dr Szcześniak o Mazowieckim i innych Żydach


Data: 9 VI 2002, 01:52

dr Andrzej Leszek Szcześniak

Audycja: wypowiedź telefoniczna

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
9 VI 2002, 01:521 min. 45 s16441671932065716

Opis/tekst:

Popatrzmy kto w tej chwili reprezentuje w Polsce interesy niemieckie. Możemy tutaj sypać pewnymi nazwiskami. Np. p. Mazowiecki, który zawarł taki układ z Republiką Federalną, że Niemcy będący tu w Polsce uznani są za mniejszość, Polacy mieszkający w Niemczech nie są mniejszością, nie mają tych praw. Weźmy "Politykę" p. Adama Krzemińskiego czy p. Ireneusza Krzemińskiego - ich artykuły są zawsze tak formułowane, żeby były korzystne dla Niemców, a nie dla Polaków. Weźmy inne. Jeszcze podobno istnieje polsko-zachodnioniemiecka komisja podręcznikowa, z którą przez wiele lat miałem do czynienia, kiedy ona rzeczywiście istniała. Kto stoi na czele tej komisji? Pan Borodziej. _Wszystko_jednoznaczne_etnicznie_. Nie Polacy w każdym bądź razie. I dziwnym trafem ci wszyscy ludzie reprezentują w Polsce interesy niemieckie, a nie interesy polskie.


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020609-szczesniak
klasyfikacja: ksenofobia-gosc