tygodnik "Niedziela" zgadza się z papieżem


Data: 23 V 2003, 14:53

Elżbieta Grochal
ks. Ireneusz Skubiś

Audycja: cotygodniowa reklama tygodnika "Niedziela"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
23 V 2003, 14:536 min. 29 s60766177357605709

Opis/tekst:

14:54 ks. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny "Niedzieli": Dotychczas były różne sposoby interpretacji wypowiedzi papieskich. Często słyszało się opinię, że Ojciec Święty nigdy nie odniósł się tak szczegółowo do tego problemu, nigdy nie zaaprobował sprawy Unii. Usłyszelismy rzecz w jakimś sensie zaskakującą. Ojciec Święty wyraźnie powiedział, że Polska potrzebuje Europy, Europa potrzebuje Polski, Europa potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Jan Paweł II nawet, jak mozna zauważyć, użył takich sformułowań, które wypowiadając myśl papieską - jednocześnie w tych wyrażeniach była jakby odpowiedź na zarzuty i interpretacje wielu ludzi, tych, którzy opowiadaja się przeciwko Unii i mówią o niewłaściwym, złym tłumaczeniu i rozumieniu tej sprawy. Okazało się, że Ojciec Święty miał wypowiedź taką, która jasno określa stanowisko papieża, że akceptuje wejście narodów słowiańskich będących pod pręgierzem [sic] komunistycznym, w tym także Polska, do struktur Unii Europejskiej. Papież powiedział, że podziela niepokoje wielu ludzi, którzy są przeciwnikami wejścia do Unii, ale jednocześnie stwierdza, że Polska, tak jak inne kraje, powinna tam być, bo jest to sprawiedliwość dziejowa. Żeby nie wyłączać krajów, w tym Polski, z tego zjednoczenia. [...]

Ale problem Unii Europejskiej nie mieści się w sprawach wiary: jest to sprawa polityczna, moralna, społeczna. Niemniej uważamy, że Ojciec Święty, który zna i kocha Polskę, cechuje go dalekowzroczność, ma dar pokazywania dróg dla nas wszystkich. [...] Polacy, którzy widzą w Janie Pawle II wspaniałego człowieka, Polaka. na pewno będą słuchać Ojca Świętego w tych kwestiach [w jakich] do nich przemawia i ma bardzo dobre rozeznanie w sytuacji, która ma miejsce obecnie w naszej ojczyźnie. [...]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030523-skubis
klasyfikacja: kosciol