prof. W. Bojarski: faraoni, faszyści i komuniści efektywnie zlikwidowali bezrobocie


Data: 1 X 2003, 22:58

o. Janusz Dyrek
prof. Włodzimierz Bojarski

Audycja: efektywność krajowa polskich kopalń węgla

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
1 X 2003, 22:581 min. 20 s12431261341565710 5713

Opis/tekst:

prof. W. Bojarski: ... I trzeba powiedzieć, że jeżeli w starożytnym, przepraszam, Egipcie, parę tysięcy lat temu rząd był w stanie zapewnić wszystkim pracę, pracę przy kanałach, pracę przy świątyniach, pracę przy piramidach i tym pracownikom był w stanie zapewnić wyżywienie w warunkach pół-pustynnych Egiptu... Jeżeli była to w stanie zapewnić zła władza faszystowska czy komunistyczna w zakresie dosyć powszechnego zatrudnienia... Przypomnę, że Niemcy po światowym kryzysie, kiedy bezrobocie w Niemczech wynosiło chyba tam koło 20-paru czy 30 procent zlikwidowali prawie to bezrobocie w ciągu czterech lat! - to dzisiejsza polityka, niby to wzrostu zatrudnienia, a praktycznie wzrostu dalszego bezrobocia, no, zasługuje na bardzo ostre potępienie.

o. J. Dyrek: Dziekuję bardzo i, panie profesorze, kolejny telefon... Bardzo proszę, słuchamy, Radio Maryja.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20031001-bojarski
klasyfikacja: idelogia zabawne