księża kosmopolici i faszystowski judaizm


Data: 13 IX 2003, 01:52

o. Janusz Dyrek

Audycja: nocna

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
13 IX 2003, 01:527 min. 06 s66676777368345709

Opis/tekst:

o. J. Dyrek: [...] Jakimś takim podfundamentem w kanwie naszych rozważań była rocznica odsieczy wiedeńskiej, ale też i sprawy, które się dzieją obecnie. Łączymy te rzeczywistości. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.

słuchaczka: Szczęść Boże.

o. J. Dyrek: Szczęść Boże. Witamy.

słuchaczka: Mówi Anna z Mazowsza. Tak się złożyło, że dzisiaj słucham tej audycji i zdecydowałam się się zadzwonić na koniec chyba. Chciałam zwrócić się do Polaków z błagalną prośbą: ratujmy narodowe państwo polskie. Błagalna prośba, ratujmy! Nie ostaniemy się, tak jak w dawnych wiekach, bez państwa, bez państwa narodowego. Dlatego że dawniej, no, próg był granicą, teraz są internety i nasi wrogowie są w naszych domach. Nie ostaniemy się bez narodowego państwa polskiego. I także, nie wiem jak to zrobić, ale wynarodowienie księży, które jest faktem. Księża katoliccy, no, stają się kosmopolitami o poglądach kosmopolitycznych. Mamy tego wiele dowodów w Polsce.

o. J. Dyrek: Ale, myślę, pani Anno... Wejdę w słowo, nie dlatego, że jestem księdzem...

słuchaczka: Tak, ja tylko chciałam skończyć myśl. Uprzejmie proszę o to, aby po prostu dać skończyć myśl, ja bardzo krótko chcę mówić, ja prawie przestałam dzwonić do Radia Maryja. Bardzo trudno mi wejść na antenę...

o. J. Dyrek: Zapraszamy.

słuchaczka: ... w związku z tym chciałabym uprzejmie prosić o nie przerywanie. Chciałabym poruszyć tę odwieczną dewizę: ora et labora. Na litość boską! Módl się i pracuj. Jeżeli ktoś mówi tylko o modlitwie, że Bóg za nas wszystko zrobi, za nas Polaków, że Matka Boska nam obroni Polskę - to są wrogowie Polski. Tak działają wrogowie Polski - pod płaszczykiem katolicyzmu. To nie są prawdziwi katolicy. Dlatego, że celem Kościoła nie jest zabijanie państw narodowych, nie jest rozbijanie, celem Kościoła nigdy nie był i nie jest kosmopolityzm, czyli po prostu nienależenie do jakiejkolwiek wspólnoty. Czyli jest to sprzeczne z ideą Kościoła, który jest wspólnotą. W związku z tym, no, nie da się tego obronić. Natomiast: ora et labora - módl się i pracuj. Dlaczego? Ja nie jestem wielbicielką pana Krzysztofa z Irlandii [często dzwoniący słuchacz], dlatego że uważam, że Polacy, pozwolę sobie powiedzieć w sposób nie wulgarny, ale taki popularny: psim obowiązkiem Polaków jest pracować dla Polski. Na pewno jakąś część charytatywną dla świata też. Ale to nie jest obowiązek, to jest współbycie, jeżeli obowiązek to charytatywny. Natomiast podstawowy obowiązek jest pracować dla Polski. Oczywiście, jesteśmy narodem chrześcijańskim, katolickim, nie judeochrześcijańskim, dlatego że uważam, że pojęcie judeochrześcijaństwa jest pojęciem niedopuszczalnym, dlatego, że celem judaizmu jest wyłącznie dobro Żydów, jest to religia faszystowska.

o. J. Dyrek: No tak.

słuchaczka: Tak, że nie będę tego rozszerzać, ponieważ jest to odrębny temat...

o. J. Dyrek: Oczywiście i...

słuchaczka: ... jest to temat zakazany, nie wolno podejmować spraw judaizmu i jego formy, no, faszystowskiej, prawda, rasistowskiej.

o. J. Dyrek: Oczywiście, myślę, że wolno wszystkie tematy podejmować, tylko oczywiście z pewnymi argumentami, no i ... tonacji, ale gdzieś indziej nie wolno pewnie. Gdzieś w innych mediach czy tak dalej - nie ma takiego zapotrzebowania przynajmniej.

słuchaczka: No, jest to celowo niedopuszczane, ponieważ niedopuszczana jest prawda o judaizmie. My mamy prawo do prawdy...

o. J. Dyrek: Pani Anno, ale to jest nowy temat, my mamy jeszcze dwie minuty do programu [dla Ameryki].

słuchaczka: W związku z tym powtarzam tylko moją błagalna prośbę do Polaków: ratujmy narodowe państwo polskie. W tej dobie nie ostaniemy się bez państwa! Błagam! Dziękuję.

o. J. Dyrek: Dziękuję bardzo pani Anno, pozdrawiamy gorąco. Tylko takie dopowiedzenie. Tę myśl, którą rozpocząłem, bo pani mówiła, że część, grupa księży jest kosmopolitami. Ja myślę, to nie dlatego, że są księżmi tylko, że po prostu pewne cechy są wydobywane ze społeczeństwa, z domu, z kręgu skąd się ktoś urodził, wychował i tu pewnie gdzieś jest problem, jeżeli jest, co pani mówiła. Więc to na pewno nie jest tak, że są uczeni czy wychowywani w seminarium czy gdzieś tam w zakonie, tylko po prostu to są też ludzie danego czasu, danej epoki i dlatego też jeszcze raz powrót do tego domu, do domu rodzinnego, do naszych rodzin. Budujemy państwo narodowe, ale wspominamy o sprawach patriotyzmu właśnie dzieląc się historią czy rodziny, czy może jakiejś dalszej rodziny, czy nawet i po prostu zwykłe zainteresowanie się tym, co kiedyś się działo, jakieś opracowania, może jakąś prasę czytać dobrą katolicką. Też nie brakuje na razie tych ... tytułów, ale mamy jednak dostępne rzeczy. No i też korzystanie również z doświadczenia tych, którzy chcą się dzielić z nami tym, co już przeżyli. Bardzo gorąco dziękuję za te rozmowy, jeszcze raz przypominam, zbudowane na temacie wiktorii wiedeńskiej, znaczenia tego faktu w historii Europy i ówczesnego świata. No i też żeśmy przeszli powoli, powoli na tematy tutaj bardzo szerokie już, dotyczące współczesności. Na zakończenie "Krzyż" - to utwór, śpiewa Polska Misja Katolicka z Kolonii, ze spotkania [z Radiem Maryja]. Gorąco, gorąco dziękuję i za chwileczkę już witamy naszych rodaków za oceanem, Polonię Chicago, Detroit, Toronto.

[pieśń] Krzyż, krzyż, krzyż, o Panie
Niebo nam otwiera...

[opracowanie z projektu OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030913-dyrek
klasyfikacja: ksenofobia-słuchacz ksenofobia-redakcja kosciol zabawne