słuchaczka: utworzyć rząd tymczasowy, przyjadą Żydzi


Data: 15 II 2003, 18:50

o. Tadeusz Rydzyk

Audycja: rozmowy niedokończone

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
15 II 2003, 18:503 min. 54 s36553713844575713 5710

Opis/tekst:

słuchaczka [Anna z Michigan]: [...] I tutaj właśnie chciałam się zwrócić do wszystkich Polaków - rolników, górników, stoczniowców, bezrobotnych, nauczycieli, lekarzy, adwokatów, wszystkich, słowem wszystkich Polaków, oczywiście i duchowieństwa, ludzi dobrej woli, którzy są niezadowoleni z obecnego rządu. Uważam, że należy przybyć do Warszawy z różańcami, z transparentami i z prowiantem. Stanąć przed gmachem rządu, Sejmu i modlić się, i czekać. Chodzi o to, ażeby po prostu usunąć dotychczasowy rząd. Jest to jedyna możliwość moim zdaniem, ponieważ jeżeli zgromadzi się was tam 5 milionów, powiedzmy, czy 3 miliony, czy nawet jeden milion, to nic wam nie są w stanie zrobić. Po prostu wojsko czy policja nie będzie w stanie do takiej ilości ludzi strzelać. Następnie zwracam się również do wszystkich posłów i organizacji, ugrupowań, którym, sprawa niepodległości, niezależności, niezawisłości oraz uzdrowienia gospodarki narodowej naszego kraju leży na sercu. Proszę państwa, musicie utworzyć i ogłosić się tymczasowym rządem narodowym, wyłonić z siebie przewodniczącego i kilku zastępców i razem po prostu zmusić dotychczasowy rząd do dymisji. Aby podał się do dymisji. I nie należy prowadzić żadnych, żadnych negocjacji z tym właśnie rządem, ponieważ jest to rząd masonów, jest to rząd niepolski, jest to rząd żydowski, który po prostu rządzi tym krajem od 45 r. I wyście tam stać tak długo, aż oni wyjdą po prostu na zewnątrz. I... aaa... Co dalej chciałam jeszcze powiedzieć - że następnie należałoby wprowadzić tymczasowe rządy, które nazwijmy "Rządem Odrodzenia Polski" albo "Rząd Ocalenia Narodowego", do czasu rozpisania nowych wyborów. Nie liczcie na nikogo i nie kupujcie żadnych towarów zagranicznych, zerwijcie dawne umowy z państwami zachodnimi, otwórzcie własny bank narodowy, wyciągnijcie wszystkie pieniądze z banków zagranicznych, nie liczcie po prostu na Unię. Ta na pewno rozleci się jeszcze w tym roku. Ponieważ dwa największe mocarstwa, jak Niemcy i Francja po prostu na pewno wyłączą się z NATO.

o. Rydzyk: Przepraszam pani Aniu, czy możemy dać głos komuś innemu? Możemy?

słuchaczka: Ja jeszcze tylko dwa słówka chciałam powiedzieć, proszę ojca, że należy również zwrócić na to uwagę, że w tym roku wkrótce 260 tys. Żydów z Izraela ma przybyć do Polski, prawda, w celu osiedlenia się, więc proszę na to też zwrócić uwagę, że rząd polski będzie tym ludziom dawał zapomogi, a nie Polakom. Więc niech o tym też proszę pomyśleć.

Następnie myślałam o wojsku. Ażeby wyjść również, może właśnie duchowieństwo mogłoby zorganizować jakieś msze, powiedzmy polowe, czy nie polowe z Wojskiem Polskim. Wyjść z nimi z mszałem i z Ewangelią, i po prostu rozmawiać z tymi ludźmi, powiedzieć kim są i kogo mają bronić ewentualnie w jakiejś, prawda, takiej sytuacji bardzo napiętej...

o. Rydzyk: Dziękuję serdecznie.

słuchaczka: ... również... Dziękuję bardzo!

o. Rydzyk: Możemy dać... Dziękuję, pozdrawiam Michigan i wszystkich, którzy byli na opłatku. No rzeczywiście, ogromny program pani tutaj powiedziała. Tak, to jest jedna, jedna z opinii. Proszę państwa, a wiem, że trochę jeszcze muzyki. Porozmawiajmy, również muzyki słuchajmy.

[muzyka]

[opracowanie z projektu OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20030215-rydzyk
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz otr zabawne