prof. Nowak: Michnik prowokuje niechęć do Żydów


Data: 29 IV 2006, 22:55

o. Benedykt Cisoń
prof. Jerzy Robert Nowak

Audycja: Minął miesiąc

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
29 IV 2006, 22:552 min. 07 s397440438237311411 11398

Opis/tekst:

prof. J. R. Nowak: Panie Franciszku, dziękuję za uwagi. W pełni zgadzam się, że byłaby bardzo potrzebna taka dyskusja o roli mediów. Zresztą pod wielu względami. Z jednej strony, niestety bardzo dużej roli w zatruwaniu atmosfery życia publicznego przez większość wpływowych mediów, ale także [o] stopniu ich skolonizowania przez zagraniczne środowiska. Był taki świetny artykuł niedawno w "Naszym Dzienniku" - "Kolonizatorzy", dziekana Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej pana Pasionka, ogromnie wymowny, kilkukolumnowy, pokazujący stopień tego skolonizowania. Inna jeszcze sprawa a propos tej roli mediów, judzącej bardzo często, to... Kiedyś będąc na spotkaniu w Szwajcarii w Genewie usłyszałem wypowiedź jednego z czołowych przedstawicieli tamtejszej Polonii, który nazwał Michnika największym antysemitą w Polsce. Dlaczego? Że tak prowokuje swoimi wypowiedziami, właśnie ciągle z tekstami, właśnie niechęć do Żydów. Myślę, że to jest właśnie problem Michnika i "Wyborczej", że zbyt często ich artykuły, pełne nieraz zakłamań, fałszerstw, podjudzania, prowokowania prowadzą na zasadzie efektu bumeranga do rzeczy ogromnie fatalnych: zatruwają atmosferę życia w Polsce i prowokują antyżydowskość. Takie są efekty tych pełnych nienawiści autorów, którzy zbyt często pozwalają sobie na niegodne zachowania, podobne właśnie do tego fałszerza z "Dużego Formatu", którego wypowiedź cytowałem, którego tekst cytowałem - Marcina Kowalskiego.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20060429-nowak
klasyfikacja: ksenofobia-gosc