prof. Kurowski odpiera pomówienia "Gazety Wyborczej", że jest antysemitą


Data: 16 I 2002, 13:40

prof. Stefan Kurowski

Audycja: "Aktualności"

Nagranie:
datadługośćWAV [KB]GSM/WAV [KB]OGG [KB]MP3 [KB]kontekst [KB]
16 I 2002, 13:4013 min. 38 s127781298148315985691

Opis/tekst:

[Prof. Kurowski został zaproszony do wypowiedzenia się nt. artykułu Witolda Gadomskiego w "Gazecie Wyborczej" z 12 I. Autor artykułu opisywał krętą drogę ideologiczną profesora i zarzucał mu antysemityzm. Profesor stwierdził, że większość artykułu jest zgodna z prawdą, wygłosił tyradę przeciw Żydom gorszym od krzyżaków i stwierdził, że porównywanie jego poglądów do "Mein Kampf" jest oszczerstwem.]


Uwagi, dopiski, skróty i uzupełnienia są oznaczone nawiasami kwadratowymi [ ].

link do siebie:
http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/#20020116-kurowski
klasyfikacja: ksenofobia-gosc