o. Rydzyk, Nowak i Wierzewski o Żydach zmniejszających liczbę polskich dzieci


Data: 2 V 2002, 02:47

Wojciech Wierzewski, Chicago
prof. Jerzy Robert Nowak
o. Tadeusz Rydzyk
o. Piotr Andrukiewicz

Audycja: rozmowy niedokończone

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
2 V 2002, 02:474 min. 33 s42654335465345699

Opis/tekst:

W. Wierzewski: Ja myślę, że typ radia jest nam niezwykle potrzebny przy braku tzw. komunikacji społecznej, przepraszam za...

o. T. Rydzyk: Panie redaktorze, zróbmy telewizję, żebyśmy ze sobą rozmawiali tam i z powrotem.

[mówią na przemian]

Wierzewski: ... z pewnością... entuzjastycznie...

o. T. Rydzyk: Tylko kwestia ludzi i pewnych środków. Ale ludzie: pierwsze ludzie i środki.

prof. J. R. Nowak: Ale myślę, że najważniejsza sprawa jest ojcze dyrektorze, gdy mówimy tu, w tym najbardziej polskim Polskim Radio żebyśmy wspólnie zrobili wszystko, aby podnieść Polaków z klęczek, podnieść Polaków z upokorzeń, jakimi nas zbyt hojnie obdarzano w ostatnich latach i odbudować dumę z polskości. I odbudować w Polsce dumę z polskości.

o. T. Rydzyk: I chcą nas dzielić. Myślę, że są w tej chwili, dochodzą do nas takie głosy, trzeba to sprawdzić, ale Polacy są wszędzie. Np. dowiedziałem się - ja nie jestem przeciwko żadnego narodowi, kocham wszystkich ludzi, ale najpierw kocham moją rodzinę i według porządku właściwego ma być miłość: Bóg, rodzina moja, czyli Polska i inni, to jest porządek, taki, o tym mówił ks. prymas Wyszyński, będziemy tak kochać - i otóż w jednej z wielkich stolic, w chyba Buenos Aires to było, w ciągu miesiąca pewna grupa ludzi, nie Polaków, dostała 12000 paszportów, przewiduje się 200000 z pewnej części świata przenieść do Polski i również ludzi słyszy się z różnych części świata, gdzie są takie punkty zapalne, też pewne ilości, że[?] do Polski przenosić, dzielnice takie robić w Polsce. Takie głosy dochodzą do nas, trzeba to sprawdzić, ale wszystko jest prawdopodobne. To, co idzie, to idzie system totalitarny doskonały!

prof. J. R. Nowak: Ale "Wprost" już dawno głosił ideę państwa wielonarodowościowego. Chce się nam koniecznie importować właśnie konflikty narodowościowe, etniczne, oskarżać nas o ksenofobię.

o. T. Rydzyk: Tak, żebyśmy się, zrobić to co Jugosławia. Jeszcze teraz tam to bezrobocie straszne... To, co idzie, powiedziałem - Polska 16 milionów - 15 ma być. Tak wygląda. Za 2005-2010, konkretne źródła są: będzie 28% dzieci szło do szkoły, 28% z tego, co jest teraz.

W. Wierzewski: Co mają zrobić Żydzi, aby zmniejszyć tę statystyczna cyfrę [śmiech prof. Nowaka], aby wypełnić pobożne życzenia organizacji światowych?

o. T. Rydzyk: Każdy przynajmniej pięcioro dzieci powinien mieć. Każda rodzina, daj Boże. Silne rodziny i liczne rodziny popierać. Ja znam w Toruniu, słyszałem o takiej rodzinie: dwanaście dzieci i piętnaście dzieci. Bardzo szlachetne dzieci. A do brata Patryka przychodzą i pozdrawiam je, jeżeli słyszą, tacy ludzie...

prof. Nowak: No, Prymas Tysiąclecia wytyczał szlaki w tej sprawie też.

o. T. Rydzyk: Tak, kardynał Hlond, było ich jedenaścioro, ich było trzech salezjanów, ks. Chlondowski m.in. i w Czerwińsku napisał melodię do "Maryjo, królowo Polski", a ks. prymas Wyszyński tam w Czerwińsku napisał słowa. I ks. Chlondowski zmienił swoje nazwisko z Hlond, żeby, żeby, z pokory, bo mówił: ten wielki prymas, ja nie mogę tak, przynosić mu ujmy, moim... to samo nazwisko, inaczej, Chlondowski. Tak, trzech takich Polaków. A Katarzyna Sieneńska, było ich dwadzieścia trzy, miała 33 lata jak umarła i papieży ustawiała, pomagała im. Doktor kościoła, dwadzieścia troje dzieci.

Tak, że nie tak, ja przepraszam, ale myślę, dzieci to rozwijają i rodziców, prawda? Nas było tylko sześcioro dzieci, jeden umarł - byłoby nas siedmioro. A gdyby, ja przepraszam, ale Labuda była czy podobne istoty, tak jak te, te, te, te, te... tzw. feministki, czy jak one się nazywają, nie byłoby mnie [śmiech ogólny].

W. Wierzewski: Audycja zmierza ku dobremu końcowi.

o. P. Andrukiewicz: Dziękujemy bardzo serdecznie.

W. Wierzewski: Dziękujemy ojcu dyrektorowi za tę niespodziewaną i jakże serdeczną, miłą wizytę w studio.

Pieśń: Kiedy światu się zdawało,
Że na zawsze starta z map
...

[korekta: OR]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020502-rydzyk
klasyfikacja: otr ksenofobia-redakcja ksenofobia-redakcja