Ewa Polak-Pałkiewicz broni własności przed Lennonem i liberalizmem


Data: 6 III 2002, 18:53

Ewa Polak-Pałkiewicz

Audycja: wypowiedź z cyklu "Spróbuj nie myśleć"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
6 III 2002, 18:534 min. 39 s43564435295455700

Opis/tekst:

[Autorka felietonu cytuje i komentuje odpowiedź Leszka Bartyzela na ankietę pisma "Christianitas" pytającą m.in. "czy komunizm i liberalizm zmierzają w tym samym kierunku i tak samo niszczą cywilizację chrześcijańską":]

18:53 ... miliony radiosłuchaczy zjednoczyły się w ekstatycznej "komunii" słuchając "niewinnej" piosenki Lennona "Imażine" [taka wymowa - sic!]: wyobraź sobie świat bez Boga, rodziny, państwa, własności.'

[John Lennon śpiewał o wyobrażeniu sobie, że nie ma: nieba, piekła, posiadania, chciwości, głodu. A od strony pozytywnej o wyobrażaniu sobie: ludzi żyjących dla dnia dzisiejszego, dla pokoju, będących braćmi. W rewolucyjnym zapale Leszek Bartyzel, a za nim Ewa Polak-Pałkiewicz dopisali Lennonowi parę dodatkowych win...

Imagine
John Lennon

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020306-palkiewicz
klasyfikacja: zabawne