słuchacze: nie było antysemityzmu, antysemitą jest "GW", życie Żydów ważniejsze, Stany Zjednoczone rządone przez pewne mniejszości


Data: 6 V 2006, 22:43

o. Benedykt Cisoń
Mateusz Szpytma - IPN, historyk, politolog
Anna Kątnik - Markowa, gimnazjum, dyrektor[!]
Marek Kochmański - Markowa, gimnazjum, polonista

Audycja: Oddali życie za ratowanie Żydów - bohaterska rodzina Ulmów

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
6 V 2006, 22:4320 min. 35 s3858039183669361711427 11423

Opis/tekst:

22:43 słuchacz: Halo, z Warszawy dzwoni Celestyn. Chciałem się podzielić takim świadectwem, ja mam 72 lata i byłem w Mińsku Mazowieckim i pamiętam w 41 roku jak Niemcy likwidowali... Pół miasta prawie było żydowskie. Moja mama bardzo w zgodzie żyła z rodzinami. Ostrzegali jedni drugich, pomagali i tak się to zaczęło, że trzy dni na rynku przed kościołem, na placu trzy dni Żydzi nie mogli nawet powstać, bo co powstał to strzelali Ukraińcy i własowcy. A Niemcy tylko się śmieli, to wszystko chodziło pijane. I potem pamiętam ten, ulicą Piłsudskiego do wagonów jak szli, a myśmy, dzieci, oglądali to wszystko, zakrwawieni, ta żydowska policja też pałowała, i ja pamiętam, tych własnych, własnych obywateli i to było tragiczne dla mnie. Ale chciałem się podzielić taką moją refleksją o antysemityzmie. Po wojnie nie było takiego zjawiska w ogóle w Polsce, po samej wojnie. Dopiero teraz się takie coś otworzyło, ale przyczyna - to są tylko skutki. Ja chciałem powiedzieć, rozmawiałem kiedyś z panią profesor Łętowską, ja niedaleko od niej mieszkam. Zadałem jej takie pytanie: proszę pani, czy jeśli ktoś jest antykatolikiem, jest antysemitą? [??] A ta profesor, ona odpowiedziała mi bezpośrednio...

o. B Cisoń: Przepraszam...

słuchacz: Ja chciałem tylko powiedzieć: tak, proszę pana, bo reakcja wytwarza kontrreakcję. [??] I w Polsce jest paradoks: największym antysemitą to jest "Gazeta Wyborcza"

o. B Cisoń: Przepraszam bardzo. Proszę pana, na szczęscie dzisiejsza audycja, to są "Rozmowy niedokończone", nie są na ten temat i...

słuchacz: To jest świadectwo. Ja ubolewam nad tym [WYŁĄCZONY]

o. B. Cisoń: ...myślę, że, myślę, że jezeli pani profesor Łętowska, którą pan cytuje, opublikuje te słowa gdzieś, wtedzy ich [je] zapewne będziemy cytować. Dziękujemy, pozdrawiamy za te słowa. Czy pan Mateusz?

M. Szpytma: Ja chciałem powiedzieć, że naród żydowski w czasie II Wojny Światowej był niezwykle doświadczony. Nie ma takiego drugiego narodu, który byłby z takim precyzyjnym zaplanowaniem zbrodni eksterminowany. Ale też trzeba powiedzieć to, że w planach niemieckich było to, żeby po wyniszczeniu narodu żydowskiego wyniszczyć także inne narody i my byliśmy, Polacy, byliśmy tym drugim narodem w kolejności do wyniszczenia. Znay jest przecież Generalny Plan Wschodni, znane są plany wobec innych narodowości słowiańskich.

o. B. Cisoń: Dziękujemy, odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, proszę bardzo...

22:55 o. B. Cisoń: Odbieramy telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Halo.

słuchacz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.

o. B. Cisoń: Teraz i zawsze. Kogo witamy?

słuchacz: Moje imię jest Wacław, ja dzwonię z Chicago. Chciałbym się przyłączyć ze swoimi krótkimi kilkoma zdaniami do takiej ważnej dyskusji. Chciałbym nawiązać, do czego, no, tak zwane pogromy na Żydów odbywały się już od bardzo dawnych czasów. Polacy ratowali Żydom już nie raz życie, chociażby w średniowieczu jak były tak zwane pogromy na nich zorganizowane w Hiszpanii, w Portugalii. Przyjęliśmyich do Polski i w Polsce mieli ten, Polski ten raj. To, co się stało w czasie II Wojny Światowej, no, niestety podzielili biedni Żydzi, biedni dokładnie i Polacy, bo po prostu bogaci nam zafundowali to, ten Holocaust, i biednym Żydom i Polakom. Nie byliśmy im na rękę. Nawiązuję do czego. Ja myslę, że ci wszyscy, którzy nam to wszystko, i tym biednym Żydom i nam zafundowali, oni są gotowi nam dalej to fundować, tylko że jakoś teraz nie za bardzo można to robić. Dziwi mnie tylko jedna rzecz, dziwi mnie tylko jedna rzecz, dlaczego mimo wszystko, no przecież są Żydzi, którzy znają prawdę i jakoś słabo słychać ich, że to kto zafundował tę II Wojnę Światową, kto sfinansował Hitlera, a kto wyposażył do wszystkiego, kto z tego korzystał, kto czerpał korzyści i chciałby dalej korzystać. Pewien człowiek, który nazywał się Norman Davies powiedział, że to się nazywa po prostu Holocaust industry. Przypuszczam, że właśnie...

M. Szpytma: Ja chciałbym powiedzieć, że każdy totalitaryzm jest groźny. Każdy totalitaryzm jest groźny i każdy totalitaryzm pochłania ofiary. I ten, który się narodził w Niemczech, i ten, który się narodził na terenie Rosji ma za sobą mnóstwo ofiar i musimy byc cały czas czujni, historia magistra vitae est, aby do tego w różnych innych wymiarach w przyszłości nie doszło. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia te historyczne aby starać się o to, żeby człowiek dla człowieka nie był wilkiem, żeby człowiek na człowieka patrzył z szacunkiem i miłością. Z szacunkiem i miłością, takim, na jaki odważyła się właśnie część Polaków, tych którzy zdecydowali się ratować Żydów podczas II Wojny Światowej.

o. B. Cisoń: Dziękujemy za tę wypowiedź, pozdrawiamy Chicago, z panem Bogiem. słuchacz: Z panem Bogiem.

[muzyka]

23:08 o. B. Cisoń: Odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, proszę bardzo. słuchaczka: Szczęść Boże. Tak, halo?

o. B. Cisoń: Tak, szczęść Boże, kogo witamy?

słuchaczka: Mówi Anna z Mazowsza. Ja zdecydowałam się zadzwonić w dwóch sprawach. Pierwsza to uprzejma prośba i serdeczna prośba do ojca prowadzącego aby nie używał słowa "naziści", tylko mówił po prostu "Niemcy", ewentualnie "Niemcy hitlerowskie". Niestety zdarzyło się to ojcu właśnie na antenie. A druga sprawa - to bardzo ściśle w idei tego tematu, to znaczy w istocie tego tematu. Oddali życie za Żydów. Jeżeli ktoś oddaje życie za drugiego człowieka, to znaczy, że to życie jest ważniejsze od tego, co ginie, który oddaje życie za drugiego. Tak, nie można inaczej tego interpretować. I teraz, bardzo ściśle w temacie, Żydzi, także tutaj mieszkający w Polsce, Konstanty Gebert i tak dalej, mają pretensje do Polaków, że za mało Polaków oddało życie za Żydów. Otóż mając takie pretensje stawia się życie Żydów jako ważniejsze od życia Polaków. Jest to rzecz niedopuszczalna, etycznie i pod każdym innym względem

M. Szpytma: Ja tylko tyle chciałem powiedzieć, że...

słuchaczka: Ale czy ja mogę skończyć?

o. B. Cisoń: Proszę, proszę...

słuchaczka: Bardzo uprzejmie proszę. Pan przerywa osobom dzwoniącym, jest to, no, przede wszystkim niegrzeczne. Chciałabym, ja bardzo krótko, więcej już nie będę przedłużać, natomiast to jest ważne, dlatego że cały świat żydowski, wszystkie organizacje świata żydowskiego żądają aby Polacy uważali życie Polaków za mniej ważne od życia Żydów. To jest istota rzeczy i o tym trzeba mówić, i o tym, i to trzeba zmieniać, także u Żydów, także u Konstantego Geberta, także u Adama Michnika i całej mafii "Agory", która w Polsce robi to, co robi. I chciałam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, mianowicie o istniejącym obecnie i dokonywanym przez antypolaków w Polsce holocauscie ekonomicznym i jako dowód chcę przedstawić ile mniej Polaków rodzi się w Polsce. To jest Holocaust ekonomiczny dokonywany m.in. przez Żydów rządzących Polską. Dziękuję uprzejmie.

