niepolskie rządy III RP to wasale Moskwy i Izraela


Data: 20 VIII 2005, 18:51

Marek Prałat

Audycja: artykuł z "Naszego Dziennika" z 13 VIII 2005, ks. prof. Jerzy Bajda, "O nowy cud nad Wisłą"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
20 VIII 2005, 18:514 min. 15 s39794044264985713 5713

Opis/tekst:

[...]

[...] Trzeba wyciągnąć wnioski z dotychczasowych niepowodzeń i klęsk moralnych: jak nas oszukiwano w imię "demokracji", jak nami manipulowano w samym sercu historycznego ruchu "Solidarności", jak nas sprzedawano w niewolę zagranicznych banków i podstępnej ideologii liberalizmu, jak nas wyalienowano ze wszystkiego, co składa się na pełną podmiotowość narodową i państwową. Staliśmy się tułaczami i włóczęgami na własnej ziemi, we własnym kraju, rządzonym przez wciąż te same ciemne siły zrodzone w cieniu czerwonej gwiazdy lub kielni i cyrkla (może to nowa odmiana sierpa i młota). Polak wciąż nie ma prawa do własnej ziemi, do własnego domu, do pracy we własnej Ojczyźnie, zależny totalnie od obcych, biurokratycznych i globalistycznych mafii, płacący podatek (VAT) za to, że żyje, że jeszcze żyje, choć nie ma za co żyć, a organizacja lecznictwa skutecznie zmierza do tego, by ten Naród, naprzykrzający się Europie "postępowej", wreszcie znikł z powierzchni ziemi.

Przyszedł już czas, by wszyscy Polacy zjednoczyli się w nadchodzących wyborach w celu przerwania tej ohydnej tradycji rządów postkomunistycznych i wybitnie niepolskich, a nawet antypolskich. Czas powiedzieć tym panom: możecie odejść. Dziękujemy wam za czasy poniżenia i zniewolenia, eksploatacji ekonomicznej, destrukcji moralnej i kulturowej, za poniżanie imienia polskiego wobec świata, za redukowanie państwa polskiego do roli wasala Moskwy lub Izraela, za totalną wyprzedaż polskiego majątku narodowego, za planową demoralizację prowadzoną na wszystkich szczeblach struktury państwa, za niszczenie sumień i profanację wszystkiego, co dla Polski święte, za morze kłamstwa i oszczerczej propagandy przelewającej się z wszystkich głośników radiowych i telewizyjnych, za instrumentalne wykorzystanie dobroci i świętości osoby Jana Pawła II dla waszych celów ideologicznych, za oddanie Polski w okupację Unii Europejskiej. Dosyć już rządów złodziei, agentów i zdrajców. Niech wreszcie Polacy zaczną rządzić własnym krajem, niech się poczują Narodem, niech się zjednoczą w Chrystusie, jako Królestwo Maryi, Matki Zbawiciela. Nie ma w innym imieniu zbawienia dla Polski. A więc do czynu!

[...]

[Nagranie było nadane co najmniej trzy razy: 16 VIII 2005 o godz. 02:31 i 20 VIII 2005 o 18:51 i 23:11.

Artykuł był dostępny pod adresem http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=cw&dat=20050813&id=cw41.txt ]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20050820-pralat
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja