o. Król, ks. Bajda o wspólnikach szatana i Międzynarodowej Ligi Izraelskiej


Data: 29 VIII 2006, 00:28

o. Jan Król

Audycja: nocna, w jej ramach artykuł ks. prof. Jerzego Bajdy, "Objawione słowo - wielka wojna", czytany przez Marka Prałata

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
29 VIII 2006, 00:286 min. 51 s1284213041241120411431 7873

Opis/tekst:

ks. J. Bajda: [...]

Żydzi i rewolucje

Jest czymś najbardziej tragicznym, że naród, który był wybrany po to, aby służył Bogu w pełnieniu Jego planu, stał się w pewien sposób wspólnikiem szatana. Chrystus, uświadamiając im ich grzech (ponieważ postanowili Go zabić), stwierdził z całą jasnością: "wy macie diabła za ojca" (J 8, 44). Było to surowe stwierdzenie, ale prawdziwe, ponieważ Żydzi, usiłując zabić Chrystusa, "pełnili zamiary szatana". Nienawiść do Chrystusa, wzniecona przez szatana u przywódców narodu żydowskiego, natychmiast zwróciła się przeciw Kościołowi, jak to widać od początku w prześladowaniu św. Szczepana i potem we wszystkich dalszych prześladowaniach. Były one zawsze inspirowane przez Żydów i przez nich zaciekle przeprowadzane. Nie bez powodu Księga Apokalipsy mówi o "Synagodze szatana" (Ap 2, 9).

Siedemdziesiąt lat temu w Warszawie ukazała się książka zawierająca cenne materiały na temat systematycznego dążenia Żydów do opanowania świata metodami podstępnymi i wywrotowymi (autor powrócił przed wojną do Warszawy, ale został wkrótce zamordowany przez "nieznanych sprawców"). Ksiądz Trzeciak przytacza m.in. treść ulotki, napisanej w języku hebrajskim, którą znaleziono u wziętego do niewoli niejakiego Zundera, komendanta 11. pułku strzelców bolszewickich, w czasie potyczki na granicy estońskiej, w nocy 9 grudnia 1919 roku. Ulotka zawierała odezwę skierowaną do "Prezesów sekcji międzynarodowej Ligi izraelskiej". Oto treść: "Synowie Izraela! Godzina naszego zwycięstwa jest już bliska. Jesteśmy u progu panowania nad światem, to, o czym nie mogliśmy myśleć, jak tylko w marzeniu, staje się obecnie rzeczywistością. Niedawno słabi i bezsilni, teraz podnosimy dumnie głowę, co zawdzięczać należy bezładowi światowemu. Przez zręczną propagandę poddaliśmy krytyce i wyszydzeniu powagę i wykonanie religii, która jest nam obca, złupiliśmy te świątynie, które są nam obce, zachwialiśmy w ludach i państwach ich kulturę i ich tradycję, znajdując w tych narodach więcej ludzi, jak nam było potrzeba do naszej pracy. Zrobiliśmy wszystko, co potrzebne, by podbić naród rosyjski pod potęgę żydowską i wymusiliśmy w końcu, by upadł na kolana przed nami - Rosja śmiertelnie zraniona jest teraz na naszej łasce. Strach przeklęty przed niebezpieczeństwem nie powinien nam pozwolić ani na współczucie, ani na litość. Nareszcie dane nam jest patrzeć na łzy narodu rosyjskiego. Zabierając mu jego dobra i jego złoto, uczyniliśmy z tego narodu podłych niewolników. Lecz bądźcie roztropni i dyskretni. Należy zniszczyć najlepsze elementy, elementy uświadomione, aby Rosja nie otrzymała już więcej rządcy. W tym celu my zniszczymy wszelką możliwość opierania się naszej sile. Wojska i walki wewnętrzne zniszczą skarby kultury, stworzone przez narody chrześcijańskie...".

