o. Rydzyk przez chwilę przyznaje rację papieżowi


Data: 22 V 2003, 23:10

o. Jacek Cydzik
Michał Grabianka
Zdzisław Podkański
Czesław Kasiak

Audycja: zadania i rola Ogólnopolskiego Sejmiku Chłopów Polskich w obronie rodziny

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
22 V 2003, 23:1010 min. 08 s949296493811875713

Opis/tekst:

o. Tadeusz Rydzyk: Wszedłem do pokoju i przed chwilą usłyszałem słowa słuchacza. Chciałbym być dobrze zrozumianym. Radio Maryja jest radiem katolickim. Jeżeli Ojciec Święty coś mówi, to my nie dyskutujemy z Ojcem Świętym i nie komentujemy jego wypowiedzi. My chcemy zgłębić jego naukę. Musimy zrozumieć, co on mówi. W Radiu Maryja było już powiedzianych tak dużo różnych spraw, byli tak bardzo różni prelegenci, że teraz odnośnie tych spraw, które mają się wydarzyć 7 i 8 czerwca, każdy musi zadecydować sam. Myślę, że zakończeniem tamtych naszych spotkań [na temat referendum - red.] jest to, co usłyszeliśmy w poniedziałek z ust Ojca Świętego. Tutaj potrzeba bardzo dużo taktu z naszej strony. Pozostała nam modlitwa, bardzo silna broń. Do tej modlitwy o światło Ducha Świętego zapraszam wszystkich Polaków. Bardzo proszę słuchaczy Radia Maryja: jeśli telefonujecie, nie róbcie kampanii w tę czy tamtą stronę. [...] Sytuacja jest bardzo delikatna. Bardzo proszę o wielką przewidującą wyobraźnię. Nie chciałbym wiele mówić. Myślę, że wiele nam powiedziało to poniedziałkowe spotkanie. [...] Myśmy w poniedziałek zakończyli pewien etap. To, co ten pan mówił, że to mamy zrobić, tamto mamy zrobić... [chodzi o wypowiedź słuchacza nawołującego do antyunijnych akcji przed referendum - red.]. Niech każdy Polak sam stanie się odpowiedzialny. Nie mówię tego dlatego, że się boję ujadania Michnika i innych. Mówię po to, by uszanować to, co Ojciec Święty powiedział. Kto jak kto, ale nasze radio powinno to zrobić. [...] Pewien biskup powiedział o Unii Europejskiej: ta struktura nie jest niebem, kto tak mówi, kłamie. Nie jest też piekłem. Na pewno czyściec. Dla nas to może być wielki czyściec. [...] Być może mamy pewien czyściec przeżyć. [za "Życiem Warszawy"]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030522-rydzyk
klasyfikacja: otr kosciol