o. Król nie jest przeciw, więc mówi "nie"


Data: 24 XII 2002, 22:39

o. Jan Król
pos. Bogdan Pęk

Audycja: refleksje po szczycie UE w Kopenhadze

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
24 XII 2002, 22:396 min. 15 s58635967247335715 5715

Opis/tekst:

22:39 słuchacz: [...] Dziwię się bardzo dlaczego Ojciec Święty i kardynał [Glemp] jest za wejściem Polski do Unii, a Radio Maryja ma wciąż jakieś... Niemiec jakiś przemawiał i obecny pan, może profesor, inżynier czy tak dalej, namawia ludzi odwrotnie. Chciałbym żeby się Polska cała modliła się za Radio Maryja, żeby było razem z Ojcem Świętym i z prymasem Polski. [...]

o. Król: To nieprawda, że Radio Maryja jest przeciwko Europie czy przeciwko Unii Europejskiej. Tak do końca nie jest. Natomiast prawda jest taka, że Radio Maryja jako ośrodek wolny i niezależny chce służyć Bogu, Kościołowi i polskiemu narodowi, bo ten naród to radio utrzymuje. [...] postanowiliśmy żeby dać możliwość wypowiedzenia się również i tym, którzy inaczej myślą, znają fakty, inaczej je oceniają, żeby każdy z nas, zanim pójdzie do referendum miał pełną informację o tym czym ta Unia jest, na jakich warunkach Polska na do Unii wchodzić. [...] Myślę, że również ksiądz prymas Polski chce dobra Polski, dobra ojczyzny i na pewno nie jest za taką Europą, gdzie można zabijać nienarodzone dzieci, gdzie można pozwalać na adopcję przez pary homoseksualne itd. itd.

23:33 o. Król: [...] gościem Radia Maryja dzisiejszego wieczoru i nocy jest pan poseł Bogdan Pęk z Ligi Polskich Rodzin. Rozmawiamy na temat szczytu Unii Europejskiej w Kopenhadze, jak wiele zyskaliśmy, tak nam wmawiano - okazuje się, że nic. Jest jedno wyjście, to co już wielokrotnie pan poseł tutaj powiedział: trzeba za wszelką cenę iść do referendum i powiedzieć "nie". Nie "nie" Europie, bo w Europie jesteśmy, ale "nie" takim warunkom, na jakich chce nas Unia Europejska do siebie przyjąć. Nie traćmy zatem nadziei - "póki Polska żyje w nas, póty nie zginie"...

pieśń Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego:
Kiedy światu się zdawało,
że na zawsze starta z map,
że nie złoży jej nikt w całość,
że nie wydrze z wrażych łap,
polski żołnierz w obcej stronie,
na Europy krańcu gdzieś
bijąc wroga tęsknił do niej
i układał taką pieśń:
Póki Polska żyje w nas,
póty nie zginie
[...]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021223-krol
klasyfikacja: kosciol