słuchaczka: Pyszko się przyznał!


Data: 10 VI 2002, 00:48

o. Jan Król
prof. Włodzimierz Bojarski

Audycja: Polska wobec globalizacji i integracji europejskiej

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
10 VI 2002, 00:482 min. 36 s24312472833045713

Opis/tekst:

słuchaczka: To bardzo ważne. Musimy również pamiętać i być bardzo ostrożnymi, jeżeli chodzi o ugrupowania prawicowe. Dzisiaj [9 VI?] na spotkaniu Ligi Polskiej, nie mylić z LPR, szef tego ugrupowania, Ligi Polskiej, pan Pyszko przyznał się, że jest Żydem! Ale stwierdził, że on jest "demokratycznym Żydem". No... Musimy jeszcze o tym pamiętać, że ludzie, którzy w dobrej wierze chcą ratować Polskę, którzy chcą należeć do organizacji, która nie miała by nic wspólnego z kłamliwą propagandą - okazuje się, że trafiają co chwileczkę na takie rafy, z których trudno jest wyjść.

o. Król: bardzo serdecznie pani dziękujemy


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020610-sluchaczka-krol
klasyfikacja: ksenofobia-sluchacz