słuchaczka: międzynarodowy komiwojażer, prymas wpycha do Unii


Data: 26 III 2003, 22:41

o. Janusz Dyrek
Michał Grabianka - pracownik Radia Maryja
pos. Piotr Krutul

Audycja: polskie rolnictwo w świetle ustaleń Traktatu Akcesyjnego do UE

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
26 III 2003, 22:417 min. 23 s69337047478675714

Opis/tekst:

22:41 M. Grabianka: Prosimy bardzo.

o. J. Dyrek: Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, słucham, Radio Maryja.

słuchaczka: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.

o. J. Dyrek: Teraz i zawsze.

słuchaczka: Mówi Anna z Nadrenii. Witam serdecznie ojca prowadzącego, pana redaktora i pana posła Krutula. Ja chciałam może powiedzieć o czymś, o czym właściwie... z czego Polacy rzadko sobie zdają sprawę - jaki jest cel, poza celem gospodarczym, politycznym, jaki cel ma niszczenie u nas niezależnych rolników. Oprócz tych dwóch celów, bo jak wiadomo, niezależny człowiek, który jest właścicielem ziemi i producentem jest człowiekiem wolnym i jest taka właściwie potencjalna możliwość, że rolnicy, chłopi polscy stworzą silne ugrupowania polityczne. Dlatego też pojawiają się tacy aktorzy na scenie politycznej jak pan Lepper, żeby wyprowadzić ich w pole. Ale jeszcze jeden aspekt, który mi stale przychodzi do głowy jako osobie, która zawodowo była związana właśnie z planowaniem przestrzennym w Polsce. Moim zdaniem, oprócz tych aspektów, celem, jak to nazywał Dmowski, międzynarodowego komiwojażera jest zmiana, zniszczenie całego układu osadniczego w Polsce. Polska jest krajem małych miasteczek i wsi, i kontrolowanie całego organizmu osadniczego byłoby niezwykle kosztowne i prawie niemożliwe. Dlatego też sygnałem takim pierwszym było dla mnie likwidowanie szkół, powiedzmy w tym okresie ostatnich 12 lat, od 13 lat, od 79 roku. Likwidowanie szkół jako ośrodków kultury we wsiach właśnie i cały czas polityka dotycząca komunikacji masowej, a szczególnie kolei, dotycząca braku, prawda, która polega na tym, że kolej jest w dalszym ciągu niedoinwestowana, a ostatnio słyszymy o likwidowaniu połączeń. Tak, że w sytuacji, kiedy zlikwidowano wielki przemysł i kiedy zlikwidowano w tych właśnie małych miasteczkach przemysł przetwórczy i zlikwiduje się niezależnych drobnych rolników, to będą to martwe regiony. Jest koncepcja Europy idąca, która tutaj bardzo przed paru laty było o niej głośno: "Polen - gruene Luenge Europa[s]" albo "Polska - zielone płuca Europy", dlatego też są pieniądze na zalesianie obszarów użytkowanych rolniczo i dlatego robi się wszystko żeby właśnie doprowadzić do skupienia ludzi w dużych ośrodkach miejskich, co doprowadzi do powstawania po prostu slamsów w Polsce wokół wielkich miast, gdzie jeszcze może będzie jakaś szansa dostania pracy.

W każdym razie na ten aspekt chciałabym zwrócić jeszcze uwagę, a poza tym do pana redaktora [Grabianki] jeszcze: ponawiam swoją propozycję taką, w związku ze zbliżającym się referendum, utworzenia konta chociażby jakiegoś, żebyśmy my Polacy z Europy i z Ameryki, ze świata mogli wspomóc akcję właśnie referendum w jakiś sposób finansowo, jeśli nie będziemy mogli uczestniczyć w niej osobiście. To tyle, serdecznie pozdrawiam i szczęść Boże.

pos. Krutul: Dziękujemy bardzo, szczęść Boże. Bóg zapłać, dziękujemy pani Anno za te propozycje [...]

