o. Cydzik fałszuje wypowiedź papieża


Data: 4 IX 2002, 22:41

o. Jacek Cydzik
Michał Grabianka
Zbigniew Dębowski
Andrzej Radkiewicz
pos. Piotr Krutul
Piotr Wesołowski

Audycja: o funduszu SAPARD

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
4 IX 2002, 22:412 min. 11 s20432082682565714

Opis/tekst:

[W sierpniu 2002 r. odbywał się zabawny spór co tak naprawdę powiedział papież, co zresztą dotyczyło kilku różnych wypowiedzi. Papież zachęcał do wejścia w "struktury Wspólnoty Europejskiej". Radio Maryja i "Nasz Dziennik" wmawiały słuchaczom i czytelnikom, że chodziło o jakąś bliżej nie określoną "wspólnotę europejską" (mimo, że w oficjalnym tekście z Watykanu słowa te są napisane wielkimi literami) i pomijają słowo "struktury". Poniżej przykład tej drugiej manipulacji.]

22:41 słuchacz, Dariusz Ciszewski, wicemarszałek województwa podlaskiego [długa wypowiedź, w której marszałek przekonuje, że pomoc Unii nam się przyda i już przydaje]

[...] Jednak ja osobiście patrzę na to [udział w UE] bardzo obiektywnie i też krytycznie, ale jednak z nadzieją, że mimo wszystko w ciągu 5 lat czy 8 lat jednak my się odbijemy od tego dna i myślę, że nawet możemy jeszcze być w czołówce na przestrzeni 20 lat w krajach Unii Europejskiej, decydować na [o] rozwój[u] akurat tych struktur Unii Europejskiej. Zresztą ja jestem też tą nadzieją dobrze zbudowany, słowami Ojca Świętego na zakończenie, jak odlatywał do Watykanu, żeby jednak odważnie iść w te struktury Unii Europejskiej, tutaj tak zrozumiałem, że to chodzi o parlament Unii Europejskiej, komisje, o komitety.

o. J. Cydzik: [przerywa] Panie marszałku dobry jest ten realizm, jaki pan wniósł co do tych właśnie funduszy strukturalnych takich czy innych. Zawsze trzeba mieć optymizm, ale tutaj podkreślam też, co pan powiedział: trzeba się uczyć, trzeba być bardzo pracowitym i nad pomyślnością naszej ojczyzny trzeba pracować samemu, bo nikt nam tej pomyślności nie da w prezencie.

D. Ciszewski: To najważniejsze, to prawda.

ktoś: Może małe sprostowanie przy okazji, dlatego że pan marszałek wydaje mi się błędnie, prawdopodobnie nieświadomie, zacytował Ojca Świętego i jego pożegnanie z Polakami na krakowskim lotnisku. Ojciec Święty mówił o Wspólnocie Europejskiej, a nie o Unii Europejskiej.

D. Ciszewski: Nie, oczywiście każdy z nas może to zinterpretować oddzielnie, bo Ojciec Święty przemawia do każdego z nas z osobna i do wszystkich razem, ale ja słyszałem wyraźnie "struktury Unii Europejskiej", ale nie rozmawiajmy o tym...

ktoś: Ale panie marszałku, ale to jest akurat taki szczegół, który każdy może sprawdzić.

o. J. Cydzik: Są przemówienia oficjalne Ojca Świętego, w których jest powiedziane: "Mam nadzieję, że Polska znajdzie swoje miejsce we Wspólnocie Europejskiej [tekst oficjalny: w strukturach Wspólnoty Europejskiej] nie zatracając swojej tożsamości" i tak dalej. To jest takie przemówienie. Panie marszałku, dziękujemy serdecznie, szczęść Boże.

No i tak, ja mam takie pytanie tutaj, bym może zostawił przemówienie Ojca Świętego, bo to jest tekst oryginalny i po prostu na tym trzeba się opierać...

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020904-cydzik
klasyfikacja: kosciol