reklamy w Radiu Maryja

Radio Maryja nadaje od lat reklamy i nie zaprzestało ich nadawania mimo użyskania w 2001 r. statusu "nadawcy społecznego", który nie płaci za koncesję, ale za to wg prawa nie może nadawać reklam. Według moich obliczeń udział reklam w programie Radia Maryja to 2 do 4%. Reklamowanych jest wiele firm i innych instytucji. O sprawie tej pisał w "Gazecie Wyborczej" Mikołaj Lizut już (albo dopiero...) w grudniu 2003 r. Ponownie temat ten został poruszony w "GW" przez Katarzynę Wiśniewską w sierpniu i we wrześniu 2007 r.


Wzór skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie nadawania reklam przez "nadawcę społecznego" Radio Maryja

Poniżej znajduje się, w kilku formatach, wzór listu do KRRiT ze skargą na ten proceder. Proszę o wpisanie do nagłówka swoich danych, wydrukowanie i wysłanie do KRRiT

listu poleconego na podany adres i przechowanie kopii swojego pisma. Może to być to list indywidualny albo zbiorowy - może dopiszą się znajomi lub rodzina. Będzie mi miło (i będę miał więcej argumentów w znadrzu) jeżeli zostanę o wysłaniu takiego listu powiadomiony e-mailem (z podaniem liczby podpisanych). Tylko pozornie może się wydawać, że pisanie listów niczego nie zmienia. Twój głos ma swoją wagę.

Wzór listu do pobrania w formatach ODT, RTF i HTML.

Dziękuję za już wysłane listy oraz przysłane e-mailem informacje i proszę o kolejne.

Rafał Maszkowski, 17 VII 2007


Wzór skargi na bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie nadawania reklam przez Radio Maryja

Tych, którym KRRiT odpowiedziała proszę o przysłanie kopii odpowiedzi. Tych, którym nie odpowiedziała w ciągu miesiąca proszę też o wysyłanie skarg na bezczynność Rady (też listem poleconym albo ze zwrotnym potwierdzenim odbioru). Ja wysłałem swoją 7 III 2008 r. do przewodniczącego i czterech organów nadzorujących. Można wybrać sobie jeden organ albo pominąć je w ogóle i zmodyfikowac albo usunąć akapity "Zaistniała sytuacja ..." i "Do wiadomości: ...". Moje listy miały załączone płyty CD z naganiami, które są dostępne poniżej. Wzór jest napisany w wersji bez płyty. Poproszę o e-mail do mnie z informacją o wysłaniu listu. Wzór listu: HTML, ODT, RTF, PDF, Postscript.

7 III 2008 r.


Po miesiącu od wysłania skargi na bezczynność KRRiT, a po ośmiu miesiącach od wysłania skargi na nadawanie reklam przez RM dostałem wreszcie odpowiedź od KRRiT, która w skrócie brzmi: sprawa w toku. Przewodniczący W. Kołodziejski podaje, że:

Jak wiedzą słuchacze Radia Maryja produkty sprzedawane przez różne zewnętrzne w stosunku do RM firmy i fundacje reklamowane są przez cały czas. Mam nadzieję, że dostrzeże to również Rada, tak jak dostrzegła to przed wysłaniem w sierpniu wezwania do RM. Warto podkreślić, że wezwanie nie było oparte na moich uwagach z mojej skargi i nagraniach, które udostepniłem, ale, na spotrzeżeniach zrobionych przez Radę na podstawie zrobionych przez nią nagrań. Jeżeli Rada w drugim monitoringu nie dostrzeże jednak naruszeń, będę się dalej, w kolejnych instancjach, upominał o przestrzeganie prawa przez RM. Tych, którzy nie wysłali jeszcze skargi na reklamy w RM albo wysłali skargę, ale nie dostali odpowiedzi, a nie wysłali skargi na opieszałość Rady, proszę o zrobienie tego. Jak widać uparte przypominanie o regułach prawa może przynieść pewne efekty.


14 IV 2008 r.

Pełny tekst odpowiedzi przewodniczącego KRRiT na moją skargę na opieszałość wysłaną na początku marca: 1, 2.

Wzmianka w prasie (K. Wiśniewska, "Gazeta Wyborcza", 2 V 2008 r.).


17 X 2008 r.

Odpowiedź Działu Reklamy KRRiT na pismo z 17 VII 2007 r.


29 X 2008 r.

Kolejna skarga na nadal nadawane przez Radio Maryja reklamy i inne niezgodne z prawem przekazy, złożona przeze mnie w KRRiT 29 X 2008 r.: HTML, PDF, PS, ODT, RTF.

Wzmianka w prasie (K. Wiśniewska, "Gazeta Wyborcza", 17 XI 2008 r.).

Rafał Maszkowski


Linki do nagrań reklam
rm20070710130419.wav, rm20070713130402.wav, rm20070625214429.wav, rm20070713144413.wav, rm20070630205015.wav, rm20070704021816.wav, rm20070706021359.wav, rm20070713144413.wav, rm20070712193238.wav, rm20070712000927.wav, rm20070712205150.wav, rm20070711192851.wav, rm20070711021107.wav, rm20070710225331.wav, rm20070713001144.wav, rm20070713001910.wav, rm20070707141924.wav.