o. B. Cisoń: Dziękujemy pani Anno. Ja ze swej strony za użyte sformułowania bardzo przepraszam i zdecydowanie bym tutaj nie zgadzał się, wręcz oponował, że nie można powiedzieć, że wszystkie organizacje żydowskie są za takim czy takim stanowiskiem i oczywiście tutaj jeszcze oddamy głos panu Mateuszowi jako specjaliście, historykowi IPN-u, ale też warto podkreślać, że każde życie jest najwyższą wartością, każda osoba i tak jak uczy Ewangelia, nie ma względu Bóg na osoby. Tak samo człowiek wierzący, człowiek żyjący zasadami wiary nie ma względu na osoby i myślę, że w czasie tej audycji nie padło w żadnym wymiarze o wyższości życia Polaka nad życiem Żyda kub odwrotnie. Jakakolwiek narodowość, tym bardziej podkreślana jest, że oddali życie za ratowanie Żydów, bohaterska rodzina Ulmów i pragnę tutaj przypomnieć, że na pomniku, który został odsłonięty w Markowej jest taki napis: "Ratując życie innych złożyli wofierze własne" i to jest najwyższą wartością, którą chcemy tutaj podkreślić, że ktoś oddał życie ratująć życie. Prosimy, pan Marek.

M. Kochmański: To znaczy tam jest jeszcze sformułowanie, o ile pamiętam "starszych braci w wierze", więc z definicji brat, to jest ktoś mi równy. Tyle chciałem dodać.

M. Szpytma: Tak, to jest każde życie ma taką samą wartości i ja chciałem podkreslić właśnie to, co już wcześniej wspominałem, że nie możemy wymagać od nikogo bohaterstwa, możemy wymagać tylko przyzwoitości. I ja bym szczególnie właśnie podkreślił to zaangażonei tych osób, które jednak zachowywały się bohatersko, czyli jeszcze bardziej niż przyzwoicie, właśnie tak jak rodzina Ulmów, jak rodzina Szylarów, Przybylaków, Cwynarów, Barów i wiele innych rodzin w Polsce. I im winna jest właśnie... oddanie takiej pamięci szczególnej dlatego, że onipokazali, że to człowieczeństwo nasze potrafi się wznieść ponad bieżące sprawy, ponad troskę nawet o własne dobro i wygodę.

o. B. Cisoń: Odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo...

23:21 o. B. Cisoń: I odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, proszę bardzo.

słuchacz: Króluj nam Chryste. Ja mam na imię Zbyszek i dzwonię ze Stanów Zjednoczonych, z Filadelfii. Chicałbym poruszyć tutaj taki temat, właśnie, nie wiem, nie słuchałem od początku, ale są osoby znane w środowisku żydowskim, które były uratowane przez Polaków. I takim właśnie człowiekiem tutaj znanym w Stanach Zjednoczonych, już świętej pamięci, był pan Kosiński. Jest to sprawa bardzo dokładnie, wydaje mi się, udokumentowana właśnie jak poświęciła się rodzina polska żeby rodzinę pana Kosińskiego uratować, czy w czasie okupacji niemieckiej, a to czym się pan Kosiński odwdzięczył jest właśnie dokumentem szkalującym Polskę i Polaków. Jest oparte na jednym wielkim fałszu, tak że tego rodzaju wydarzenia mają bardzo często niestety tutaj, dzieją się na porządku dziennym w kraju, w którym żyję od niemal ćwierć wieku i wiem, że gdyby nie było pomocy Polaków, to dzisiaj pan Urban nie byłby w stanie wydawać swojego pisma, ani pan Adam Michnik, czy pan Geremek nie byłby w stanie wiele powiedzieć. Bo jednak zasługa Polaków w ratowaniu Żydów jest ogromna, a tutaj, w Stanach Zjednoczonych, w tym kraju, który jest rządzony przez pewne mniejszości, jest niestety absolutnie plugawiona opinia o Polakach. I to wychodzi niestety właśnie z tych środowisk, ze środowisk ludzi, którzy zostali uratowani przez Polaków.

Chciałbym bardzo [prosić] o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez państwa, którzy są w Radiu Maryja. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam, z panem Bogiem.

o. B. Cisoń: Dziękujemy, z panem Bogiem.

M. Szpytma: To znaczy ja chciałbym powiedzieć tutaj taką rzecz, że rzeczywiście problem Kosińskiego, no, w jakiś sposób, może powiedzmy dotykać Polaków, przy czym tutaj nastąpiła jedna rzecz, mianowicie pomylenie fikcji literackiej z rzeczywistością. I wiele osób po prostu fikcję literacką wzięło za rzeczywistość. Tak jak przedstawił swoje przeżycia fikcyjnie, powiedzmy Kosiński, jest to zbiór patologii, ale należy to traktować, powiedzmy, jako literaturę i trzeba, jeszcze raz podkreslam, rozróżniać fikcję literacką do tego, co jest rzeczywiste.

Cisoń: Dziękujemy bardzo, mamy połączenie, halo, Radio Maryja.

o. T. Rydzyk: ... [zob. nagranie]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20060506-sluchacze
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz