reklama: mordowali Żydzi


Data: 27 IV 2007, 23:54


Audycja: reklama "Naszego Dziennika", czyta Marek Prałat, wielokrotnie powtarzana

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
27 IV 2007, 23:54 26 s111611311710215733

Opis/tekst:

M. Prałat: Mordowali patriotów. To byli głównie rosyjscy Żydzi, sprowadzani do Polski. Wystawę Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej pt. "Twarze warszawskiej bezpieki" otwarto dzisiaj w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" w Warszawie. Do byłej siedziby KC PZPR przybyli przede wszystkim kombatanci z Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych oraz ich rodziny.

[Jacek Dytkowski, autor notatki dotyczącej wystawy IPN pozwolił sobie zacytować fałszywe uogólnienie na temat narodowości pracowników UB, przypisując je jednemu z partyzantów z NSZ. M. Prałat poszedł w uogólnieniach jeszcze dalej: "Mordowali patriotów. To byli głównie rosyjscy Żydzi, sprowadzani do Polski." To propagandowe kłamstwo nadało wielokrotnie Radio Maryja w ramach emitowanych regularnie reklam "Naszego Dziennika" (firmy SPES sp. z o. o.) nadawanych nielegalnie na falach tego "nadawcy społecznego". - rzm

URL notki w "NDz": http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20070428&id=po43.txt ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20070427-reklama
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja reklama