Przytoczony tekst dorzuca pewien szczegół do cennego materiału zebranego przez historyków; konkretnie myślę o artykułach prof. Jerzego Roberta Nowaka na temat roli Żydów w rozpętaniu rewolucji bolszewickiej i w realizacji antyludzkich, a zwłaszcza antypolskich i antychrześcijańskich celów tej rewolucji. Profesor Jerzy Robert Nowak demaskuje kłamstwa Grossa zawarte w ostatniej książce pt. "Strach". Gross oskarża Polaków, że niszczyli Żydów, podczas gdy prawda jest odwrotna, co prof. Nowak szczegółowo i cierpliwie wykazuje. Tego rodzaju złośliwa propaganda przeciw Polsce jest osobliwym zjawiskiem, na które należałoby spojrzeć w szerszej perspektywie. Osobiście uważam, że Polska jest atakowana, dlatego że chce być wierna swojej tożsamości i chrześcijańskiej tradycji. Jest to nie tylko problem jakiegoś pisarza oszczercy, ale problem naszego miejsca w świecie, który został poddany wpływom "księcia tego świata".

Godne zastanowienia jest, że hitleryzm jako ideologia rozwijał się również w kręgu wpływów żydowskich. "Encyklopedia Białych Plam" podkreśla, że "w otoczeniu Hitlera wielkie wpływy miały osoby pochodzenia żydowskiego. Jego najbliższymi współpracownikami byli m.in.: Reinchard Heydrich, Alfred Rosenberg, (...) Juliusz Streicher (Abraham Goldberg), Rudolf Hess, (...) Hans Frank, Heinrich Himmler, Adolf Eichmann, Hermann Goering, dr Morell" (Hasło "Hitleryzm", tom VIII, s. 10). Na temat niektórych z tych osobistości więcej szczegółów podaje Zbigniew Rogowski w artykule "Żydowscy pretorianie Hitlera", ("Nasza Polska", nr 29, 2006). Właśnie ci "pretorianie Hitlera" przygotowali ów sławny żydowski holokaust.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że siłą napędową sowieckiej rewolucji 1917 roku byli Żydzi i oni widzieli w tej rewolucji drogę do opanowania świata, jak to jest widoczne także w tej ulotce przytoczonej przez ks. Trzeciaka. Oni zajmowali czołowe stanowiska w całej sowieckiej organizacji i oni odznaczali się szczególną bezwzględnością i okrucieństwem w tępieniu tzw. wrogów rewolucji. Problem skomplikował się wtedy, gdy Armia Czerwona zatrzymała się nad Wisłą i dzięki cudownej interwencji Najświętszej Dziewicy zmuszona była zrezygnować z planu "po trupie Polski do serca Europy". Należy się wdzięczność ks. Józefowi Bartnikowi SJ za przypomnienie roli Maryi w zwycięstwie nad bolszewikami ("Nasz Dziennik" nr 189, 2006, s. 14-15). Okazało się, że "serce Europy" przeniosło się do Polski, jak to stwierdził Norman Davies, i dlatego po niecałych 20 latach Polska stała się obiektem planowego najazdu sprzymierzonych sił socjalizmu - w roku 1939.

...

[ Tekst wg "Naszego Dziennika", http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20060826&id=my11.txt

Oprócz przypisania Żydom związków z szatanem oraz stwierdzenia, że prześladowania Kościoła "były zawsze inspirowane przez Żydów", ks. Bajda przytacza za znanym międzywojennym antysemitą, ks. Trzeciakiem, treść antysemickiej fałszywki, "dokumentu Zundera" (zob. Janusz Tazbir, "Protokoły mędrców Syjonu - autentyk czy falsyfikat", Iskry, 2004, s. 71, http://www.niniwa2.cba.pl/protokoly_janusz_tazbir_2.htm , Norman Cohn, "Warrant for genocide - the myth of the Jewish world conspiracy and the "Protocols of the Elders of Zion"", London, Serif, 1996, p. 130, http://users.cyberone.com.au/myers/cohn.html ). Resztę pominąłem. Chętni mogą odsłuchać pliki kontekstu. ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20060829-bajda
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja