązani, i co już zostało. Nam zostało cenne medium: ambona oraz wszystkie spotkania w naszych salkach, skupienie wszystkich ludzi dobrej woli w duszpasterstwach specjalistycznych. Musi pójść wielka odnowa w kierunku duchowości narodu i w sensie patriotycznym. Patriotyzm to nie fikcja - patriotyzm to jedność narodu i Kościoła. Nie możemy zrezygnować z koncepcji narodowości w naszym życiu. Narodowość, naród, jest to pomysł dziejowy, zdał on egzamin i dzięki kulturze narodowej Kościół istnieje. Wróg wie o tym: niszcząc kulturę narodową niszczy Kościół. Ludzie staną się tłumem, bo nie ma warsztatu pracy i organizacji społecznej. Zginie rolnictwo, które też organizuje społeczeństwo na zasadzie pracy na roli. A kiedy to zginie, nie mamy żadnych źródeł organizacyjnych, naród stanie się tłumem, naród będzie jak czekający na peronie, bez celu jakiegoś wyjazdu i to będzie ostatni akt istnienia naszego narodu. Do tego nie wolno dopuścić. Po prostu Kościół jako organizacja musi nadać styl w działaniu, w rządzeniu, w organizowaniu. Z tego nam się nie wolno zwolnić, bo to będzie największe przestępstwo dziejowe. [...]

O. Św. krytykując Europę w pierwszej części tego dokumentu dał nam dowód, że nas nigdy nie pchał do tej Europy, że ją przestrzegał i przestrzega. I w związku z tym idąc za tym pociągnięciem, za tym ruchem, za tą dewizą, możemy budować drugą część, praktyczną, drugą część tego dokumentu, budować nadzieję na przyszłość. A jesteśmy tylko my w Europie [zdolni] tego dokonać. Wróg o tym wie. Dlatego uderzył w kobietę żeby uderzyć w rodzinę, uderzając w rodzinę uderzył w związki społeczne, w więzi społeczno-narodowe. Uderza celnie i w związku z tym to, co czyni od dawna ks. abp Kazimierz Majdański: Polska Bogiem silna wtedy będzie, jeżeli będzie Bogiem silna rodzina. Ten wielki ruch, jaki zapoczątkował w naszych spotkaniach ks. abp Majdański, jako ogólnonarodowe porozumienie "Polska Bogiem silna", te głębokie refleksje wręcz mistyczne i patriotyczne, biorąc pod uwagę jego ważne materiały w czasach referendalnych, jakie wydał własnym kosztem... To wszystko razem wzięte pokazuje, że Kościół ma jeszcze tyle siły, i tyle mądrości, i tyle świętości że Episkopat może nam się pokazać jako sól tej ziemi. I na to naród oczekuje.

[utwór Chopina]

01:00 o. Tadeusz Rydzyk: [...] Rzeczywiście oni są skłonni, oni są gotowi tak to robić, chcą zniszczyć ten pontyfikat, on jest zbyt piękny. To jest wielki pontyfikat. Chcą zniszczyć, obserwuję. I chcą się przykleić również do tego pontyfikatu. Te siły działają.

01:15 słuchaczka: Myśle, że tutaj faktycznie, jak ksiądz zresztą to przedstawił, już nie chcę się powtarzać, że tutaj głos Kościoła był decydujący, i ten list itd., zrobiło to wiele zła, bo rzeczywiście jest wielkie niebezpieczeństwo, że nie tylko to może uderzyć w potyfikat, że tutaj grozi zaprzepaszczenie tego pontyfikatu, ale po prostu jest wielkie niebezpieczeństwo, że naród może poczuć się oszukany, już w tej chwili coraz bardziej, i zwróci się przeciwko Kościołowi, że go pchał do tej Unii, bo tak to generalnie zostało odebrane i w wielu sytuacjach takie szły interpretacje. Narodowi trzeba mówic prosto: tak-tak, nie-nie. Może wówczas było by to dla niego bardziej oczywiste. Wielokroć my tutaj pracując przed tym referendum stawaliśmy nieraz z opuszczonymi rękami, ze łzami w oczach, bo po wypowiedzi O. Św., nawet jak p. Krzysztof z Rzymu cytował... Oczywiście to było takie jednorazowe, bo trzeba O. Św. widzieć w kontekście jego wypowiedzi od lat. No, niektórym ludziom dało się przetłumaczyć, niektórzy niestety nie chcieli słuchać, powiedzili: "O czym wy tu mówicie? Mamy zachętę papieża, mamy zachętę biskupów, tutaj w ogóle już nie ma o czym mówić. Bo co? Stajecie przeciwko Kościołowi?"

o. Cydzik: Tak, tak, tylko że ci, którzy tak mówili, to ja odnoszę wrażenie, że oni szukali argumentu żeby dokuczyć może tym, którzy byli na nie, którzy mieli [?] patriotyczno-narodową. Popatrzcie: nawet wasz O. Św., to było takie ślizganie się po temacie.

słuchaczka: Wiadomo. Ale powiem już tak humorystycznie, że kobieta jedna odmówiła mi sprzedaży mleka na wsi, gospodyni: nie, ja nie będę pani sprzedawać, bo pani stoi przeciwko Kościołowi, tutaj ksiądz proboszcz nam powiedział... Tak, mleka i jaj. [...] Ponieważ O. Św. mówi jak mówi i jest też przedstawicielem państwa, jak ksiądz powiedział, węc tutaj duszpasterze musieli to przełożyć dla narodu. Tak się nie stało, jest to ból i teraz trzeba się ratować.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030804-nowik
klasyfikacja: kosciol ksenofobia-gosc ideologia zabawne otr

księża kosmopolici i faszystowski judaizm


Data: 13 IX 2003, 01:52

o. Janusz Dyrek

Audycja: nocna

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
13 IX 2003, 01:527 min. 06 s66676777368345709

Opis/tekst:

o. J. Dyrek: [...] Jakimś takim podfundamentem w kanwie naszych rozważań była rocznica odsieczy wiedeńskiej, ale też i sprawy, które się dzieją obecnie. Łączymy te rzeczywistości. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.

słuchaczka: Szczęść Boże.

o. J. Dyrek: Szczęść Boże. Witamy.

słuchaczka: Mówi Anna z Mazowsza. Tak się złożyło, że dzisiaj słucham tej audycji i zdecydowałam się się zadzwonić na koniec chyba. Chciałam zwrócić się do Polaków z błagalną prośbą: ratujmy narodowe państwo polskie. Błagalna prośba, ratujmy! Nie ostaniemy się, tak jak w dawnych wiekach, bez państwa, bez państwa narodowego. Dlatego że dawniej, no, próg był granicą, teraz są internety i nasi wrogowie są w naszych domach. Nie ostaniemy się bez narodowego państwa polskiego. I także, nie wiem jak to zrobić, ale wynarodowienie księży, które jest faktem. Księża katoliccy, no, stają się kosmopolitami o poglądach kosmopolitycznych. Mamy tego wiele dowodów w Polsce.

o. J. Dyrek: Ale, myślę, pani Anno... Wejdę w słowo, nie dlatego, że jestem księdzem...

słuchaczka: Tak, ja tylko chciałam skończyć myśl. Uprzejmie proszę o to, aby po prostu dać skończyć myśl, ja bardzo krótko chcę mówić, ja prawie przestałam dzwonić do Radia Maryja. Bardzo trudno mi wejść na antenę...

o. J. Dyrek: Zapraszamy.

słuchaczka: ... w związku z tym chciałabym uprzejmie prosić o nie przerywanie. Chciałabym poruszyć tę odwieczną dewizę: ora et labora. Na litość boską! Módl się i pracuj. Jeżeli ktoś mówi tylko o modlitwie, że Bóg za nas wszystko zrobi, za nas Polaków, że Matka Boska nam obroni Polskę - to są wrogowie Polski. Tak działają wrogowie Polski - pod płaszczykiem katolicyzmu. To nie są prawdziwi katolicy. Dlatego, że celem Kościoła nie jest zabijanie państw narodowych, nie jest rozbijanie, celem Kościoła nigdy nie był i nie jest kosmopolityzm, czyli po prostu nienależenie do jakiejkolwiek wspólnoty. Czyli jest to sprzeczne z ideą Kościoła, który jest wspólnotą. W związku z tym, no, nie da się tego obronić. Natomiast: ora et labora - módl się i pracuj. Dlaczego? Ja nie jestem wielbicielką pana Krzysztofa z Irlandii [często dzwoniący słuchacz], dlatego że uważam, że Polacy, pozwolę sobie powiedzieć w sposób nie wulgarny, ale taki popularny: psim obowiązkiem Polaków jest pracować dla Polski. Na pewno jakąś część charytatywną dla świata też. Ale to nie jest obowiązek, to jest współbycie, jeżeli obowiązek to charytatywny. Natomiast podstawowy obowiązek jest pracować dla Polski. Oczywiście, jesteśmy narodem chrześcijańskim, katolickim, nie judeochrześcijańskim, dlatego że uważam, że pojęcie judeochrześcijaństwa jest pojęciem niedopuszczalnym, dlatego, że celem judaizmu jest wyłącznie dobro Żydów, jest to religia faszystowska.

o. J. Dyrek: No tak.

słuchaczka: Tak, że nie będę tego rozszerzać, ponieważ jest to odrębny temat...

o. J. Dyrek: Oczywiście i...

słuchaczka: ... jest to temat zakazany, nie wolno podejmować spraw judaizmu i jego formy, no, faszystowskiej, prawda, rasistowskiej.

o. J. Dyrek: Oczywiście, myślę, że wolno wszystkie tematy podejmować, tylko oczywiście z pewnymi argumentami, no i ... tonacji, ale gdzieś indziej nie wolno pewnie. Gdzieś w innych mediach czy tak dalej - nie ma takiego zapotrzebowania przynajmniej.

słuchaczka: No, jest to celowo niedopuszczane, ponieważ niedopuszczana jest prawda o judaizmie. My mamy prawo do prawdy...

o. J. Dyrek: Pani Anno, ale to jest nowy temat, my mamy jeszcze dwie minuty do programu [dla Ameryki].

słuchaczka: W związku z tym powtarzam tylko moją błagalna prośbę do Polaków: ratujmy narodowe państwo polskie. W tej dobie nie ostaniemy się bez państwa! Błagam! Dziękuję.

o. J. Dyrek: Dziękuję bardzo pani Anno, pozdrawiamy gorąco. Tylko takie dopowiedzenie. Tę myśl, którą rozpocząłem, bo pani mówiła, że część, grupa księży jest kosmopolitami. Ja myślę, to nie dlatego, że są księżmi tylko, że po prostu pewne cechy są wydobywane ze społeczeństwa, z domu, z kręgu skąd się ktoś urodził, wychował i tu pewnie gdzieś jest problem, jeżeli jest, co pani mówiła. Więc to na pewno nie jest tak, że są uczeni czy wychowywani w seminarium czy gdzieś tam w zakonie, tylko po prostu to są też ludzie danego czasu, danej epoki i dlatego też jeszcze raz powrót do tego domu, do domu rodzinnego, do naszych rodzin. Budujemy państwo narodowe, ale wspominamy o sprawach patriotyzmu właśnie dzieląc się historią czy rodziny, czy może jakiejś dalszej rodziny, czy nawet i po prostu zwykłe zainteresowanie się tym, co kiedyś się działo, jakieś opracowania, może jakąś prasę czytać dobrą katolicką. Też nie brakuje na razie tych ... tytułów, ale mamy jednak dostępne rzeczy. No i też korzystanie również z doświadczenia tych, którzy chcą się dzielić z nami tym, co już przeżyli. Bardzo gorąco dziękuję za te rozmowy, jeszcze raz przypominam, zbudowane na temacie wiktorii wiedeńskiej, znaczenia tego faktu w historii Europy i ówczesnego świata. No i też żeśmy przeszli powoli, powoli na tematy tutaj bardzo szerokie już, dotyczące współczesności. Na zakończenie "Krzyż" - to utwór, śpiewa Polska Misja Katolicka z Kolonii, ze spotkania [z Radiem Maryja]. Gorąco, gorąco dziękuję i za chwileczkę już witamy naszych rodaków za oceanem, Polonię Chicago, Detroit, Toronto.

[pieśń] Krzyż, krzyż, krzyż, o Panie
Niebo nam otwiera...

[opracowanie z projektu OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030913-dyrek
klasyfikacja: ksenofobia-słuchacz ksenofobia-redakcja kosciol zabawne

prof. W. Bojarski: faraoni, faszyści i komuniści efektywnie zlikwidowali bezrobocie


Data: 1 X 2003, 22:58

o. Janusz Dyrek
prof. Włodzimierz Bojarski

Audycja: efektywność krajowa polskich kopalń węgla

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
1 X 2003, 22:581 min. 20 s12431261341565710 5713

Opis/tekst:

prof. W. Bojarski: ... I trzeba powiedzieć, że jeżeli w starożytnym, przepraszam, Egipcie, parę tysięcy lat temu rząd był w stanie zapewnić wszystkim pracę, pracę przy kanałach, pracę przy świątyniach, pracę przy piramidach i tym pracownikom był w stanie zapewnić wyżywienie w warunkach pół-pustynnych Egiptu... Jeżeli była to w stanie zapewnić zła władza faszystowska czy komunistyczna w zakresie dosyć powszechnego zatrudnienia... Przypomnę, że Niemcy po światowym kryzysie, kiedy bezrobocie w Niemczech wynosiło chyba tam koło 20-paru czy 30 procent zlikwidowali prawie to bezrobocie w ciągu czterech lat! - to dzisiejsza polityka, niby to wzrostu zatrudnienia, a praktycznie wzrostu dalszego bezrobocia, no, zasługuje na bardzo ostre potępienie.

o. J. Dyrek: Dziekuję bardzo i, panie profesorze, kolejny telefon... Bardzo proszę, słuchamy, Radio Maryja.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20031001-bojarski
klasyfikacja: idelogia zabawne

dlaczego nikt nie powie _Żydzi_? chodzi o konsekwencje


Data: 8 X 2003, 01:32

o. Janusz Dyrek

Audycja: nocna

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
8 X 2003, 01:322 min. 47 s26112652893275712

Opis/tekst:

słuchaczka: [...] A ja jeszcze na zakończenie jedną rzecz powiem. Ludzie się lękają, boją. To, co Ojciec Święty stale powtarza: nie lękajcie się!. Co to znaczy w rozumieniu moim? Boją się nazywać zjawiska, rzeczy, sprawy po imieniu. Nawet z tego strachu zmieniliśmy nasz język: nie mówimy zboczeniec na homoseksualistę, tylko mówimy kochający inaczej, nie mówimy złodziej, tylko uczciwy inaczej. Nawet, przepraszam ojca, w Radiu Maryja często jest takie mruganie, rozumiemy się, hm, prawda, pewien... naród rządzi. Dlaczego nikt nie powie Żydzi?!

o. J. Dyrek: No tak, tylko, widzi pani...

słuchaczka: Prosto!

o. J. Dyrek: ... tylko chodzi też o konsekwencje potem, bo niektórzy specjalnie dzwonią żeby...

słuchaczka: Ale i tak są konsekwencje! I tak!

o. J. Dyrek: No! Oczywiście.

słuchaczka: To radio jest opluwane, niech opluwają. Im bardziej będzie opluwane, tym bardziej będzie wartościowe, bo w ogniu walki kształtują się najpiękniejsze diamenty, proszę ojca, i takim diamentem wy jesteście.

o. J. Dyrek: No. Miło to słyszeć, chociaż...

słuchaczka: Na tym kończę, pozdrawiam...

o. J. Dyrek: Dziękuję.

słuchaczka: Dobranoc.

o. J. Dyrek: Pani Elżbieto, dobranoc. Powiem pani szczęść Boże też, jeśli można...

słuchaczka: Ja mam na imię Halina. Halina.

o. J. Dyrek: Halina? Przepraszam... tyle telefonów było...

słuchaczka: Nie szkodzi, Elżbieta jest też ładna.

słuchaczka: Dobranoc.

o. J. Dyrek: Wszystkiego dobrego, dziękuję za ten głos. Myślę, że teraz chwila przerwy muzycznej, odpoczynku takiego, bo te telefony były bardzo też wzniosłe... treść. Posłuchajmy może tego śpiewu, oddania tych spraw wszystkich, które się kotłują w naszym sercu, myślę, że Jezusowi Chrystusowi. Dziękuje pani Halinie, chociaż to osoba, mówiła, niewierząca, myślę, jej myślenie jest bliskie nam... Zresztą kochamy naszą Polskę, naszą ojczyznę, chcemy dobra dla niej, dla przyszłych już pokoleń. To jest, też tam się mieści powołanie chrześcijanina, kochać to co tutaj, moją ojczyznę, moje miasto, mój dom, moich najbliższych. A temu wszystkiemu dopomaga, naprawdę dopomaga, prawdziwa wiara i życie według przykazań.

[pieśń] ... Panie, gdy wicher dmie, a fala...

[opracowanie z projektu OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20031008-sl-dyrek
klasyfikacja: ksenofobia-słuchacz ksenofobia-redakcja kosciol

sjoniści i dwa oblicza pedagogiki waldorfskiej


Data: 17 XII 2003, 23:05

o. Piotr Dettlaff
s. Michaela Pawlik - dominikanka misjonarka

Audycja: dwa oblicza pedagogiki waldorfskiej

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
17 XII 2003, 23:057 min. 01 s65886696988245715

Opis/tekst:

słuchacz: Szczęść Boże.

o. P. Dettlaff: Szczęść Boże.

s. M. Pawlik: Szczęść Boże.

słuchacz: Proszę siostry...

o. P. Dettlaff: Jak panu na imię i skąd telefon?

słuchacz: Ireneusz z Oświęcimia.

o. P. Dettlaff: Proszę bardzo, panie Ireneuszu.

słuchacz: Ja przeczytam, taki dostaliśmy, taki, jestem wychowankiem salezjańskim od Częstochowy po Oświęcim, i mam taką ulotkę, którąśmy dostali: "Zagłada Polski, alarm, giniemy! Urywki z tajnych obrad 10 sjonistów rządzących światem, dotyczące naszego narodu polskiego. Spiskowcy ci spotykają się dwa razy do roku i snują plany zniszczenia świata i podporządkowania wszystkich lucyferowi. Nie możemy czekać na zagładę. Uświadamiamy naród, rozdajemy ulotki." I co to, co ci sjoniści tu podają.

s. M. Pawlik: Ulotkę napiszą.

słuchacz: Taki ojciec ... z Nichewa tu podany i Zoran. I ten Zoran pisze tak: "Moi ludzie zamieniają katolikom Dekalog na sodomię i na eutanazję. Już nic u nich nie ma całego obowiązującego. Katolicy masowo połykają przynętę zwaną reformą soborową wyzwalającą człowieka". To jest tylko taka część, bo to jest bardzo duże. Co siostra powie na to?

o. P. Dettlaff: Tak, panie Ireneuszu, dziękujemy za ten telefon.

s. M. Pawlik: Proszę pana, ja nie widzę, że to jest plan zagłady Polski, bo poprzez segregację rasistowską, to że oni, tutaj to, co cytowałam, że naród polski uważają za naród, który dopiero oczekuje na jakąś kulturę nową, ale będą w Indiach przez 13 lat, i szukam tutaj analogii, dlatego że Steiner wyraźnie korzysta z tamtego światopoglądu, wyraźnie powołuje się na Orient. To nie tyle zagłada, ile podporządkowanie nas do tych najniższych funkcji, bo kto by te funkcje spełniał jakby nas zagładzili. Więc ja widzę tutaj nie tyle niebezpieczeństwo zagłady w sensie zniszczenia biologicznego, ile niebezpieczeństwo rasistowskiego systemu opartego na wierze. Bo jeżeli ktoś dzisiaj będzie mówił o rasach, powiedzmy, nordyckiej, czy błękitnej krwi, czy gatunku krwi, no to można go wykpić, bo i krew i kody genetyczne są we wszystkich narodach tak samo skonstruowane. Więc nie ma właściwie biologicznego elementu żeby wykazać wyższość jakiegoś narodu ponad drugim. Ale wcisnąć ciemnotę, w reinkarnację, i wtedy powiedzieć, że dusza, powiedzmy, że zdechłych zwierząt wciela się w Słowian, potem, jak Słowianie umierają, to się wciela w Celtów - to Francuzi i Włosi byli zdecydowani, potem się wciela w Germanów, bo Anglicy są germańskim plemieniem, jak chodzi o aryjską tradycję. Więc wtedy się zepchnie, podporządkuje i w dodatku ludzie się sami wtedy pogodzą, że no taką mają duszę, na to nie ma rady, tylko trzeba czekać na nowe wcielenie. I to jest taka pacyfikacja ludzkich ambicji, pacyfikacja dążenia do wyższych stanowisk, a godzenie się z losem, jaki nas spotkał. I to jest, w zasadzie ja uważam, tu niebezpieczeństwo. Nie tyle jako zagłada w sensie takim oświęcimskim, jak to kiedyś, prawda, Hitler postanowił wygładzić naród izraelski i nas. Właściwie nas nie tyle wygładzić w całości, co wygładził, zgładził naszą inteligencję, bo wykształceni ludzie, zarówno duchowni jak i świeccy wysokiej klasy właśnie pierwsi zginęli w Oświęcimiu, zanim w ogóle Żydzi tam ginęli. Wcześniej pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego zginęli i duchowieństwo, choćby weźmy Maksymiliana Kolbego, który tam zginął też. Przecież nie był Żydem, a też w Oświęcimiu zginął. Po prostu zginęła jakaś najwartościowsza część polskiego narodu. Natomiast nie mieli oni np. całkowitego planu zagłady, tylko brali nas do niewoli, prawda. No brali nas i myśmy się przed tym bronili i do dzisiaj upominamy się o odszkodowania. Ale jakbyśmy uwierzyli, że nasza dusza jest na poziomie, prawda, dopiero co ze zwierząt się wyłoniła, i teraz jak będziemy służyć germańskim, czy celtyckim, czy izraelskim ludziom, to nasza dusza zyska na tym przez kontakt z ich duchowością, i my po śmierci się wcielimy wyżej, i wtedy niewolnictwo będzie, że tak powiem, dobrowolne, tak jak w Indiach są pariasi, siudrowie, którzy dobrowolnie służą wyższym kastom, nawet niezależnie czy dostają za to zapłatę czy nie. Bo wierzą, że poprzez tę służbę ich duchowość się udoskonala, czyli jego samego duchowość się udoskonala. To samo jest przeniesione u nas w sektach. Jeżeli pan zainteresuje się sektą Hare Kryszna - pięknie, ładnie folklor na zewnątrz wygląda, pan Owsiak się ładnie bawi razem z nimi. Piękne stroje, muzyczka i mili chłopcy i dziewczęta, ale nauka Kryszny jest typowo rasistowska. Kryszna, spośród wszystkich autorytetów w Indiach, jest największym obrońcą systemu kastowego. Wręcz uważa, że jeżeli by parias chciał być rzemieślnikiem, czyli zająć się pracą należną do wyższej kasty, to całe kosmiczne zaburzenie nastąpi. I to kosmiczne zaburzenie zemści się na tym, który to zaburzenie spowodował i ten człowiek się wcieli w jakieś zwierzęce ciało. I teraz Kryszna, Kryszna, Hare, Hare, piękna zabawa, ale za tym idzie paskudny rasizm. I tu jest niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo skrzywdzenia, niebezpieczeństwo wielkiej niesprawiedliwości społecznej, dyskryminacja pewnych, powiedzmy, nacji. Bo chrześcijaństwo wprowadza braterstwo, prawda, chrześcijaństwo wprowadza równouprawnienie. Dekalog obowiązuje zarówno księdza jak i tego, kto sprząta ulice. Dzieci sprzątacza ulic i dzieci ministra mają prawo sobie wybrać zawód jaki chcą. Nie są przyporządkowani przez urodzenie do takiej czy innej funkcji. A niestety przez reinkarnację jest przyporządkowanie od razu i ktoś, kto zostanie przyporządkowany do funkcji służebnej - jego dziecko będzie miało tę funkcję, jego wnuk, jego prawnuk itd. Nie będzie szansy, bo choćby był najbardziej zdolny człowiek, nie będzie miał szansy do wyższych aspiracji, bo będzie wierzył, że on dopiero musi umrzeć żeby móc zająć wyższe stanowisko, czy wykształcenie wyższe. I to jest niesprawiedliwość i zagrożenie wielkie.

[opracowanie z projektu OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20031217-pawlik
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz

o. Cydzik: przyznanie się do linii opóźniającej


Data: 28 XII 2003, 01:30

o. Jacek Cydzik
prof. Zdzisław Jan Ryn

Audycja: rok Ignacego Domeyki pod auspicjami UNESCO

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
28 XII 2003, 01:3016 min. 59 s159301618207219925712

Opis/tekst:

01:30 słuchacz: Krzysztof z Wągrowca. Chciałbym się tutaj wypowiedzieć na temat Domeyki w ogóle. Myślę, że to jest wszystko wielka ściema i [WYŁĄCZENIE]

01:44 o. Cydzik: Ja tylko tak powiem, panie profesorze, przepraszam, że tak zabiorę głos, bo to jest tak, no... Zawsze jest taki dylemat. Bo jest opóźniacz, który wycina takich ludzi, którzy takie wybryki robią. Owszem nie wszystko co ten młody człowiek powiedział poszło na antenę bo chciałem oszczędzić uszy słuchaczy.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20031228-cydzik
klasyfikacja: wylaczenie

głupki, zdrajcy i mniejszości narodowe


Data: 14 II 2004, 11:06

kpt. Zbigniew Sulatycki
w ramach seminarium z okazji 84 rocznicy zaślubin Polski z morzem zorganizowanego przez:
Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej
Stowarzyszenie Morskie i Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich

Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
14 II 2004, 11:0614 min. 39 s137361395151617175710

Opis/tekst:

11:03 [modlitwa za zmarłego płk. Kuklińskiego]

X: W programie mamy pierwszy punkt - otwarcie seminarium i słowo wstępne. Bardzo proszę o wygłoszenie głosu kpt. żeglugi wielkiej inż. Zbigniewa Sulatyckiego.

Z. Sulatycki: Ja bym państwa jeszcze raz może poprosił o powstanie, dlatego że chciałbym w imieniu nas wszystkich pomodlić się za zmarłą parę dni temu matkę naszego przyjaciela Zbyszka Tyszkę. Jednocześnie będzie to także modlitwa w intencji płk. Kuklińskiego.

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie...

Zdrowaś Mario, łaskiś pełna...

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie...

Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie jeszcze chciałbym podziękować Wyższej Szkole - kuźni nadziei Polaków za to, że tę ważną rocznicę, te ważne dwie rocznice, o których za chwilę powiem. możemy właśnie w tym, jakże godnym, miejscu obchodzić. Co oznacza dziś dla nas 10 luty? Dlaczego winniśmy pamiętać zdarzenia, które miały miejsce właśnie tego dnia w polskiej historii? Dlaczego wytrwale powinniśmy przypominać i wpajać naszym następcom, naszej młodzieży? Jak mówi Stefan Żeromski: trzeba rozrywać rany polskie żeby się nie zabliźniły błoną podłości. 10 luty jest jakby zwierciadłem naszej historii, jakby soczewką, która uczy, że przeżywaliśmy upadki i wzloty. Upadki, gdy u steru rządu rządów stali - lub stoją - ludzie mali, głupi, zdrajcy lub przedstawiciele mniejszości narodowych. Oni to, służąc poddańczo, zawężali granice naszego państwa, a nawet przez 123 lata doprowadzili do wymazania Rzeczpospolitej z mapy świata.

Symbol tej daty, 10 lutego, wskazuje też na zwycięstwo, na możliwość odbudowy tego, co nikczemnicy zniszczyli. Nie zawsze niestety udaje się odebrać wrogom Polski to, co podstępnie nam zawłaszczyli. Szansę odzyskaliśmy przed laty i możemy ponownie odzyskać, ale wówczas, gdy ster polskiego rządu będzie w rękach prawdziwych Polaków, dla których największe dobro - Rzeczpospolita - będzie podstawową troską, gdzie będą służyli Rzeczypospolitej.

Wszystkie wystąpienia zawsze najlepiej rozpoczynać od radości, od zwycięstwa. I chciałbym też i ja tak zrobić.

[zaczyna się powtarzać] Możliwość tego, co zostało, jak już powiedziałem, zniszczone przez nikczemników, przez zdrajców Rzeczypospolitej... Nie zawsze niestety udaje odebrać się wrogom to, co nam zabrali, co podstępnie zawłaszczyli. Szansę odzyskania przed laty i możemy ponownie odzyskać, gdy ster polskiego rządu znajdzie się w rękach prawdziwych Polaków, dla których największe dobro - Rzeczpospolita - jest największą troską.

Wystąpienia najlepiej zaczynać, jak już powiedziałem, od tego zwycięstwa. I dzisiaj też tak właśnie spróbuję. Zwycięstwa, o którym dziś myślimy. Był tryumfalny powrót Rzeczypospolitej nad Bałtyk, czyli 84-ta rocznica zaślubin Polski z morzem. [...]

Okres budowy II Rzeczpospolitej to okres sukcesów. Niestety, jakże krótki, niedokończony, przerwany bezwzględną agresją Niemiec i Rosji, w następstwie których Rosja oddała stery niby naszego rządu w ręce tzw. Polaków. I mamy to co mamy. To była ładna karta, jedna z piękniejszych kart polskiej historii. Ale jest niestety i ta druga, ciągle przypominająca nam, że raz się wznosimy, raz upadamy. Otóż 10 lutego 1940 r. to także data tragedii w historii naszego narodu. Tego dnia rosyjscy okupanci brutalnie napadają na ludność cywilną Białostoku. Nocą rosyjscy sołdacy[?] walą kolbami do mieszkań Polaków. Dają im parę minut na spakowanie się dobytku, który mogą wziąć ze sobą i pod osłoną bagnetów ładują całe rodziny do bydlęcych wagonów. Listy, jak zwykle, i tym razem, były przygotowane przez głupków, zdrajców i mniejszości narodowe. Właśnie 10 lutego z Białegostoku na Sybir rusza pierwszy pociąg. Ten pociąg ruszył oczywiście na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, który zakładał bezwzględne wyniszczenie polskiej tkanki, Polska miała ponownie zniknąć. Ale znowu, jak w naszej historii, znajdują się ludzie, którzy do tego nie dopuszczają. I dzięki takim wspaniałym Polakom jak gen. Sikorski, gen. Anders, gen. Sosnkowski, gen. Rowecki "Grot", gen. Okulicki "Niedźwiadek", gen. gen. Fieldorf [wymowa: fieldorf], mjr Szyndzielarz "Łupaszko", dzieci, harcerze "Parasola", powstańcy Warszawy i wszyscy ci, którzy zostali zamordowani w kazamatach UB, SB przez zbrodniarzy spod znaku PRL, Rzeczpospolita przetrwała, dalej rozmawiamy językiem naszych ojców, dalej powiewa biało-czerwona. To właśnie dzięki nim.

