o. Krąpiec - pean na cześć Radia Maryja


Data: 27 VI 2002, 02:54

o. prof. Mieczysław A. Krąpiec

Audycja: felieton "Myśląc ojczyzna"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
27 VI 2002, 02:545 min. 04 s47534835995955715

Opis/tekst:

UWAGA: nagranie ma duże zniekształcenia

Radio służy osobie ludzkiej...
neguje cywilizację śmierci
8-me przykazanie, nie dawaj fałszywego świadectwa [RM pomaga nie dawać]
Radio dba o człowieka, o polską kulturę, nie służy kłamstwu
dzisiaj bez RM nie jest możliwe rozwijanie kultury chrześcijańskiej i narodowej


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020627-krapiec
klasyfikacja: brak