ks. dr Szczęsny: Gross plugawiec, obcy przy Okrągłym Stole


Data: 20 II 2003, 00:40

o. Waldemar Gonczaruk
ks. dr Marian Szczęsny

Audycja: zaangażowanie świeckich w politykę

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
20 II 2003, 00:407 min. 53 s73937519079255710 5705

Opis/tekst:

00:40 ks. dr M. Szczęsny: [...] Przynależność do takiej organizacji jak Fundacja Batorego - chociaż ona jest bogata, bo Soros jest człowiekiem jednym z najbogatszych w świecie, zresztą według tego co wiem dorobił się na narkomafii - przynależność do takiej Fundacji Batorego, no tutaj można podciągnąć pod to... o tych niektórych pewnych kwestiach. Na pewno należy do tej koncepcji człowieka niepełnej, na pewno - to nie do zaakceptowania z punktu widzenia katolickiego, materialistyczna koncepcja człowieka, sam panteizm, który jest widoczny i Sorosa, on mówi "jestem Bogiem". I w ogóle ta działalność, która wspiera, no ta fundacja, na co pieniądze idą to my wiemy: idą na aborcję, idą na te wszystkie inne. No oczywiście czasem jakąś [dotację] dostanie naiwna organizacja typowo kościelna parę groszy, powiedzmy sto złotych, a 100 tys. idzie na środki antykoncepcyjne itd., na demoralizację. Tak że tu się... to jest jednoznaczne. Na pewno ta fundacja powstała nie po to, żeby Polsce służyć skoro taki plugawiec, opluwacz Polski jak ten Tomasz Gross do niej należy. No dziwię się, że w tym towarzystwie niektórzy zasiadają jeszcze i to nawet kapłani.

o. W. Gonczaruk: Aczkolwiek ma silne agendy działające w Polsce, bardzo prężnie. I też poprzez prasę i media jest wciąż nagłaśniana i ona steruje tymi... tymi rzeczywistościami.

ks. dr M. Szczęsny: To jest masońska na pewno, tu nie ma najmniejszej wątpliwości, co tu...

o. W. Gonczaruk: A jeżeli chodzi o casus masonów, kodeks prawa kanonicznego jednoznacznie się na ten temat wypowiedział.

ks. dr M. Szczęsny: Tu jest wyraźnie na ten temat, nauka Kościoła, papieże bodaj 600 razy potępili... Kościół potępił masonerię.

* * *

01:45 słuchacz, Zygmunt z Wrocławia: [...] Drugie: chciałbym udzielić odpowiedzi, może w części, na telefon pani z Łodzi, o ile dobrze pamiętam, która stwierdza, że rządy w Polsce po 90-tym roku są antypolskie. Otóż chcę powiedzieć, trzeba sobie oficjalnie i wyraźnie powiedzieć na jeden temat, że rządy polskie po 90-tym roku są rządami byłych komunistów, którzy w tej chwili przybrali różny płaszcz. Pod różnym płaszczem, powiedzmy, tak się partia ta nazywa, a inna inaczej, ale to są wszystko komuniści. Chce powiedzieć jeszcze jedno: to są wszystko komuniści polscy i Polacy pochodzenia żydowskiego. Przy Okrągłym Stole na 57 osób biorących udział w obradach Okrągłego Stołu, 57 było Żydów, Polaków pochodzenia żydowskiego. I to musi się naród polski dowiedzieć o tym. Michnik, który jest przeciwnikiem politycznym Kwaśniewskiego, Millera i innych całował się 13 XII [2002] z Millerem i Geremek się również ściskał się z nim... Dlaczego? Dlatego, że to są koledzy Żydzi: Kwaśniewski, Michnik, Geremek, Mazowiecki, Borowski to są wszystko Żydzi, którzy przybrali polskie nazwiska i oni właśnie pchają nas do Unii w tej chwili. Tak jak pchali nas do Związku Radzieckiego, tak w tej chwili pchają nas do Unii. I to chciałem właśnie usłyszeć opinię ks. profesora na moje stanowisko w tej sprawie. Dziękuję serdecznie.

ks. dr M. Szczęsny: Dziękuję bardzo. [...] Natomiast jeśli chodzi o tę drugą sprawę, którą pan poruszał, mianowicie że tam przy tym Okrągłym Stole byli nie nasi ludzie, nie polskiego pochodzenia... No to... bo ja wiem... no... no tak to wygląda niestety, no. Poza tym ja bym tam jeszcze jedną rzecz dodał. Pomiędzy Okrągłym stołem a pierwszym wybuchem "Solidarności", powstaniem "Solidarności" w r. 1980, tymi porozumieniami sierpniowymi - był stan wojenny. I stan wojenny nam zafundował wiele nieszczęść, wśród których jednego nie znamy i mało o nim mówimy, mianowicie przetrącenie kręgosłupa moralnego wielu działaczom solidarnościowym, wciągnięcie ich na kolaborację. I ja nie wiem teraz, tu by pod tym względem - nie czy Żydzi czy nie Żydzi, tylko trzeba by było spotkać, zobaczyć ilu tam było wciągniętych na współpracę z SB... Skądinąd można tych ludzi zrozumieć, bo tortury, bo, bo, bo nie wiadomo co wobec nich działali. Zresztą tych nie ujawniają dzisiaj, jak była ta lustracja no to padły takie płotki, że tam jakiś jeden senator z Augustowa, że tam jechał i podpisał współpracę, jechał do Szwecji czy tam do Norwegii. A rekinów nikt nie rusza. Bo przy odbieraniu paszportu trzeba było jakieś złożyć deklaracje lojalności i tych ludzi dzisiaj lustruje się jako tych, którzy nie powinni działać w życiu publicznym. To jest w ogóle wielkie pomieszanie, ale tu chyba trzeba by było zajrzeć do tego elementu tego Okrągłego Stołu. Kto tam siedział? Nie tylko pod tym kątem co pan, panie Zygmuncie z Wrocławia, ale pod kątem tych właśnie ludzi ubabranych we współpracę.

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030220-szczesny
klasyfikacja: ksenofobia-gosc ksenofobia-sluchacz