[...]

12:02 modlitwa

12:19 prof. Zdzisław Jan Ryn, "Chrześcijański sens cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II"

12:48 kpt. Jan Pruffer?, "Dostęp do morza elementem konstytutywnym niepodległości Polski"

13:30 pytania

13:42 Z. Sulatycki: wręczenie dorocznych nagród Polskiego Stowarzyszenia Morskiego i Gospodarczego "Anima et semper fidelis"

13:57 prof. Janusz Kawecki

14:05 [REKLAMA] książka "Golgota wschodu"

14:06 o. Tadeusz Rydzyk

14:23 podpisanie porozumienia między PSMiG a KSKP

14:27 zakończenie seminarium

[opracowanie z projektu OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20040214-sulatycki
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

słuchaczka: robią zamachy i oszukują na cukrze


Data: 23 III 2004, 01:35

o. Jacek Cydzik

Audycja: nocna

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
23 III 2004, 01:353 min. 28 s32533303484075713

Opis/tekst:

słuchaczka: [...] Tak, że Polacy umią sobie radzić. Polacy naprawdę, kiedy przyjdzie jakaś bieda, to zawsze wyszukują coś, coś zrobią, coś wymyślą i Polacy naprawdę są zdolni i nie trzeba się tak załamywać. Już co pan Bóg dalej, ja myślę, że pan Bóg nas zawsze ma w swojej opiece i nie trzeba się łamać.

o. J. Cydzik: Oczywiście, że tak.

słuchaczka: Ja tak to uważam, bo ja czytam, ja czytam bardzo dużo i "Nasz Dziennik" od pierwszego numeru mam, a już trochę porozdawałam, trochę dałam na strych, no bo już nie mam gdzie tego pomieścić, ale naprawdę to jest okropne, bo to jest okropne. Ale jeszcze jedno muszę powiedzieć. Dzisiaj jak się dowiedziałam o tej zbrodni, tego, no, Ahmeda Jassina, to mnie przeszyło po prostu. Ale, proszę ojca, jeżeli oni wszyscy wiedzą i ten zamach 11 września to jest robota... yyy... wiadomo czyja, i dziwię się bardzo, że Amerykanie, tacy mądrzy, biorą się za Księżyc, za Marsa, biorą się za tego, a tutaj, tej zagadki nie rozplączą i nie wiedzą kto to wszystko robi. Bo to jest przecież wiadome i ja wiem, bo jeszcze znałam ich trochę z tego złodziejstwa, z tego oszukaństwa. Jak mama mi dała, dwa jaja i kazała mi kupić, kupić cukru, to ta, która sprzedawała, wiadomo kto, wzięła taki papier pakunkowy ogromny i tego cukru tam wsadziła odrobinę, że nie było czym nawet herbaty osłodzić, bo ten papier więcej ważył jak ten cukier. Oni do tego wszystkiego są zdolni i podszywają się pod różnych, i to co zrobili, te zamachy, to wszystko, to jest ich tylko wyłączna robota. Tak samo jak i u nas podkładali ks. Popiełuszce do tapczana broń i to, i tamto, i inne rzeczy, bo wiemy jak było, i jakoś to wszystko tak przycichło, nikt za to nie odpowiada i nikt nie tego. A przecież oni, nawet jak Ameryka, jak oni wiedzą o tym, i wiedzieli o tym wszystkim! I dopóki tam się nie skończy, to będzie i ten terroryzm, i to wszystko. I będzie coraz gorzej. Tylko ukrócić jednemu narodowi troszeczkę tych praw. To już by było wszystko dobrze.

o. J. Cydzik: Dziękuje pani Mieczysławo.

słuchaczka: Dziękuję, dziękuję i Bóg zapłać, pozdrawiam wszystkich i serdecznie dziękuję.

o. J. Cydzik: Szczęść Boże.

słuchaczka: Serdecznie dziękuję.

o. J. Cydzik: Także dziękuję pani za ten głos optymizmu niesamowicie. Może tamte pani, powiedzmy takie przemyślenia na temat tej sytuacji obecnej, no może ja mam troszeczkę inne zdanie na ten temat. Tym niemniej dziękuję za to co pani powiedziała o historii, o swojej historii i to, że mimo, że dzisiaj pani jest obarczona tak wielkim cierpieniem, to jednak jest w pani głosie tyle optymizmu, tyle zachęty dla innych i dziękuje za to zdanie, które pani powiedziała, że pan Bóg nad nami czuwa i trzeba żebyśmy mu po prostu zaufali. To może dla pani specjalnie teraz ta pieśń w wykonaniu zespołu Sweet Combo.

[pieśń] ...

[opracowanie z projektu OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20040323-sluchaczka
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz

słuchacz: jestem zdziwiony, że Michnik ogłosił


Data: 18 IV 2004, 22:45

o. Grzegorz Moj
pos. Zbigniew Ziobro

Audycja: co dalej po aferze Rywin-Michnik

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
18 IV 2004, 22:454 min. 56 s46264704695795712

Opis/tekst:

o. G. Moj: Za kwadrans będzie godzina 23, proszę bardzo, Radio Maryja.

słuchacz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.

o. G. Moj: Teraz i zawsze.

słuchacz: Panie pośle. To, że SLD i inne partie, szczególnie lewicowe, są uwikłane w nieczyste interesy korupcyjne, to nie ulega wątpliwości. Polskę potraktowali przedmiotowo do swoich interesów. Niech się wstydzą ci, co głosowali na SLD lub mają zamiar głosować na jakąkolwiek partię powstałą z SLD, Unię Pracy, Platformę Obywatelską czy Samoobronę. Trochę jestem zdziwiony, że Michnik ogłosił w swojej gazecie, że Rywin przyszedł z propozycją korupcyjną do niego. Wiadomo, jakiej narodowości jest sam Michnik i prawdopodobnie takiej samej narodowości jest Rywin. Czy nie uważa pan, że to był spektakl zastępczy? Żeby ludzie nie mieli czasu na dopytywanie się odnośnie traktatu z Unią Europejską? Bo być może to było innego rodzaju pranie mózgów, skoro i tak z tego nic nie wyszło. O czym ja już dawno niejednemu mówiłem, że z tego nic nie wyjdzie. Proszę o odpowiedź, tak? Dziękuje bardzo.

o. G. Moj: Pana imię?

słuchacz: Stanisław. Z Torunia.

o. G. Moj: Z Torunia. Dziękuję.

słuchacz: Dziękuje bardzo. Z panem Bogiem.

o. G. Moj: Z panem Bogiem.

Z. Ziobro: Pojawiają się rozmaite interpretacje tych zdarzeń i tego co miało miejsce. Ale ja mogę postawić takie pytanie. Gdyby ten artykuł nie został opublikowany, gdyby nie została powołana komisja, gdyby komisja nie prowadziła jawnych prac, to czy bylibyśmy bogatsi o taką wiedzę o naszej rzeczywistości, która pomaga nam oceniać tę dzisiejszą rzeczywistość. Pomaga nam sądzić, wyrabiać sobie opinię na temat tych, którzy dzisiaj w Polsce rządzą, którzy kierują losami naszej ojczyzny? Czy moglibyśmy się godzić na taki stan rzeczy, że taka afera gdzieś tam miała miejsce i nie wyszła na światło dzienne, osoby zainteresowane bądź się dogadały, bądź nie dogadały i dalej załatwiały podobne inne ciemne interesy, czując się bezkarni i śmiejąc się prosto w twarz tym wszystkim, którzy chcieliby żeby Polska była krajem uczciwym, krajem praworządnym? Mnie się wydaje, że z całą pewnością Sojusz Lewicy Demokratycznej, wszyscy ci, którzy na tej sprawie stracili, nie tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej, również inne środowiska, premier Leszek Miller, pani minister Jakubowska, pan Robert Kwiatkowski, no, wszystkie te osoby byłyby zainteresowane, aby ta sprawa nie wyszła na światło dzienne. Aby kwestie związane z polskimi mediami, z kształtem i porządkiem polskiego rynku medialnego, sprawy o ogromnym znaczeniu dla polskiej demokracji i dla przyszłości naszej ojczyzny zostały ukryte pod korcem i ostatecznie załatwiane po myśli tych, którzy prędzej czy później mogliby się dogadać, czy w innej konfiguracji dogadać i przeprowadzić zmiany czy to w ustawach, czy później zmiany kapitałowe wedle własnego widzimisię, wedle własnego interesu, na pewno nie interesu publicznego. Moim zdaniem wszyscy powinniśmy być zainteresowani, aby tego rodzaju afery były wyciągane na światło dzienne. Aby osoby, które dopuszczają się tego rodzaju korupcyjnych, przestępczych, aferalnych praktyk nie czuły się zupełnie bezkarne. Proszę zwrócić uwagę; to prawda, że komisji nie udało się, poprzez właśnie to skandaliczne głosowanie wieńczące jej pracę, nie udało się doprowadzić w tej chwili do odpowiedzialności karnej czy odpowiedzialności przez Trybunałem Stanu poszczególnych osób, których przestępcza działalność moim zdaniem w świetle ustaleń komisji nie budzi wątpliwości. Ale dzięki tej jawnej pracy komisji udało się wyegzekwować inną odpowiedzialność, mianowicie odpowiedzialność polityczną, a poniekąd też odpowiedzialność moralną. [...]

[opracowanie z projektu OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20040418-sluchacz
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz

o. Rydzyk: lanie


Data: 8 V 2004, 11:43

o. Tadeusz Rydzyk
John Horvath - członek Amerykańskiej Stowarzyszenia Obrony Tradycji i Rodziny

Audycja: spotkanie J. Horvatha z uczniami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
8 V 2004, 11:437 min. 39 s71717287908975714

Opis/tekst:

o. T. Rydzyk: O. św. ma przyjechać do Wrocławia, nie wiem czy słyszeliście o tym, na kongres eucharystyczny. Przedtem było bardzo mocno, bardzo mocno mówili, że przyjedzie tu ileś homoseksualistów i lesbijek z Zachodu. Wzięła się do tego Młodzież Wszechpolska. Śmiać mi się chciało, jak się o tym dowiedziałem. Oczywiście tak to zorganizowali, że wszystko policja robiła, żeby nie wyjechali tamci. Pewien poseł, socjalistyczny, tak się nazywa, pewien poseł, który z mężczyzną młodym, 20-letnim pojawiał się... Nie wiem, mówił, że to jego narzeczona czy żona, czy odwrotnie, czy mąż, nie wiem. W każdym bądź razie ten poseł, nazwisko męskie, w każdym razie ten poseł jakoś tak współdziałał. Młodzież Wszechpolska zebrała się w tym miejscu, w którym tam miała być, powiedzieli "będzie lanie", cha, cha, cha. "Będzie lanie", tak to opowiadali o tym, ja tylko powtarzam to, bo tam nie byłem. I oczywiście przerazili się tego skandalu, bo to światowy skandal, o. św. i tutaj tak. I co? W tym miejscu określonym stanęli jedni, stanęli tamci też biedni drudzy, no i ta Młodzież Wszechpolska na rozgrzewkę zaczęła śpiewać. Tamtych zwinęli wszystkich, tych, nie tą, tym razem nie Młodzież Wszechpolską. Ja nie znaczy, że zgadzam się z wszystkim, z Młodzieżą Wszechpolską. I z liderami u góry. Nie, nie zgadzam się, zwłaszcza, że jest to tak, tak, nie, nie. Co nadto jest, od złego pochodzi. Musi być jasne wszystko. Nie ma żadnego. I młodzież trzeba wychowywać, pomagać, i młodzież jest cudowna. To jest piękny materiał. Co tylko z tego materiału będzie. Prawda? Otóż, i otóż wiecie co? Jak zostali zebrani ci studenci, czy tam, znaczy, czy tak zwani, a tam, jak ich nazwać nie wiem, w każdym razie biedni ludzie. To zwinięci zostali przez policję. Ten poseł jeździł i wyciągał ich, sobą ręczył. Zostali wszyscy wypuszczeni, nic się nie stało. Zobaczcie, jest, jest to, jest takie, takie, taki, no taki, taki ptak czy jakieś zwierzątko, nie pamiętam w tej chwili, może ktoś mi pomoże, które jedzie, wsiada na, na kark drugiego i - i nie męczy się, tylko trzyma się, a tamten szybko leci. Czy inne, ono biegnie. Ja myślę, jest to zjawisko, na kimś. Na kimś jechać dalej, na tych symbolach. Wykorzystać wszystko, a, to jest jedno. Tak robią niektórzy tak zwani politykierzy. Zobaczcie jak się, jak chętnie by się sfotografowali z papieżem! Niedawno pewna partia, która nazywa się prawicowa, w Polsce, tak, pewno znowuż jakiś, wielkich umysłów, to były już takie partie. To jest, no to jest, ona, to nastepują takie pszszsz..., takie wcielenia, to jest następne wcielenie pewno albo przepoczwarzenie, tak. Ta partia - gdzie pojawiła się: na placu Św. Piotra. Oni mówią, że nie dlatego, że kampania. Z pobożności? O. św. wszystkich przyjmuje. Ale jakie, co zostało w narodzie? Byli tam. A więc papież błogosławił. [...]

A w narodzie zostaje tylko, a kto, a co jeszcze zostaje? Jeżeli ktoś jest yyy... zobaczcie co jeszcze jest, a szczególnie, myślę, w narodzie polskim, w ludziach to jest, w katolikach, a w narodzie polskim romantycznym jeszcze bardziej jest coś takiego: jeżeli komuś, na kogoś się tupnie albo zacznie się wymagać, czy nie, to zaraz sympatia [do?] tamtych - on jest pokrzywdzony, on jest biedny - i sympatia. Czy nie chodzi też o to? Myślę, że tu powinnismy raczej szukać rozeznania choroby i dokładnie leczyć. To jest tak jak z chirurgiem: robi operację, tnie, wrzoda wycina, może nawet boleć trochę, jeżeli da się to znieczulenie, i zdrowy człowiek. No chyba tak powinniśmy. No chyba nawet, to do pana pytanie. Jeszcze dalej... Bo skąd są takie ogromne pieniądze na to? Skąd są, dlaczego te pieniądze, co za organizacje stoją za tym? Ktoś daje pieniądze. Nie tylko tam jakiś jeden marsz czy drugi. Proszę popatrzeć, media. [...]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20040508-rydzyk
klasyfikacja: przemoc otr

dr S. Adašević: bić homoseksualistów


Data: 27 V 2004, 14:15

o. Tadeusz Rydzyk
Katarzyna Cegielska
publiczność - uczniowie WSKSiM
Audycja: transmisja spotkania dr. Stojanem Adaševiciem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, temat: "Zagrożenia małżeństwa i rodziny"

Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
27 V 2004, 14:1521 min. 28 s201292044216225175713

Opis/tekst:

13:09 początek

14:15 o. T. Rydzyk

14:18 dr S. Adašević: [...] Ale co się stało w Serbii? Wpierw były aborcje na żądanie. Potem były konflikty między sąsiadami, kłamstwa jednych na temat drugich i wiele takich działań, które zniszczyły moralność ludzi. W innych krajach, np. w Słowenii pojawił się ruch homoseksualistów. Niestety z Zagrzebia w Chorwacji też trochę w tym kierunku poszło. Potem Serbia. Zawsze byliśmy tym gwoździem, który rozdzierał spodnie wroga. I tym razem też. Zorganizowano taką demonstrację. W Ljubljanie przeszła. W Zagrzebiu przeszła. Ale u nas się to nie udało. Jedyna dobra rzecz, którą mogę powiedzieć: byli tak pobici przez normalnych, zwykłych ludzi, że nawet policja, która miała tę demonstrację kochających inaczej chronić, nie mogła ich ochronić. Niestety policjanci nie byli wystarczająco wyedukowani żeby rozpoznać kto jest homo, kto nie - to pobili wszystkich [publiczność: śmiechy]. Jeżeli ktoś ma czerwone spodnie na sobie i zieloną marynarkę, i spodnie są trochę za krótkie, i duża litera A na piersi wypisana, to ten facet właśnie tych biednych homoseksualistów atakował, no to policja jego. Tak się stało, że przez następne dwa lata już żadnych demonstracji w Serbii nie organizowano. Ale teraz, 7-mego czerwca będą organizować taką demonstrację. W tej chwili niektórzy ludzie mówią: no dobrze, czy znowu mamy ich pobić? - nie, tylko troszeczkę. Ale ponieważ będą mieli własną ochronę - nie wiem skąd mają pieniądze żeby ją sfinansować - może to są te siły, o których o. Tadeusz mówi - przyjadą z potężną armią ochroniarzy, no i na pewno nic się nie będzie dziać. Mogłaby być krew po obu stronach, trzeba uważać. Ponieważ Serbowie są bardzo pomysłowi, i muszę wam powiedzieć, że ta pierwsza bitwa, która miała miejsce, to kibice futbolowi ich załatwili, tak jak Rosjanie mówi balelczik. To są ci kibice, którzy na stadionach lubią krzyczeć. I tylko 50 tys. ich tam przyszło żeby tych pogonić. Tylko 50 tys. ich przyjechało, ale było to zorganizowane w taki sposób, że tylko dwa tysiące podeszło bliżej do tej demonstracji. To było w Belgradzie. Teraz co mamy zrobić? I teraz taki wielki sekret wam powiem. Chcecie usłyszeć mój sekret, nie słyszę. [publiczność: chcemy] I to w zasadzie organizacje kibiców na to wpadły. Zrobimy równoległą demonstrację siedem kilometrów od nich i tam pójdziemy, poprosimy też kapłanów prawosławnych żeby z nami poszli i będziemy się modlić o nawrócenie tych biednych ludzi, za ich dusze, żeby Bóg im pomógł. A jednocześnie napiszemy pismo do patriarchy żeby wskazał, którzy z kapłanów mają pójść, kto ma nieść chorągwie i tak dalej, kto będzie ikony niósł, który kościół jakie obowiązki będzie miał spełnić i będziemy siedem kilometrów dalej, tak że prowokacji żadnej nie będzie. Do dzisiaj, wyjechałem 25-tego z Belgradu, jeszcze nie mamy odpowiedzi od patriarchy, wiem ta organizacja kibiców jeszcze nie dostała odpowiedzi, może teraz już uzyskali, zobaczymy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest znacznie bardziej interesująca. Wiemy którędy ta ich demonstracja będzie szła. I w tej chwili rozpowszechniamy taką informację, tam gdzie oni idą niech nie będzie nikogo na ulicy, wszystkie okna zamknięte, i jeśli ich zobaczycie, uciekajcie tak jakby byli na ospę chorzy. Uciekajcie od nich! I w ten sposób ci, którzy będą do nich podchodzić, będą z nimi rozmawiać - kibice się na pewno o nich dowiedzą. Lepiej nie być w ich skórze. Wolałbym nie być w skórze tych ludzi jakieś dwa-trzy dni później. Tak, że nie sądzę żeby ktoś tam w Belgradzie ich widział. Ponieważ nikt nie chce być w konflikcie z tego typu ludźmi jak kibice. Oni się nie bawią w politykę, przepraszam, oni na politykę czasami plują, można powiedzieć. Z religijnego punktu widzenia są jak normalni Serbowie. Wiedzą, że jest Bóg, że istnieje Jezus Chrystus, że istnieje Matka Boża. Trzeba uważać, nie wolno nic złego nigdy o Matce Bożej powiedzieć przy nich. Zwłaszcza jeśli chodzi o kobietę. Jeśli na przykład żona mówi: mój mąż mnie bił, mój mąż uciekł i nie chce się mną opiekować, nie należy wtedy mówić nic mówić o Matce Bożej. Nie można wtedy jej imienia używać, jak się chce kogoś krytykować. Trzeba iść do świętej Petki. To jest ta szczególna święta, która jest bardzo ostra, która ukaże, i dobrze ukaże. I jeśli mężczyzna się źle zachowuje, to wtedy jego babcia przyjdzie i powie: święta Petka ci pokaże teraz. Ponieważ ona chroni żonę, zwłaszcza żonę, która oczekuje urodzenia dziecka, i małe dzieci, i ona nie lubi pijaków, mężczyzn, którzy uganiają się za spódniczkami i wszystkich innych rzeczy, których babcie nie lubią [śmiech]. I to jest mniej więcej wiedza przeciętnego Serba. Poza jedną jeszcze rzeczą. Raz w roku musisz pamiętać kiedy jest dzień twoich imienin. I trzeba je obchodzić. Jeśli zaprosisz kapłana, to jest twój problem. Jeśli zaprosisz I sekretarza komunistycznej partii, to jest też twój problem, ale musisz się dobrze bawić. A kogo zaprosisz na zabawę, to już... Dobra odpowiedź?

14:34 pytanie z sali o zapłodnienie in vitro

...

[Dr Stojan Adašević był w Polsce na przełomie maja i czerwca 2004 r. Odbył konferencję prasową w Sejmie 26 V, w której uczestniczyli prawie wyłącznie posłowie LPR, za to było transmitowana przez Radio Maryja. 27 V wystąpił na spotkaniu z uczniami i pracownikami WSKSiM (podlegającej należącej do o. T. Rydzyka fundacji Lux Veritatis). Fragment wypowiedzi z tego spotkania powyżej. 29 V S. Adašević wystąpił w audycjach TV Trwam (fundacji Lux Veritatis) i Radia Maryja po 18 i wieczorem ponownie w Radiu Maryja. 1 VI po południu spotkał się ponownie z redaktorami i współpracownikami Radia Maryja w Warszawie w parafii św. Stanisław Kostki. Przytaczam tę listę występów S. Adaševicia żeby pokazać, że powyższe przerażające wystąpienie propagujące bicie demonstrujących homoseksualistów nie skłoniło Radia Maryja do zaprzestania nadawania audycji z jego udziałem.]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20040527-adasevic
klasyfikacja: przemoc ksenofobia-gosc

Michalkiewicz: żydowska gazeta zniewala Polaków


Data: 30 VI 2004, 20:50

Stanisław Michalkiewicz
felieton (nagrany wcześniej)

Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
30 VI 2004, 20:508 min. 00 s74997627899385711

Opis/tekst:

20:50 Szanowni państwo, jak przekonaliśmy się podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, im bardziej forsowana jest integracja polityczna w Europie, tym silniejszą wywołuje reakcję w postaci odradzania się ruchów narodowych. Wystąpiło to w całej Europie, również i w Polsce. Odradzanie się ruchów narodowych budzi niepokój rozmaitych Europejczyków i mobilizuje ich do przeciwdziałania. W rezultacie, również jako Polska, możemy się znaleźć w przededniu sporego konfliktu na tle narodowościowym. Narody bowiem nie tylko nie zniknęły, ale coraz lepiej uświadamiają sobie zarówno swoje interesy jak i zagrożenia. Jednym z nich, zresztą wcale nie nowym, jest ksenokracja, czyli przechwycenie rządów nad jednym narodem przez jakiś inny naród. Kiedyś nazywało się to podbojem, bo taka operacja z reguły następowała wskutek wojny. Dzisiaj jednak znacznie częściej zdarzają się pokojowe przejęcia władzy, z tego powodu nazywane ksenokracją, a więc rządami obcych. W 1939 r. władzę nad narodem polskim próbowali przejąć Niemcy i w tym celu dokonali podboju Polski. Władysław Studnicki, ówczesny znany germanofil, ale zarazem odważny polski patriota został zapytany przez Niemców dlaczego nie pisuje do niemieckich gazet. Odpowiedział, że może pisać do niemieckich gazet dla Niemców, natomiast na pewno nie będzie pisał do niemieckich gazet dla Polaków. A cóż to znowu za różnica? Dlaczego Władysław Studnicki tak się upierał przed pisaniem do niemieckich gazet dla Polaków? Dlatego, że uważał, iż niemieckie gazety dla Polaków są narzędziem dominacji Niemców nad Polakami. Niemieckie gazety dla Polaków podpowiadały Polakom takie zachowania, jakich Niemcy nigdy by u siebie nie chcieli, nigdy by nie tolerowali i jakimi oficjalnie pogardzali. Słowem, niemieckie gazety dla Polaków miały na celu doprowadzenie Polaków najpierw do stanu demoralizacji, objawiającej się również w postaci zatracenia poczucia narodowego, a następnie do stanu psychicznej bezbronności wobec Niemców. Skoro tak, to już nie dziwimy się temu uporowi Władysława Studnickiego. Dzisiaj wiele gazet i stacji radiowych w Polsce stanowi własność niemiecką. Być może są już one niemieckimi mediami dla Polaków, a być może staną się takimi dopiero w przyszłości, kiedy powstanie taka potrzeba.

Ale jest również inne medium, co do którego można żywić podobne podejrzenia. Chodzi oczywiście o "Gazetę Wyborczą". "Gazeta Wyborcza" już dzisiaj, a właściwie od samego początku swego istnienia może być uważana za żydowską gazetę dla Polaków. Nie chodzi przy tym przede wszystkim o skład redakcji czy finansowe powiązania wydawcy, chociaż i to ma znaczenie. Chodzi przede wszystkim o dominujący punkt widzenia, który czasami objawia się nawet w formach zabawnych. Przed laty izraelski Kneset przyjął uchwałę o włączeniu Jerozolimy do terytorium państwowego Izraela. W "Gazecie Wyborczej" ukazała się na ten temat obszerna relacja opatrzona tytułem "Jerozolima nasza". Tytuł "Jerozolima nasza" w gazecie wydawanej w języku polskim w Warszawie świadczy o wybuchu uczuć [...?] patriotycznych, oczywiście żydowskich. Z obfitości serca usta mówią. Ale inne przykłady nie są już takie śmieszne. Na łamach "Gazety Wyborczej" oszkalowani zostali powstańcy warszawscy, że niby mordowali Żydów. "Gazeta Wyborcza" nie tylko nie zaprotestowała przeciw szantażowi Światowego Kongresu Żydów, że jesli Polska nie zadośćuczyni żydowskim roszczeniom majątkowym, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. Nie tylko nie zaprotestowała, ale włączyła się w tę akcję jako główny patron medialny. Temu właśnie służyła histeria rozpętana wokół Jedwabnego, które dzisiaj najwyraźniej nikogo już przecież nie obchodzi. Krótko mówiąc, "Gazeta Wyborcza" zawsze wyrażała żydowski punkt widzenia, zwłaszcza gdy żydowski interes narodowy nie pokrywał się z interesem narodowym Polski.

Dopóki jednak istnieją inne niezależne media, dopóty obezwładniające działanie "Gazety Wyborczej" ma ograniczony charakter. W imię skuteczności swoich działań dąży więc ona i skupione wokół niej środowisko, do eliminacji wszystkich mediów niezależnych, do osiągnięcia monopolu w dziedzinie środków masowego przekazu. To dążenie zostało udowodnione ponad wszelką wątpliwość przed sejmową komisję śledczą badającą aferę Michnika z Rywinem. W warunkach takiego monopolu informacyjnego i propagandowego nawet nieliczna, ale dobrze zorganizowana mniejszość może skutecznie przechwycić władzę nad wielokrotnie większym, ale rozbitym i zdradzanym przez swoje elity narodem. Środowisko "Gazety Wyborczej" tworzą ludzie poważni i świadomi swoich celów. Są to jednak ludzie, których punkt widzenia niekoniecznie musi pokrywać się z polskim punktem widzenia. Zachowanie tego środowiska w sprawie upokarzania Polski na arenie międzynarodowej jest dostatecznym tego dowodem. Narody nie zniknęły, nie zniknęły też narodowe interesy. I niezależnie od tego, czy się to komuś podoba czy nie, zdarzają się konflikty narodowych interesów. W interesie żydowskim niewątpliwie leży osłabienie wpływu narodu polskiego na sytuację w Polsce, bo w ten sposób łatwiej będzie zrealizować tu interesy żydowskie. Interes polski jest dokładnie odwrotny. Sprawy wkroczyły w taką fazę, że nie da się tego już dłużej ukrywać za parawanem czułych słówek.

Drugim powodem ujawnienia się tego konfliktu jest odradzanie się poczucia narodowego w Europie w reakcji na forsowanie politycznej integracji. to ponowne rozbudzanie świadomości narodowej w Europie jest niewątpliwie groźne dla interesów i ambicji ksenokratów. Czas chyba nie pracuje już dla nich, więc robią się nerwowi, spieszą się, ale przez to coraz bardziej się odkrywają. Zdaje się, że będziemy musieli stanąć do tego wyścigu. Szczęść Boże. Mówił Stanisław Michalkiewicz.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20040630-michalkiewicz
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

Bender, o. Dyrek: większość mniejszości kolaborowała


Data: 15 IX 2004, 18:2x

o. Janusz Dyrek
prof. Ryszard Bender

Audycja: agresja Sowiecka na Polskę - nóż w plecy

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
15 IX 2004, 18:2x4 min. 43 s122051240217110719840

Opis/tekst:

prof. R. Bender: ... I w tym momencie, gdy rząd polski liczy na to, że będzie zachowana przynajmniej neutralność ze storny Związku Sowieckiego, siły sowieckie nad ranem uderzają w siły polskie borniące granicy, czyl ugrupowania Korpusu Ochrony Pogranicza. KOP się broni. W tym momencie wojska sowieckie idą w natarciu, i to, co ojciec, ojcze, pyta, niestety, no wiemy o tym, że i mniejszość ukraińska, w mniejszym stopniu ta mniejszość białoruska, to trzeba oddać, przyłącza się do tego ataku, do tej agresji, no ale z entuzjazmem wita mniejszość żydowska. Mniejszość żydowska, obywatele polscy, którzy z entuzjazmem witają agresora, to było zaskoczenie dla, dla, dla szerokich rzesz polskich, ba, to było zaskoczeniem również, że sowieci posługiwać się będą tymi mniejszościami w rozpraszaniu polskich sił, w uzyskiwaniu informacji jak dalej prowadzić wojnę.

o. J. Dyrek: Powiedzmy, to była mniejszość z nazwy, bo wśród tych mniejszości to była większość.

prof. R. Bender: To była większość, tak. Rzeczywiście, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, większość, ludność żydowska, to była ogromna, to było 10% ponad ludności Polski, obywateli państwa polskiego i tutaj to była ogromny żal, ogromna rozpacz, że ci ludzie prowadzą taką działalność. Częściowo jest to tłumaczone tym, że oni byli w dużej mierze powiązani z partią komunistyczną. Partia komunistyczna, komuniści, odzyskali [otrzymali] polecenie od razu wyjścia na przeciw. Przecież Sowieci podchodzili już blisko, że tak powiem, tutaj terenów, blisko już pobrzeży Wisły. Do Lublina dochodzić mieli. I tuż przed zajęciem, wejściem do Lublina agenci sowieccy, agent sowiecki Bolesław Bierut, agent sowiecki Jóźwiak Franciszek, pseud. "Witold", chwalony w okresie PRL-u niemalże jak Bierut, mieli witać, ale niestety, nie udało się.

