ks. Balcerzak reklamuje jedną, a opluwa inne gazety


Data: 10 V 2002, 22:01

ks. Antoni Balcerzak
młodzież

Audycja: "Czas wzrastania" (dla młodzieży)

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
10 V 2002, 22:016 min. 01 s56415737127065699

Opis/tekst:

[Ciężka propaganda w audycji dla młodzieży - tylko "Nasz Dziennik" napisał o święcie 3-go maja.

W dalszym ciągu audycji jest zgadywanka sugerująca, że tylko księża są patriotami.

Cytat z ks. Janusza Nagórnego, który mówi, że o Polsce mówi się niepatriotycznie 'ten kraj'. Przypomina się jak Trybuna Ludu pisała, że tylko Wolna Europa i inni wrogowie używają określenia "kraj".]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020510-balcerzak
klasyfikacja: brak