J. Pałys i o. Rydzyk o czystych Polakach


Data: 18 VI 2002, 13:25

o. Tadeusz Rydzyk
Józef Pałys, przew. "S" Deawoo Motors Nysa S.A.

Audycja: "Aktualności"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
18 VI 2002, 13:253 min. 25 s32053264254015715

Opis/tekst:

UWAGA: nagranie ma duże zniekształcenia

o. T. Rydzyk: Panie przewodniczący, ja bym powiedział, że nie tylko od 89 r., nie było też myślenia - to były wasalskie rządy po II wojnie światowej.

J. Pałys: Ach, ten okres [...?]

o. Rydzyk: To było przygotowanie, kwestia, powiedział bym, inżynierowie świata, tak nazywam to, oni przygotowują... Komunizm był tylko w rękach masonerii, miał zrealizować pewien etap, a teraz idzie dalej i na to zło, żeby jakoś zatrzymać - światłe umysły i prawe charaktery. To co Ojciec Święty mówi na całym świecie. Przed chwilą, właściwie przed kilkunastu minutami rozmawialiśmy z kapłanem, który bardzo długo był misjonarzem, pracował w Argentynie, w Brazylii i w Boliwii, też mówi o tym, sytuacji argentyńskiej, był?] w Związku Radzieckim i stamtąd telefonował na świat. I mówi: tylko oprzeć się zupełnie na Chrystusie. To miłosierdzie dane światu na trzecie tysiąclecie z Polski wyszło, ta iskra. I tak oprzeć się na jego nauce, nie ma innej drogi, nie dać się oderwać od Chrystusa, i takie umysły, i takie charaktery, i ludziom się będzie żyło lepiej, nie będzie tej tragedii jak obecnie jest w Stoczni Szczecińskiej, Bizon-Bial w Białymstoku, jak w Nysie czy w całej Polsce. W całej Polsce. To się dzieje. My to obserwujemy już kilka lat i jeden przez drugiego rozsprzedać, szybko rozsprzedać i nic więcej, prawda.

J. Pałys: Tak, i boso jedzie do Brukseli.

o. Rydzyk: I ludzka krzywda, przepraszam, że tak... W niedzielę szedłem tutaj, były takie zespoły, coś, i ja wybrałem się koło 12 w nocy samochodem, mówię zobaczę Toruń. Proszę pana, pełno młodzieży, dziewcząt z piwami w ręku, biedni ludzie. Rozumiem, że chcą mieć radość, tak, i ludzie, spotykałem ludzi grzebiących na śmietnikach.

J. Pałys: Proszę księdza, to jest szatańska radość.

o. Rydzyk: Ludzie grzebiący na śmietnikach, starsi ludzie, którzy mają emeryturę, rentę. Do czego zmierza Polska, tu trzeba się zastanowić. Przed nami ogromna praca, ogromna praca, samozaparcie. I wtedy potrafimy wszystko.

J. Pałys: Tak, ale Polacy muszą rządzić Polską, proszę księdza...

o. Rydzyk: Tak, tak!

J. Pałys: Polacy, czyści Polacy. Niestety.

o. Rydzyk: Dokładnie, ale i Polacy, proszę pana, bardzo szlachetni Polacy.

J. Pałys: Tak, uczciwi!, uczciwi ludzie.

o. Rydzyk: ...i szukać takich ludzi wokół siebie. Aniołów nie znajdziemy...

J. Pałys: Oczywiście...

o. Rydzyk: ...ale wybierać [odróżniać] lepszych od gorszych.

J. Pałys: Tak.

o. Rydzyk: Nie tych, którzy lepiej mówią i ładniej uśmiechają się i lepsze manipulacje robią. Popatrzeć kto zrobił skoki na banki, kto zrobił skoki na media...

J. Pałys: Oczywiście, to widać jak na dłoni.

o. Rydzyk: ... to w czyich media są w ręku... Ponad 80% mediów nie jest w polskich rękach...

J. Pałys: Tak.

o. Rydzyk: ...a więc radio, prasa, telewicja - nie jest w polskich rękach.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020618-palys
klasyfikacja: otr ksenofobia-redakcja ksenofobia-gosc