[W tej krótkiej wypowiedzi prof. Bender z wtórującym mu o. Dyrkiem zdołali zmieścić aż kilka fałszerstw historii:

1. Do kolaboracji z władzami okupacyjnymi we wschodniej Polsce dochodziło w podobnych rozmiarach nie tylko wśród mniejszości, ale też i wśród polskiej większości.

2. Absurdalne jest stwierdzenie, że "Mniejszość żydowska, obywatele polscy [...] sowieci posługiwać się będą tymi mniejszościami [...] w uzyskiwaniu informacji jak dalej prowadzić wojnę." Nie sądzę żeby ktokolwiek z dowództwa rosyjskiego pytał o radę w sprawie prowadzenia wojny, nawet komunistów albo żeby zwykli ludzie mogli im zdradzić jakieś nieznane polskie plany strategiczne.

3. Ani wśród Polaków ani wśród żadnej mniejszości nie kolaborowała większość. We wszystkich przypadkach była to niewielka mniejszość. Sugerowanie, że cała lub prawie cała 10-procentowa mniejszość żydowska kolaborowała jest kłamstwem.

4. Działalność w partii komunistycznej dotyczy najwyżej kilku tysięcy Żydów.]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20040915-bender-dyrek
klasyfikacja: ksenofobia-gosc ksenofobia-redakcja

ewangelizacja Radia Maryja - słuchacz o homoseksualizmie


Data: 2 X 2004, 01:23

o. Jacek Cydzik
słuchacz Paweł X

Audycja: nocna

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
2 X 2004, 01:2325 min. 46 s120802454315930205711 5707 5713

Opis/tekst:

[Tylko mój komentarz. Można zapoznać się z nagraniem całej rozmowy, a w rubryce kontekstu również z innymi rozmowami przed nią i komentarzem o. Cydzika po niej.

O. Cydzik rzucił temat homoseksualizmu i ustawy o związkach. Oczywiście zaraz z jego ust i ust słuchaczy polał się rwący potok pomyj i bredni. Po 1 zadzwonił słuchacz, który zna temat nie tylko teoretycznie, bo ma przyjaciela homoseksualistę. Opowiedział się na wstępie przeciwko prawu do adopcji, ale poza tym skontrował każdą inną tezę o. Cydzika, włącznie z ocenzurowaną Szyszkowską (potem o. Cydzik przyznał się, że cytuje ją z... "Naszego Dziennika"). Słuchacz Paweł mówił o tolerowaniu, o miłości, prawie do życia bez prześladowań. O. Cydzik wił się jak piskorz. Najlepszy kawałek to dialog o miłości. Słuchacz mówił, że gdyby z miłości, do osoby czy do Boga, musiała koniecznie wynikać prokreacja, to on woli sobie siebie nie wyobrażać, kochającego Boga w ten sposób. O. Cydzik piłował, że z miłości dwojga osób musi coś wynikać, oczywiście dziecko. Odpowiedź słuchacza, że nie musi to być dziecko, może to być wiersz kojarzy mi się z przesłuchaniem Brodskiego (na pytanie sędziego jakie ma kwalifikacje do pisania wierszy odpowiedział, że to talent od Boga). Poruszyła mnie ta rozmowa. Trudno mi ją opisać, ale w wypowiedziach Pawła było natchnienie i miłość jaką czasem widuję u moich niektórych chrześcijańskich znajomych, którzy szczerze przejmują się wiarą i dają świadectwo sobą. Taka misja ewangelizacyjna, z którą słuchacz poszedł do Radia Maryja.

Po zakończeniu rozmowy o. Cydzik próbował jeszcze komentarzem zniwelować efekty, ale nie umiał zaprzeczyć wszystkiemu, co usłyszał. Może w jakimś sensie, w jakimś stopniu się nawrócił - może lepiej zrozumiał miłość, może będzie lepszym chrześcijaninem i lepszym człowiekiem.]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20041002-cydzik
klasyfikacja: ideologia

homoseksualistom będzie gorąco


Data: 8 XI 2004, 13:33

o. Jacek Cydzik

Audycja: Aktualności Dnia

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
8 XI 2004, 13:335 min. 55 s55465636216945709

Opis/tekst:

o. J. Cydzik: I mamy kolejne połączenie w audycji "Aktualności Dnia". Przed naszym mikrofonem redaktor Wojciech Olszak z "Naszego Dziennika". Panie redaktorze, witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.

W. Olszak: Teraz i zawsze. Szczęść Boże, ojcze.

o. J. Cydzik: Poznań to kolejne miasto, które się znalazło na celowniku aktywistów homoseksualnych, co ciekawe także i tutaj, jak chodzi o te działania, które uderzają w podstawowy system wartości, jaki w naszym społeczeństwie jest wyznawany, ba, który pochodzi w ogóle z obserwacji natury, podstawowego studium biologii i tak dalej - w to uderzenie włączyła się także, czy patronuje mu, fundacja pana Jana Kulczyka.

W. Olszak: Tak. W tej właśnie chwili, od bodajże trzech dni trwa w Poznaniu festiwal kina gejowskiego. Przez kilka następnych dni jeszcze się to będzie ciągnąć. Są pokazywane filmy właśnie związane z tą tematyką. I w to jakby wplata się wcześniej, kilka miesięcy temu odbywało się w Poznaniu także sympozjum środowisk homoseksualnych skierowane głównie do nauczycieli - jak uczyć o tym homoseksualizmie młodych Polaków. A w tej chwili właśnie od 17-tego listopada w Poznaniu rozpoczną się tak zwane dni równości i tolerancji "Różni, ale równi", w ramach których odbędzie się cykl wykładów, paneli dyskusyjnych na temat mniejszości seksualnych, a także nie tylko, także mniejszości narodowych. M.in. będą przedstawiciele Żydowskiego Instytutu Historycznego... Ale to są jakby zamknięte spotkania, co do których, no, nie znam... nie chciałbym na ten temat akurat tutaj rozmawiać. Najważniejszą sprawą jest planowany przez środowiska homoseksualne na 20-tego listopada tak zwany marsz równości. W praktyce będzie to akcja podobna do tych, które już mieszkańcy kilku polskich miast mieli okazję oglądać, sprowadzająca się do parady gejów przez centrum miasta.

o. J. Cydzik: To nie będzie za zimno im tak? Bo to już jest... He, he, he...

W. Olszak: Trudno, trudno mi zawyrokować, zapewne będzie gorąco, ale nie wiem czy ze względu właśnie na ich ubiór czy ze względu na atmosferę. Poznań jest miastem tradycyjnym i jego mieszkańcy dość nieprzychylnie odnoszą się do, do, do, do tego typu, nazwijmy to, nowinek. I właśnie między innymi stąd wzięła się akcja, którą w miniony piątek podjęła tutaj lokalna Liga Polskich Rodzin wystosowując listy do prezydenta miasta pana Grobelnego, wcześniej z Unii Wolności, obecnie z Platformy Obywatelskiej, który już wyraził wstepną zgodę, oraz do pana wojewody Nowakowskiego, który może tę decyzję uchylić, protestując właśnie przeciwko temu przemarszowi. Jak powiedział nam inicjator tej akcji, w rozmowie ze mną, Przemysław Piasta - nie może być tak, że marginalna grupa mniejszości seksualnej narzuca w imię tolerancji i politycznej poprawności swój wypaczony światopogląd większości społeczeństwa. W tej sprawie także zbierane są podpisy od dzisiaj. Z tego co wiem to już zostało kilkaset zebranych. Nie wiem ojcze czy mogę podać adres, czy można...

o. J. Cydzik: Znaczy... oczywiście, przecież...

W. Olszak: W biurze poselskim pana posła Zbigniewa Jacyny-Onyszkiewicza w Poznaniu, które znajduje się przy ulicy Gwarnej 5/2a. Lokal jest czynny od godziny 12 do 18. Tam takowe listy podpisów przeciwko przemarszowi homoseksualistów można otrzymać oraz od dzisiaj od godziny 14 do 17, i tak już praktycznie do samego końca, do tego 20-tego będzie stał stolik na ul. Gwarnej w Poznaniu, przy tej samej ulicy na dole będzie stał stolik, gdzie także będzie można się podpisywać oraz te listy odbierać.

o. J. Cydz: No mysmy tak sobie troszeczkę sobie pożartowali także w pewnym momencie panie redaktorze, ale chciałbym tutaj słuchaczom dodać, że nie żartujemy z tragedii ludzi, którzy przeżywają, ale z takich głupich pomysłów i także głupich i niebezpiecznych dla porządku społecznego.

W. Olszak: Znaczy, no, praktyka pokazała, to co się działo w Krakowie i to, do czego mogło dojść, ale dzięki prezydentowi Warszawy nie doszło w Warszawie, pokazuje iż tego typu prowokacje, bo inaczej tego nie można nazwać, wywołują pewne emocje. Tutaj chciałem dodać iż do jakby protestu Ligi Polskich Rodzin [...?] w niedzielę konferencję prasową zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, także apelując do prezydenta o cofnięcie tej zgody. Więc tutaj, jak widać, nie tylko środowiska katolicko-narodowe, ale także, także bardziej prawicowe, także dość jednoznacznie dystansują się od tego pomysłu.

o. J. Cydzik: No a może, może w takim razie i sam pan Jan Kulczyk, szef fundacji, przyjedzie 20-tego ażeby przynajmniej spróbować poparadować, a przy okazji odwiedzi kuluary sejmowe i obrady sejmowej komisji.

W. Olszak: No, byłoby to, byłoby to wskazane.

o. J. Cydzik: Panie redaktorze, dziękuję serdecznie i pozdrawiam, szczęść Boże.

W. Olszak: Bóg zapłać.

o. J. Cydzik: Przypomnę, że rozmawialiśmy z panem redaktorem Wojciechem Olszakiem, redaktorem "Naszego Dziennika" w Poznaniu. Dziękuję bardzo gorąco i serdecznie. A za chwilę kolejne połączenie w naszej audycji "Aktualności Dnia" na antenie Radia Maryja.

[wg KKBK: "a w tle po zakończeniu wypowiedzi leci podkład Eltona Johna" (http://glosrydzyka.blox.pl/2009/12/Radio-Maryja-pociesza-geja.html#ListaKomentarzy). Ten muzyk znany jest z tego, że jest homoseksualistą. ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20041108-cydzik-olszak
klasyfikacja: przemoc ksenofobia-redakcja ksenofobia-gosc

Michalkiewicz: Rotfeld i Szlajfer wypłacą Izraelowi


Data: 30 III 2005, 20:50

Stanisław Michalkiewicz

Audycja: nagrany felieton

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
30 III 2005, 20:507 min. 30 s70387157368805712

Opis/tekst:

[...] Przysłowie mówi, że na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą. Ponieważ w przyszłym tygodniu Sejm ma debatować nad rządowym projektem ustawy reprywatyzacyjnej, w izraelskiej gazecie "Haarec" ukazał się artykuł informujący o raporcie przygotowanym na zlecenie rządu Izraela, a dotyczącym roszczeń majątkowych wobec Polski. Według owego raportu wartość tych roszczeń opiewa na ponad 30 mld dolarów, nie licząc mienia, do którego pretensje roszczą sobie gminy żydowskie. Tak się składa, że przypadkowo jest to suma zbieżna z wysokością rezerw dewizowych Narodowego Banku Polskiego. Wprawdzie gazeta twierdzi, że izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych nie skłania się do forsowania tej sprawy na siłę, ale niekoniecznie musi to być prawdą, bo w przeciwnym razie po cóż by rząd izraelski zlecał przygotowanie takiego raportu? Nawiasem mówiąc Izrael nie ma tu w ogóle nic do gadania, przynajmniej od strony formalnej. Żydzi wymordowani przez Niemców w czasie wojny byli przecież obywateli polskimi, a nie izraelskimi, zaś Izrael jako państwo powstał dopiero po wojnie. Jednak tamtejsze podejście do spraw majątkowych ma charakter trybalistyczny, zupełnie odmienny od tradycji prawnej wywodzącej się z prawa rzymskiego. To trybalistyczne podejście polega na przekonaniu, że do majątku, który kiedyś należał do jakiegoś Żyda mają prawo wszyscy inni Żydzi, chociażby nie byli jego formalnymi sukcesorami. Dlatego też autor artykułu otwarcie pisze, że ponieważ jest mało prawdopodobne, aby pozostało wielu spadkobierców ich mienia, to znaczy spadkobierców polskich Żydów, dlatego powinno zostać ustanowione wspólne ciało reprezentujące wszystkich Żydów. Już tam jakoś podzielą się tymi 30-ma miliardami dolarów z Polski. Podzielą, bo przecież nie tylko Izrael ostrzy sobie zęby na ten łup. Również organizacje żydowskie w Ameryce aż przestępują z nogi na nogę, nie mogąc się doczekać przechwycenia tego majątku. Przypominają nam o tym wszystkie delegacje amerykańskich kongresmenów, tych samych, którzy ostatnio odmówili Polsce 100 mln dolarów na modernizację armii. Kto wie, może mają rację, bo po co nam dawać jakieś 100 mln dolarów, kiedy poślemy wojska do Iraku i w ogóle gdzie tylko będzie trzeba za darmo. Podobnie nie będziemy chyba sprzeciwać się zapłaceniu tych 30 mld dolarów, kiedy już przyjdzie na to pora i kiedy zostanie nam wystawiony rachunek. W każdym razie nie sądzę żeby sprzeciwił się temu akurat pan minister Adam Daniel Rotfeld, czy pan dyrektor Henryk Szlajfer, czy wreszcie jacyś inni dygnitarze, którzy przecież wiedzą kiedy wykazać niezaradność, a kiedy nie. Szczęść Boże. Mówił Stanisław Michalkiewicz.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20050330-michalkiewicz
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

niepolskie rządy III RP to wasale Moskwy i Izraela


Data: 20 VIII 2005, 18:51

Marek Prałat

Audycja: artykuł z "Naszego Dziennika" z 13 VIII 2005, ks. prof. Jerzy Bajda, "O nowy cud nad Wisłą"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
20 VIII 2005, 18:514 min. 15 s39794044264985713 5713

Opis/tekst:

[...]

[...] Trzeba wyciągnąć wnioski z dotychczasowych niepowodzeń i klęsk moralnych: jak nas oszukiwano w imię "demokracji", jak nami manipulowano w samym sercu historycznego ruchu "Solidarności", jak nas sprzedawano w niewolę zagranicznych banków i podstępnej ideologii liberalizmu, jak nas wyalienowano ze wszystkiego, co składa się na pełną podmiotowość narodową i państwową. Staliśmy się tułaczami i włóczęgami na własnej ziemi, we własnym kraju, rządzonym przez wciąż te same ciemne siły zrodzone w cieniu czerwonej gwiazdy lub kielni i cyrkla (może to nowa odmiana sierpa i młota). Polak wciąż nie ma prawa do własnej ziemi, do własnego domu, do pracy we własnej Ojczyźnie, zależny totalnie od obcych, biurokratycznych i globalistycznych mafii, płacący podatek (VAT) za to, że żyje, że jeszcze żyje, choć nie ma za co żyć, a organizacja lecznictwa skutecznie zmierza do tego, by ten Naród, naprzykrzający się Europie "postępowej", wreszcie znikł z powierzchni ziemi.

Przyszedł już czas, by wszyscy Polacy zjednoczyli się w nadchodzących wyborach w celu przerwania tej ohydnej tradycji rządów postkomunistycznych i wybitnie niepolskich, a nawet antypolskich. Czas powiedzieć tym panom: możecie odejść. Dziękujemy wam za czasy poniżenia i zniewolenia, eksploatacji ekonomicznej, destrukcji moralnej i kulturowej, za poniżanie imienia polskiego wobec świata, za redukowanie państwa polskiego do roli wasala Moskwy lub Izraela, za totalną wyprzedaż polskiego majątku narodowego, za planową demoralizację prowadzoną na wszystkich szczeblach struktury państwa, za niszczenie sumień i profanację wszystkiego, co dla Polski święte, za morze kłamstwa i oszczerczej propagandy przelewającej się z wszystkich głośników radiowych i telewizyjnych, za instrumentalne wykorzystanie dobroci i świętości osoby Jana Pawła II dla waszych celów ideologicznych, za oddanie Polski w okupację Unii Europejskiej. Dosyć już rządów złodziei, agentów i zdrajców. Niech wreszcie Polacy zaczną rządzić własnym krajem, niech się poczują Narodem, niech się zjednoczą w Chrystusie, jako Królestwo Maryi, Matki Zbawiciela. Nie ma w innym imieniu zbawienia dla Polski. A więc do czynu!

[...]

[Nagranie było nadane co najmniej trzy razy: 16 VIII 2005 o godz. 02:31 i 20 VIII 2005 o 18:51 i 23:11.

Artykuł był dostępny pod adresem http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=cw&dat=20050813&id=cw41.txt ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20050820-pralat
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

o. Rydzyk: oligarchia w Polsce to Żydzi i Niemcy


Data: 1 IX 2005, 22:32

o. Tadeusz Rydzyk
pos. Mariusz Grabowski

Audycja: o. T. Rydzyka

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
1 IX 2005, 22:322 min. 27 s22912332502875711

Opis/tekst:

pos. M. Grabowski: Prawdę mówiąc na tej propozycji Platformy Obywatelskiej zyskują wyłącznie osoby najbogatsze, których się szacuje, że jest 3% w Polsce, obywateli...

o. T. Rydzyk: Mówi się nawet, że oligarchii jest 1%.

pos. M. Grabowski: Ale ja tutaj mówię, tak poszerzam...

o. T. Rydzyk: ...z tego 70%, w ręku mają te bogactwa 70% Niemcy i Żydzi. Czyli jedna trzecia to są jeszcze, no nie wiem jak, mniejsza z tym, ale jest to, jest to...

pos. M. Grabowski: W każdym razie jest propozycja, która idzie w kierunku...

o. T. Rydzyk: W kierunku bardzo złym.

pos. M. Grabowski: ... w kierunku bardzo bogatych ludzi i można ocenić, jak gdyby prawie że na zamówienie tej najbogatszej części Polski.

o. T. Rydzyk: Myślę, myślę, myślę m.in., że dlatego właśnie ten kandydat na prezydenta tak zaatakował kiedyś Radio Maryja.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20050901-rydzyk
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja otr

niewdzięczni Żydzi - książka


Data: 8 XI 2005, 14:30

o. Jacek Cydzik (dyżur w redakcji)
Marek Prałat

Audycja: lektura książki

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
8 XI 2005, 14:3015 min. 39 s146701490197218345712

Opis/tekst:

fragmenty:
14:30 W ogrodzie był budynek, w którym pani Krysińska trzymała krowę. Była tam piwnica, w której te dwie Żydówki przetrwały okupację. nikt o tym nie wiedział. dopiero gdy po wojnie Estera wyjechała do Izraela, wyszła za mąż i podobno przyjechała z mężem i pokazała mu gdzie przeżyła okupację. Nie powinna mieć pretensji, że nie miała luksusów, że dla bezpieczeństwa była schowana w kryjówce pod krową i nawozem. Rodzina, która ryzykowała życiem po wojnie dostała medal "sprawiedliwy wśród narodów świata", niestety już nie żyje.

14:33 I nic nie mówicie, gdy Polaków uważa się za większych zbrodniarzy od Niemców? Skoro tylu zginęło i cierpiało niewinnie. Przepraszam możemy, ale tylko pana Boga za zło jakie szalało - i jeszcze szaleje na świecie.
Janina [bez nawiska] z Siedlec

14:34 Pragnę przekazać kilka prawdziwych wiadomości z czasów niemieckiej okupacji o narodowości żydowskiej. [...]

14:39 Wielu Żydów Polacy przechowywali narażając się na smierć. Jeśli zdarzali się tacy, którzy Żydów zabijali, to byli bandyci, pospolici rabusie, którzy podszywali się pod partyzantów i nie można obwiniać wszystkich Polaków, całego narodu, że mordowali Żydów. W każdym narodzie są źli i dobrzy, uczynni i zabójcy. [...]

14:40 Podsumowując te przeze mnie napisane, z przeszłości, wspomnienia, uważam, że my Polacy nie mamy za co Żydów przepraszać, lecz winni to uczynić Niemcy.
Bronisława [brak nazwiska] z Racławic

14:43 Piszę dlatego, bo uważam, że Żydzi nas krzywdzą, posądzając nas, żeśmy za mało ich bronili. Miałam wtedy 22 lata i ani jednej nocy nie spałam spokojnie.
Anna [brak nazwiska] z Szebni k. Jasła

14:44 Nie mogę milczeć, gdy pełniący najwyższy urząd w Polsce szkaluje dobre imię wielu wspaniałych Polaków, w tym i moich rodziców. Urodziłem się 11 IV 1938 r. w Stryju w woj. tarnopolskim. Mieszkałem z rodzicami i dwiema siostrami w niewielkim domku przy ul. Unii Lubelskiej w Stryju. W 1943 r. rodzice zdecydowali się na przechowywanie pięcioosobowej rodziny żydowskiej. Było to ogromne poświęcenie z ich strony, bo oprócz wykarmienia własnych dzieci, co w okresie okupacji nie było rzecza łatwą, trzeba było wyżywić pięć dodatkowych osób, nie mówiąc już o ogromnym niebezpieczeństwie. Ta rodzina żydowska przechowywana była w piwnicy, do której można było się dostać przez klapę w podłodze, na której stała szafa. Któregoś jesiennego dnia 1943 r. zgłosił się kolejny Żyd z prośba o przechowanie jego i rodziny, ale rodzice odmówili ze względu na brak miejsca - piwnica była mała. W odwecie zostali zadenuncjowani.
[brak autora]

[książka: Godni synowie naszej Ojczyzny: świadectwa nadesłane na apel Radia Maryja. Cz. 1 i 2; wybór tekstów Alicja Augustyniak et al ; red. Jolanta Chodorska.; Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 2002.]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20051108-pralat
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

Michalkiewicz: haracz dla Żydów


Data: 21 XII 2005, 20:55

Stanisław Michalkiewicz
felieton (nagrany wcześniej)

Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
21 XII 2005, 20:553 min. 22 s630864159559211424

Opis/tekst:

[...]

20:55 Prezydent elekt Lech Kaczyński jeszcze w czasie kampanii wyborczej złożył deklarację, że pierwszą swoją zagraniczną wizytę złoży w Waszyngtonie. Termin tej wizyty jest już znany. Prezydent Kaczyński odwiedzi Waszyngton już w styczniu. Bardzo dobrze, bo w stosunkach amerykańsko-polskich jest kilka spraw, które trzeba wyjaśnić, żeby wskutek narastających nieporozumień nie doszło do erozji tradycyjnej przyjaźni, jaką Polacy od 1918 r. żywią do Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim ta [jaka?] część opinii publicznej w Polsce oczekuje, że w trakcie rozmów prezydenta Stanów Zjednoczonych z prezydentem Kaczyńskim zostaną omówione zamiary polityczne obydwu państw, byśmy nie byli zaskakiwani niespodziewanymi zwrotami. Rozumiejąc konieczność dyskrecji, chcielibyśmy jednak wiedzieć czy Stany Zjednoczone zamierzają prowadzić aktywną politykę w Europie, czy też, po staremu, tradycyjnym ich prokurentem na tym kontynencie będą Niemcy. Po drugie dla polskiej opinii publicznej wyraźnym dowodem życzliwości Stanów Zjednoczonych dla polskiego sojusznika i sprzymierzeńca byłaby zgoda na militarną konwersję polskiego zadłużenia zagranicznego. Akurat w nadchodzących latach przypada kulminacja tych spłat, więc sprawa jest jak najbardziej aktualna, zaś dla Polski ma ona znaczenie, jeśli nie zasadnicze, to bardzo duże. Wreszcie byłoby niedobrze gdyby polska opinia publiczna nadal otrzymywała od przedstawicieli Stanów Zjednoczonych sygnały jakby traktowali oni Polskę wyłącznie jako postaw sukna do podziału między różne zagraniczne, w tym i amerykańskie, grupy interesu. Dotyczy to w szczególności żydowskich roszczeń majątkowych, które w polskiej opinii mają charakter rabunkowy, a na rzecz których przedstawiciele Stanów Zjednoczonych w Polsce wykazują niepojęte dla nas zaangażowanie. Sytuacja, w której w zamian za lojalność sojuszniczą wobec Stanów Zjednoczonych Polska miałaby płacić jakieś rujnujące ją haracze byłaby dla większości społeczeństwa absolutnie niezrozumiała i właśnie to mogłoby zapoczątkować erozję trwającej nieprzerwanie od roku 1918 przyjaźni do Stanów Zjednoczonych.

Jak widzimy, jest sporo ważnych i niełatwych spraw do wyjaśnienia i uzgodnienia. Dlatego prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu będziemy życzyli powodzenia w jego pierwszej, tak ważnej, zagranicznej wizycie, podczas której mogą zapaść decyzje determinujące sytuację i pozycję Polski. Tymczasem jednak, korzystając z okazji, chciałbym i ja złożyć wszystkim słuchaczom Radia Maryja i widzom Telewizji Trwam życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt. Szczęść Boże! Mówił Stanisław Michalkiewicz.

[Audycja została powtórzona 22 XII 2005 o godz. 02:47 w programie nadawanym też przez stacje lokalne w Stanach Zjednoczonych. (w Chicago, Detroit i Toronto)]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20051221-michalkiewicz
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

delikatna reprymenda biskupa


Data: 25 XII 2005, 19:21

bp Kazimierz Nycz
życzenia świąteczne

Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
25 XII 2005, 19:213 min. 53 s728874071768411427

Opis/tekst:

[Jak co roku na Wielkanoc i na Boże Narodzenie Radio Maryja nagrywa życzenia biskupów. Nie wszyscy występują, ale ci, którzy to robią albo nie wypowiadają się na temat samego Radia albo je chwalą, często bez umiaru. W tym roku pojawiła się jedna wypowiedź, w której zostały wysunięte w stosunku do RM pewne zarzuty, chociaż nie wyszły poza tradycyjnie podnoszone przez biskupów kwestie władzy w Kościele Katolickim i społeczną naukę Kościoła. - rzm]

bp Kazimierz Nycz: [...] Natomiast samemu Radiu, w związku z tym, co jest tą wielką dyskusją wokół, chciałbym życzyć na cały najbliższy czas i cały rok, żeby ustały te wszystkie powody i przyczyny, dla których ta dyskusja się toczy, i to po wszystkich stronach tego dialogu i tej dyskusji. Żeby rzeczywiście to radio było katolickie w tym znaczeniu, że jest dla wszystkich, że nikogo nie wyłącza, że każdy katolik, nawet jeżeli wiara jest jego [trąca?], znajdzie w tym radiu swoje miejsce, że nie jest ono dla żadnych wybranych, czy żadnych pokawałkowanych na rozmaite sektory życia społecznego, ale że jest radiem dla wszystkich i jest radiem Kościoła Katolickiego, w tym znaczeniu, że przemawia Kościół z całą nauką społeczną, czego pięknym wyrazem do przezentowania, do głoszenia jest wydany niedawno wielki dokument, kompendium nauki społecznej Kościoła - mówię to jako ten, który się zajmuje katechezą i czuje się za nią odpowiedzialny. Niech to kompendium będzie miejscem rzetelnej refleksji nad sprawami także społecznymi i niech to, co Radio mówi na te tematy w swoich audycjach, na swojej antenie będzie taką szczerą, pełną, jak w katechezie mówimy - integralną - prezentacją orędzia Kościoła na te tematy społeczne. Tego życzę bardzo, bardzo serdecznie wszystkim, którzy Radia słuchają, a jeszcze bardziej tym, którzy Radio tworzą, bo myślę, że to jest ta przyszłość, która sprawi, że zupełnie mogą zniknąć, mają szansę zniknąć wszystkie niepotrzebne dyskusje, które tylko dzielą, a nie służą tej jedności, dla której na ziemię przyszedł Jezus po to, aby nas pojednać z Bogiem i po to, żebyśmy się między sobą w duchu miłości i prawdy jednali. Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20051225-nycz
klasyfikacja: kosciol

słuchaczka i o. Cydzik: żydokomuna uczy przyjemności


Data: 28 XII 2005, 23:07

o. Jacek Cydzik prowadzący
Joseph Meaney - dyrektor ds. międzynarodowych Human Life International
Marie Meaney - Human Life International
Ewa Kowalewska - dyrektorka Human Life International, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
Lech Kowalewski - Human Life International, członek rady International Life to Life Federation

Audycja: szacunek do[?] ludzkiego życia na całym świecie

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
28 XII 2005, 23:074 min. 30 s845285881479311427

Opis/tekst:

[Słuchaczka najpierw przemawiała do gości z USA po angielsku, co wydłużyło jej wypowiedź dwukrotnie, bo potem została poproszona o powtórzenie tego samego po polsku. Uwagi o liberałach i żydokomunie nie było w wersji angielskiej.]

23:07 słuchaczka, Monika X z okolic Włocławka: [...]

23:10 Pierwsze moje pytanie było takie, że obserwuje się tutaj w Polsce również, że nastolatkowie również są zbyt bardzo [sic] zaangażowani seksualnością, w ogóle [w?] seksualność. Jest to spowodowane prowadzeniem chociażby przedmiotu, który nazywa się przygotowanie do rodziny, gdzie jest właściwie ukryte, no, zło w postaci przygotowania właściwie do przyjemności, czyli po prostu do, nazwijmy to w cudzysłowie, do uprawiania seksu, miłości, która nie jest tak naprawdę, no, miłością normalną. Jest [są] tam też ukryte przesłanki odnośnie zabijania starszych ludzi, eutanazji. Jest to sprzeczne no chociażby do [sic] drugiego przedmiotu, który jest również w szkole - religii, prawda? o. Cydzik: O! Sprzeczne, pani Moniko, także do biologii, także do... sł: Tak, tak, oczywiście. Ale jeszcze tutaj była poruszona kwestia tego, że w Stanach Zjednoczonych nastolatkowie będą mieli prawo najprawdopodobniej zabijać dzieci bez powiadomienia rodziców i ja boję się, że będzie tutaj to samo, jeżeli liberałowie i żydokomuna dojdzie do władzy - ponownie. Mam nadzieję, że nie. Na razie mamy, póki co, normalny rząd, normalnych ludzi i oby tak dalej. [...]

23:13 słuchaczka: Właśnie tutaj jest bolączka naszego polskiego narodu i matek, że właśnie polityka prorodzinna jest kiepska, ale no to wiadomo, że wina jest Platformy Obywatelskiej czyli dawnej Unii Wolności i SLD, czyli po prostu, no nie ukrywajmy, Żydów. To samo jest w przypadku Hillary Clinton, która jest pochodzenia, y..., hebrajskiego, więc nie ma się co dziwić, że w Stanach jest jak jest.

o. Cydzik: Yyy... tak, dziękuję, pozdrawiam...

słuchaczka: Pozdrawiam również.

o. Cydzik: ...szczęść Boże, z Bogiem. Ja bym może tutaj też abstrahował od tego... pochodzenia, ale bardziej chodzi tutaj raczej o te przekonania, tak jak pani powiedziała, ultraliberalne, prawda, bo różnych tego typu ludzi, którzy tego typu przekonania mają i co gorsza chcą je na siłę wprowadzić na świecie i wprowadzają, są ci ludzie, są w różnych krajach, są różnych narodowości, różnego pochodzenia... No u nas akurat tak się złożyło, że te

[Brak reakcji gości w studio na antysemityzm słuchaczki i o. Cydzika]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20051228-cydzik
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz ksenofobia-redakcja ideologia

ks. Jankowski: Huelle niech zjeżdża z Polski


Data: 26 III 2006, 23:18

o. Grzegorz Moj
prof. Jerzy Robert Nowak

Audycja: Minął miesiąc

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
26 III 2006, 23:1810 min. 28 s1963519941853184111393

Opis/tekst:

o. G. Moj: Proszę bardzo, Radio Maryja.

ks. H. Jankowski: ks. Henryk Jankowski, Gdańsk, kościół św. Brygidy. o. G. Moj: Szczęść Boże księże prałacie.

ks. H. Jankowski: Przede wszystkim chciałbym panu profesorowi Romanowi [Robertowi] Nowakowi podziękować za prawdę, którą ustawicznie głosi. Trudno mi codziennie dzwonić i codziennie mieć kontakt, ale dzisiaj chciałem właśnie wykorzystać, podziękować za historię Polski. Za jego uczciwość i prawość przede wszystkim w przekazywaniu tej prawdy. Chciałbym dzisiaj poprzez jego ręce, jemu dziękując, równocześnie chciałem podziękować panu prokuratorowi Witkowskiemu, który na owe czasy był prokuratorem w Warszawie, ale pan Kiszczak i jemu podobni właśnie usunęli pana prokuratora Witkowskiego za udokumentowanie prawdy o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki i innych, jak równiez prowadząc moje sprawy. I moje sprawy pan prokurator Witkowski dokładnie zbadał i dokładnie miał wszystkie dokumenty i dlatego dzisiaj się nawet cieszę, że pan prokurator Witkowski ma wrócić - czy wrócił już, nie wiem - ale na swoje stanowisko do Warszawy. Może prokurator generalny obecny sprawić, że pana Witkowskiego zrehabilituje, będzie mógł wrócić do swojej pracy, uczciwej pracy.

Chciałbym również zaznaczyć, że na owe czasy, jak dzisiaj, będzie sprawa rehabilitacji mojego kierowcy i mojego pracownika pana Zbigniewa Kuchty, który zginął w wypadku samochodowym z córeczką 10-letnią. Ja z tego wypadku wyszedłem jakoś, pan Bóg ostrzegł mnie i ja wysiadłem w Pelplinie u księdza biskupa Piszcza, który właśnie był świadek jak ja również byłem wezwany przez kierowcę, który przejeźdżał obok, że mój samochód uderzył w to drzewo.

Jest tutaj wielka prawda i tyle chciałbym podziękować, za uczciwość i prawdę, którą powinniśmy my również jako kapłani, i głosić, ale dziękuję tym, którzy tę prawdę pragną udokumentować historycznie i prawnie przede wszystkim. Jednak [...?] wielkim szacunkiem pana prokuratora Witkowskiego i dałby Bóg żeby rzeczywiście mógł prowadzić sprawę [postępowanie] w mojej sprawie i również równocześnie sprawy niektóre, które powinny być jasno i krótko, i wyraźnie powiedziane po imieniu. Dzisiaj się omija te sprawy. Chociażby nawet sprawa, którą wygrałem z panem, tym, pisarzem, który dzisiaj się deklaruje, że jest pisarzem i że jest Żydem. To nic nie szkodzi, on może być kimkolwiek chce, ale tutaj trzeba również powiedzieć prawdę. I ten człowiek się odwołuje do sądu, zajmuje czas poprzez swoje bzdury kompletne, zajmuje czas i opluwa. Najgorsze to, że ten pan szanowny Huelle opluwa mnie bezkarnie i nawet teraz karę miałby zapłacić na rzecz biednych dzieci w domu, w sierocińcu - to się miga. Miga się i absolutnie nawet nie zareagował tylko się odwołał do II instancji sądu. Myślę, że sąd zajmie odpowiedni stosunek do tej sprawy pana Pawła Huelle. To, że jest Żydem czy nie Żydem, to niech sobie będzie co chce, a chodzi o prawdę i my jesteśmy w Polsce. A komu się Polska nie podoba, to niech zjeżdża z Polski w każdym czasie.

Ja myślę, że tych spraw jest o wiele więcej. Mam również i takich hierarchów, którzy również wyrządzili mi wielką krzywdę. Ja dzisiaj, drodzy słuchacze, leżę w szpitalu. Ponownie w szpitalu leżę - to są wszystko sprawy stresowe. Nie mam pretensji, trudno się mówi i zawsze krzyż i cierpienie trzeba przyjąć, ale dzisiejsza okazja, właśnie chciałem profesorowi publicznie podziękować za prawdę historyczną i panu Witkowskiemu, że podjął tę moją sprawę i w tej chwili stara się wyjaśnić. I przede wszystkim sprawa pana tego Kuchty jest taka, że mercedes, samochód, który otrzymałem gdy był zupełnie nowy, a wtenczas stwierdzone przez UB i poprzez urzędy i te dykasteria ubeckie, że ten samochód był niedobry, że miał wady w układach kierowniczych. To nieprawda. Dzisiaj pan Witkowski przynajmniej to ujawnił. Dziękuję tym wszystkim, którzy już starali się ujawnić niektóre inne sprawy. Myślę, że dzięki panu profesorowi Nowakowi dojdę do różnych jeszcze spraw. Dziękuję za dzisiejsze słowa poparcia dla mojej sprawy. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego życzę.

o. G. Moj: Szczęść Boże, Bóg zapłać, księże prałacie.

prof. J. R. Nowak: Dziękuję bardzo księdzu prałatowi. Ze wzruszeniem przyjmuję to, że tak docenia to, co po prostu było moją zwykłą reakcją na nieuczciwe pomówienia, fałsze. Zareagowałem po prostu na tę oszczerczą kampanię przeciwko księdzu prałatowi, któremu nie oszczędzono iluż przykrości, nie wynagrodzono za kolumnie [!] dotąd. Przecież w normalnie funkcjonującym państwie prawa to ci oszczercy, którzy doprowadzili do utraty tak dużej części zdrowia przez niego, byliby odpowiednio ukarani. Ale nie ukarano ich i w rezultacie przyszły dalsze oszczerstwa, innego typu, dalsze napaści. No to, co zrobił ten pisarz Huelle, który porównał księdza prałata Jankowskiego, tak wielkiego patriotę polskiego, do hitlerowskiego gauleitera - się w głowie mieści. Ja wydałem kiedyś dwutomowy wybór kazań księdza prałata Jankowskiego "Ksiądz Jankowski na przekór kłamstwom" i przeglądałem, no, z parę tysięcy kazań z kilkudziesięciu lat, wszystkie chyba niemal kazania, króre wygłosił. W różnych miejscach, nie tylko w Gdańsku, ale i w innych. I muszę stwierdzić, że chyba nie było duchownego w Polsce, który by więcej mówił o historii Polski, o dziejach polskiego oręża, ale i o polskim heroizmie, ale i o polskiej martyrologii. I mnie, muszę powiedzieć, jako historyka, niezwykle urzekło to, takie zanurzenie w historii ze strony duchownego, którego zresztą zawsze wszystko wiązało też ze sprawami dziejów polskiego oręża, który tak był przejęty polską chwałą i polskim cierpieniem. Ale apeluję na tle właśnie tego, co działo się wobec księdza prałata, tej nagonki: bądźmy o wiele bardziej niż dziś solidarni wobec osób, wobec których próbują organizować nagonki różni wpływowi luminarze dzisiaj, luminarze z "Gazety Wyborczej" i z innych podobnych mediów.

I cieszę się, że właśnie, jak się zdaje, wróci prokurator Witkowski do odegrania znacznie większej roli w aparacie sądowym. Jest to po prostu prawdziwy obrońca prawdy i ważne jest też żeby znalazł odpowiednie miejsce w działaniach IPN-u, tym bardziej że pod nowym kieronictwem, po odejściu Kieresa, zarysowały się bardzo istotne zmiany. Bo ja na przykład cieszę się, że jedną czołowych postaci nowego IPN-u, już za nowego prezesa Kurtyki, został dr Piotr Gontarczyk, który jest teraz zastępcą dyrektora Biura Udostępniania [i] Archiwizacji Dokumentów. Słuchaczkom i słuchaczom Radia Maryja przypomnę, że Piotr Gontarczyk był jednym z najostrzejszych krytyków kłamstw Grossa. No i z tego punktu widzenia też jest znienawidzony przez środowisko "Gazety Wyborczej". Jak został teraz zastępcą dyrektora Biura Udostępniania [i] Archiwizacji Dokumentów, spotkał się z gwałtownymi oszczerczymi atakami na łamach "Gazety Wyborczej", które zresztą komentuje w najbardziej odpowiedni sposób w "Najwyższym Czasie" z 25 III o "Gazecie Wyborczej", gdzie nie umieszczono jego merytorycznej odpowiedzi. On mówi o "Gazecie Wyborczej": "W tej gazecie nie ma swobodnej debaty, tylko metody pałkarskich ataków. Cywilizowane zasady nie są tam honorowane.". [...]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20060326-jankowski
klasyfikacja: ksenofobia-gosc

Michalkiewicz: niewinne Radio Maryja ofiarą spisku żydowskiego


Data: 29 III 2006, 20:50

Stanisław Michalkiewicz

Audycja: nagrany felieton

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
29 III 2006, 20:5010 min. 58 s2057420901969192911428

Opis/tekst:

[...] Tymczasem, gdy my tu jesteśmy zajęci wprowadzaniem demokracji na Ukrainie i Białorusi, od tyłu zachodzą nas Judajczykowie [?] próbująć wymusić na naszym rządzie zapłatę haraczu zwanego dla niepoznaki rewindykacjami. Ale od początku. Te rewindykacyjne żądania pojawiły się już w połowie lat 90-tych, kiedy Polska ogłosiła, że chce przystąpić do NATO. Środowiska żydowskie, głównie w Ameryce, zażądały wtedy od rządu polskiego łapówki z tego tytułu. I rząd tę łapówkę zapłacił. Przybrała ona postać ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich przewidującej przekazanie majątku po dawnych gminach żydowskich w Polsce kilku gminom istniejącym oraz organizacji restytucji mienia żydowskiego w Nowym Jorku. Mówię o łapówce, bo z punktu widzenia prawnego żaden zwrot mienia ani gminom, ani tym bardziej nowojorskiej centrali się nie należał. Ale stało i mówi się trudno. Zachęcony tymi łatwymi pieniędzmi Światowy Kongres Żydów, główna firma koncernu holocaustowej industrii, ustami swego ówczesnego sekretarza, pana Izraela Singera zażądała od Polski kolejnego haraczu. Tym razem chodziło o mienie pozostawione przez Żydów zabitych w czasie wojny przez Niemców. Pan Singer wprawdzie ani ich brat, ani swat, ale z dużym tupetem zagroził Polsce, że jeżeli nie zastosuje się do żądań kongresu i nie przekaże co najmniej 60-ciu mld dolarów, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. W ramach tego upokarzania były urządzane awantury przez Żydów na terenie oświęcimskiego obozu, rozdmuchiwanie incydentu w Jedwabnem, a obecnie trwające przygotowania do wielkiej propagandowej imprezy w Kielcach w rocznicę tak zwanego pogromu. To upokarzanie Polski postępuje równolegle do zdejmowania winy za wymordowanie Żydów z Niemców. Kontrolowana przez przedsiębiorstwa Holocaustu amerykańska prasa pilnuje się żeby nigdy, broń Boże, nie pisać o Niemcach, tylko zawsze o nazistach, którzy nawet pewnie posługiwali się nazistowskim językiem. Za to na Polsce używa sobie na całego, pisząc m.in. o polskich obozach zagłady. No, ale Niemcy zapłacili Izraelowi co najmniej 100 mld marek i nadal płacą, m.in. dostarczając okręty podwodne, więc jakiegoś winowajcę trzeba znaleźć, bo w przeciwnym razie świat mógłby sobie pomyśleć, że Żydzi poumierali śmiercią naturalną.

Żeby łatwiej rozmiękczyć Polaków i w ten sposób wyciągnąć od Polski co najmniej 60 mld dolarów, trzeba z jednej strony oczerniać nas przed światem jako naród morderców, ale z drugiej doprowadzać nas do stanu bezbronności wobec żydowskich żądań poprzez systematyczną tresurę w tzw. tolerancji i w tzw. dialogu. Owa tolerancja bowiem to nic innego jak przyjęcie żydowskiego punktu widzenia, zaś dialog to nic innego jak potulne spełnianie wszystkich zachcianek przedsiębiorstwa Holocaust. W tej tresurze ogromną rolę pełni "Gazeta Wyborcza" będąca zesztą osobliwym przykładem żydowskiej V kolumny na terenie Polski. Oto w grudniu ub. r. odwiedzili Polskę przedstawiciele władz izraelskich żądając od rządu polskiego spacyfikowania Radia Maryja, które, nazywając po imieniu, psuje przedsiębiorstwu Holocaust interesy. Jednocześnie "Gazeta Wyborcza" przypuściła niezwykle intensywny atak na Radio Maryja, pozyskując w charakterze tzw. pożytecznych idiotów również niektórych przedstawicieli duchowieństwa. W tym samym tylko grudniu naliczyłem w "Gazecie Wyborczej" aż 26 publikacji poświęconych Radiu Maryja, a wszystkie utrzymane mniej więcej w takim samym tonie, jakiego arcykapłan Kajfasz używał wobec Pana Jezusa. Ta gazetowa ofensywa miała na celu stworzenie atmosfery sprzyjającej ustępliwości rządu wobec żądań przedstawicieli izraelskich władz. Nawiasem mówiąc wysunięte przez przedstawicieli izraelskich władz żądanie spacyfikowania Radia Maryja stanowiło bezprzykładną ingerencję w polskie sprawy wewnętrzne i zamach na wolność słowa i wolność mediów. Warto zatem pokazać jak "Gazeta Wyborcza" realizuje zlecone zadania w dziedzinie kneblowania wolnych mediów w Polsce.

Po co była potrzebna ta akcje przeciwko Radiu Maryja w grudniu ubiegłego roku? Ano po to, że 16 III roku bieżącego zjawił się w Polsce pan David Haris i po raz kolejny zażądał od polskiego rządu pieniędzy. Pan Harris stoi na czelu Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. Jest to jeden z mniejszych zakładów przedsiębiorstwa Holocaust, ale to jest jego jedyna zaleta. W odróżnieniu od Światowego Kongresu Żydów, który idzie na całość i żąda od Polski co najmniej 60-ciu mld dolarów, komitet pana Harrisa chce tylko 2,5 mld. Jest mniejszy i tańszy, ale to, jak powiedziałem, jedyna jego zaleta, bo tak naprawdę to nic nie może. Pan prezydent Kaczyński podczas swojej wizyty w Ameryce prosił pana Harrisa żeby wstawił się za nami w amerykańskich mediach, by przestały pleść o polskich obozach zagłady. Ale pan Harris, mimo obietnic, nie ma na to najmniejszego wpływu, bo oto największe nowojorskie gazety używają tego określenia w najlepsze, bez oglądania się na pana Harrisa i protesty jego komitetu. Więc 16 III pan Harris pojawił się w Polsce po raz kolejny stanowczo żądając pieniędzy. Niestety tym razem uzyskał obietnicę, że rząd postara się załatwić tę sprawę jeszcze w tym roku. Dlaczego mówię niestety. Dlatego, że z punktu widzenia prawnego żadne pieniądze ani panu Harrisowi, ani jego komitetowi, ani Światowemu Kongresowi Żydów się nie należą. Zgodnie z prawem polskim, a konkretnie z przepisami dekretu z 8 X 1946 r., prawo spadkowe, jeżeli do 1 I 1949 r. nie zostało przed polskim sądem wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, to taki spadek jako tzw. utracony przypada skarbowi państwa. Oznacza to, że managerowie przedsiębiorstwa Holocaust zwyczajnie chcą od państwa polskiego te miliardy dolarów wyłudzić. Dlaczego w takim razie rząd złożył im jakieś obietnice. Trzeba wyraźnie powiedzieć: wszelkie próby smarowania tego tłustego połcia pieniędzmi wyłudzonymi od Polski borykającej się z ekonomicznymi problemami są nie do pogodzenia z obroną narodowego interesu. Trzeba w związku z tym przypomnieć, że zarówno pan prezydent Kaczyński jak i pan premier Marcinkiewicz obiecywali zwrócić szczególną uwage na obronę interesu narodowego i interesu państwowego w stosunkach międzynarodowych. Niechże go więc bronią. My zaś życzymy im, żeby nigdy nie zabrakło im odwagi. Zwłaszcza gdyby jeszcze raz przyjechał pan Harris, nawet w towarzystwie naszego wroga pana Izraela Singera. Szczęść Boże. Mówił Stanisław Michalkiewicz.

[Audycja była powtórzona 30 III o 03:46 w audycji dla Ameryki Północnej oraz o 12:20 (o tej godzinie między reklamą używającą nagrania głosu papieża a różańcem).]

[Stanisław Michalkiewicz w swoim stylu budowania fałszywych wniosków na łączonych w jeden ciąg fałszywych przesłankach zaczyna jak zwykle rubasznym "dowcipem" oraz od użycia znanego tylko jemu terminu "Judajczykowie". Z żądaniami organizacji żydowskich, które czasem były oderwane od rzeczywistości, czasem dyskusyjne, zrównuje oddanie majątku odtwarzanym gminom żydowskim, którym wg St. Michalkiewicza ich mienie się nie należy. Po chwili dodaje do tego światowy spisek żydowski, który steruje konfliktem wokół obozu w Oświęcimiu (czy ss. karmelitanki, które podsycały konflikt były również w tym samym spisku?), ujawnieniem zbrodni w Jedwabnem oraz upamiętnieniem "tak zwanego pogromu" w Kielcach, w którym zginęło kilkadziesiąt osób. Kolejny "dowcip" dotyczy ofiar Holocaustu, o których "świat mógłby sobie pomyśleć, że [...] poumierali śmiercią naturalną".

Potem Michalkiewicz nagle zmienia temat żeby mówić o swojej obsesji - "Gazecie Wyborczej", którą nazywa przykładem żydowskiej V kolumny czyli zdrajców. Wg Michalkiewicza spisek sterowany przez rząd Izraela przewiduje zemstę na przeszkadzającym w nim Radiu Maryja przy użyciu jako narzędzi sterowanej przez ten rząd "GW" i duchowieństwa - idiotów. "GW" atakuje niewinne radio (jak Kajfasz Jezusa) nie dlatego, że łamie ono wszelkie zasady prawa i przyzwoitości, ale dla spacyfikowania wolnych mediów, których RM jest rzekomo przedstawicielem.

Żeby było jeszcze zabawniej zarówno przed wypowiedzią Michalkiewicza Radio Maryja nadawało modlitwy, m.in. modlitwę słuchacza o beatyfikację Jana Pawła II, a po Michalkiewiczu - transmisję modlitw z Jasnej Góry. Końcowe "szczęść Boże" zabrzmiało bardzo ironicznie.

Podsumowując - ksenofobia w felietonie (chronologicznie):
- gminom żydowskim nie należy się ich majątek
- Żydzi w celu wyciągnięcia pieniędzy rozpętali awanturę w Oświęcimiu, mówią o mordzie w Jedwabnem i chcą uczcić rocznicę pogromu kieleckiego - "tak zwany pogrom kielecki"
- Żydzi szukają winowajcy do zrzucenia na niego odpowiedzialności za zbrodnie Niemców, którzy się wykupili
- "Gazeta Wyborcza" to żydowska V kolumna
- "GW" pisze o Radiu Maryja żeby ułatwić Żydom żądanie pieniędzy
Kłamstwo, już nie antysemickie:
- stwierdzenie, że "GW" pisze o RM po to żeby "kneblować wolne media w Polsce" (gdyby ktoś był ciekaw co St. Michalkiewicz ma na myśli, to "wolnym medium" nazywa Radio Maryja).
I drobna nieuprzejmość:
- duchowni są "pożytecznymi idiotami" ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20060329-michalkiewicz
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

Michalkiewicz dalej swoje: tzw. pogrom kielecki


Data: 19 IV 2006, 20:51

Stanisław Michalkiewicz

Audycja: nagrany felieton

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
19 IV 2006, 20:518 min. 56 s1676017021598157211426

Opis/tekst:

Szanowni państwo. Minęły szczęśliwie Święta Wielkanocne, podczas których, zwłaszcza w wielki poniedziałek, wysłuchaliśmy bardzo kontrowersyjnego fragmentu Ewangelii wg świętego Mateusza o tym jak to arcykapłani i starsi ludu po naradzie dali żołnierzom pilnującym grobu pana Jezusa sporo pieniędzy, żeby ci rozpuszczali pogłoski, iż nie było żadnego zmartwychwstania, a tylko zwyczajne wykradzenie zwłok przez podstępnych uczniów. Jakby tego było mało, to jeszcze w czytaniu z Dziejów Apostolskich święty Piotr rozpoczął swoje przemówienie od inwokacji "mężowie Judejczycy". Co tu ukrywać - z pewnego punktu widzenia był to prawdziwy czarny poniedziałek. Wspominam o tym, bo właśnie za Judejczyków zostałem nie tylko zwymyślany, ale i przytłoczony autorytetem, którzy orzekł, iż pozbawiłem się prawa uczestniczenia w publicznym dyskursie. A to ci dopiero przykrość, zwłaszcza, że w tej sytuacji nie wiadomo czy represje nie dotkną również świętego Piotra.

Wszystko jest możliwe, bo tuż przed świętami dowiedziałem się, że stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita złożyło do toruńskiej prokuratury doniesienie o przestępstwie. Jeszcze nie wiem jakim, bo nie dostałem żadnej powiestki, ale w stosownym czasie z pewnością zostanie mi to objawione. Z kolei Stowarzyszenie im. Jana Karskiego z Kielc też złożyło do toruńskiej prokuratury doniesienie, że zaprzeczałem Holocaustowi, co, jak wiadomo, jest zbrodnią niesłychaną. Ano, jak oskarżać, to oskarżać. Pan Bogdan Białek stojący na czele Stowarzyszenia im. Jana Karskiego z pewnością nie mógł sobie pozwolić na przepuszczenie okazji przygwożdżenia takiego zbrodniarza. Postawił sobie za cel walkę z rasizmem i ksenofobią, więc stara się jakoś wykazać. Niech mu tam będzie na zdrowie, tym bardziej, że napracował się przy organizowaniu tegorocznego tygodnia judaizmu w Kielcach, no a przecież przed nami jeszcze obchody rocznicy tak zwanego kieleckiego pogromu przy których też będzie można się zasłużyć i zostać zauważonym gdzie trzeba.

[...]

[Audycja została powtórzona 20 IV 2006 o 02:51 (po modlitwie) oraz o 12:20 (po reklamie, przed modlitwą).]

[W zwykle dość starannych wypracowaniach Stanisława Michalkiewicza dziwi rusycyzm (powiestka - ros. wezwanie), a może tylko regionalizm białostocki - nie wiem czy autor pochodzi z tamtych okolic. Mniej dziwi upieranie się przy antysemityzmie i nazywanie pogromu kieleckiego "tak zwanym". Jak zwykle też antysemickie wyskoki Michalkiewicza redakcja Radia Maryja umieściła między modlitwami.]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20060419-michalkiewicz
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

reklama, reklama... - 25 minut ciurkiem


Data: 27 IV 2006, 22:23

o. Tadeusz Rydzyk

Audycja: rozmowy

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
27 IV 2006, 22:2325 min. 53 s4854349304646455111426 11426 11425

Opis/tekst:

[Radio Maryja od lat nadaje nielegalnie reklamy. Zwykle jest to kilka procent programu, ale czasem zdarzają się całe kilkudziesięciominutowe audycje lub ich fragmenty wypełnione reklamami - prezentowany tu fragment nie jest najdłuższy. Między godz. 22:23 a 22:48 o. T. Rydzyk reklamował z nagrań lub na żywo następujące firmy:
- Fundacja "Nasza Przyszłość" (książki, gazeta, film),
- Wydawnictwo AZ Sp. z o.o. (tygodniki "Jaś" i "Dominik"),
- SPES sp. o. o. ("Nasz Dziennik"),
- wydawnictwo ss. loretanek.

Zob. też http://www.radiomaryja.pl.eu.org/slownik.html#reklamy ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20060427-rydzyk
klasyfikacja: reklama

prof. Nowak: Michnik prowokuje niechęć do Żydów


Data: 29 IV 2006, 22:55

o. Benedykt Cisoń
prof. Jerzy Robert Nowak

Audycja: Minął miesiąc

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
29 IV 2006, 22:552 min. 07 s397440438237311411 11398

Opis/tekst:

prof. J. R. Nowak: Panie Franciszku, dziękuję za uwagi. W pełni zgadzam się, że byłaby bardzo potrzebna taka dyskusja o roli mediów. Zresztą pod wielu względami. Z jednej strony, niestety bardzo dużej roli w zatruwaniu atmosfery życia publicznego przez większość wpływowych mediów, ale także [o] stopniu ich skolonizowania przez zagraniczne środowiska. Był taki świetny artykuł niedawno w "Naszym Dzienniku" - "Kolonizatorzy", dziekana Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej pana Pasionka, ogromnie wymowny, kilkukolumnowy, pokazujący stopień tego skolonizowania. Inna jeszcze sprawa a propos tej roli mediów, judzącej bardzo często, to... Kiedyś będąc na spotkaniu w Szwajcarii w Genewie usłyszałem wypowiedź jednego z czołowych przedstawicieli tamtejszej Polonii, który nazwał Michnika największym antysemitą w Polsce. Dlaczego? Że tak prowokuje swoimi wypowiedziami, właśnie ciągle z tekstami, właśnie niechęć do Żydów. Myślę, że to jest właśnie problem Michnika i "Wyborczej", że zbyt często ich artykuły, pełne nieraz zakłamań, fałszerstw, podjudzania, prowokowania prowadzą na zasadzie efektu bumeranga do rzeczy ogromnie fatalnych: zatruwają atmosferę życia w Polsce i prowokują antyżydowskość. Takie są efekty tych pełnych nienawiści autorów, którzy zbyt często pozwalają sobie na niegodne zachowania, podobne właśnie do tego fałszerza z "Dużego Formatu", którego wypowiedź cytowałem, którego tekst cytowałem - Marcina Kowalskiego.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20060429-nowak
klasyfikacja: ksenofobia-gosc

ks. Jankowski: stronniczy werdykt, bezczelny Żyd


Data: 30 IV 2006, 00:48

o. Jacek Cydzik
dr hab. Jerzy Robert Nowak

Audycja: Minął miesiąc

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
30 IV 2006, 00:4811 min. 18 s2119621531990198711420 11426

Opis/tekst:

o. J. Cydzik: Dziękuję i kolejny telefon, słuchamy, Radio Maryja.

ks. H. Jankowski: Halo...

o. J. Cydzik: Halo. Prosimy, jesteśmy na antenie już...

ks. H. Jankowski: Szczęść Boże, tu ksiądz Jankowski z Gdańska...

o. J. Cydzik: Szczęść Boże, witamy księdza prałata.

dr hab. J. R. Nowak: ... księdza prałata.

ks. H. Jankowski: Dziękuję, dziękuję bardzo za to, co robi i za dobre słowa, ale słuchałem dzisiaj cały wieczór. Jest tyle mnóstwo zainteresowanych tematów, że człowiek by musiał dzisiaj książki pisać w takiej sytuacji. Ale ja bym chciał tylko dodać do tej sytutacji, do tych nagonek, o których się mówi, że to samo spotkało mnie w ubiegłym tygodniu. Szczególnie 25-go kwietnia, gdzie wydano wyrok pod moim adresem w instancji drugiej, odwoławczej, dotyczący pana Huelle, który nie zgłosił się w ogóle na rozprawę do sądu odwoławczego. Natomiast sąd w bezczelny sposób, dzisiaj [jest] oburzenie w Gdańsku żeby w ogóle taki werdykt dać, stronniczy werdykt, gdzie ja w pierwszej instancji wygrałem sprawę z panem Huelle, bo w bezczelny sposób sam siebie określił przedstawiając w sądzie, że jest Żydem. A ja na to odpowiem: nie pozwolę, niech się cieszy z tego, że jest Żydem, a ja odpowiem, że ja nie pozwolę żeby Żydzi pluli mi w twarz, bo jestem Polakiem. A jak komuś się nie podoba, chciałbym to powtórzyć - to niech zjeżdżają sobie z Polski [...?]. Następna sprawa to jest tak, że jednak ja w trybie prawnym odwołam się od tego werdyktu nieuczciwego, no zresztą cały skład sądowy dzisiaj dla mnie jest wielkim znakiem zapytania. Nie mogę na to patrzeć jak dzisiaj nawet dykasteriach prawnych opluwa się Polaków. Wykorzystuje się różne sytuacje, to jest nie do przyjęcia. My jako Polacy musimy się czuć dzisiaj w strasznej sytuacji, gdzie nie można pozwolić na to, żeby we własnym kraju również pod względem sądowniczym, prawnym, ludzie zabierali głos Polakom. Ten głos polski musi być silny i bardzo mocny. Dlatego pan Huelle przeholował. Tym bardziej, że trzy tygodnie temu mówili o burdach pana Huelle, który jest rzekomo pisarzem, ja nie wierzę w jego pisarstwo, może to jest takie pisarstwo, jak to się mówi, automatyczne, ze śmietnika, ale nie można na to pozwolić, żeby nas Polaków tak traktowano. A szczególnie jeśli nawet w sądzie. To jest nie do przyjęcia. Ja z tej drogi nie zejdę, nie ustąpię, będę się dobijał nawet do Sądu Najwyższego czy nawet europejskiego, jakikolwiek jest, tej sprawy nie puszczę, żeby tak traktowano nas Polaków. Dlatego pan Huelle za daleko poszedł. Opluł, w całości moją osobę jako kapłana i teraz jeszcze żąda werdyktu poprawnego dla siebie, który przecież dostał, dostał go w nieuczciwy sposób. I ten wyrok będę kwestionował.

Drugą sprawę, którą jeszcze mam, bo zaraz na sercu, przyjednej okazji jest sprawa stoczni, o której ktoś wspomniał już, Stocznię Gdańską. No, Stocznia Gdańska żyje. Żyje i sprawy dotyczące Stoczni Gdańskiej, jeśli chodzi o zbierane dawniejsze kwesty, czy nawet pieniądze na rzecz stoczni, dzisiaj stoczniowcy, każdy z kimkolwiek rozmawiam ze względu na styczność, każdy mówi, nie, proszę księdza, my nie chcemy żadnych pieniędzy, to jest nieprawda, to, co propaganda gazetowa robi, "Wyborcza" szczególnie, ta hiena skacze nad polskimi robotnikami, to już dzisiaj bądźmy spokojni. Stoczniowcy zamówili msze świętą na 14-go maja, gdzie chcą demonstracyjnie wziąć udział we mszy świętej wszystkich stoczni wybrzeża w obronie Radia Maryi i ojca Rydzyka. Taka jest intencja. Zresztą dzisiaj rozmawiałem szczególnie z panami ze Stoczni Gdańskiej i z tymi ludźmi, którzy sa kompetentni i odpowiedzialni. Uważam, że powinniśmy złożyć najwyżej panu Bogu dzięki, podziękowanie Matce Bożej, która sprawy, że w każdej hali, to że mamy dzisiaj dobrego prezesa Stoczni Gdańskiej, który z wielka kulturą, z kulturą odnosi się do robotników. To jest bardzo ważne, bo to, co dotychczas robiono czy się robi, to jest wielkie chamstwo. I tego braku kultury, tego właśnie się jeszcze nie nauczyli obecni władcy. Powinni szczególnie na to zwrócić uwagę. Robotnika to się traktuje tak per nogam. Dlatego będę stawał w obronie ich, stoczniowców, bo to są ludzie ciężkiej pracy i stocznia się rozwija i dzięki temu dzisiaj mamy te miejsca pracy w Gdańsku.

Następna sprawa, która dotyczy, i boli, to jest to, że jednak uważam, powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na autorytety. Autorytetów nie ma. Pomimo, że PO, które tak się chlubi mądrością swoją dzisiaj jest najgorszym, w oczach, i szczególnie robotników, zjawiskiem, gdzie robotnicy formalnie, jak to się mówi po chłopsku i po robotniczemu, plują na tych wszystkich inteligentów, którzy dzisiaj nie potrafią nawet ani be, ani me, ani ce, ani kukuryku wypowiedzieć pod adresem pracy, ciężkiej pracy. I uważam, że ta sprawa też powinna być jakoś ustawiona, bo ja boję się jednej rzeczy, że dojdzie dziś[?] do wielkiej rozróby w Gdańsku, bo taka atmosfera w tej chwili jest. I PO, które uważa się za tak bardzo mądre, łącznie z panem Tuskiem, to powinni albo zrezygnować ze swoich stanowisk albo być wiernym przynajmniej tym słowom i ideałom, którym szczególnie oni w trakcie wyborów posługiwali się. Panie profesorze, to jest naganne, to jest nie do przyjęcia. Przed wyborami wszystko, obietnice były, a dzisiaj nic się nie robi, nawet tych obietnic nie respektuje, tych obietnic nie kontroluje i dlatego też jestm oburzony jeśli chodzi o cały skład, czy to pan Rokita, czy to pan Komorowski, czy to pan Tusk i tak można byłoby wyliczyć jak w litanii do Matki Bożej o tych ludziach, którzy dzisiaj nie dopisali. I uważam, że powinni sami się zreflektować i zamknąć kartę swojego członkowstwa partyjnego i się zabrać za uczciwą robotę, bo tak powinno być. No, a sprawa żydowska jest bardzo niebezpieczny, przed którą przestrzegam. I jeszcze raz ukochani dziękuję, Bóg zapłać za modlitwę. Szczęść Boże ojcu Tadeuszowi, ojcu prowadzącemu no i kochanemu profesorowi. Dziękuję bardzo, z Bogiem.

o. J. Cydzik: Dziekujemy księże prałacie.

dr hab. J. R. Nowak: Księże prałacie, tu ksiądz prałat ma bardzo duże powody do rozżalenia i goryczy. Wspominałem dzisiaj o tym, jak skrzywdzono księdza tymi niesłusznymi posądzeniami, oskarżeniami. Mówiłem też o procesie z panem Huelle, zdumiewałem się, że po takiej oburzającej sprawie jak pomówienie, porównanie, haniebne wręcz porównanie pana Huelle, ktore użył wobec księdza prałata z gauleiterem, a więc z faszy... z hitlerowskim, z przedstawicielem hitlerowskiego ludobójczego systemu było czymś skrajnie niedopuszczalnym. Ale tutaj pamiętajmy, że emocje nie są najlepszym drogowskazem. Ja bym w żadnym razie nie wprowadzałbm tu w naszej dyskusji sprawy wątków pochodzenia. Ono tu nie ma żadnego znaczenia, czy pan Huelle jest takiego czy innego pochodzenia. Ma znaczenie, że zachowuje się w sposób grubiański, niedopuszczalny, haniebnie obrażając osobę, inną osobę, osobę zasłużoną dla kraju, zasłużoną dla polskiego patriotyzmu i właśnie porównaniem z gauleiterem wobec człowieka, który tyle doświadczył w czasach jaruzelszczyzny, no, jest czymś oburzającym. Ale raz jeszcze podkreślam. Nie wprowadzałbym tu w żadnym razie wątków pochodzeniowych. To właśnie dzielenie zależnie od pochodzenia odgrywa fatalne znaczenie. Ja myslę, że naszym nieszczęściem jest, że mamy zbyt wiele osób małego ducha wśród osób polskiego pochodzenia, zbyt wiele osó zachowujących się nikczemnie, zbyt wiele osób skompromitowanych i tak dalej. Nie wprowadzajmy tu wątków pochodzeniowych przy sporach, które występują, natomiast dochodźmy sprawiedliwości, nie dopuszczajmy do tego, żeby można było obrażać ludzi w taki sposób, w jaki popisał się pan Huelle. [...]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20060430-jankowski
klasyfikacja: ksenofobia-gosc

słuchacze: nie było antysemityzmu, antysemitą jest "GW", życie Żydów ważniejsze, Stany Zjednoczone rządone przez pewne mniejszości


Data: 6 V 2006, 22:43

o. Benedykt Cisoń
Mateusz Szpytma - IPN, historyk, politolog
Anna Kątnik - Markowa, gimnazjum, dyrektor[!]
Marek Kochmański - Markowa, gimnazjum, polonista

Audycja: Oddali życie za ratowanie Żydów - bohaterska rodzina Ulmów

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
6 V 2006, 22:4320 min. 35 s3858039183669361711427 11423

Opis/tekst:

22:43 słuchacz: Halo, z Warszawy dzwoni Celestyn. Chciałem się podzielić takim świadectwem, ja mam 72 lata i byłem w Mińsku Mazowieckim i pamiętam w 41 roku jak Niemcy likwidowali... Pół miasta prawie było żydowskie. Moja mama bardzo w zgodzie żyła z rodzinami. Ostrzegali jedni drugich, pomagali i tak się to zaczęło, że trzy dni na rynku przed kościołem, na placu trzy dni Żydzi nie mogli nawet powstać, bo co powstał to strzelali Ukraińcy i własowcy. A Niemcy tylko się śmieli, to wszystko chodziło pijane. I potem pamiętam ten, ulicą Piłsudskiego do wagonów jak szli, a myśmy, dzieci, oglądali to wszystko, zakrwawieni, ta żydowska policja też pałowała, i ja pamiętam, tych własnych, własnych obywateli i to było tragiczne dla mnie. Ale chciałem się podzielić taką moją refleksją o antysemityzmie. Po wojnie nie było takiego zjawiska w ogóle w Polsce, po samej wojnie. Dopiero teraz się takie coś otworzyło, ale przyczyna - to są tylko skutki. Ja chciałem powiedzieć, rozmawiałem kiedyś z panią profesor Łętowską, ja niedaleko od niej mieszkam. Zadałem jej takie pytanie: proszę pani, czy jeśli ktoś jest antykatolikiem, jest antysemitą? [??] A ta profesor, ona odpowiedziała mi bezpośrednio...

o. B Cisoń: Przepraszam...

słuchacz: Ja chciałem tylko powiedzieć: tak, proszę pana, bo reakcja wytwarza kontrreakcję. [??] I w Polsce jest paradoks: największym antysemitą to jest "Gazeta Wyborcza"

o. B Cisoń: Przepraszam bardzo. Proszę pana, na szczęscie dzisiejsza audycja, to są "Rozmowy niedokończone", nie są na ten temat i...

słuchacz: To jest świadectwo. Ja ubolewam nad tym [WYŁĄCZONY]

o. B. Cisoń: ...myślę, że, myślę, że jezeli pani profesor Łętowska, którą pan cytuje, opublikuje te słowa gdzieś, wtedzy ich [je] zapewne będziemy cytować. Dziękujemy, pozdrawiamy za te słowa. Czy pan Mateusz?

M. Szpytma: Ja chciałem powiedzieć, że naród żydowski w czasie II Wojny Światowej był niezwykle doświadczony. Nie ma takiego drugiego narodu, który byłby z takim precyzyjnym zaplanowaniem zbrodni eksterminowany. Ale też trzeba powiedzieć to, że w planach niemieckich było to, żeby po wyniszczeniu narodu żydowskiego wyniszczyć także inne narody i my byliśmy, Polacy, byliśmy tym drugim narodem w kolejności do wyniszczenia. Znay jest przecież Generalny Plan Wschodni, znane są plany wobec innych narodowości słowiańskich.

o. B. Cisoń: Dziękujemy, odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, proszę bardzo...

22:55 o. B. Cisoń: Odbieramy telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Halo.

słuchacz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.

o. B. Cisoń: Teraz i zawsze. Kogo witamy?

słuchacz: Moje imię jest Wacław, ja dzwonię z Chicago. Chciałbym się przyłączyć ze swoimi krótkimi kilkoma zdaniami do takiej ważnej dyskusji. Chciałbym nawiązać, do czego, no, tak zwane pogromy na Żydów odbywały się już od bardzo dawnych czasów. Polacy ratowali Żydom już nie raz życie, chociażby w średniowieczu jak były tak zwane pogromy na nich zorganizowane w Hiszpanii, w Portugalii. Przyjęliśmyich do Polski i w Polsce mieli ten, Polski ten raj. To, co się stało w czasie II Wojny Światowej, no, niestety podzielili biedni Żydzi, biedni dokładnie i Polacy, bo po prostu bogaci nam zafundowali to, ten Holocaust, i biednym Żydom i Polakom. Nie byliśmy im na rękę. Nawiązuję do czego. Ja myslę, że ci wszyscy, którzy nam to wszystko, i tym biednym Żydom i nam zafundowali, oni są gotowi nam dalej to fundować, tylko że jakoś teraz nie za bardzo można to robić. Dziwi mnie tylko jedna rzecz, dziwi mnie tylko jedna rzecz, dlaczego mimo wszystko, no przecież są Żydzi, którzy znają prawdę i jakoś słabo słychać ich, że to kto zafundował tę II Wojnę Światową, kto sfinansował Hitlera, a kto wyposażył do wszystkiego, kto z tego korzystał, kto czerpał korzyści i chciałby dalej korzystać. Pewien człowiek, który nazywał się Norman Davies powiedział, że to się nazywa po prostu Holocaust industry. Przypuszczam, że właśnie...

M. Szpytma: Ja chciałbym powiedzieć, że każdy totalitaryzm jest groźny. Każdy totalitaryzm jest groźny i każdy totalitaryzm pochłania ofiary. I ten, który się narodził w Niemczech, i ten, który się narodził na terenie Rosji ma za sobą mnóstwo ofiar i musimy byc cały czas czujni, historia magistra vitae est, aby do tego w różnych innych wymiarach w przyszłości nie doszło. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia te historyczne aby starać się o to, żeby człowiek dla człowieka nie był wilkiem, żeby człowiek na człowieka patrzył z szacunkiem i miłością. Z szacunkiem i miłością, takim, na jaki odważyła się właśnie część Polaków, tych którzy zdecydowali się ratować Żydów podczas II Wojny Światowej.

o. B. Cisoń: Dziękujemy za tę wypowiedź, pozdrawiamy Chicago, z panem Bogiem. słuchacz: Z panem Bogiem.

[muzyka]

23:08 o. B. Cisoń: Odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, proszę bardzo. słuchaczka: Szczęść Boże. Tak, halo?

o. B. Cisoń: Tak, szczęść Boże, kogo witamy?

słuchaczka: Mówi Anna z Mazowsza. Ja zdecydowałam się zadzwonić w dwóch sprawach. Pierwsza to uprzejma prośba i serdeczna prośba do ojca prowadzącego aby nie używał słowa "naziści", tylko mówił po prostu "Niemcy", ewentualnie "Niemcy hitlerowskie". Niestety zdarzyło się to ojcu właśnie na antenie. A druga sprawa - to bardzo ściśle w idei tego tematu, to znaczy w istocie tego tematu. Oddali życie za Żydów. Jeżeli ktoś oddaje życie za drugiego człowieka, to znaczy, że to życie jest ważniejsze od tego, co ginie, który oddaje życie za drugiego. Tak, nie można inaczej tego interpretować. I teraz, bardzo ściśle w temacie, Żydzi, także tutaj mieszkający w Polsce, Konstanty Gebert i tak dalej, mają pretensje do Polaków, że za mało Polaków oddało życie za Żydów. Otóż mając takie pretensje stawia się życie Żydów jako ważniejsze od życia Polaków. Jest to rzecz niedopuszczalna, etycznie i pod każdym innym względem

M. Szpytma: Ja tylko tyle chciałem powiedzieć, że...

słuchaczka: Ale czy ja mogę skończyć?

o. B. Cisoń: Proszę, proszę...

słuchaczka: Bardzo uprzejmie proszę. Pan przerywa osobom dzwoniącym, jest to, no, przede wszystkim niegrzeczne. Chciałabym, ja bardzo krótko, więcej już nie będę przedłużać, natomiast to jest ważne, dlatego że cały świat żydowski, wszystkie organizacje świata żydowskiego żądają aby Polacy uważali życie Polaków za mniej ważne od życia Żydów. To jest istota rzeczy i o tym trzeba mówić, i o tym, i to trzeba zmieniać, także u Żydów, także u Konstantego Geberta, także u Adama Michnika i całej mafii "Agory", która w Polsce robi to, co robi. I chciałam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, mianowicie o istniejącym obecnie i dokonywanym przez antypolaków w Polsce holocauscie ekonomicznym i jako dowód chcę przedstawić ile mniej Polaków rodzi się w Polsce. To jest Holocaust ekonomiczny dokonywany m.in. przez Żydów rządzących Polską. Dziękuję uprzejmie.

o. B. Cisoń: Dziękujemy pani Anno. Ja ze swej strony za użyte sformułowania bardzo przepraszam i zdecydowanie bym tutaj nie zgadzał się, wręcz oponował, że nie można powiedzieć, że wszystkie organizacje żydowskie są za takim czy takim stanowiskiem i oczywiście tutaj jeszcze oddamy głos panu Mateuszowi jako specjaliście, historykowi IPN-u, ale też warto podkreślać, że każde życie jest najwyższą wartością, każda osoba i tak jak uczy Ewangelia, nie ma względu Bóg na osoby. Tak samo człowiek wierzący, człowiek żyjący zasadami wiary nie ma względu na osoby i myślę, że w czasie tej audycji nie padło w żadnym wymiarze o wyższości życia Polaka nad życiem Żyda kub odwrotnie. Jakakolwiek narodowość, tym bardziej podkreślana jest, że oddali życie za ratowanie Żydów, bohaterska rodzina Ulmów i pragnę tutaj przypomnieć, że na pomniku, który został odsłonięty w Markowej jest taki napis: "Ratując życie innych złożyli wofierze własne" i to jest najwyższą wartością, którą chcemy tutaj podkreślić, że ktoś oddał życie ratująć życie. Prosimy, pan Marek.

M. Kochmański: To znaczy tam jest jeszcze sformułowanie, o ile pamiętam "starszych braci w wierze", więc z definicji brat, to jest ktoś mi równy. Tyle chciałem dodać.

M. Szpytma: Tak, to jest każde życie ma taką samą wartości i ja chciałem podkreslić właśnie to, co już wcześniej wspominałem, że nie możemy wymagać od nikogo bohaterstwa, możemy wymagać tylko przyzwoitości. I ja bym szczególnie właśnie podkreślił to zaangażonei tych osób, które jednak zachowywały się bohatersko, czyli jeszcze bardziej niż przyzwoicie, właśnie tak jak rodzina Ulmów, jak rodzina Szylarów, Przybylaków, Cwynarów, Barów i wiele innych rodzin w Polsce. I im winna jest właśnie... oddanie takiej pamięci szczególnej dlatego, że onipokazali, że to człowieczeństwo nasze potrafi się wznieść ponad bieżące sprawy, ponad troskę nawet o własne dobro i wygodę.

o. B. Cisoń: Odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo...

23:21 o. B. Cisoń: I odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, proszę bardzo.

słuchacz: Króluj nam Chryste. Ja mam na imię Zbyszek i dzwonię ze Stanów Zjednoczonych, z Filadelfii. Chicałbym poruszyć tutaj taki temat, właśnie, nie wiem, nie słuchałem od początku, ale są osoby znane w środowisku żydowskim, które były uratowane przez Polaków. I takim właśnie człowiekiem tutaj znanym w Stanach Zjednoczonych, już świętej pamięci, był pan Kosiński. Jest to sprawa bardzo dokładnie, wydaje mi się, udokumentowana właśnie jak poświęciła się rodzina polska żeby rodzinę pana Kosińskiego uratować, czy w czasie okupacji niemieckiej, a to czym się pan Kosiński odwdzięczył jest właśnie dokumentem szkalującym Polskę i Polaków. Jest oparte na jednym wielkim fałszu, tak że tego rodzaju wydarzenia mają bardzo często niestety tutaj, dzieją się na porządku dziennym w kraju, w którym żyję od niemal ćwierć wieku i wiem, że gdyby nie było pomocy Polaków, to dzisiaj pan Urban nie byłby w stanie wydawać swojego pisma, ani pan Adam Michnik, czy pan Geremek nie byłby w stanie wiele powiedzieć. Bo jednak zasługa Polaków w ratowaniu Żydów jest ogromna, a tutaj, w Stanach Zjednoczonych, w tym kraju, który jest rządzony przez pewne mniejszości, jest niestety absolutnie plugawiona opinia o Polakach. I to wychodzi niestety właśnie z tych środowisk, ze środowisk ludzi, którzy zostali uratowani przez Polaków.

Chciałbym bardzo [prosić] o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez państwa, którzy są w Radiu Maryja. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam, z panem Bogiem.

o. B. Cisoń: Dziękujemy, z panem Bogiem.

M. Szpytma: To znaczy ja chciałbym powiedzieć tutaj taką rzecz, że rzeczywiście problem Kosińskiego, no, w jakiś sposób, może powiedzmy dotykać Polaków, przy czym tutaj nastąpiła jedna rzecz, mianowicie pomylenie fikcji literackiej z rzeczywistością. I wiele osób po prostu fikcję literacką wzięło za rzeczywistość. Tak jak przedstawił swoje przeżycia fikcyjnie, powiedzmy Kosiński, jest to zbiór patologii, ale należy to traktować, powiedzmy, jako literaturę i trzeba, jeszcze raz podkreslam, rozróżniać fikcję literacką do tego, co jest rzeczywiste.

Cisoń: Dziękujemy bardzo, mamy połączenie, halo, Radio Maryja.

o. T. Rydzyk: ... [zob. nagranie]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20060506-sluchacze
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz

o. Król, ks. Bajda o wspólnikach szatana i Międzynarodowej Ligi Izraelskiej


Data: 29 VIII 2006, 00:28

o. Jan Król

Audycja: nocna, w jej ramach artykuł ks. prof. Jerzego Bajdy, "Objawione słowo - wielka wojna", czytany przez Marka Prałata

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
29 VIII 2006, 00:286 min. 51 s1284213041241120411431 7873

Opis/tekst:

ks. J. Bajda: [...]

Żydzi i rewolucje

Jest czymś najbardziej tragicznym, że naród, który był wybrany po to, aby służył Bogu w pełnieniu Jego planu, stał się w pewien sposób wspólnikiem szatana. Chrystus, uświadamiając im ich grzech (ponieważ postanowili Go zabić), stwierdził z całą jasnością: "wy macie diabła za ojca" (J 8, 44). Było to surowe stwierdzenie, ale prawdziwe, ponieważ Żydzi, usiłując zabić Chrystusa, "pełnili zamiary szatana". Nienawiść do Chrystusa, wzniecona przez szatana u przywódców narodu żydowskiego, natychmiast zwróciła się przeciw Kościołowi, jak to widać od początku w prześladowaniu św. Szczepana i potem we wszystkich dalszych prześladowaniach. Były one zawsze inspirowane przez Żydów i przez nich zaciekle przeprowadzane. Nie bez powodu Księga Apokalipsy mówi o "Synagodze szatana" (Ap 2, 9).

Siedemdziesiąt lat temu w Warszawie ukazała się książka zawierająca cenne materiały na temat systematycznego dążenia Żydów do opanowania świata metodami podstępnymi i wywrotowymi (autor powrócił przed wojną do Warszawy, ale został wkrótce zamordowany przez "nieznanych sprawców"). Ksiądz Trzeciak przytacza m.in. treść ulotki, napisanej w języku hebrajskim, którą znaleziono u wziętego do niewoli niejakiego Zundera, komendanta 11. pułku strzelców bolszewickich, w czasie potyczki na granicy estońskiej, w nocy 9 grudnia 1919 roku. Ulotka zawierała odezwę skierowaną do "Prezesów sekcji międzynarodowej Ligi izraelskiej". Oto treść: "Synowie Izraela! Godzina naszego zwycięstwa jest już bliska. Jesteśmy u progu panowania nad światem, to, o czym nie mogliśmy myśleć, jak tylko w marzeniu, staje się obecnie rzeczywistością. Niedawno słabi i bezsilni, teraz podnosimy dumnie głowę, co zawdzięczać należy bezładowi światowemu. Przez zręczną propagandę poddaliśmy krytyce i wyszydzeniu powagę i wykonanie religii, która jest nam obca, złupiliśmy te świątynie, które są nam obce, zachwialiśmy w ludach i państwach ich kulturę i ich tradycję, znajdując w tych narodach więcej ludzi, jak nam było potrzeba do naszej pracy. Zrobiliśmy wszystko, co potrzebne, by podbić naród rosyjski pod potęgę żydowską i wymusiliśmy w końcu, by upadł na kolana przed nami - Rosja śmiertelnie zraniona jest teraz na naszej łasce. Strach przeklęty przed niebezpieczeństwem nie powinien nam pozwolić ani na współczucie, ani na litość. Nareszcie dane nam jest patrzeć na łzy narodu rosyjskiego. Zabierając mu jego dobra i jego złoto, uczyniliśmy z tego narodu podłych niewolników. Lecz bądźcie roztropni i dyskretni. Należy zniszczyć najlepsze elementy, elementy uświadomione, aby Rosja nie otrzymała już więcej rządcy. W tym celu my zniszczymy wszelką możliwość opierania się naszej sile. Wojska i walki wewnętrzne zniszczą skarby kultury, stworzone przez narody chrześcijańskie...".

Przytoczony tekst dorzuca pewien szczegół do cennego materiału zebranego przez historyków; konkretnie myślę o artykułach prof. Jerzego Roberta Nowaka na temat roli Żydów w rozpętaniu rewolucji bolszewickiej i w realizacji antyludzkich, a zwłaszcza antypolskich i antychrześcijańskich celów tej rewolucji. Profesor Jerzy Robert Nowak demaskuje kłamstwa Grossa zawarte w ostatniej książce pt. "Strach". Gross oskarża Polaków, że niszczyli Żydów, podczas gdy prawda jest odwrotna, co prof. Nowak szczegółowo i cierpliwie wykazuje. Tego rodzaju złośliwa propaganda przeciw Polsce jest osobliwym zjawiskiem, na które należałoby spojrzeć w szerszej perspektywie. Osobiście uważam, że Polska jest atakowana, dlatego że chce być wierna swojej tożsamości i chrześcijańskiej tradycji. Jest to nie tylko problem jakiegoś pisarza oszczercy, ale problem naszego miejsca w świecie, który został poddany wpływom "księcia tego świata".

Godne zastanowienia jest, że hitleryzm jako ideologia rozwijał się również w kręgu wpływów żydowskich. "Encyklopedia Białych Plam" podkreśla, że "w otoczeniu Hitlera wielkie wpływy miały osoby pochodzenia żydowskiego. Jego najbliższymi współpracownikami byli m.in.: Reinchard Heydrich, Alfred Rosenberg, (...) Juliusz Streicher (Abraham Goldberg), Rudolf Hess, (...) Hans Frank, Heinrich Himmler, Adolf Eichmann, Hermann Goering, dr Morell" (Hasło "Hitleryzm", tom VIII, s. 10). Na temat niektórych z tych osobistości więcej szczegółów podaje Zbigniew Rogowski w artykule "Żydowscy pretorianie Hitlera", ("Nasza Polska", nr 29, 2006). Właśnie ci "pretorianie Hitlera" przygotowali ów sławny żydowski holokaust.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że siłą napędową sowieckiej rewolucji 1917 roku byli Żydzi i oni widzieli w tej rewolucji drogę do opanowania świata, jak to jest widoczne także w tej ulotce przytoczonej przez ks. Trzeciaka. Oni zajmowali czołowe stanowiska w całej sowieckiej organizacji i oni odznaczali się szczególną bezwzględnością i okrucieństwem w tępieniu tzw. wrogów rewolucji. Problem skomplikował się wtedy, gdy Armia Czerwona zatrzymała się nad Wisłą i dzięki cudownej interwencji Najświętszej Dziewicy zmuszona była zrezygnować z planu "po trupie Polski do serca Europy". Należy się wdzięczność ks. Józefowi Bartnikowi SJ za przypomnienie roli Maryi w zwycięstwie nad bolszewikami ("Nasz Dziennik" nr 189, 2006, s. 14-15). Okazało się, że "serce Europy" przeniosło się do Polski, jak to stwierdził Norman Davies, i dlatego po niecałych 20 latach Polska stała się obiektem planowego najazdu sprzymierzonych sił socjalizmu - w roku 1939.

...

[ Tekst wg "Naszego Dziennika", http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20060826&id=my11.txt

Oprócz przypisania Żydom związków z szatanem oraz stwierdzenia, że prześladowania Kościoła "były zawsze inspirowane przez Żydów", ks. Bajda przytacza za znanym międzywojennym antysemitą, ks. Trzeciakiem, treść antysemickiej fałszywki, "dokumentu Zundera" (zob. Janusz Tazbir, "Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat", Iskry, 2004, s. 71, http://www.niniwa2.cba.pl/protokoly_janusz_tazbir_2.htm , Norman Cohn, "Warrant for genocide - the myth of the Jewish world conspiracy and the "Protocols of the Elders of Zion"", London, Serif, 1996, p. 130, http://users.cyberone.com.au/myers/cohn.html ). Resztę pominąłem. Chętni mogą odsłuchać pliki kontekstu. ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20060829-bajda
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

ks. Bartnik: zawiesić parlament na trzy lata


Data: 9 X 2006, 00:19

o. Grzegorz Moj

Audycja: nocna, w jej ramach artykuł ks. prof. Czesława Bartnika "Walki partyjne z wojskiem w tle" czytany przez Marka Prałata

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
9 X 2006, 00:1930 min. 56 s5800658915530543811426

Opis/tekst:

ks. Cz. Bartnik: [...]

Przewrót majowy 1926 r.

Kiedy po odzyskaniu niepodległości Polska była politycznie rozbita, rządy powstawały i upadały co parę miesięcy, w parlamencie było chyba 35 partii i panował powszechny chaos, zrodziła się w Polsce myśl, żeby ratować Ojczyznę przez czynnik wojskowy. Większość polityków miała chyba dobrą wolę i bronili oni demokracji, ale zapanowała jakaś powszechna niemoc i intelektualna, i działaniowa. Toteż wojskowi nakłonili Marszałka Józefa Piłsudskiego, żeby wyszedł z odosobnienia w Sulejówku i objął stery państwa. Zaręczano mu, że jego autorytet jest tak wielki, iż samo jego pokazanie się w Warszawie będzie objęciem rządów. Ale stało się inaczej. Prezydent Stanisław Wojciechowski, skądinąd bardzo szlachetny człowiek, nie zrozumiał chwili i nie chciał ustąpić. Wywiązały się walki między zwolennikami jednego a drugiego. W trzydniowych walkach w dniach 12-14 maja 1926 r. wielu ludzi zginęło i społeczeństwo na długo się podzieliło. Jednak wojskowy przewrót majowy okazał się raczej wydarzeniem pozytywnym dla Polski, inaczej Polska by upadła, stałaby się szybko znowu satelitą sowieckim. Niektórzy historycy mówią, że można było pertraktować i dialogować, ale to takie idealistyczne gadanie. Jeśli jest ogólny chaos i korupcja, no i wściekłość wzajemna, to nie ma żadnych rozmów, tak jak i teraz z PO i SLD.

Polski Październik 1956 r.

Diabelski Stalin, okupując Polskę od roku 1944, stworzył aparat terroru, bardzo krwawego, złożony przede wszystkim z Żydów, sowieckich i polskich, i z Polaków pochodzenia żydowskiego (zob. J.R. Nowak). Ale ten aparat był chytrze wkomponowany także w element polski, choć często w męty społeczne i margines społeczny. Jednakże z czasem element polski zaczynał krzepnąć i przeciwstawiać się elementom żydowskim. I tak kształtowały się dwie frakcje PPR-u i PZPR-u, a mianowicie komuniści żydowscy i komuniści polscy. Komuniści żydowscy rośli z czasem coraz bardziej w znaczenie i choć stanowili grupę raczej zamkniętą, prześladowali polskość i Kościół i zamierzali dość wcześnie aresztować Prymasa Stefana Wyszyńskiego, tak jak zrobili z Prymasem Węgier Józefem Mindszentym już w roku 1948. Na początku lat 50. komuniści polscy zaczęli się im coraz wyraźniej opierać i przeciwstawiać. W rezultacie ukształtowały się dwie silne frakcje partyjne: natolińczycy i puławianie. Natolińczycy (Natolin to zespół pałacowo-parkowy w Warszawie) trzymali się wiernie marksizmu, ale przyjmowali coraz bardziej element narodowy i polski oraz na ogół nie byli tacy krwawi, poza przypadkami patologicznymi. Żydzi nazywali ich "chamami", a potem "partyzantami", ponieważ nawiązywali do tradycji Armii Ludowej. Puławianie natomiast (nazwa od ulicy Puławskiej w Warszawie) byli to dygnitarze przeważnie żydowscy, kosmopolici i z czasem rewizjoniści komunistyczni. Nazywano ich "Żydami". Puławianie zaczęli zmieniać kurs polityczny po ujawnieniach Żyda Józefa Światły i po procesach co głośniejszych komunistycznych terrorystów i morderców żydowskich. Pojawiała się u nich refleksja, że stalinizm i jego komunizm prowadzi do zbrodni, i myśleli o pewnej liberalizacji tego systemu. Na początku roku 1956 natolińczycy przystąpili do odwetu na puławianach; dyskretnie rozwijali propagandę antyżydowską, rozrzucali ulotki, organizowali robotników w wielkich zakładach warszawskich, przygotowywali dla nich broń i przekazywali im listy przeciwników, których należałoby aresztować. I tak tliła się już rewolta wewnątrzkomunistyczna, mimo że frakcja żydowska zdobywała poparcie Wojska Polskiego, Milicji Obywatelskiej i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pierwszy sekretarz Edward Ochab miał zbyt słabą osobowość, by sytuację uspokoić. Zwołał więc VIII Plenum KC i zaprosił na nie Władysława Gomułkę, niedawno więzionego za "odchylenie prawicowe" (np. był przeciwko kolektywizacji wsi). Gomułka mógł godzić obie frakcje, gdyż z jednej strony był prawowiernym i gorliwym komunistą, a z drugiej strony chciał odrobiny autonomii dla komunistycznej partii polskiej, no i potępiał terror żydowski w Polsce. Jednakże Nikita Chruszczow, pierwszy sekretarz KPZR, przeraził się, że Gomułka "rewizjonista" będzie pierwszym sekretarzem w Polsce. Bez uprzedzenia przyleciał z wielką delegacją sowiecką do Warszawy i na początku nie chciał w ogóle rozmawiać z Gomułką. Jednak po pewnym czasie się zgodził, gdy Gomułka zadeklarował pełną wierność socjalizmowi. [...]

Jeśli idzie o zdobycie większości parlamentarnej, która byłaby zdolna wyciągnąć Polskę z bagna, to trzeba też zdecydowanych kroków. Niewątpliwie SLD powinno być już dawno zdelegalizowane. W ogóle prezydent powinien przejąć więcej władzy, na podobieństwo Piłsudskiego lub de Gaulle'a. Dyplomacją słowną niczego się nie osiągnie, bo chaos tylko się pogłębia i niebezpieczeństwo dla Polski rośnie. Wiele partii nie ma żadnego sumienia, jak magnaci polscy za czasów saskich i jak jarmark partyjny w początkach II Rzeczypospolitej.

I jeśli nie uda się skleić większości koalicyjnej, pierwszej po roku 1989 prawdziwie polskiej lub jeśli PO nie zechce współpracować w ważnych sprawach państwa i będzie dążyła do jego destabilizacji, to trzeba by pomyśleć, czy prezydent nie mógłby zawiesić parlamentu na jakieś trzy lata, żeby wygasić wielkie źródło chaosu i awantur. Nowe wybory mogą mieć sens dopiero po oczyszczeniu stajni Augiasza. Programy partii z jednej strony odrodzeniowych i propolskich, a z drugiej strony nadal komunistycznych, liberalnych i ateistycznych są tak przeciwstawne, że nie da się ich absolutnie pogodzić w całości, można by szukać zgody tylko w jakichś małych i nieważnych dziedzinach. [...] Trzeba pomyśleć jeszcze o jednym. Gdyby Polsce groziła pełna destabilizacja, np. ze strony wielkich, inspirowanych przez niedowarzone głowy demonstracji, to nie można wykluczyć prośby wojska o obronę Polski. Nie możemy dopuścić do tego, co było w XVIII w., kiedy to magnaci rozszarpali taki piękny, wielki kraj na kawałki, potworzyli swoje neutralne zaścianki, nie przyjmowali władzy centralnej i tylko wyciągali ręce po pieniądze do Rosji, dziś czytaj: do Unii Europejskiej.

[ Tekst wg "Naszego Dziennika" z 7 X 2006, http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20061007&id=my11.txt ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20061009-bartnik
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

bp Stefanek: Rodzina RM spotyka się na szczuciu


Data: 30 X 2006, 20:11

bp Stanisław Stefanek

Audycja: spotkanie wyznawców o. Rydzyka w Łomży

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
30 X 2006, 20:111 min. 11 s222222621720911423

Opis/tekst:

bp St. Stefanek: Niech Bóg błogosławi wszystkim to zgromadzonym w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości i całej Rodzinie RM, która ma ten wyjątkowy przepiękny zwyczaj, że spotyka się każdego wieczoru i na różańcu, i na rozważaniu, i na apelu, i na szczuciu, i na tr... i na zatroskaniu o ojczyznę, na naradach. Bogaty program. [...]

[ To rzeczywiście przepiękny i wyjątkowy zwyczaj Radia Maryja i o. dyrektora, ale myślałem, że to tajemnica. rzm ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20061030-stefanek
klasyfikacja: zabawne

sen. Ryszka: Szybisz z Tel-Awiwu, Kobylański finansuje RM i fundację o. Rydzyka, Żydzi żądają już 67 mld dol., Gugała to speaker stanu wojennego


Data: 3 I 2007, 19:13

prof. Janusz Kawecki
senator Czesław Ryszka

Audycja: Głos z Krakowa (stała audycja J. Kaweckiego)

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
3 I 2007, 19:1322 min. 44 s4261443283645399511428

Opis/tekst:

19:13 prof. J. Kawecki: Czym jest USOPAŁ? Na jaki temat obradowano tam?

sen. Cz. Ryszka: USOPAŁ, Unia Stowarzyszeń Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej działa od 12 lat i zrzesza poszczególne organizacje w tych krajach Ameryki Południowej, czyli od Wenezueli po Argentynę. To jest ok. 50 tych organizacji i prezesem, założycielem tej unii jest właśnie Jan Kobylański, znany Polak, multimilioner, człowiek bogaty, który ma ogromne zasługi dla opieki nad Polonią, jest budowniczym kościołów, opiekuje się domami polskimi, stowarzyszeniami, chórami i tak dalej. Dzięki niemu odbywają się także doroczne spotkania tej unii. I tutaj taka uwaga, że Unia jest w Ameryce Południowej bardzo ważną organizacją. Natomiast w Poslce jest postrzega przez pryzmat tylko prezesa, który jest nazywany antysemitą czy jakims tam supernarodowcem, kimś kto jakby szkodzi Polsce i tak dalej. Wszystko to powstało na tle pewnego ataku "Gazety Wyborczej" na prezesa i niektórzy jak gdyby kupili te wszystkie informacje, tak że nie wdając się jakoś głębiej w te sprawy, to widać, że tutaj coś nie gra.

prof. J. Kawecki: No ale panie senatorze, USOPAŁ jest bardzo ważną organizacją zrzeszająca wszystkie organizacje polonijne w Ameryce Łacińskiej, z drugiej strony z kolei wiem, przy marszałku Senatu, Rada Konsultacyjna. Rozumiem, że przes takiego USOPAŁ-u jeżeli reprezentuje wszystkie te organizacje, jest tam wybierany demokratycznie, to powinien być w tej Radzie Konsultacyjnej. Czy jest?

19:15 sen. Cz. Ryszka: Do roku 2000, kiedy Jan Kobylański był równocześnie konsulem honorowym, czyli takim przedstawicielem Polski w Urugwaju i Ameryce Południowej, to wszystko grało. Natomiast z chwilą kiedy się zaczęły te ataki na niego, no to do Rady Konsultacyjnej, która właśnie została niedawno powołana, to nie wszedł. Natomiast powołano do Rady Konsultacyjnej prezesa Polonii w Urugwaju, który rozbił Polonię w tym kraju. Ale jeszcze to jest takie dziwne, że właśnie do prezesa Szybisza, nota bene Polaka, który urodził się w Tel-Awiwie, pojechała jesienią ubiegłego roku delegacja z Senatu na czele z marszałkiem Płażyńskim. Czyli do kogoś, kto rozbija Polonię jedzie delegacja z Senatu, a do kogoś, kto Polonię jednoczy, no, marszałek Senatu się odwraca plecami. [...]

19:18 sen. Cz. Ryszka: To było nawet takie rozżalenie członków zjazdu, ta cała nagonka w polskich mediach na Jana Kobylańskiego. I żeby wyjaśnić słuchaczom - może większości wiedzą, ale chciałbym przypomnieć - że ten atak na prezesa wybuchł przed 2000 rokiem w momencie kolejnej kampanii nienawiści wobec Radia Maryja. Może nie każdy jak gdyby to tutaj połączy te sprawy, ale dlaczego na Radio Maryja? Dlatego, że Jan Kobylański, no, hojnie wspiera Radio Maryja. Ja nawet, może nie powinienem tego mówić, ale ja tak przypuszczam, że ta wyższa szkoła medialna i społeczna itd. [WSKSiM należąca do Fundacji Lux Veritatis T. Rydzyka i J. Króla] to jest dużej części jego...

I, jak powiedziałem, no jest to człowiek bardzo bogaty i chce pomóc Polsce i Polonii, dlatego należy się cieszyć, że hojnie wspiera jakieś dzieła w Polsce. Natomiast dlaczego jest nielubiany? Dlatego, że na przykład razem ze świętej pamięci Edwardem Moskalem, długoletnim prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej, no, są atakowani za swoje wypowiedzi przeciwko lobby żydowskiemu w Ameryce.

prof. J. Kawecki: Antypolonijnemu.

sen. Cz. Ryszka: Antypolonijnemu. To właśnie, to lobby, czy ta grupa, która chce w tej chwili, żąda od Polski odszkodowań w wysokości 67 mld dolarów. Tak że to są nasi ambasadorowie, ci właśnie Polonusi, którzy występują właśnie przeciwko temu antypolonijnemu lobby żydowskiemu.

I między innymi w 1999 roku, kiedy były speaker telewizyjny z lat stanu wojennego Jarosław Gugała został ambasadorem Polski w Urugwaju, wtedy zaczęła sie ta oszczercza kampania w mediach przeciwko Kobylańskiemu. No i doszło do tego, że minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski odwołał Kobylańskiego z funkcji konsula honorowego polskiego w Urugwaju. [...]

:23 sen. Cz. Ryszka: [...] "Gazeta Wyborcza" wysłała wtedy do Urugwaju swojego dziennikarza, Mikołaja Lizuta, który pod przybranym nazwiskiem dokonał prowokacji, chciał zdobyć jakieś obciążające Kobylańskiego materiały z czasów wojny. Oczywiście nic nie przywiózł, dlatego poszukano jeszcze inaczej. Zfilmowano byłego prezesa Intytutu Pamięci Narodowej Leona Kieresa, który w waidomościach telewizyjnych pochylał się nad jakimiś aktami, nad teczkami, oświadczył, że istnieją dowody na to, że Kobylański w czasie II wojny światowej był szmalcownikiem, że wydał Gestapo rodzinę żydowską, i że takie akta rzekomo w IPN-ie się znajdują. Potem okazało się, że w IPN-ie nic nie ma, to jeszcze próbowano, że minister sprawiedliwości wówczas miał ekstradycji tutaj domagać się od rządu urugwajskiego, że taki wniosek się rozważa o ściganie właśnie Kobylańskiego. Okazuje się, że dzisiaj sprawy Kobylańskiego już nie ma, bo nie ma żadnych dokumentów żeby Kobylański w czasie wojny zadenuncjował Niemcom małżeństwo Żydów. To małżeństwo żyło po wojnie, co więcej jego ojciec, który był adwokatem, był adwokatem po wojnie do lat 60-tych, a to właściwie jego ojciec te dokumenty dla Żydów żeby mogli wyjechać do Stanów czy uciec, powiedzmy, z obozów i tak dalej, to on się starał. Syn mu tylko pomagał, więc... Dlatego cały ten atak oczywiście spalił na panewce i w tej chwili sądzie polskim jest pięćdziesiątkilka pozwów wobec dziennikarzy i gazet, które właśnie te pozwy Kobylański wniósł do sądów, żeby ścigać tych, którzy naruszyli jego dobre imię czy właściwie przez te oszczerstwa nie tylko dobre imię, ale po prostu, no, całkowicie podważyli autorytet prezesa, że nawet i rząd, może nie rząd, ale właśnie marszałek Sejmu i, że różne osoby, tak jak właśnie minister spraw zagranicznych mu odebrał tytuł konsula. No, po prostu ta nagonka gazetowa sprawiła, że stało się to, co się stało i w tej chwili, no, nie dziwmy się, że i prezes, i te organizacje w Ameryce Łacińskiej są bardzo rozżalone wobec tego, co się w Polsce dzieje. Domagają sie lustracji pracowników ambasad, konsulów, lustracji nawet swoich członków, uważając, że będzie to, no jakieś oczyszczenie Polonii z tej postkomunistycznej agentury. [...] Tam są ulokowani w konsulatach i ambasadach różni urzędnicy służb specjalnych, w większości są to agenci sowieckiego NKWD, no i nadal wymyśla się różne udogodnienia, odnaczenia, podarunki dla różnych powiedzmy tam członków Polonii tylko po to, żeby ich złamać, dzielić. [...]

[Komentarz: Dla senatora Ryszki istotne jest podanie miejsca urodzenia działacza polonijnego - Tel-Awiw, jak gdyby miało ono jakiś związek z jego działalnością. Przekazując tę informację, zapewne otrzymaną od Jana Kobylańskiego, przy okazji potwierdza, że Kobylański finansuje Radio Maryja i był głównym fundatorem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej należącej do Fundacji Lux Veritatis, której udziałowcami są obywatele T. Rydzyk i J. Król (o tym, że jest to prywatna fundacja i że nie należy ona do prowincji redemptorystów słuchacze jeszcze nie byli informowani...). Za jeden z powodów do chwały Kobylańskiego senator Ryszka uważa walkę z lobby żydowskim, które rzekomo żąda od Polski 67 mld dolarów. To nowość, bo dotychczas Radio Maryja mówiło o 60 bądź 65 miliardach. Widocznie suma musi się zwiększać, bo inaczej nie rośnie groza. Kolejną rewelacją z Urugwaju jest informacja, że J. Gugała był speakerem telewizyjnym w czasie stanu wojennego. I jest to kolejne kłamstwo. Życiorys J. Gugały: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Guga%C5%82a ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20070103-ryszka
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

J. R. Nowak: niech dzieci żydowskich prominentów rehabilitują się za rodziców


Data: 28 I 2007, 00:42

o. Grzegorz Moj
dr hab. Jerzy Robert Nowak

Audycja: Minął miesiąc (cykliczna audycja J. R. Nowaka)

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
28 I 2007, 00:425 min. 01 s940495582888211428

Opis/tekst:

J. R. Nowak: Ja bym życzył tym różnym synom takich prominentów komunistycznych, i córkom, żeby się rehabilitowali. Zresztą bywały różne rodziny. Spychalski, komunistyczny mnister, miał brata, szefa AK w Krakowie, którego zamordowali Niemcy. Józef Unszlicht, straszny bolszewik, zastępca Dzierżyńskiego w CzeKa, antypolak, członek samozwańczego rządu w Białymstoku miał brata, księdza Juliana Unszlichta który demaskował litwacką żydowską targowicę, był wspaniałym polskim patriota, kapelanem uchodźctwa polskiego w Paryżu.

Ale niestety takich wyjątków było za mało. No, ja jeszcze przypomnę Antka Zambrowskiego, który od lat występuje przeciwko takim osobom jak Gross, niedawno zdemaskował Grossa jako tego, który sypał na śledztwie w 68 r. Pochodzi z rodziny o rodowodzie żydowskim, jego ojciec był członkiem Biura Politycznego [PZPR], ale on zerwał, na tle m.in. stosunku do Kościoła, bo był za Kościołem Katolickim, zerwał z michnikowcami i przez to wegetował - on, były asystent u Brusa, który pisał tam doktorat, kilka lat był stróżem na budowie, bo nikt mu nie pomagał. Michnikowcy go za to potraktowali jako renegata, za to że stał się tak propolski i prokatolicki.

Są takie wyjątki. Niestety ogromna część, zaryzykowałbym stwierdzenie, że 90-95% tych ludzi z rodzin prominentów żydowskich zachowuje się... czy nie tylko żydowskich, w ogóle, komunistycznych, zachowuje się fatalnie i dalej kontynuuje to, co robili ich ojcowie, tylko w inny sposób, w nowych środowiskach. I na przykład pani Bikont, znów podkreślam, jest jako, to co robi wybielając komunistycznych pisarzy stalinowskich kontynuuje to, co robiła jej matka, która była straszną propagandystką komunistyczną i współzałożycielką stalinowskiej "Trybuny Ludu". Pani Huebner działała na szkodę polskich interesów narodowych, a jej wypowiedzi typu, że trudno ocenić co jest interesem narodowym dowodzą, że nie nauczyła się patriotyzmu w domu, w którym był ojciec ubek i dziadek ubek. Pan Borejsza, historyk, Jerzy M. Borejsza, syn Jerzego Borejszy, brata kata Polaków Różańskiego-Golberga, pierwszego cenzora i czołowego propagandysty stalinowskiego wybrania komunizm. Pan Komar teraz, nie pamiętam Michał czy jak, tak, był dyrektorem PIW-u czy "Czytelnika", jakichś wydawnictw, niedawno wyszydzał, atakował IPN, Instytut Pamięci Narodowej, który jest nam ogromnie potrzebny, a jest sam synem szefa kontrwywiadu stalinowskiego, który robił czystkę, długi czas robił czystke ze starych oficerów w Ministerstwie Obrony Narodowej aż w końcu sam padł ofiarą jednej z czystek. I tak moglibyśmy... Chajn! Działa w Fundacji Batorego jako sekretarz - jestem bardzo krytyczny o tej fundacji - natomiast jego ojciec był wicemnistrem sprawiedliwości, który trząsł tym ministerstwem w dobie stalinowskiej, łamiąc prawo. Cimoszewicz, wiadomo jaki był jako premier, jest synem wiadomej postaci, a mianowicie pułkownika Informacji Wojskowej, jednej z najgorszych instytucji stalinowskich, który terroryzował ludzi, był o to oskarżany m.in. przez posła Besztę. I tak dalej. I tu mógłbym znów wyliczac bardzo wiele nazwisk. Odsyłam panią [pytającą słuchaczkę] najlepiej do mojej książki "Czerwone dynastie", tom I, i polecam, będzie tom II niedługo, jeszcze dużo szerszy i znów przypomnę telefony, na które można zamawiać tę książkę [...] i tu "Nowe kłamstwa Grossa", jak i będzie II tom "Czerwonych dynastii" i "Platforma obłudników", to już się przygotowuję.

[J. R. Nowak powtarza wielokrotnie już przez niego wypowiadane w Radiu Maryja tezy, że było niewielu polskich Żydów, którzy robili coś dobrego i przypisuje tym potomkom funkcjonariuszy komunistycznych, których nie lubi kontunuwanie zdradzieckiej działalności rodziców. Przy okazji oskarża "michnikowców", że mają za złe bycie propolskim i sugeruje, że straszliwie prześladowali dobrze zapowiadającego się asystenta prof. Brusa (nie komunisty przypadkiem?), który skończył jako stróż. A na zakończenie reklama wydawnictwa J. R. Nowaka, której Radiu Maryja, "nadawcy społecznemu", nie wolno nadawać, ale która nadawana jest regularnie od lat, tak jak wiele innych reklam w tej rozgłośni.]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20070128-nowak
klasyfikacja: ksenofobia-gosc reklama

słuchacz: Geremek dalej kierowany przez masonerię i Sanhedryn, o. Król: Polska katolicka, wielu siłom jest nie na rękę


Data: 1 II 2007, 00:54

o. Jan Król

Audycja: nocna, o lustracji

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
1 II 2007, 00:544 min. 40 s875889077082111426

Opis/tekst:

słuchacz: Króluj nam Chryste.

o. J. Król: Zawsze i wszędzie.

słuchacz: Pozdrawiam ojca bardzo serdecznie, Zbigniew z Filadelfii.

o. J. Król: Proszę bardzo panie Zbigniewie.

słuchacz: Proszę ojca, no, ja mam wrażenie, że znowu, niestety kolejny już raz, daliśmy się oszukać i to tym razem chyba bardzo tak poważnie, ponieważ przez pewien czas w ostatnim okresie mówiono nam, że pozbyliśmy się w końcu układów okrągłostołowych. Ja przyznam, że od początku w to nie wierzyłem. Nie wierzyłem w to, bo to był jeden wielki fałsz. Ludzie Okrągłego Stołu byli, są i nic na to nie wskazuje, że ich nie będzie w przyszłości, bo oni są bardzo mocno usytuowani i to oni właśnie kreują tę sytuację. Tak, że warunkiem pierwszym i podstawowym jest właśnie to, żebyśmy sięgnęli do źródeł, zastanowili się właśnie kto tym wszystkim kieruje i zaczęli myśleć o przyczynie, a nie mówili tylko i wyłącznie o skutkach. bo to jest niebywale istotne żeby w końcu zacząć w sposób sensowny i solidny, zdecydowany przeciwstawiać się temu rodzajowi właśnie działań, na które jesteśmy narażeni. A jesteśmy na nie narażeni z tego względu, że jesteśmy ostatnią ostoją katolicyzmu z całą pewnością w Europie i na pewno również na świecie. I ten nasz katolicyzm jest właśnie tą główną podstawą. Tu nie chodzi o pieniądze. To jest w dalszym ciągu walka Sanhedrynu z Kościołem. I tak, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, tak samo wygląda to w Polsce. Tutaj wielu ludziom niestety jeszcze się wydaje, że Ameryka jest rządzona przez, no powiedzmy, prezydenta Busha. Ale to jest nieprawda. Tutaj są ludzie, którzy tym rządzą i zawiadują od początku do końca. Jest tak zwana szara eminencja np. Henry Kissinger, który w dalszym ciągu ma ogromne wpływy i to wszystko robi.

Ja uważam, że w Polsce pan Geremek w dalszym ciągu robi swoją robotę, i robi ją w sposób absolutnie przygotowany, tak jak założenia powiedzmy masonerii i właśnie Sanhedrynu dyktują. Tak że musimy dojść do tego, że jest jeszcze ktoś poza tym, który tym wszystkim kieruje, manipuluje i dąży do zniszczenia tego właśnie, co od 2000 lat stanowi dla największe właśnie zagrożenie, czyli wiary chrześcijańskiej. W naszym wypadku oczywiście chodzi tutaj o katolicyzm i my musimy robić wszystko żeby bronić naszej wiary, żeby się nie dać oszukiwać, żeby nie dać się po prostu kierować i sterować mediami, które są najpotężniejszą siłą w tej chwili na świecie, co zreszta widać wyraźnie, wystarczy włączyć telewizor czy wyjąć gazetę, czego zresztą nie polecam, wręcz przeciwnie. Uważam, że my katolicy, ludzie świadomi, powinniśmy, no po prostu przestać to kupować, bo tylko w ten sposób oni moga upaść. W przeciągu tygodnia, gdyby Polacy przestali kupować "Gazetę Wyborczą", tej gazety by już nie było. Ten rząd, który w tej chwili mamy, sprzedał "Ruch". Ja się obawiam, że niebawem "Nasz Dziennik" będzie trzeba rozprowadzać kanałami, bo taka jest właśnie sytuacja. Pan Rupert...

o. J. Król: Proszę pana, może wtedy go więcej rozprowadzimy.

słuchacz: Tak, właśnie, być może.

o. J. Król: Być może. Ja tego oczywiście nie wiem, natomiast my żyjemy tu i teraz, w tej konkretnej rzeczywistości, proszę pana.

słuchacz: No właśnie, no tak jest proszę ojca. No nic, tyle miałem do powiedzenia...

o. J. Król: Pozdrawiam serdecznie pana, niemniej jednak oczywiście mamy zapewnienie Chrytusa, że bramy piekielne, skądkolwiek by były piekielne, Kościoła nie przemogą i na pewno to, że jest Polska katolicka, wielu siłom jest nie na rękę i na pewno przeznaczą duże, duże pieniądze, skierują tu duże siły żeby sytuacja się zmieniła. Oczywiście czy się zmieni czy nie, zależy to od każdego po prostu z nas.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20070201-sluchacz-krol
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz ksenofobia-redakcja

modlitwa za Kaczyńskich, Gosiewskiego, o lustrację, Nowaka w MSZ, za Jana Pawła II, Kobylańskiego i Moskala


Data: 7 II 2007, 02:44

o. Benedykt Cisoń

Audycja: dla zagranicy - modlitwa

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
7 II 2007, 02:447 min. 01 s1316313371222123411428

Opis/tekst:

słuchacz: Mówi Józef z polskiego Chicago. Ojcze Benedykcie, chciałbym dołączyć się do dzisiejszej modlitwy, podać swoje intencje do tych wszystkich intencji, które zostały już podane. Chciałbym się modlić o dalsze dobre posunięcia prezydenta Polaka, premiera Polaka, pana Gosiewskiego w Kielc w rozliczeniu czerwonych oprawców, morderców. Chciałbym się modlić za dogłębną i całkowitą lustrację Polski i Polonii. Nie wybiórczą lustrację, tylko całkowitą, bo te korzenie sięgają daleko poza Polskę. Chciałbym się modlić o zatrudnienie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych profesora Jerzego Roberta Nowaka. Za Radio Maryja, za ojców prowadzących to radio, za ojca Rydzyka, za wszystkich księży polonijnych posługujących w polonijnych parafiach, o szybkie wyniesienie papieża Polaka, naszego rodaka, na ołtarze, za zdrowie i siłę pana Kobylańskiego z Urugwaju i o spokój wieczny i o radość wieczną, za świętej pamięci prezesa Edwarda Moskala z Chicago obrońcę Polaków i polskości, mimo że urodził się trzeciego pokolenia Polak w Stanach Zjednoczonych, ale bronił Polski jak niejeden z pierwszego pokolenia, nie zważając na swoją karierę. Ojcze czy możemy się razem pomodlić?

o. B. Cisoń: No, proszę bardzo. Tylko wcześniej niech to będzie tajemnica zesłania Ducha Świętego, aby Duch Święty, który jest duchem prawdy, duchem miłości, rzeczywiście oświecał serca wszystkich w Kościele, w naszej ojczyźnie, wszystkich którzy jesteśmy powołani aby służyć Bogu i to czynić to z honorem i z wielką godnością. Proszę bardzo.

słuchacz: W imie ojca i syna [...]

I ojcze chciałbym się pomodlić także za naszą ojczyznę, żeby oczyścić ją raz a dobrze, o czystość konsulatów i ambasad oraz o te słowa, które były wypowiedziane w kościele św. Trójcy w Chicago podczas pobytu premiera Jarosława Kaczyńskiego, że warto być Polakiem, warto być Polakiem, żeby te słowa nigdy nie straciły na aktualności. Pod twoją obronę...

o. B. Cisoń: Pomódlmy się przede wszystkim w intencji Kościoła świętego i ojca świętego jak to zwykle czynimy.

słuchacz: ... i ojca świętego, Benedykta i naszego papieża Polaka żeby wreszcie wyniesiono go na ołtarze.

o. B. Cisoń: Pod twoja obronę [...]

słuchacz: Ojcze, jeżeli mógłbym jeszcze prosić, to piękne kazanie, to piękne przemówienie w sobotę, które wygłosił o. Rydzyk w Toruniu, jakby można było kiedyś w ramach wolnego czasu powtórzyć.

o. B. Cisoń: Dobrze, postaramy się. Do studentów? W sobotę czy...

słuchacz: Tak, do dziennikarzy "Naszego Dziennika" i do studentów, i ta piękna piosenka Andrzeja Rosiewicza na 25-lecie "Solidarności", którą, nie wiem czy ojciec wtedy prowadził wtedy w niedzielę w Radio Maryja program...

o. B. Cisoń: Wiem o którą chodzi.

słuchacz: Tak. I ta piosenka leciała, ojcze, to przypomniały mi sie słowa naszego wodza, któremu dzisiaj już bym nic nie uwierzył, jak powiedział Lech Wałęsa, że puści komunistów w skarpetkach, a jednak puścił swoich współtowarzyszy niedoli, a sam z komunistami został milionerem. To były właśnie...

o. B. Cisoń: Ale pan ma dar. To do intencji wszystkie sprawy, jakieś takie, a to potem... Pan ma dar jakiś szczególny, cha, cha, cha...

słuchacz: Staram się po prostu mówic po polsku, mimo że mieszkam długo już w Stanach Zjednoczonych, ale...

o. B. Cisoń: Ale nie, to... mówi pan dobrze po polsku, tylko to do intencji, a to za to, a to za to, takie pan. Intencje to były takie właśnie bardzo sugestywne.

słuchacz: Ale dlatego mam ten dar ojcze, że przemawiam w czysto katolickim i w czystym radio. W radio polskim, w Radio Maryja. Dlatego ten dar mi się udzielił.

o. B. Cisoń: No... dziękuję.

[To nie pierwsze takie intencje do modlitwy, ale ostatnio zdarzają się częściej. Słuchacz słusznie podkreślił, że takiego podejścia nauczył się słuchając Radia Maryja...]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20070207-sluchacz
klasyfikacja: religia

przypomnijmy, że Putin zarzuca zarzucenie, ksenofobiczna reklama, modlitwa


Data: 12 II 2007, 14:07

anonimowy speaker, o. Tadeusz Rydzyk (nagrana reklama), o. Grzegorz Moj

Audycja: dziennik radiowy, reklama, modlitwa

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
12 II 2007, 14:076 min. 33 s1229112481168115311422

Opis/tekst:

14:07 N. N., dziennik: W sprawie ewentualnego umieszczenia w naszym kraju tarczy antyrakietowej premier Jarosław Kaczyński po południu rozmawiać będzie z szefami wszystkich klubów parlamentarnych. Przypomnijmy, iż Waszyngton zaproponował ulokowanie na terenie Polski i Czech tarczy antyrakietowej. Na terytorium Czech miałaby znaleźć się baza radarowa, natomiast w Polsce miałaby zostać ulokowana baza 10 rakiet przechwytujących uzupełniająca dwie bazy zlokalizowane już na Alasce i w Kalifornii. Zadaniem tarczy ma być przechwytywanie pocisków odpalanych z Bliskiego lub Dalekiego Wschodu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy tylko, iż krytykę i zarzucenie [sic] Stanom Zjednoczonym chęci dominacji nad światem zarzucił podczas szczytu w Monachium prezydent Rosji Władimir Putin.

[Dalej: sukcesy siatkarzy w sutannach, informacje z zagranicy, wiadomość z Rzymu, nielegalna reklama, za zaraz po niej modlitwa:]

14:11 [REKLAMA] o. T. Rydzyk na tle muzyki: Jeśli chcesz dobrze wychować dzieci i młodzież, jeśli chcesz sam być lepszym i mądrzejszym, jeśli chcesz mieć dobrą rodzinę przestań czytać złą prasę, książki, oglądać niszczące programy telewizyjne. Czytaj dobre pisma i książki katolickie i prawdziwie polskie. Pamiętajcie szczególnie o dzieciach i młodzieży. Bardzo dobry miesięcznik dla dzieci pod tytułem "Anioł Stróż" wydają siostry loretanki w Warszawie. Adres [...], telefon 022 673 58 39 oraz drugi telefon 022 673 46 93. Powtarzam [...]. Siostry wydają też bardzo dobry miesięcznik "Różaniec" oraz wiele dobrych książek religijnych, patriotycznych, bardzo budujących.

14:13 o. G. Moj - modlitwa


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20070212-redakcja
klasyfikacja: otr reklama ksenofobia-redakcja religia

Gontarski: zdradziecka intryga bezwstydnych abp. Kowalczyka, abp. Michalika i ks. Klocha


Data: 20 II 2007, 16:01

o. Piotr Andrukiewicz
dr Waldemar Gontarski

Audycja: "Aktualności"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
20 II 2007, 16:018 min. 49 s1652516781525155011428

Opis/tekst:

o. P. Andrukiewicz: Proszę państwa, pragniemy zapoznać państwa najpierw z pewnym dokumentem. Ojciec święty Benedykt XVII przesłał do ks. abp. Stanisława Wielgusa list, w którym wyraża życzenie "by Ekscelencja podjął na nowo swoją działalność w służbie Chrystusowi". List datowany na 12 II został właśnie opublikowany, m.in. na stronach [WWW] KAI. Oto pełna treść tego listu:

"Do umiłowanego Brata Arcybiskupa Stanisława Wielgusa ..." [Tekst dostępny w http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=1682 ]

Na naszej antenie witamy bardzo serdecznie pana dr. Waldemara Gontarskiego.

dr W. Gontarski: Szczęść Boże. Z radością, proszę ojca redaktora, przyjmuję ten list razem z abp. Wielgusem. Spodziewaliśmy się tego listu. No, mi, zwykłemu śmiertelnikowi, nie wypada komentować słów papieża, ale chcę się zapytać innych braci w arcybiskupstwie, braci arcybiskupa Wielgusa: abp. Kowalczyka, abp. Michalika, którzy już po nieudanym ingresie głośno mówili jak to rzekomo miał szkodzić abp. Wielgus Kościołowi. No, czy ci arcybiskupi ze wstydu się nie spalają teraz? Przypomnijmy tę haniebną odezwę, którą podsunięto abp. Wielgusowi po południu 6 I 2007 r., w której rzekomo miał się przyznać i przepraszać, że uwikłał się we współpracę z tajnymi służbami PRL-u, "z tajną policją" tam jest napisane. "Skrzywdziłem" - miał powiedzieć arcybiskup - "Kościół ponownie, kiedy w ostatnich dniach, w obliczu rozgorączkowanej kampanii medialnej zaprzeczyłem faktom tej współpracy." Te słowa, jak już wiemy dzisiaj, nie pochodzą od abp. Wielgusa. On odczytał je bedąc pod wpływem środków uspokajających, odczytał słowa, które, jak ujawnili wnikliwi niektórzy dziennikarze, pochodziły od nuncjusza. Czyli mamy cały ten mechanizm spisku - właśnie - przeciwko czemu? Przeciwko prawdzie! Przeciwko drugiej tablicy dekalogu, gdzie mamy zawartą zasadę prawdy, przykazanie boże ósme, mamy zasadę prawdy. I teraz, jak to się stało, że ludzie Kościoła występują przeciwko prawdzie, którzy kamienowali, przecież sami świeccy by nie poradzili temu. Dalej jest taki dokument, komunikat kościelnej komisji historycznej z 5 I, która jednoznaczenie stwierdza, że arcybiskup współpracował z tajnymi służbami. Próbowałem ustalić jak to się stało, że ta komisja tak ustaliła i wiem, że rzekomo podpisany pod ustaleniami prof. Zbigniew Cieślak, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor prawa na Uniwersytecie Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), nie podpisywał. Chociaż rzecznik prasowy episkopatu ks. dr Kloch twierdzi, że podpisywał ten komunikat - prof. Cieślak - wydający ten haniebny wyrok na abp. Wielgusa. Dalej, to 6 I, to wystąpienie do wiernych rzekomo przypisane abp. Wielgusowi, chociaż on to odczytał, ale jak już wiemy, kto to napisał, te słowa, to nie były słowa Wielgusa, abp. Wielgus nie używa takich słów jak "tajna policja", które tam sa zawarte w tym liście. Wiemy kto firmował to, kto przygotował oprawę medialną. No i znowu się pojawia nazwisko ks. dr. Klocha, rzecznika episkopatu. Po prostu komentatorzy świeccy przeciwni abp. Wielgusowi nie dali by rady zablokować dojścia do archidiecezji warszawskiej. Zablokowali to świeccy, ale przy walnym udziale osób konsekrowanych i to chyba nam wolno powiedzieć. No, a list papieża, nie komentujmy, jest czytelny, wszystko tam jest napisane. [...?] wzywa arcybiskupa żeby nie był tylko seniorem, żeby służył Kościołowi. No, zostawmy to już radiosłuchaczom. Ten list[?] jest nad wyraz czytelny i teraz ja tylko chcę usłyszeć komunikaty i komentarze tych ludzi, którzy właśnie uczestniczyli w tym zdradzieckim akcie wymierzonym przeciwko w prawdzie, przeciwko Kościołowi.

o. P. Andrukiewicz: Ale, panie doktorze, oni mówią teraz tak: no, przecież się przyznał.

dr W. Gontarski: Właśnie, ale on się przyznał... właśnie mówimy, ten akt przyznania, słowa pochodzące od nuncjusza dano mu do przeczytania, był pod wpływem środków uspokajających, mówił mi, upoważnił mnie, publicznie przecież to podałem, nawet w tych wiadomościach telewizyjnych, które uczestniczyły w kamienowaniu arcybiskupa, podały tę moją wypowiedź z powołaniem się na arcbiskupa, że od niego nie pochodzą te słowa! No, ja wzywam abp. Kowalczyka żeby teraz powiedział jak tę instrygę tworzył! Wzywam ks. dr. Klocha żeby przyznał się do tego wszystkiego. No, czas najwyższy! Przecież jako katolicy wiemy z dokumentów Soboru Watykańskiego II, że nie odrzucamy ludzi, którzy błądzą, odrzucamy tylko błędy. Jeśli zbłądzili, skłamali, przecież się mogą przyznać, ale tkwienie w tym kłamstwie, w tej intrydze, to jest dopiero problem dla nich, problem dla nas wszystkich. No, jak tak można?

o. P. Andrukiewicz: Panie doktorze, dziękuję za komentarz, pozdrawiam.

dr W. Gontarski: Szczęść Boże.

o. P. Andrukiewicz: Szczęść Boże. Mówił pan doktor Waldemar Gontarski.

[Wypowiedź odtworzona również w audycji o. B. Cisonia 21 II 2007 r., 02:2x. Powyższe tezy były powtarzane w Radiu Maryja przez Gontarskiego i innych. M.in. w przemówieniach o. T. Rydzyka w Chicago 15 IV 2007 r. o 19:13 i w Dortmundzie 29 IV 2007 r. o 14:27. - rzm]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20070220-gontarski
klasyfikacja: kosciol zabawne

o. Rydzyk o PiS-ie i szambie


Data: 8 III 2007, 22:46

o. Piotr Andrukiewicz
Marek Jurek

Audycja: o wpisaniu zakazu aborcji do konstytucji

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
8 III 2007, 22:4611 min. 51 s3061431093093277715733

Opis/tekst:

o. Tadeusz Rydzyk [dzwoni]: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Nie ma mnie w tej chwili w Toruniu ani w Polsce, ale mnie ten temat bardzo, bardzo interesuje, pozdrawiam pana marszałka serdecznie i ojca też, ojciec Tadeusz Rydzyk. Niemniej, my tak obserwujemy to wszystko i też dowiedzieliśmy się o tym, co się dzisiaj stało w Pałacu Prezydenckim. No, trzeba odczytywać wszystkie fakty i po uczynkach ich poznacie, mówi pan Jezus. Bardzo jasne, tak. Sprawa życia jest sprawą pierwszorzędną. Jeżeli chcemy poznać kulturę człowieka, daną cywilizację, to patrzymy jakie jest, jak właśnie, ludzie tej cywilizacji podchodzą do biednych, do słabych, do, do chorych, do starszych, do dzieci, do nie narodzonych - tu poznajemy, czy to jest jakaś cywilizacja barbarzyńska, cywilizacja niszczenia, cywilizacja śmierci, czy cywilizacja życia i rozwoju.

No i to jest rzeczywiście jakieś dramatyczne dla mnie, jestem też bardzo bardzo rozczarowany, bardzo rozczarowany, jak zresztą, nie ukrywam, też podejściem do sprawy ks. abp. Wielgusa. Nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się. Ks. abp Wielgus bardzo popierał i to, co się w Polsce miało zaczynać, i, no... A to co zrobiono z nim, to było, to były posunięcia bolszewickie. Mówię nie tylko od siebie to, mówię od ludzi bardzo światłych [jest u Kobylańskiego?]. Nawet jeżeli by coś się zdarzyło młodemu księdzu i w tamtej trudnej sytuacji... Ja też byłem księdzem wtedy, może trochę później niż ks. [a]bp Wielgus, trochę tu później, ale wiem co znaczyły przesłuchania, co znaczyły szantaże. Pamiętam jak do kapłaństwa chciałem iść, bardzo młody chłopak, bardzo młody, zaczynający, jeszcze przed maturą mnie brali na przesłuchania i jak mnie szantażowali. Powiedzieli mi "jeżeli nie podpiszesz, to cię zniszczymy, nie będziesz księdzem". Jak mnie zniszczycie? "No, mamy, w prasie centralnej cię opiszemy". I oni mnie wtedy nie opisali i nie podpisałem, powiedziałem nie będę [księdzem], ale Judaszem nie będę. Wtedy pamiętam jak krzyknąłem tam normalnie, bo jest już draństwo. Ale to było nieraz. Były pobicia na ulicy, nawet nie w Polsce. Takie metody mieli. A my musimy patrzeć inaczej. I co do ks. abp. Wielgusa, to pytam się go za co go to spotkało.

Ja jestem rozczarowany też tymi władzami, tymi działaniami, że pozwalacie państwo na takie, na takie skandale, skandaliczne zachowanie tak zwanych dziennikarzy... A to jest zachowanie typowo wbrew cywilizacji łacińskiej. Tak w cywilizacji łacińskiej się zachowują. I nic się na razie nie dzieje, ani w Sejmie, ani w rządzie żeby to, żeby to skończyć z tym. My sami doświadczamy tego na co dzień, no i dzisiaj, właśnie od tych dziennikarzy, i dzisiaj ci dziennikarze są zaproszeni do prezydenta. Dla mnie to jest jednoznaczne. Dzisiaj są zaproszeni ludzie, którzy są wprost przeciwko życiu, a nawet za eutanazją. I to jest tragiczne. Proszę wybaczyć, ale, czy możemy tworzyć, wprowadzać postmodernizm w Polsce? I są te trendy. Są te trendy żeby wprowadzać neolewicę, prawda, czy neomarksizm. Jest, są te trendy. Ale albo jesteśmy, jeżeli, ja wychodzę z założenia, myślałem, że katolicy doszli do władzy i mają coś do powiedzenia i jestem bardzo rozczarowany też, proszę wybaczyć, że jakoś tak się handluje. A z drugiej strony i ojcu świętemu, i temu, i tamtemu. Na miesiąc, na niecały miesiąc przed drugą rocznicą odejścia do domu ojca Jana Pawła drugiego takie dyskusje! I takie gesty! Ten gest bardzo dużo dzisiaj powiedział. Proszę wybaczyć, ale myślę, że... Spotkania mam różne, i z Polonią też. I ludzie są bardzo rozczarowani. Kochani, albo trzeba się pozbierać i robić, rzeczywiście żyć w prawdzie, albo przestańmy się kłamać. AWS też oszukał. AWS też oszukał. I też mówili. Albo jestem tak-tak, nie-nie, a inaczej to jest nie w porządku i...

Panie marszałku, ludzie wam zaufali, ale wiedzcie o tym, że ludzie was wyplują, ale to będzie tragedia Polski. I to jest czas. Dzisiaj jeszcze jesteście, a jutro... Wiedzcie o tym, że partie są czasowe - Kościół jest wieczny. Tak, że Kościołowi krzywdy... robicie ewentualnie krzywdę jeżeli tak się zachowujecie jako katolicy robicie, bo robicie zgorszenie dla świata. Pewno będą i duchowni, którzy będą was oklaskiwali, ale przykazania są bardzo jasne. Proszę wybaczyć i dziękuję, że pan dzisiaj jest, gratuluję, że pan chce dobra. Zawsze pan był za życiem i tak dalej. Ale trzeba być, życzę panu żeby pan był klarowny zawsze.

A to, co dzisiaj się stało, to jest skandal. Nie nazywajmy tego inaczej. To są osoby publiczne. I nie nazywajmy tego. Nie nazywajmy nigdy, że szambo jest perfumerią. Dziękuję serdecznie, tak-tak, nie-nie, co nadto jest od złego pochodzi. Dziękuję, naprawdę jestem bardzo rozczarowany i... nie wiem. Szkoda, że w Polsce nie ma takiej partii rzeczywiście pro-polskiej, bo nie widać tego. Nie widać tego. Nie widać. Jakoś ci politycy to tak, to są kompromisy interesów i tak, tak jak pawie chcą się pokazywać żeby ich pokochali tylko, ale. Ja nie widzę partii jakiejś. Myślę, że PiS może się pozbierać, ale tak nie może robić. I pierwsze. Ja nie wiem dlaczego, dlaczego tak się boicie dodać tego "i do naturalnej śmierci"? Czyli jest jedno, jest jedno, odczytuję to bardzo jasno. Nie chcecie tego - nie mówię, że pan może nie chce, ale wy rządzicie teraz. Nie chcecie tego, bo już lobby, lobby jest za eutanazją! Chociażby i te towarzystwo ubezpieczeniowe, nie będą płacić. A jak jest, a co jest ze zdrowiem społeczeństwa, jak jest ze służbą zdrowia, ile lekarzy wyjeżdża. Bogactwo narodu to są bogactwa naturalne, to jest, to są miejsca pracy, to jest rozwój rodziny. W Polsce jest najmniejszy przyrost naturalny w Europie. Nawet Francja ma większy przyrost niż Polska. I Pola... i katolicy rządzą. To we Francji dają 4 tysiące euro becikowego, w Niemczech dają ponad 20 tysięcy, Czechy dają więcej, inni, ale, ale nie tylko to, ale macie media. Dlaczego media publiczne nie są prorodzinne? Przecież rządzi prawica. I ja widzę jedno: bardzo się boję, że to jest jedno wielkie kłamstwo. Platforma to jest kłamstwo potworne. Ja bym powiedział tak: gdybym tak myślał jakie to są loże, to jedna loża jest teistyczna szkocka, a druga ateistyczna francuska. O tak! I tak idzie w tym kierunku. Proszę wybaczyć, ale ja jestem tak zbulwersowany, że... no nie wiem. Nie wiem. Zdaje się, szkoda z kimkolwiek rozmawiać. To jest... Jeżeli ktoś jest przeciwko życiu, to jest wielkie draństwo. Niech wie o tym, że może jemu dadzą zastrzyk. Może jemu dadzą. Gdzieś tam jakimś posłem sie bywa. A człowiekiem się jest. I katolikiem się jest. Dziękuję serdecznie.

o. P. Dettlaff: Dziękujemy bardzo.

M. Jurek: Bardzo dziękuję. No... ja tak, jak mówiłem, ja rozumiem uczucie zawodu, bo pewnie dzisiaj bardzo wielu ludzi tego doświadcza, ale myślę, że jednak jedno wydarzenie nie powinno zniechęcać nas do tego, żeby myśleć w kategoriach ochrony tej większości, która się ukształtowała, tej pracy którą wykonywaliśmy i odbudowania jakiegoś wzajemnego zrozumienia. Ja jestem przekonany, że w ciągu półtora roku pracy rządy powołane po wygranej PiS, po utworzeniu rządu koalicyjnego z LPR i Samoobroną, zrobiły dużo, mają dobre intencje i tej większości trzeba chronić, bo ta większość jest szansą na kierowanie sprawami polskimi.

Ja myślę, że nie ma żadnego problemu w Sejmie dzisiaj z zagwarantowaniem konstytucyjnej ochrony Polski przed zbrodnią eutanazji. Myślę, że tutaj akurat nie byłoby żadnego problemu z ustaleniem takich przepisów w tej czy innej formie. Tak, że tutaj ja takich obaw nie widzę. No i oczywiście też uważam, że dobrze, że ojciec o tym mówił, że trzeba opowiadać o czasach zniewolenia komunistycznego, no bo to nie powinno być jakieś tabu. Myślę, że istota jest w tym, że trzeba o tym mówić, dzisiątki ludzi doświadczyło i wszyscy pamiętamy i przesłuchania, i aresztowania, i trzeba o tym mówić, bo... po pierwsze to jest pamięć i wielkości narodu, a jeżeli są jakieś słabości, to też trzeba o tym spokojnie mówić.

o. P. Dettlaff: Proszę bardzo.

o. T. Rydzyk: Halo. Ja jeszcze ojcze jedno, panie marszałku. Właśnie ja jestem też zbulwersowany tym, nie wiem czy to dobrze wybrzmiało, że dzisiaj do Pałacu Prezydenckiego są zaproszeni dziennikarze, którzy są przeciwko pozytywnym zmianom w Polsce, dziennikarze, którzy, którzy cynicznie się zachowują, którzy was atakują. "Nasz Dziennik" nie był zaproszony, ani Radio Maryja, ani Telewizja Trwam.

Ja się przyznam, że Telewizja Trwam miała być w Pałacu Prezydenckim w czwartek, po tym ingresie, ale jak zobaczyłem jak pan prezydent klaszcze [przy ogłaszaniu rezygnacji przez abp. Wielgusa] to powiedziałem: Nie będzie tam telewizji! Proszę wybaczyć, ale wiem, że, że każda władza może nas zniszczyć. Ale trzeba być jasnym. I dzisiaj, proszę bardzo, "Nasz Dziennik" nie był zaproszony. I pewno by nie poszli. Pewno by nie poszli. "Nasza Polska" nie była zaproszona... dzisiaj, prawda? Mniejsza z tym. Czyli widzimy kto jest po czyjej stronie. I takie zachowanie. Jeszcze zaprosić kobietę, która wczoraj czy dzisiaj jeszcze mówiła za eutanazją. I jest zaproszona. Panie marszałku, jest Wielki Post, czas się zastanowić! Dziekuję serdecznie.

o. P. Dettlaff: Dziękujemy. Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, halo...

[ Zob. też słownik "Czym jest Radio Maryja?", hasło "porzuceni sojusznicy": http://www.radiomaryja.pl.eu.org/slownik.html#porzuceni ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20070308-rydzyk
klasyfikacja: otr

ks. Bartnik: wojująca ateistyczna cywilizacja żydowska


Data: 12 III 2007, 02:05

ks. prof. Czesław S. Bartnik

Audycja: nocna, artykuł z "Naszego Dziennika", z 10 III 2007 r., "Problem nikczemnienia społeczeństw", czytał Marek Prałat

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
12 III 2007, 02:051 min. 19 s338334431730715736

Opis/tekst:

Przy okazji trzeba też przyznać rację ojcu Romana, Maciejowi Giertychowi, europarlamentarzyście, który na terenie PE wydał książkę pt. "Wojna cywilizacji w Europie". Europa, według niego, jest dziś targana ciężką wojną między wojującą ateistyczną cywilizacją żydowską a cywilizacją rzymsko-łacińską. I trzeba zauważyć, że ta pierwsza w niektórych krajach zachodnich, jak Anglia, Niemcy, Italia zdecydowanie wygrywa, choć w swych podstawach jest antychrześcijańska, głównie antykatolicka. Opanowuje ona przede wszystkim świat mediów i bankowości. Książka pana Macieja Giertycha została gwałtownie potępiona przez Parlament Europejski jako ksenofobiczna i antysemicka. I nietrudno zrozumieć, dlaczego do tych potępień dołączyło także nasze MSZ, które przecież wydało swoją książkę z tekstami Żydów polskich, szkalującą Polskę, a wynoszącą pod niebiosa świat żydowski w Polsce i w Europie. Wykazał to doskonale zatroskany o imię Polski w świecie prof. Jerzy Robert Nowak. Książka ta w języku angielskim wydana dla zagranicy i za nasze pieniądze nie została, jak dotychczas, ani wycofana, ani sprostowana. Czyżby to było już MSZ Izraela?

[ Wspomniana książka, wydana przez PISM i MZS to "Difficult Postwar Years ..." z tekstami prasowymi nt. "Fear" Grossa. Autorami tekstów są: Tadeusz Stachurski, Wojciech Rogacin, Andrzej Żbikowski, Andrzej Paczkowski, Marcin Gadziński, Bożena Szaynok, Alina Cała, Marcin Fabjański, Jan Żaryn, Maciej Kozłowski, Piotr Osęka, Piotr Wróbel i Czesław Bielecki - rzm ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20070312-bartnik
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

reklama: mordowali Żydzi


Data: 27 IV 2007, 23:54


Audycja: reklama "Naszego Dziennika", czyta Marek Prałat, wielokrotnie powtarzana

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
27 IV 2007, 23:54 26 s111611311710215733

Opis/tekst:

M. Prałat: Mordowali patriotów. To byli głównie rosyjscy Żydzi, sprowadzani do Polski. Wystawę Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej pt. "Twarze warszawskiej bezpieki" otwarto dzisiaj w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" w Warszawie. Do byłej siedziby KC PZPR przybyli przede wszystkim kombatanci z Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych oraz ich rodziny.

[Jacek Dytkowski, autor notatki dotyczącej wystawy IPN pozwolił sobie zacytować fałszywe uogólnienie na temat narodowości pracowników UB, przypisując je jednemu z partyzantów z NSZ. M. Prałat poszedł w uogólnieniach jeszcze dalej: "Mordowali patriotów. To byli głównie rosyjscy Żydzi, sprowadzani do Polski." To propagandowe kłamstwo nadało wielokrotnie Radio Maryja w ramach emitowanych regularnie reklam "Naszego Dziennika" (firmy SPES sp. z o. o.) nadawanych nielegalnie na falach tego "nadawcy społecznego". - rzm

URL notki w "NDz": http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20070428&id=po43.txt ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20070427-reklama
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja reklama

o. prof. Jabłoński: rola Matki Bożej a rządy Żydów w Polsce


Data: 29 IV 2007, 18:16

o. Waldemar Gonczaruk
o.prof. Zachariasz Jabłoński
o. Kamil Szustak

Audycja: Matka Boża królowa Polski

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
29 IV 2007, 18:165 min. 01 s1297813181313117815739

Opis/tekst:

o. W. Gonczaruk: [...] Towarzyszycie Matce Bożej, ale też i towarzyszycie nam, gdyż dzięki przekazowi Radia Maryja i Telewizji Trwam codziennie możemy łączyć się z cudowną kaplicą i z sercem Polski, można powiedzieć ojcze Zachariaszu.

o. Z. Jabłoński: Jeszcze szerzej. Myślimy o tym przekazie przecież na całym okręgu Ziemi dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Za to jesteśmy wdzięczni ojcom, dyrektorowi, ojcom którzy nam udostępniają, wprowadzają, zapowiadają, potem trochę się denerwują jak przedłużamy modlitwy. [śmiech w studio]

o. W. Gonczaruk: Chcemy właśnie dzisiaj rozmawiać o tym, że z Maryją chcemy przypatrywać się powołaniu naszemu. Rola Matki Bożej właśnie w powołaniu, ale rola zarówno w powołaniu osobistym, jak i w powołaniu narodu i tutaj nasze miejsce, jak je odkrywamy i jak je potrafimy zdefiniować, ojcze profesorze.

o. Z. Jabłoński: No właśnie. Trudno definicję, może powiem opisowo. Ja zacznę od takiego faktu, który chyba datuje się 14 albo 15 IV. Wychodziłem gdzieś tam przed bazylikę i ktoś mnie tak zaczepił, i mówi: "kto w Polsce rządzi", zaczął wymieniać pewną nację, żeby nie posądzano nas o antysemityzm [śmiech w studio] pominiemy tę nazwę, bo tam wymieniał oczywiście naszych towarzyszy w przeszłości, potem jeszcze organizacje jak, mówimy trochę przekornie, z sierpa i młota się zmieniło na młot i cyrkiel i tak dalej. No i właśnie. Tu jest cały problem, że możemy przez różne wydarzenia myśleć kategoriami takich faktów, które się jakoś specjalnie interpretuje, ale także możemy spojrzeć teologicznie głębiej. Dzisiejsze to spotkanie chcielibyśmy naznaczyć tym jakimś głębszym spotkaniem i zaprosić do jakiegoś biegu. Ojciec jest młodszy, jak mówił[?]. Będziemy razem z ojcem Kamilem w tym biegu do serca królowej Polski spieszyć się, żeby tę uroczystość, która będzie wydarzeniem, jak zawsze, przeżyć w sposób jakiś bardziej pogłębiony i to triduum, w jakimś znaczeniu, nasycić większą modlitwą. Święty Jan Paweł II mówił, że tam bije serce matki, trzeba przykładać ucho do tego miejsca żeby usłyszeć jak bije ono w sercach, w sumieniach narodu. I to jest taka próba tego słuchania. Ale musi się zacząć od indywidualnego naszego spotkania z Matką Najświętszą. To pierwsze spotkanie zresztą przywoływane niejednokrotnie w ramach audycji, m.in. myślę o księdzu biskupie Dydyczu, mówię o maryjnym powołaniu. To jej "fiat" i ona przyjmuje bożą propozycję i staje się do bożej dyspozycji poprzez, no, aprobatę tej bożej propozycji, krótko mówiąc. Oczywiście ja tutaj bardzo upraszczam i my tutaj świętujemy Matkę Bożą jako królową i to też pytamy się o to nasze "jestem" i to jest wspomniane w apelu. Ojciec wspomniał o apelu. Każdy apel jest przywoływaniem jej obecności, ale ona jest z nami. Właśnie pytamy się o to "jestem". Ojciec Święty nam przy okazji pobytu na Jasnej Górze wielokrotnie pokazywał tę przestrzeń "jestem". Ja myślę, tylko chyba jakieś problemy pozostawiam i rzucam. Bardzo zależy od tego, jak ja to "jestem" rozumiem, czy przyjmuję jako dar boży moje życie i wtedy za to czuję się odpowiedzialny... I teraz jeszcze ważna sprawa, jeszcze to jest dar boży, jeszcze ja jestem ten, który wierzy w Boga stwórcę, Boga Ojca stwórcę. Toteż inaczej na życie swoje patrzę, inaczej je układam i także inaczej na życie innych spoglądam. Właśnie gdyby więcej mówić i przeżywać tę rzeczywistość, że Bóg jest stwórcą, na pewno by sytuacja naszej roli[?], cały ten kontekst społeczno-polityczny by się inaczej kształtował. Żeby nie być za długo mówiącym, to ojcu...

o. W. Gonczaruk: Bóg jest stwórcą, Bóg daje nam swojego syna, ale ten syn przychodzi właśnie przez Maryję.

o. Z. Jabłoński: No właśnie, ale ja myślę też o tym życiu naszym, które mamy. To moje życie, konkretne, duchowe, ale także przecież zaistniałe w pewnym momencie, jak powiedziałem, jestem wiecznie proszony, więc to odniesienie takie do Boga konkretne i teraz to przeżywanie, że Bóg jest stwórcą, no, na co dzień, że on jest podarowany, jest darem, na który odpowiadam miłością w różnej formie. Właśnie, w jakimś tam okresie, zdecydowałem się wstąpić do paulinów. Pan Bóg mnie poruszył, Matka Boża mnie przyciągnęła chyba tak, można by powiedzieć. Dlatego tu jestem.

o. W. Gonczaruk: Dziękuje ojcze. Ojcze Kamilu.

o. K. Szustak: Kontynuując myśl ojca profesora, to boże "jestem", ono w jakiś najpełniejszy sposób dokonało się w Matce Najświętszej, ponieważ ona chyba najpełniej zrozumiała co to znaczy "być" w sprawach bożych. Ja może posłużę się tekstem, jednym chyba z najpiękniejszych, które zostawił nam, interpretując apel jasnogórski, to było przy okazji VI Światowego Dnia Młodzieży, wtedy Jan Paweł II, zapraszając młodych żeby przyjęli te trzy proste słowa jako program świętości mówił między innymi: "<> to imię Boga. Tak odpowiedział głos z krzaka gorejącego Mojżeszowi, gdy ten pytał Boga o imię. <> [...]"