* * *

22:48 słuchaczka: Zawsze jesteśmy sami i w tyle, nikt za nami się nie upomina. Przede wszystkim nie upomina się nasz rząd, jeżeli możemy go naszym nazwać, no bo w zasadzie ktoś go tam wybrał, tylko nie wiadomo kto. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że naprawdę, no, pozostajemy sami, dlatego, że nawet, i przepraszam bardzo, że tak powiem, ale nawet nie słyszę w kościele też swoim, do którego chodzę, żeby nasz ksiądz cokolwiek powiedział, a przecież tam się tylko spotykają rolnicy. Niestety. I nie ma... I jeszcze! Na dodatek wszystkiego złego nasz prymas, w takiej "Wyborczej Gazecie" obrzydliwej jest tytuł wielki i zdjęcia naszego Prymasa...

o. J. Dyrek: No, ale pani Elżbieto...

słuchaczka: ...i jest...

o. J. Dyrek: pani to...

słuchaczka: ... zaraz, momencik. Jest tytuł taki, że nawet Bóg chce do wspólnej Europy. No gdzie my jesteśmy, pytam! Przecież to tak nie można. Jeżeli nas będzie tak prymas reprezentował i tak będzie nas wpychał do tej Unii, no to gdzie my się znajdziemy. I już wiadomo, że nic swojego nie mamy w Polsce, dosłownie nic nie ma. Bo nie ma przemysłu, nie ma rolnictwa, nie ma nic...

o. J. Dyrek [przekrzykują się]: Pani Elżbieto, ja muszę tutaj troszeczkę wejść pani w słowo, może nieładnie. Na pewno nie możemy powiedzieć, że nas ksiądz prymas wpycha do Unii i żaden ksiądz biskup. Jest wyraźny komunikat konferencji... Ale proszę panią to jest ... "Gazety Wyborczej", to można wyrwać zdanie z kontekstu i zrobić zło...

słuchaczka: ...bo jeżeli tak się wyraża, że Bóg chce do Europy, to jak można inaczej... Nie, nie, tam jest w ogóle cały artykuł taki. Aż byłam ciekawa, aż byłam ciekawa dlaczego tak Bóg nas chce do tej Europy, no nie wiem czy to prymas tak go wysłuchał...

o. J. Dyrek: Ale pani Elżbieto, musimy pamiętać, że mamy oficjalne dokumenty i jest powiedziane, że nie będzie Kościół ani zniechęcał, ani zachęcał, każdy człowiek ma sobie wyrobić swoje zdanie.

słuchaczka: Właśnie, niech nie zniechęca... Ja w ogóle nie czytam.

o. J. Dyrek: Ja z "Gazetą Wyborczą", nie wiem... ale jakoś do pani trafił ten artykuł.

słuchaczka: Została mi się w śmieciach taka gazeta, którą tak wyczytałam. I aż mi się ciśnienie podniosło, dlaczego jeszcze jest zdjęcie naszego prymasa. Przede wszystkim jak były wybory, czy po wyborach, to prymas się spotyka z takimi... naszymi wyborcami...

o. J. Dyrek: Ja myślę, że może mamy teraz tematy rolnicze i rolnictwie. Nie chcemy teraz mówić o personalnych jakichś spotkaniach. Zresztą to jednak nie służy naszemu...

M. Grabianka: ... radiu.

słuchaczka: To są tak, rolnicze tematy, tylko, że my jako rolniczy nie mamy żadnego poparcia w nikim.

o. J. Dyrek: No, myślę, że tak nie jest, bo jednak Radio to udowadnia, pani Eżbieto...

słuchaczka: ..chane i bardzo go słucham i tylko jego słucham, ale jak coś takiego...

o. J. Dyrek: Dziękuje bardzo pani Elżbieto i pozdrawiamy serdecznie.

słuchaczka: Pozdrawiam.

o. J. Dyrek: Pozdrawiam, przejdziemy może do kolejnych telefonów, czy jeszcze jakieś [...]

[opracowanie z projektu OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030326-sluchaczki
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz kosciol