M. Grabianka: zagrożenie handlem żydowskim dawniej i dziś


Data: 20 II 2003, 21:41

o. Piotr Andrukiewicz
red. Michał Grabianka
Jarosław Wąsalski prezes Wlkp. Stow. Kupców
dr inż Jan Rakowski Kongregacja Przem.-Handl., prez. zarz. Ogólnop. Izby Gosp.
Zygmunt Jakimowicz przew. Rady Nacz. Ogólnop. Zw. Ochrony Kupców Pracodawców
Rafał Modzelewski prez. Fundacji "Pro veritate"

Audycja: o sklepach wielkopowierzchniowych

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
20 II 2003, 21:411 min. 18 s12231241641535712

Opis/tekst:

21:46 J. Rakowski: [...] Szanowni państwo, Ignacy Paderewski, nasz wielki polityk, powiedział na spotkaniu jubileuszu 500-lecia krakowskiej kongregacji kupieckiej: "Życzę z głębi serca kupiectwu polskiego by stało się polskim do szpiku kości. By wyrosło w takie bogactwo i siły, iżby samo jego istnienie zaważyć mogło na szali losów naszego narodu." I oto minęły 93 lata i owo życzenie do dnia dzisiejszego jest nadal niespełnione. W miejsce dawnych zagrożeń przyszły nowe.

21:46 Michał Grabianka [przerywa]: Właśnie, przepraszam panie redaktorze [?] bo to warto w tej chwili o tym powiedzieć. Wtedy [w XX-leciu] właśnie kupiectwo polskie było... wchodziło.... kiedy to zagrożenie było tym... powiedziałbym... tym handlem innym, szczególnie żydowskim, bardzo rozpowszechnione. Natomiast dzisiaj mamy odwrotnie. Mamy polski handel, mamy w rękach Polaków, mieliśmy w rękach Polaków handel, a w tej chwili zaczyna jak gdyby wchodzić nam tutaj ponownie tamten handel, który był wtedy.

J. Rakowski: No niestety zgadzam się z tym panie Michale, w tej chwili jest zastąpienie ponownie handlu naszego handlem zagranicznym. Tutaj mam na myśli po prostu handel w pełni europejski. No to jest zagrożenie.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030220-grabianka
klasyfikacja: ksenofobia-gosc ksenofobia-redakcja