o. Cydzik o onrowskich korzeniach "Naszego Dziennika"


Data: 17 VI 2002, 00:42

o. Jacek Cydzik
ks. dr Henryk Nowik

Audycja: UE w kontekście analiz filozoficznych

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
17 VI 2002, 00:426 min. 54 s64736578528105716

Opis/tekst:

UWAGA: nagranie ma duże zniekształcenia

słuchacz: w czasie II w.ś. organizacja naszych mózgów intelektualnych wypracowała wspaniałą rzecz, teorię uniwersalizmu społecznego
[...] w Konfederacji Polski Niepodległej [naprawdę w Konfederacji Narodu] ks. Józef Warszawski opracował teorię uniwersalizmu społecznego
[...] teoria ujęta w książce ks. Józefa Warszawskiego, "Myśl jest bronią", wyd. "Pax" [to inna książka, chodzi o "Uniwersalizm" bez wydania powojennego, broszurę, która nawet nie była wymieniona w bibliografii dołączonej do "Myśl jest bronią"]
[...] nazwa rubryki w "Naszym Dzienniku" pochodzi od tej książeczki, o której red. Małgorzata Rutkowska pięknie napisała

o. Jacek Cydzik: ta kolumna NDz wprost nawiązuje do tego dziedzictwa myśli, którego przedstawicielem jest ks. J. Warszawski

[Wyjaśnienia: Konfederacja Narodu to wojenne wcielenie ONR-u "Falangi" (nie licząc epizodu kolaboracji z Niemcami na początku wojny). Ks. Warszawski napisał swoją broszurę dla tej organizacji i jej wodza - Bolesława Piaseckiego, późniejszego przywódcy "Paxu".]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020617-cydzik
klasyfikacja: ideologia