latający cyrk o. Rydzyka: pokuta bez rękawic, siostry bez winy, ryję dopóki żyję, o. struś


Data: 13 X 2002, 18:41

o. Tadeusz Rydzyk

Audycja: autoapologetyczna audycja o. Rydzyka "By odnowić oblicze ziemi"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
13 X 2002, 18:418 min. 48 s8254838102610325712 5711

Opis/tekst:

[O. Rydzyk odczytuje listy mówiące o tym jak święte jest Radio Maryja i jego założyciel:]

18:41 list: [pokuta za nieżyczliwych Radiu przez brak rękawic]

19:03 o. Tadeusz Rydzyk: Proszę o przesyłanie świadectw do Radia Maryja - siostry... yyy... w tej chwili... proszę zrozumieć... no... nie będą mogły nam służyć... to nie z winy, na pewno, sióstr.

[ktoś popędził kota bydgoskim klaryskom wieczystej adoracji za nadmierne adorowanie o. Rydzyka?]

19:04 słuchacz, Franciszek: Polacy obudźcie się [...] Narodzie Polski opamiętaj się!

Mógłbym więcej mówić, ale obudziłem się i nie wiem o co teraz idzie...

Radio maryjne to u mnie idzie przez noc i dzień. I nawet przez dzień to puszczam, że idzie na wioskę całą. Już niektórzy sprzeciwiali się, nawet księdza proboszcza namówili, że przyszedł, żeby ja tak nie puszczał. Ale ja powiedziałem: dopóki żyję, tego ze mnie nikt nie wykorzeni.

Niech Bóg błogosławi, ojcze, Radio Maryna... maryjne!

o. Tadeusz Rydzyk: Dziękuję panie Franciszku, pozdrawiam bardzo gorąco.

19:19 słuchacz: kiedy się ksiądz ustosunkuje do zarzutów biskupów czy ksiądz jest strusiem?

o. Tadeusz Rydzyk: mam przełożonych, ustosunkowała się komisja


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20021013-rydzyk
klasyfikacja: zabawne otr