o. Rydzyk o tym, że inne uczelnie są niemoralne


Data: 27 V 2002, 14:09

o. Tadeusz Rydzyk

Audycja: reklama Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
27 V 2002, 14:091 min. 42 s15951622032005697

Opis/tekst:

o. T. Rydzyk [zachęca do WSKSiM, negując wolności akademickie panoszące się na uniwersytetach]:

Uwaga kandydaci na studia wyższe i ich rodzice! Nie jest obojętne jaką wyższą uczelnię wybierzecie. Jest to także wybór moralny. Każda bowiem ze szkół, poprzez swoje programy nauczania oddziaływuje na sferę poznawczą, jak i wartościującą oraz motywacyjną młodych ludzi, czyni to w sposób mniej lub bardziej wypowiedziany. Tak zwana "otwartość" różnych uczelni sankcjonuje życie polegające na schlebianiu bieżącym gustom, uczy bezkrytycznej otwartości na teraźniejszość. Sentymentalne morały w stylu "szanuj każdy przejaw myśli", "bądź tolerancyjny" - to tylko targowisko pomysłów, które najczęściej negują trwałe podstawy życia: prawo naturalne i prawo boże. Drodzy rodzice! Czego będą uczone wasze dzieci za wasze pieniądze? Tak zwanej "tolerancji" wobec lekceważenia życia ludzkiego, wobec aborcji, eutanazji, niszczenia wielorakiego dziedzictwa ojczyzny? Zastanówcie się razem z waszymi dziećmi nad ich drogą zawodową, która przecież stanowi drogę życiową. Dla [proponujemy DLA!!!] tych, którzy pragną studiować humanistykę, wiedzę społeczną, proponujemy naszą uczelnię, proponujemy wiedzę, na którą w nadchodzących czasach będzie szczególne zapotrzebowanie. Prosimy pytać o te sprawy, o naszą uczelnię i telefonować od pon. do piątku w godz. ...

Bóg zapłać za zrozumienie i za współpracę.

Proszę państwa, polecamy też bardzo gorąco młodzieży Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Studiów nad Rodziną. Rekrutacja na studia wyższe ... właśnie ... nr tel. ...


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020527-rydzyk
klasyfikacja: otr reklama