Bender, o. Dyrek: większość mniejszości kolaborowała


Data: 15 IX 2004, 18:2x

o. Janusz Dyrek
prof. Ryszard Bender

Audycja: agresja Sowiecka na Polskę - nóż w plecy

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
15 IX 2004, 18:2x4 min. 43 s122051240217110719840

Opis/tekst:

prof. R. Bender: ... I w tym momencie, gdy rząd polski liczy na to, że będzie zachowana przynajmniej neutralność ze storny Związku Sowieckiego, siły sowieckie nad ranem uderzają w siły polskie borniące granicy, czyl ugrupowania Korpusu Ochrony Pogranicza. KOP się broni. W tym momencie wojska sowieckie idą w natarciu, i to, co ojciec, ojcze, pyta, niestety, no wiemy o tym, że i mniejszość ukraińska, w mniejszym stopniu ta mniejszość białoruska, to trzeba oddać, przyłącza się do tego ataku, do tej agresji, no ale z entuzjazmem wita mniejszość żydowska. Mniejszość żydowska, obywatele polscy, którzy z entuzjazmem witają agresora, to było zaskoczenie dla, dla, dla szerokich rzesz polskich, ba, to było zaskoczeniem również, że sowieci posługiwać się będą tymi mniejszościami w rozpraszaniu polskich sił, w uzyskiwaniu informacji jak dalej prowadzić wojnę.

o. J. Dyrek: Powiedzmy, to była mniejszość z nazwy, bo wśród tych mniejszości to była większość.

prof. R. Bender: To była większość, tak. Rzeczywiście, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, większość, ludność żydowska, to była ogromna, to było 10% ponad ludności Polski, obywateli państwa polskiego i tutaj to była ogromny żal, ogromna rozpacz, że ci ludzie prowadzą taką działalność. Częściowo jest to tłumaczone tym, że oni byli w dużej mierze powiązani z partią komunistyczną. Partia komunistyczna, komuniści, odzyskali [otrzymali] polecenie od razu wyjścia na przeciw. Przecież Sowieci podchodzili już blisko, że tak powiem, tutaj terenów, blisko już pobrzeży Wisły. Do Lublina dochodzić mieli. I tuż przed zajęciem, wejściem do Lublina agenci sowieccy, agent sowiecki Bolesław Bierut, agent sowiecki Jóźwiak Franciszek, pseud. "Witold", chwalony w okresie PRL-u niemalże jak Bierut, mieli witać, ale niestety, nie udało się.

[W tej krótkiej wypowiedzi prof. Bender z wtórującym mu o. Dyrkiem zdołali zmieścić aż kilka fałszerstw historii:

1. Do kolaboracji z władzami okupacyjnymi we wschodniej Polsce dochodziło w podobnych rozmiarach nie tylko wśród mniejszości, ale też i wśród polskiej większości.

2. Absurdalne jest stwierdzenie, że "Mniejszość żydowska, obywatele polscy [...] sowieci posługiwać się będą tymi mniejszościami [...] w uzyskiwaniu informacji jak dalej prowadzić wojnę." Nie sądzę żeby ktokolwiek z dowództwa rosyjskiego pytał o radę w sprawie prowadzenia wojny, nawet komunistów albo żeby zwykli ludzie mogli im zdradzić jakieś nieznane polskie plany strategiczne.

3. Ani wśród Polaków ani wśród żadnej mniejszości nie kolaborowała większość. We wszystkich przypadkach była to niewielka mniejszość. Sugerowanie, że cała lub prawie cała 10-procentowa mniejszość żydowska kolaborowała jest kłamstwem.

4. Działalność w partii komunistycznej dotyczy najwyżej kilku tysięcy Żydów.]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20040915-bender-dyrek
klasyfikacja: ksenofobia-gosc ksenofobia-redakcja