modlitwa za Kaczyńskich, Gosiewskiego, o lustrację, Nowaka w MSZ, za Jana Pawła II, Kobylańskiego i Moskala


Data: 7 II 2007, 02:44

o. Benedykt Cisoń

Audycja: dla zagranicy - modlitwa

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
7 II 2007, 02:447 min. 01 s1316313371222123411428

Opis/tekst:

słuchacz: Mówi Józef z polskiego Chicago. Ojcze Benedykcie, chciałbym dołączyć się do dzisiejszej modlitwy, podać swoje intencje do tych wszystkich intencji, które zostały już podane. Chciałbym się modlić o dalsze dobre posunięcia prezydenta Polaka, premiera Polaka, pana Gosiewskiego w Kielc w rozliczeniu czerwonych oprawców, morderców. Chciałbym się modlić za dogłębną i całkowitą lustrację Polski i Polonii. Nie wybiórczą lustrację, tylko całkowitą, bo te korzenie sięgają daleko poza Polskę. Chciałbym się modlić o zatrudnienie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych profesora Jerzego Roberta Nowaka. Za Radio Maryja, za ojców prowadzących to radio, za ojca Rydzyka, za wszystkich księży polonijnych posługujących w polonijnych parafiach, o szybkie wyniesienie papieża Polaka, naszego rodaka, na ołtarze, za zdrowie i siłę pana Kobylańskiego z Urugwaju i o spokój wieczny i o radość wieczną, za świętej pamięci prezesa Edwarda Moskala z Chicago obrońcę Polaków i polskości, mimo że urodził się trzeciego pokolenia Polak w Stanach Zjednoczonych, ale bronił Polski jak niejeden z pierwszego pokolenia, nie zważając na swoją karierę. Ojcze czy możemy się razem pomodlić?

o. B. Cisoń: No, proszę bardzo. Tylko wcześniej niech to będzie tajemnica zesłania Ducha Świętego, aby Duch Święty, który jest duchem prawdy, duchem miłości, rzeczywiście oświecał serca wszystkich w Kościele, w naszej ojczyźnie, wszystkich którzy jesteśmy powołani aby służyć Bogu i to czynić to z honorem i z wielką godnością. Proszę bardzo.

słuchacz: W imie ojca i syna [...]

I ojcze chciałbym się pomodlić także za naszą ojczyznę, żeby oczyścić ją raz a dobrze, o czystość konsulatów i ambasad oraz o te słowa, które były wypowiedziane w kościele św. Trójcy w Chicago podczas pobytu premiera Jarosława Kaczyńskiego, że warto być Polakiem, warto być Polakiem, żeby te słowa nigdy nie straciły na aktualności. Pod twoją obronę...

o. B. Cisoń: Pomódlmy się przede wszystkim w intencji Kościoła świętego i ojca świętego jak to zwykle czynimy.

słuchacz: ... i ojca świętego, Benedykta i naszego papieża Polaka żeby wreszcie wyniesiono go na ołtarze.

o. B. Cisoń: Pod twoja obronę [...]

słuchacz: Ojcze, jeżeli mógłbym jeszcze prosić, to piękne kazanie, to piękne przemówienie w sobotę, które wygłosił o. Rydzyk w Toruniu, jakby można było kiedyś w ramach wolnego czasu powtórzyć.

o. B. Cisoń: Dobrze, postaramy się. Do studentów? W sobotę czy...

słuchacz: Tak, do dziennikarzy "Naszego Dziennika" i do studentów, i ta piękna piosenka Andrzeja Rosiewicza na 25-lecie "Solidarności", którą, nie wiem czy ojciec wtedy prowadził wtedy w niedzielę w Radio Maryja program...

o. B. Cisoń: Wiem o którą chodzi.

słuchacz: Tak. I ta piosenka leciała, ojcze, to przypomniały mi sie słowa naszego wodza, któremu dzisiaj już bym nic nie uwierzył, jak powiedział Lech Wałęsa, że puści komunistów w skarpetkach, a jednak puścił swoich współtowarzyszy niedoli, a sam z komunistami został milionerem. To były właśnie...

o. B. Cisoń: Ale pan ma dar. To do intencji wszystkie sprawy, jakieś takie, a to potem... Pan ma dar jakiś szczególny, cha, cha, cha...

słuchacz: Staram się po prostu mówic po polsku, mimo że mieszkam długo już w Stanach Zjednoczonych, ale...

o. B. Cisoń: Ale nie, to... mówi pan dobrze po polsku, tylko to do intencji, a to za to, a to za to, takie pan. Intencje to były takie właśnie bardzo sugestywne.

słuchacz: Ale dlatego mam ten dar ojcze, że przemawiam w czysto katolickim i w czystym radio. W radio polskim, w Radio Maryja. Dlatego ten dar mi się udzielił.

o. B. Cisoń: No... dziękuję.

[To nie pierwsze takie intencje do modlitwy, ale ostatnio zdarzają się częściej. Słuchacz słusznie podkreślił, że takiego podejścia nauczył się słuchając Radia Maryja...]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20070207-sluchacz
klasyfikacja: religia