Michalkiewicz znowu zanudza spiskiem żydowskim


Data: 19 XII 2007, 20:49

Stanisław Michalkiewicz

Audycja:

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
19 XII 2007, 20:498 min. 40 s2240222752014203215733

Opis/tekst:

audycja: felieton

[...]

Oskarżeniom [Radia Maryja] wysuwanym przez osobistości z kręgów politycznych towarzyszy kampania w mediach, wśród których na plan pierwszy wysuwa się zaprawiona w takich nagonkach "Gazeta Wyborcza" oraz dziennik "Dziennik". Tak się składa, że obydwie te gazety spełniają na naszym rynku medialnym specyficzną rolę. "Gazeta Wyborcza" wyraża punkt widzenia oraz interesy lobby żydowskiego w Polsce. Takie lobby istnieje i ma swoje interesy, których dość sprawnie broni, między innymi również przy pomocy "Gazety Wyborczej". Nie byłoby w tym nic dziwnego, ani nawet złego, gdyby nie dwie okoliczności. Po pierwsze - w przypadku kolizji między interesami lobby żydowskiego w Polsce, a polskim interesem państwowym, "Gazeta Wyborcza" oskarża krytyków lobby żydowskiego o "antysemityzm", a po drugie - przedstawia żydowski punkt widzenia nie jako żydowski, tylko - jako obiektywny. Z tego powodu nazwałem ja kiedyś "żydowską gazetą dla Polaków" - bo pełni na naszym rynku medialnym taką samą rolę, jaką podczas okupacji niemieckiej pełniły niemieckie gazety dla Polaków. One z kolei prezentowały na użytek czytelników polskich niemiecki punkt widzenia, jako obiektywny. Podobna sytuacja jest z dziennikiem "Dziennik", który, po początkowym krygowaniu się, teraz już bez żadnych kamuflaży pełni funkcję niemieckiej gazety dla Polaków.

[...]

W ten oto sposób, obok strategicznego partnerstwa rosyjsko-niemieckiego, które dzisiaj i w przewidywalnej przyszłości wyznacza kierunek europejskiej polityki, na terenie Polski mamy do czynienia ze strategicznym partnerstwem medialnym żydowsko-niemieckim, które tamto, polityczne partnerstwo znakomicie uzupełnia, jako jego narzędzie - z oczywistą szkodą dla polskich interesów narodowych. I to jest jeden powód, dla którego mamy do czynienia z kolejną falą nagonki na Radio Maryja i ojca Tadeusza Rydzyka w wykonaniu zgodnego tandemu żydowskiej i niemieckiej gazety dla Polaków. [...]

[...]

[Nagranie zostało nadane przez Radio Maryja 19 XII 2007 r. o 20:49 oraz 20 XII o 02:55. Pełny tekst dostępny w http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=208 ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20071219-michalkiewicz
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja