latający cyrk o. Rydzyka: pokój i zdrowie od słuchania Radia Maryja


Data: 29 IX 2002, 18:35

o. Tadeusz Rydzyk

Audycja: autoapologetyczna audycja o. Rydzyka "By odnowić oblicze ziemi"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
29 IX 2002, 18:358 min. 37 s8072820102110095713 5711

Opis/tekst:

18:35 świadectwa [...] już nie piszemy do ss. klarysek w Bydgoszczy
[ktoś spacyfikował?]

18:45 słuchacz: [modlił się po wypowiedziach krytykujących RM]

o. Tadeusz Rydzyk: co się później działo, czy odczuwał pan pokój wewnętrzny?
ale w sercu swoim co?

słuchacz: Otrzymałem też takie natchnienie w czasie koronki do bożego miłosierdzia.
To było któregoś dnia kiedy słyszałem w "Aktualnościach" o kolejnych atakach na Kościół.

19:13 list słuchaczki: podziękowanie za uzdrowienie od ciężkiej choroby za pośrednictwem mszy świętych odprawianych na waszej antenie
zanik płatów czołowych i poszerzenie komór mózgowych
po pielgrzymce córki poprawa była chwilowa
znalazłam stację radia pw. Najświętszej Maryi Panny
msze święte ranne i wieczorne w krótkim czasie spowodowały poprawę mojego zdrowia
odstawiłam leki i podjęłam pracę


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020929-rydzyk
klasyfikacja: zabawne otr