Macierewicz o Żydach


Data: 19 VII 2002, 01:09

pos. Antoni Macierewicz
o. Jan Król

Audycja: Kryzys rządu czy formacji komunistycznej

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
19 VII 2002, 01:098 min. 25 s78878019819865713

Opis/tekst:

UWAGA: nagranie ma duże zniekształcenia

01:09 słuchacz: Bush i Kwaśniewski, jako Żydzi, dobrze się rozumieją puśćcie listę w Polskę, taką jak lista Świtonia [czyli spis Żydów w rządzie i wszędzie]

01:13 A. Macierewicz: jeżeli chodzi o Busha to by była dla mnie wiadomość zupełnie nowa

01:26 słuchacz: czy panu i ojcu są znane "Protokoły mędrców Syjonu", co o nich sądzicie

A. Macierewicz: Więc ja czytałem ten dokument, który jest tak nazwany. Myślę, że to jest to samo, co zostało po raz pierwszy opublikowane, tam jest spór czy o zostało opublikowane na początku XX w. czy w końcu XIX, nie chcę tego teraz rozstrzygać. No, to jest bardzo, bardzo ciekawa lektura. Jak pan zapewne wie, podważana jest wiarygodność tego dokumentu. Są tacy historycy, którzy mówią, że to jest autentyczny dokument uzewnętrzniający kierunku działania i sposób myslenia środowisk żydowskich raczej, myślę, nie masońskich, o ile dobrze pamiętam tę lekturę - drudzy twierdzą, że to jest dokument, który został stworzony przez Ochranę rosyjską żeby kompromitować środowiska żydowskie i koncentrować niechęć wobec nich, wykazując jak bardzo cynicznie traktują one swoją obecność w świecie chrześcijańskim i jakie knują... do jakich nieszczęść na rzecz środowisk chrześcijańskich dążą. Ja chcę powiedzieć, że ja nie jestem specjalistą od tego, w związku z nie potrafię do końca tego rozstrzygnąć, ale doświadczenie, doświadczenie polskie, zwłaszcza ostatnich lat, no, wskazuje iż są w środowiskach żydowskich takie grupy, które myślą bardzo przebiegle i świadomym dążeniem do działania na niekorzyść na przykład Polski. Co do tego nie ma wątpliwości. To nie musi rozstrzygać o autentyczności tych protokołów, być może one są sfałszowane, ale, powtarzam: to że istnieją takie środowiska żydowskie, które są w stanie długofalowo myśleć na szkodę innych społeczności, no, to, myślę, takiedoświadczenie mamy za sobą z pewnością. I ostatnia już uwaga, wydaje mi się, że dokumenty akurat z formacją, czy jakby tam, środowiskami masońskimi niewiele mają wspólnego. Tu wydaje mi się, że to jest inna para kaloszy, tak bym to sformułował.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020719-macierewicz
klasyfikacja: ksenofobia-gosc