oo. Jaremczuk i Cydzik o o. Kolbem poprawiającym gospodarkę


Data: 11 VI 2002, 00:29

o. Mirosław Jaremczuk, dyr. Wydawnictwa Niepokalanów
o. Jacek Cydzik

Audycja: radiowy kurs dziennikarski - o. Kolbe (powt. z 7 VI 19:08)

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
11 VI 2002, 00:293 min. 58 s37203784764655714

Opis/tekst:

[pytanie o antysemityzm Kolbego]
słuchacz: poglądy o. Kolbego na starszych braci w wierze.

o. Jaremczuk: Nigdzie [u Kolbego] nie znajdujemy opinii, które by potępiały ludzi pochodzących z narodu żydowskiego czy propagowały wrogie idee wobec judaizmu.
Nikt nie może przytoczyć konkretnych działań.
W okresie wojennym w klasztorze schronienie znalazło bardzo dużo ludności pochodzenia żydowskiego.

o. prowadzący, Jacek Cydzik [rozpędza się, przygotowany do odparcia cięższego ataku]: Kampania jaką św. Maksymilian w swoim "Małym Dzienniku" robił po to, żeby wspierać polski przemysł, polskie rolnictwo: "kupuj u swojego" - i to nie był antysemityzm, to był przejaw pewnej integracji społecznej, też dążenia do tego żeby poprawić polską gospodarkę, byt polskich kupców, polskich konsumentów.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020611-jaremczuk-cydzik
klasyfikacja: ksenofobia-redakcja