[Nie całkiem rozumiem co miał na myśli o. Jabłoński i dlaczego swoje wywody zaczął od nawiązania do rządzących w Polsce wg niego Żydów i masonów. Być może nie panuje nad swoim bełkotem, a ramach swobodnych skojarzeń na zadany temat spisek żydowski akurat kojarzy mu się zawsze i ze wszystkim. Pozostali dwaj ojcowie (o. Szustak nawet "kontynuując myśl ojca profesora") nie wyjaśnili o co chodziło. - rzm]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20070429-jablonski
klasyfikacja: ksenofobia-gosc

ks. Bartnik: wrogie mniejszości i kombinatorzy


Data: 9 IX 2007, 19:11

o. Piotr Andrukiewicz

Audycja: nocna, w jej ramach artykuł ks. prof. Czesława Bartnika "To ataki na polskość, a nie na o. Rydzyka" czytany przez Marka Prałata z "Naszego Dziennika" z 8 IX 2007 r.

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
9 IX 2007, 19:1119 min. 50 s512495205497246494138 11589

Opis/tekst:

...

Główne deklarowane powody ataków są trzy:
- że Radio Maryja jest niezależne od postkomunistów, katolewicy, masonerii, lobby żydowskiego, medialnych koncernów niemieckich, no i od kilku liberalnych biskupów;
- że oprócz programu dewocyjnego Radio Maryja głosi prawowierną naukę dogmatyczną, moralną i społeczno-polityczną, która jest niezgodna z liberalnym relatywizmem i z "poprawnością polityczną" zachodnich utopistów, oraz
- że głosi patriotyzm, poszanowanie i miłowanie Ojczyzny, godność społeczeństwa polskiego i nieskończoną wartość każdego człowieka, także ubogiego, chorego i niewykształconego, i jeszcze nienarodzonego.

[Typowy sposób obrony Radia Maryja, chociaż skuteczny tylko w stosunku do słuchaczy, którzy, zgodnie z przykazaniami oo. redaktorów, wystrzegają się szukania informacji w innych mediach: wymienić kilka zarzutów mniej czy bardziej zmyślonych, a nie wymienić tych rzeczywiście stawianych (kłamstwa, łamanie prawa, nadużycia finansowe). Przy okazji można oskarżyć Żydów, Niemców i biskupów o zamach na niezależność Radia.]

...

2 Radio Maryja budzi w ludzie wrogość wobec oligarchów, bogaczy, sprytnych, a bezwzględnych mniejszości, że dzieli społeczeństwo na lepszych i gorszych i kieruje się nienawiścią wobec tych wszystkich "nowych" ludzi.
Słowem - by wszyscy, łącznie z wrogimi mniejszościami i kombinatorami, byli otaczani równą "miłością chrześcijańską".

[Tu można dojrzeć pewne elementy teologii radiomaryjnej odstającej nawet deklaratywnie od tej propagowanej przez Kościół Katolicki. Ks. Bartnik wyraża obawę, że wrogowie chcą zmusić katolików do miłości bliźniego.]

...

7 Radio Maryja jest antysemickie. Zarzut ten wywodzi się stąd, że - mówiąc szczerze - patrioci polscy skupieni wokół Radia Maryja nie chcą się w zupełności poddać lobby żydowskiemu ani w Polsce, ani w Europie. Nie ma problemu ludzkiego i religijnego, ale jawi się pewien problem ekonomiczny, polityczny i roszczeniowy. Zarzut antysemityzmu duchowego jest całkowicie niesłuszny, ale jest dziś nośny na całym świecie i daje Żydom atut do działalności antypolskiej. W rezultacie szerzona bywa taka perwersja, że Niemcy byli i są filosemitami, a Polacy byli i są antysemitami.

[Tutaj znowu sugestia, że Żydzi chcą zniewolić polskich patriotów. Ciekawe jest rozróżnienie, które, wydawałoby się, należy do zamierzchłej przeszłości. Wg ks. Bartnika niesłuszny jest zarzut "antysemityzmu duchowego" (cokolwiek to znaczy), ale antysemityzm mający za pretekst zysk do niesłusznych zarzutów nie należy. Stanowisko bardzo podobne do prezentowanego przez wielu polityków polskich przed II w.ś. - "Walka ekonomiczna owszem, ale krzywdy żadnej."...]

...

Jest to po prostu diabelskie opętanie społeczne, które ma tylko złość, a nie ma żadnej racji. I tragiczne jest to, że dołącza do tego i grupa duchownych.

[A tutaj jeszcze fragmencik pokazujący nienawiść do wrogów we własnych szeregach.]

[Cały tekst: http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20070908&id=my11.txt - rzm]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20070909-bartnik
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

Kąkolewski: Żydzi nie uznają zbrodni Stalina


Data: 11 IX 2007, 14:38


Audycja: książka Krzysztofa Kąkolewskiego "Umarły cmentarz" czytana w odcinkach przez Marka Prałata

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
11 IX 2007, 14:383 min. 19 s856086984477715726

Opis/tekst:

[Kąkolewski napisał książkę propagandową o pogromie kieleckim z 1946 r., w której przytacza dokumenty, snuje domysły i fantazjuje o spiskach, rozmawia ze świadkami albo ich potomkami i przekonuje ich do swojej wizji. Poniżej fragmenty rozmowy z synem kieleckiego prokuratora (już nieżyjącego), który próbował postrzymać masakrę. Dla Kąkolewskiego jest to doskonała okazja żeby zaznajomić go z tezą, że robotnicy z pobliskiej fabryki, którzy też przyszli mordować byli biorącymi udział w spisku ormowcami oraz żeby w komentarzu do cytowanej wypowiedzi sugerować, że Żydzi "nie uznają" zbrodni Stalina. Jak zwykle w przypadku emitowania nagrań uważam, że odpowiedzialność za nadawanie tych oskarżeń spoczywa w większym stopniu na redakcji niż na samym autorze. Nie znam jeszcze całości książki, ale wysłuchanych dotychczas odcinkach nie słyszałem wzmianek o morderstwach popełnianych tamtego dnia w innych miejscach w Kielcach. Pominięcie morderstw dokonanych w innych miejscach niż na plantach może pomóc w udowadnianiu zorganizowanego spisku. - rzm]

K. Kąkolewski: Próbuję synowi Jana Wrzeszcza przypomnieć sobie to, co relacjonował mu ojciec. [...]

Wrzeszcz: "... Od początku ojciec uważał, że jest to sprawa, która ma drugie dno, która ma jakieś przyczyny sprawcze, które nie zostały ujawnione, a proces, który sie następnie odbył w Kielcach był właściwie kpiną." [...]

"Dopiero niedawno usłyszałem, że robotnicy w Ludwikowa uzbrojeni w pałki to było jakieś zorganizowane komando, ale w tamtym czasie, nie sądzę żeby ktoś, poza tym, kto reżyserował ten spektakl, wiedział o tym."

K. Kąkolewski: Gdyby międzynarodowa społeczność żydowska uznawała zbrodnie Stalina, a w szczególności jego zbrodnie na Żydach, syn Jana Wrzeszcza powinien zasadzić drzewko w Izraelu na pamiątkę swojego ojca, dla podkreślenia, że nawet wśród funkcjonariuszy kieleckich był sprawiedliwy wśród narodów świata.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20070911-kakolewski
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

ks. Bajda: Żydzi panują nad gojami


Data: 1 X 2007, 02:09

o. Piotr Andrukiewicz

Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
1 X 2007, 02:0923 min. 18 s6019461145483546015726

Opis/tekst:

audycja: program nocny, artykuł ks. prof. Jerzego Bajdy "Masoneria potrzebna w Polsce?" z "Naszego Dziennika" z 29 IX 2007 r., przeczytał Marek Prałat

[...]

Podchodząc w dobrej wierze do tego rodzaju informacji, można by snuć przypuszczenie: Radio Maryja zdobyło już renomę i popularność w różnych krajach, może więc należałoby pomyśleć o transmisjach w języku hebrajskim do Izraela lub innych krajów o dużym procencie (promilu) ludności żydowskiej. Pewnie więc zaczną się na ten temat pertraktacje dotyczące płaszczyzn i rodzajów współpracy. Pomogłoby to usunąć ze świadomości Izraelitów różnych uprzedzeń i stereotypów krzywdzących Polskę i Kościół katolicki. Jednak te optymistyczne pomysły zostają natychmiast zburzone, z chwilą, gdy czytamy w przesłaniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że zakazanie działalności tej organizacji przez prezydenta RP w 1938 r. wynikało "z absurdalnych obaw, nieporozumień oraz wprowadzenia w błąd" ("Nasz Dziennik", 25.09.2007 r.). O ile mi wiadomo, to św. ojciec Maksymilian Kolbe miał na ten temat inne zdanie, ponieważ obserwował z bliska działalność masonerii we Włoszech, Polsce i na całym świecie (zob. Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach. Pisma wybrane, "Ostoja", Krzeszowice 2001). Podobne zdanie jak św. o. Maksymilian miał również kard. August Hlond ("Idziemy", nr 37, 16.09.2007 r.).

["Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach" to zbiór artykułów o. M. Kolbe w wyborze współpracownika o. Tadeusza Rydzyka, Stanisława Krajskiego. Książka zawiera m.in. antysemickie artykułu o. Kolbego z "Rycerza Niepokalanej".]

[...]

Jest to niepojęty fenomen i paradoks zarazem: Radio Maryja wyświadcza Polsce i całemu Kościołowi wspaniałą przysługę, co jasno widzą ci, którzy tego Radia słuchają, a równocześnie pewne grupy i jednostki medialne uporczywie zwalczają to Radio, powtarzając w kółko te same frazesy i zmyślenia, dawno już obalone i skorygowane przez ludzi kompetentnych. [...] W moim najgłębszym przekonaniu na przykład zarzut antysemityzmu jest tak absurdalny, że (jak to już komuś napisałem) żaden rozsądny człowiek nie może go brać na serio.

[...]

Ojciec Maksymilian nie krył tego, że celem masonerii jest "zniszczyć wszelką religię, a zwłaszcza chrześcijańską". Nasz święty przytoczył słowa Żyda francuskiego nazwiskiem Cremieux, który na zjeździe masonów powiedział: "Miejcie sobie wszystko za nic, za nic pieniądze, za nic poważanie, prasa jest wszystkim. Mając prasę, będziemy mieli wszystko" (św. Maksymilian Kolbe, dz.cyt., s. 21). Podobnie na międzynarodowym zjeździe rabinów w Krakowie w roku 1848 rabin angielski Mojżesz Montefiore głosił: "Jak długo gazety świata nie będą w naszych rękach, wszystko na nic się nie przyda. Bądźmy pomni przykazania XI: "Nie będziesz cierpiał nad sobą żadnej obcej prasy, abyś długo panował nad gojami. Zapanujmy nad prasą, a wnet będziemy rządzić i kierować losami całej Europy"" (tamże, s. 21-22). Ojciec Maksymilian w cytowanym wykładzie dostarcza wielu świadectw dowodzących zgubnego wpływu prasy kierowanej przez Żydów w dziedzinie wiary i moralności; pomijam szczegóły.

[...]

Otóż trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Żydzi nie myślą przy pomocy naszych, ogólnoludzkich kategorii, lecz mają swoją własną filozofię, która jest nie do pogodzenia z naszą, chrześcijańską. Na przykład według Majmonidesa, którego poglądy są nadal podtrzymywane przez elitę żydowską, "nie-Żyd" nie jest człowiekiem, poganin jest jak zwierzę.

[...] Ten program "doskonalenia świata" w ujęciu judaizmu jest ściśle polityczny i dąży do poddania wszystkich narodów wymogom Tory, także za pomocą środków przymusu. Nie bez znaczenia jest wiadomość, że w Jerozolimie ogłoszono uroczystą inaugurację Sanhedrynu po niemal 2000 lat. Termin uroczystości - 13 października. Data znacząca* (według MichNews, 18 września 2007 r.). Nie będę wchodził w szczegóły. Jednym z elementów taktyki jest sianie zamętu, szczególnie w łonie wspólnot religijnych, powodującego wzrost antysemityzmu, co ma doprowadzić do przyspieszenia ery mesjańskiej.

[...] Także należy wrócić do starych formuł liturgicznych, według których Kościół modli się o "nawrócenie Żydów", i nie udawać, że nic nie wiemy na ten temat, że także im należy głosić Ewangelię. Nie można Żydów zostawiać im samym, ponieważ wtedy są bezbronni wobec "zasłony spoczywającej na ich sercach" (2 Kor 3, 15).

[ Pełny tekst można znaleźć w WWW "Naszego Dziennika": http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20070929&id=my31.txt , oraz w WWW Radia Maryja: http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=91662 . Książka z tekstami o. Kolbego jest dostępna w: http://www.polonica.net/Masoneriazydzi.htm ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20071001-bajda
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja religia

dziennik TV Trwam w wykonaniu uczniów WSKSiM


Data: 26 XI 2007, 21:19


Audycja: dziennik telewizyjno-radiowy nadawany w TV Trwam i w Radiu Maryja

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
26 XI 2007, 21:1917 min. 43 s4579246514567415415739

Opis/tekst:

[Mój opis programu: Przed dziennikiem - nielegalna reklama TV Trwam należącej do o. Rydzyka. Dziennik prowadzi Bernardeta Grabas, uczennica Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej (też należącej do. Rydzyka), która zdobyła tam licencjat na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 14-minutowy dziennik składa się z czterech informacji (nie licząc prognozy pogody:
- Na początku 7 minut (na 12,5 minut dziennika) poświęcone jest jednemu zdaniu z wywiadu prasowego minister nauki i szkolnictwa wyższego B. Kudryckiej. Wg. redakcji TV Trwam minister zaatakowała WSKSiM. Oburzenie. Wezwanie do... masowego wysyłania listów do ministerstwa.
- 20 sekund trwa omawianie sprawy ostrzelania wioski afgańskiej przez polskich żołnierzy. Krótko, byle zbyć. Jak by to określił o. Pirożyński CSsR "moralnie obojętne".
- 4 min 16 s o podręczniku R. Biedronia, który ma uczyć dzieci i rodziców co to jest homoseksualizm i jak postępować w stosunku do homoseksualnych kolegów i koleżanek. Wielkie oburzenie. H. Wujkowska bredzi o homoseksualizmie jako patologii, zaburzeniu i dewiacji.
- 15 s o głosowaniu nad Expo 2012.
Na koniec 30 s o pogodzie.

I znowu nielegalna reklama TV Trwam. Po niej - nielegalna reklama "Naszego Dziennika".

Przed pogodą za wcześnie włączony sygnał dzwiękowy. Między jedną reklamą a drugą - 8 sekund ciszy.

Tyle nędzy technicznej i moralnej oraz pogardy dla etyki dziennikarskiej w małym kilkunastominutowym fragmencie programu Radia Maryja. To jedyna taka rozgłośnia. Ministerstwo powinno skontrolować poziom merytoryczny i moralny nauczania w WSKSiM.

Nagranie dostępne obok. - rzm]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20071126-redakcja
klasyfikacja: zabawne ideologia

umiejętności mendialne uczniów WSKSiM


Data: 28 XI 2007, 14:13


Audycja: dziennik

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
28 XI 2007, 14:134 min. 23 s1132811511127102815739

Opis/tekst:

anonimowa speakerka: Informacje z kraju.

Premier Donald Tusk zamiast Radzie Ministrów przewodniczył dziś pracy redakcji "Faktu". Jak wyjaśnił, zrealizował w ten sposób obietnicę i został na jeden dzień redaktorem naczelnym tego dziennika. Gazeta to odpowiednik niemieckiego brukowca nastawionego na rozniecanie emocji, które w społeczeństwach żądnych sensacji gwarantują zysk - napisał "Nasz Dziennik". To ze środowiska "Faktu" pochodzili zabójcy ks. Jerzego Popiełuszki: Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala i Waldemar Chmielewski. "Fakt" to jeden z dzienników polskojęzycznych wydawanych przez niemiecki koncern Axel Springer. Jest on jednym z największych koncernów mendialnych [!] w Europie wydającym w 30-tu państwach ponad 150 gazet. Jest m.in. właścicielem niemieckiego dziennika "Die Welt", na internetowych stronach którego wysmiewany był ojciec święty Jan Paweł II.

Zbigniew Romaszewski z PiS-u został wicemarszałkiem senatu. Jego kandydaturę poparło w głosowaniu 79-ciu senatorów ...

...


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20071128-redakcja
klasyfikacja: zabawne ideologia

o. Rydzyk o rabinach panujących nad prasą


Data: 8 XII 2007, 20:04

o. Tadeusz Rydzyk

Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
8 XII 2007, 20:044 min. 22 s1127111451004102315739

Opis/tekst:

audycja: transmisja z obchodów 16-tej rocznicy Radia Maryja w Bydgoszczy

[...]

20:20 Co oni już nie powiedzieli. A jak nie powiedzą, to zmontują taśmę itd. Młodzież już teraz wie, że troszeczkę nagra i już zmontuje. Zmontuje, podłoży głos, podłoży... wszystko zrobi, co chce. I później co? A później katolicy by kamienowali księdza czy biskupa. Ja widziałem jak ukamienowali księdza arcybiskupa Wielgusa. Na naszych oczach, w katolickim kraju! To nie jest tylko dramat, ale to jest draństwo. Ja można zabić?! A widzieliście jak teraz niedawno księdza biskupa Stefanka też chcieli zabić? Dlaczego? Bo mówi prawdę. Jak by był taka chorągiewka i tak się naginał, jak wieje wiatr, to by go ozdabiali medalami, wszędzie otwarte by miał te media, taki jedyny. Przepraszam, ale tak jest. I zobaczcie, tak zabijają po kolei, cokolwiek dobrego. Ale to nie teraz się stało, to było cały czas tak. Na przykład Napoleon. Napoleon przecież już prawie dwa wieku temu. Wiecie co on powiedział ciekawego? Mówi tak, nazwał prasę, bo wtedy nie było jeszcze radia, telewizji nie było, nie było SMS-ów, nie było tego wszystkiego... Nazwał prasę piątą potęgą świata! Powiedział tak: cztery potęgi to Anglia, Austria, Prusy i Rosja. Dalej, wyznaje ten, mimo wszystko, genialny wódz, iż tej piątej potędze, prasie, uległ on sam pokonany.

Prasa. Co jeszcze? Zauważcie, na pewnym zjeździe, też już dawno, na pewnym zjeździe pewnej... grupy, niektórzy nazywają loży, tak, takie nazwisko Cremieux tak powiedział, w Paryżu: "Miejcie sobie wszystko za nic, za nic pieniądze, za nic poważanie, prasa przede wszystkim. Mając prasę, będziemy mieć wszystko". Wmówią ludziom. I nawet tym z dyplomami.

[To cytat z antysemickiego artykułu o. M. Kolbe. Fragment ten był powtórzony w "Naszym Dzienniku" z 29 IX 2007 r.: "Nasz święty przytoczył słowa Żyda francuskiego nazwiskiem Cremieux, który na zjeździe masonów powiedział ..." ]

I jeszcze dalej. W Krakowie był pewien zjazd w 1848 r. Podjął hasło takie: "Zapanujmy nad prasą, a wnet będziemy rządzić i kierować losami całej Europy". Już wtedy - 1848 rok.

[O. Kolbe, a za nim ks. Bajda cytował śmielej: "Podobnie na międzynarodowym zjeździe rabinów w Krakowie w roku 1848 rabin angielski Mojżesz Montefiore głosił ..." ]

Media! A później doszło radio, telewizja - i zobaczcie. I taka telewizja jakaś tam, która, nie wiadomo co, ma kanałów 12 i więcej, nawet zachciała zrobić kanał religijny. Katolicy, róbcie kanał! Róbcie telewizję może raczej, a nie kanał. Telewizję robić! Zobaczcie, katolików, Polaków jest w Polsce dużo ponad 90%. A ile my mamy mediów? Ksiądz biskup Adam Lepa, wczoraj wyczytałem w "Naszym Dzienniku", powiedział: około 2% z wszystkich mediów. Czy to nie jest grzech zaniedbania? Straszny grzech zniedbania. To jest lenistwo i głupota! I dlaczego jesteś biedny? Trzeba sobie powiedzieć. Jak się golisz, to popatrz się w lustro i zapytaj się: jesteś biedny? dlaczego?

[...]

[Zob. też http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/20071001-bajda/20071001-bajda.html O. Rydzyk powtórzył antysemickie cytaty w przemówieniu w Chicago 16 XII 2007 ok. 18:30. Pełna wersja tego przemówienia została nadana przez Radio Maryja 18 XII o godz. 00:23. ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20071208-rydzyk
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja kosciol

Michalkiewicz znowu zanudza spiskiem żydowskim


Data: 19 XII 2007, 20:49

Stanisław Michalkiewicz

Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
19 XII 2007, 20:498 min. 40 s2240222752014203215733

Opis/tekst:

audycja: felieton

[...]

Oskarżeniom [Radia Maryja] wysuwanym przez osobistości z kręgów politycznych towarzyszy kampania w mediach, wśród których na plan pierwszy wysuwa się zaprawiona w takich nagonkach "Gazeta Wyborcza" oraz dziennik "Dziennik". Tak się składa, że obydwie te gazety spełniają na naszym rynku medialnym specyficzną rolę. "Gazeta Wyborcza" wyraża punkt widzenia oraz interesy lobby żydowskiego w Polsce. Takie lobby istnieje i ma swoje interesy, których dość sprawnie broni, między innymi również przy pomocy "Gazety Wyborczej". Nie byłoby w tym nic dziwnego, ani nawet złego, gdyby nie dwie okoliczności. Po pierwsze - w przypadku kolizji między interesami lobby żydowskiego w Polsce, a polskim interesem państwowym, "Gazeta Wyborcza" oskarża krytyków lobby żydowskiego o "antysemityzm", a po drugie - przedstawia żydowski punkt widzenia nie jako żydowski, tylko - jako obiektywny. Z tego powodu nazwałem ja kiedyś "żydowską gazetą dla Polaków" - bo pełni na naszym rynku medialnym taką samą rolę, jaką podczas okupacji niemieckiej pełniły niemieckie gazety dla Polaków. One z kolei prezentowały na użytek czytelników polskich niemiecki punkt widzenia, jako obiektywny. Podobna sytuacja jest z dziennikiem "Dziennik", który, po początkowym krygowaniu się, teraz już bez żadnych kamuflaży pełni funkcję niemieckiej gazety dla Polaków.

[...]

W ten oto sposób, obok strategicznego partnerstwa rosyjsko-niemieckiego, które dzisiaj i w przewidywalnej przyszłości wyznacza kierunek europejskiej polityki, na terenie Polski mamy do czynienia ze strategicznym partnerstwem medialnym żydowsko-niemieckim, które tamto, polityczne partnerstwo znakomicie uzupełnia, jako jego narzędzie - z oczywistą szkodą dla polskich interesów narodowych. I to jest jeden powód, dla którego mamy do czynienia z kolejną falą nagonki na Radio Maryja i ojca Tadeusza Rydzyka w wykonaniu zgodnego tandemu żydowskiej i niemieckiej gazety dla Polaków. [...]

[...]

[Nagranie zostało nadane przez Radio Maryja 19 XII 2007 r. o 20:49 oraz 20 XII o 02:55. Pełny tekst dostępny w http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=208 ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20071219-michalkiewicz
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja

o. Klafka i ks. Bartnik zamiast katechezy: hołubiony judaizm, prześladowani katolicy i lobby żydowskie


Data: 5 X 2009, 08:30

o. Zdzisław Klafka

Audycja: katecheza, w jej ramach nadany tekst "Antykatolicym społeczno-polityczny" autorstwa ks. prof. Czesława Bartnika, drukowany w "Naszym Dzienniku" z 3-4 X 2009 r., nagrany wcześniej przez Marka Prałata

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
5 X 2009, 08:3030 min. 16 s7822479457761709615779 15767

Opis/tekst:

o. Zdzisław Klafka: Słuchają państwo Radia Maryja. Drodzy słuchacze, w miejsce porannej katechezy pragniemy wysłuchać artykułu, który został wydany w sobotnio-niedzielnym numerze "Naszego Dziennika", księdza profesora doktora habilitowanego Czesława Bartnika.

Marek Prałat [czyta tekst ks. Bartnika]: [...]

Warto zwrócić uwagę na to, że nasze przystąpienie do Unii Europejskiej według zapewnień większości naszych polityków miało nie wiązać się z przyjęciem niemoralnej i antykatolickiej ideologii liberalnej wypełniającej pustkę po religii i etyce. Tymczasem tak się nie dzieje. Ideologia unijna hołubi m.in. judaizm, islam, protestantyzm, prawosławie, hinduizm, buddyzm i wiele sekt, atakuje natomiast na różne, jawne i ukryte sposoby, jedynie Kościół katolicki. Ataki te są - jak mówił Jan Paweł II - inspirowane przez określone ośrodki światowe, które zmierzają do zniszczenia katolicyzmu jako swego głównego przeciwnika przy pomocy ogromnych środków materialnych, medialnych i technicznych. Ośrodki te są tak silne, że ulegają im nawet władze niektórych państw. Przyczyniły się one bardzo do rozbicia katolicyzmu w Austrii, Irlandii, Hiszpanii i biorą się za katolicką Litwę. Głównym celem ataków jest również Polska i Kościół polski, bez zniszczenia bowiem silnego katolicyzmu polskiego czynniki liberalne i ateistyczne nie zdobędą pełnej dominacji nad Europą.

Watykanu nie słuchali twórcy łagrów i obozów

Liberałowie systemowi, sekularyści i ateiści atakują papiestwo, Episkopat, księży, zakonników, prawo kościelne, etykę katolicką, tradycję i kulturę, a także pedagogię kościelną, działalność charytatywną i społeczną, słowem - wszelkie formy obecności Kościoła w świecie i historii. Posługują się fałszowaniem historii Kościoła, inspirowaniem liberalnych konstytucji oraz kodeksów cywilnych i karnych. Deprawują dzieci i młodzież przez propagowanie pornografii, seksualizmu, hedonizmu, relatywizmu, narkotyków, alkoholizmu, przez zniesienie samowychowania i samodyscypliny. Pomocą służą odpowiednio ustawione media. A najprościej postępują narkobiznesmeni meksykańscy, kiedy to sprzeciwiających się im duchownych i aktywniejszych katolików świeckich po prostu mordują.

[...]

W Polsce dobrym przykładem wpływów liberalizmu antykatolickiego jest niedopuszczanie katolików do wyższych stanowisk publicznych i cywilizacyjnych. Szczytem zaś był wydany 23 września br. wyrok sądowy przeciwko "Gościowi Niedzielnemu" za obronę życia osoby nienarodzonej. Karą ma być przeproszenie oraz wpłata 30 tys. zł za to, że tygodnik ów wymienił z nazwiska matkę, która kiedyś na próżno domagała się od lekarzy katolickich zabicia jej dziecka, choć ona sama przez proces w Strasburgu nagłośniła swoje imię i nazwisko na całym świecie. Ale najgroźniejsze jest to, że sędzia argumentowała, iż katolikom nie wolno się kierować ich wiarą w życiu publicznym, gdzie są również niekatolicy, że wolno krytykować aborcję jedynie jako zjawisko w ogóle, bez nawiązania do jakiejkolwiek osoby konkretnej, no i że tylko katolicy uważają aborcję za zabicie człowieka.

[...]

I tak w naszym rozumieniu w liberalizmie preferuje się raczej prawo do zła niż prawo do dobra moralnego. W każdym razie my, katolicy, nie mamy takich samych uprawnień w życiu publicznym, jakie mają niekatolicy, ateiści i nie-Polacy.

[...]

Inny przejaw antykatolickości u nas, a nawet i poza naszymi granicami, to jakiś obłędny atak na Radio Maryja, TV Trwam i "Nasz Dziennik". Nie rozumieją nawet niektórzy nierozważni katolicy, że tu nie chodzi o poziom techniczny, lecz o treści przekazywane na całą Polskę i na cały świat. Bez tego medium nie wiedzielibyśmy, co się tak naprawdę w Polsce i w Kościele dzieje, bo inne media są stronnicze, często nieobiektywne i manipulujące, zwykle służą jako środki do "lasowania" polskiego Kościoła i polskości. Bez tego medium Polacy musieliby chyba założyć swoje prawdziwe radio na Białorusi jako "Radio - Wolna Polska". W innych mediach brakuje przede wszystkim obiektywnej recenzji naszego współczesnego życia w Polsce, jest tylko pogoń za przypodobaniem się rządowi, za popularnością i za pieniędzmi, zgodnie z duchem ideologii liberalnej. Owszem w TVP jest trochę programów recenzyjnych i obiektywnych, ale raczej tylko w TVP Info, jak "Antysalon" czy "Minęła dwudziesta", jednak takie programy są spychane na margines. Tymczasem media rządzą naszym krajem, przeważnie w imieniu Unii, Niemiec i lobby żydowskiego. Mają wyższą władzę niż nasz prezydent. Charakterystyczne, że kiedy prezydent w udzielanym wywiadzie chce na koniec spuentować swoją wypowiedź jakąś ważną myślą, to dziennikarka przerywa mu i oznajmia urzędowo: "Nasz czas się skończył". Czyj czas? Kto ten czas ustala?

[...]

[Po prawie półgodzinnym artykule o. Klafka zachęcał słuchaczy do wypowiedzi. Jak zwykle po takim pobudzeniu ksenofobii przez redakcję, słuchacze reagowali emocjonalnie: powtarzali tezy ks. Bartnika, ale również dodawali swoje "argumenty" do wysłuchanego tekstu. Jedna ze słuchaczek mówiła, że "ks. Chrostowski ... napisał, że mniejszość narodowa, jeżeli jest powyżej 10%, to zaczyna się domagać swoich praw". Inna, że:

"Spółdzielnie mieszkaniowe są opanowane przez tych starszych braci w wierze czasami chcieliby dobrze zrobić nam, to nie potrafią, bo nie znają, nie rozumieją, są zupełnie inni. Zupełnie inni! Co powoduje, że strasznie jesteśmy krzywdzeni, czego oni nie widzą, że krzywdzą nas."

O. Klafka zaregował na to w typowy dla redakcji Radia Maryja sposób: "Bóg zapłać" i powtarzał za ks. Bartnikiem, że "my, katolicy, nie mamy takich samych uprawnień w życiu publicznym, jakie mają niekatolicy, ateści i niepolacy".

To samo nagranie zostało wyemitowane w nocy z 4 na 5 października przez o. Jacka Cydzika oraz 6 października o godz. 03:02. W komentarzu skorzystałem z zapisu wypowiedzi słuchaczki zrobionego przez J. Hołuba: http://glosrydzyka.blox.pl/2009/10/W-Radio-Maryja-Zydzi-rzadza-spoldzielniami.html ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20091005-klafka
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja