Marek Czachorowski o bezczelnym Prometeuszu


Data: 29 VI 2002, 02:56

dr Marek Czachorowski

Audycja: felieton z cyklu "Spróbuj pomyśleć"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
29 VI 2002, 02:561 min. 28 s13761401751735711

Opis/tekst:

UWAGA: nagranie ma duże zniekształcenia

02:53 dr M. Czachorowski: [wizja Unii Europejskiej uprawiającej kult okrutnego Dionizosa i popierającej homoseksualizm] Można mnożyć zatrważających przykładów [sic!] także z naszego podwórka. Oto np. jeden z polskich szpitali, noszący bardzo chrześcijańską nazwę, ogłasza, że dokonuje zapłodnienia in vitro, czyli zapłodnienia w probówce. Pod parasolem zatem świętej nazwy szpitala dokonuje się tu iście prometejskiej zbrodni przywłaszczenia sobie boskich prerogatyw wobec ludzkiego życia, ważąc się na wymuszanie od Boga daru stworzenia w warunkach uwłaczających zarówno jego godności, jak i godności zaistniałego w ten sposób człowieka. Horror tej praktyki pogłębia fakt, że zabija się tu także tzw. nadliczbowe embriony pojawiające się zawsze w przypadku zapłodnienia in vitro.

[Marek Czachorowski zaplątał się we własnych wywodach. Najpierw przyrównuje, słusznie, wspomaganie zapłodnienia do czynu Prometeusza - wykradzenia bogom sekretu, co bogom specjalnie nie zaszkodziło, a ludziom bardzo pomogło. A potem się święcie oburza na zuchwalców Prometeuszy. Co ma sposób zapłodnienia do godności też trudno zrozumieć. Chyba lepiej jeżeli nie odbywa się to, za przeproszeniem, nago, albo wręcz od tyłu?]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020629-czachorowski
klasyfikacja: ideologia