2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INCYDENTY KSENOFOBICZNE I MOWA NIENAWIŚCI W RADIU MARYJA

Wybór obejmuje najważniejsze incydenty ksenofobiczne i nieliczne inne incydenty, które można zaklasyfikować jako mowę nienawiści. Wybrałem małą liczbę przypadków (13, połączonych w 8 opisów dla r. 2008, przy 134 zarejestrowanych incydentach ze strony redakcji albo zaproszonych gości) głównie dla opublikowania w 17-tym numerze magazynu „NIGDY WIĘCEJ”. Wybór dla roku 2009 jest w mniejszym stopniu przesiany, chociaż również stanowi tylko małą część zarejestrowanych incydentów (34 z 235), których lista i tak nie jest kompletna. Dla 2010 r. podaję 24 przypadki ze 170. Metodologia nie jest wystarczająco precyzyjna żeby różnice w liczbie przypadków między kolejnymi latami (134, 235, 157) uważać za znaczące.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że proporcje ksenofobii przejawianej przez redakcję, zaproszonych gości i słuchaczy wynoszą ok. 43:20:37. Liczba incydentów z uwzględnieniem również tych inicjowanych przez słuchaczy to w latach 2008-2010: 245, 358, 230. Oczywiście słuchacze często tylko powtarzają to, co usłyszeli na falach RM.

W lipcu 2012 r. wprowadziłem następujący klucz oznaczania poszczególnych incydentów, oznakowane są już wszystkie:

2008

15 stycznia w nadanym przez redakcję RM nagraniu tekstu ks. dr. hab. Jerzego Bajdy (wcześniej publikowanym w „Naszym Dzienniku”) można było usłyszeć, że „tzw. orientacje seksualne” są „nie tylko zboczeniem popędu, ale także dewiacją umysłową i społeczną.” oraz, że „Homoseksualizm jest zaburzeniem o charakterze psychicznym lub mentalnym uwarunkowanym czynnikami biologicznymi i jeśli taki człowiek jest świadom swego cierpienia, zasługuje na tolerancję i współczucie. Ale jeżeli taki człowiek walczy o tzw. prawo do orientacji seksualnej, to jest to bardzo niebezpieczny objaw aberracji umysłowej. A jeśli nadto społeczeństwo czy jakaś władza publiczna deklaruje prawo do orientacji seksualnej jako podstawowe prawo człowieka, to jest to objaw daleko posuniętej choroby społecznej, która być może jest nieuleczalna. Zdrowa część społeczeństwa powinna się bronić przed tą chorobą ze wszystkich sił, gdyż w przeciwnym razie ściąga na siebie wyrok nieuniknionej śmierci.” (publikowane w „NW” nr 17) [HOMOF]

6 kwietnia Radio Maryja gościło Andrzeja Kołakowskiego, który śpiewał piosenki o słowach „niechaj jak pies wierny czołga się bez końca/ za żydowskim biczem, który go potrąca” oraz „amerykański pisze Żyd o waszej za Holocaust winie/ obce Żydowi słowo wstyd choć w polskiej chował się rodzinie”. (publikowane w „NW” nr 17) [ANTYSEM]

20 kwietnia dyrektor Radia Maryja nadał kolejny tekst ks. prof. Czesława Bartnika (wcześniej publikowany w „Naszym Dzienniku”), polecając słuchaczom jego nagranie. Słuchacze mogli się dowiedzieć m.in., że „To trzecie stanowisko [sprzedanie Ojczyzny Unii Europejskiej] jest reprezentowane najczęściej przez PO, przez postkomunistów, przez kosmopolitów i różne mniejszości narodowe. Dla bezmyślnych i bez serca nic nie znaczy, że Bruksela krępuje nas kajdankami we wszystkich dziedzinach: patriotycznej, politycznej, gospodarczej, kulturowej i innych.” Oraz: „Kto będzie decydował o naszym życiu w Polsce, widać dobrze po wizycie premiera Donalda Tuska w Izraelu. Premier zobowiązał się, że nasi biedacy zapłacą bogatym dziś Żydom za mienie zabrane im bądź przez Niemców, bądź przez bolszewików, bądź przez żydowskich dygnitarzy z PZPR.” Tego rodzaju teksty nadawane są regularnie przez RM. 27 grudnia 2007 r. można było usłyszeć o polskich dyplomatach, że „po roku 1989 również wysyłano u nas najchętniej postkomunistów, masonów lub Polaków pochodzenia żydowskiego, i do roku 2005 nie chciano dawać Polaków otwarcie katolickich. Stąd np. i Anna Fotyga na stanowisku ministra spraw zagranicznych spotkała się z tak silną krytyką i w Polsce, i za granicą.” 1 marca 2008 r. tekst ks. Bartnika w RM mówił: „Oto i dziś nie brak liberałów, postkomunistów i różnych mniejszości, którzy - świadomie czy nieświadomie - dokonują reakcji antypaństwowej i antychrześcijańskiej. Chcą osłabić państwo, zburzyć dawny porządek prawny i obyczajowy, wyrzucić z forum publicznego Kościół katolicki i ogólnoludzki kodeks etyczny, podzielić kraj na landy i oddać się w opiekę Niemcom, jakby oddać - jak Bezprym - koronę polską cesarstwu.”, 31 marca RM przestawiło zawartą w kolejnym tekście opinię, że „Może on [trybunał w Strasburgu] w procesach indywidualnych zażądać <<zwrotu>> majątku, nie tylko Niemcom, ale także volksdeutschom, Żydom, Ukraińcom, emigrantom wojennym i powojennym, i wszelkim dawnym właścicielom majątków, nie mówiąc już o zabużanach.” 2 października nadany tekst informował, że ateizm to patologia, a „Po wojnie [jest obecny] ateizm i silny antykatolicyzm, którze szerzą niektóre lobby żydowskie bardzo wpływowe w świecie zachodnim ze względu na znaczenie finansowe, polityczne i dominację nad mediami w wielu krajach.” (publikowane w „NW” nr 17) [KSEN, ANTYSEM]

8 października Stanisław Michalkiewicz twierdził, że „Gazeta Wyborcza” jest „żydowską gazetą dla Polaków”. Podobnie mówił m.in. 19 grudnia 2007 r. („<<GW>> przedstawia żydowski punkt widzenia nie jako żydowski, ale jako obiektywny”) i 23 stycznia 2008 r. („<<GW>>” nie „będzie się kierowała interesem państwowym” ze względu na „konflikt między majątkowymi i politycznymi celami części diaspory żydowskiej, a polskim interesem państwowym”). [ANTYSEM]

23 października o. Tadeusz Rydzyk ponownie poinformował słuchaczy, że „Polską od 1939 r. nie rządzą Polacy”, powołując się na nieżyjącego o. A. Krąpca. O. Rydzyk wygłaszał to stwierdzenie na falach Radia Maryja już wiele razy, m.in. 17 marca w czasie transmisji ze spotkania słuchaczy w Piotrkowie Trybunalskim. [KSEN]

16 listopada Radio Maryja nadało nagranie wystąpienia prof. Ryszarda Kozłowskiego w Kaliszu pt. „Energia geotermiczna i geotermalna szansą dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy”, w którym prelegent wyraził nadzieję, że „może nadejdzie czas kiedy parlament będzie polski, prezydent będzie Polakiem, premier Polakiem”, co spotkało się z długotrwałym aplauzem zgromadzonych słuchaczy RM. R. Kozłowski stwierdził również, że rząd jest prowadzony na smyczy, a „<<Rzeczpospolita>> jest własnością Żydów norweskich”. O. Piotr Andrukiewicz z redakcji RM, który nadał to nagranie, zachęcał do jego rozpowszechniania: „warto kopiować, nagrać na płytę (…) podzielić się tym treściami z innymi, niech to idzie dalej, również do młodych ludzi. Zachęcamy bardzo serdecznie.”
Po południu nagranie tego wystąpienia wyemitował w swojej audycji inny pracownik rozgłośni, były prowincjał oo. redemptorystów o. Zdzisław Klafka. Następnego dnia referat został nadany ponownie - w audycji przez satelitę dla Ameryki, retransmitowanej również z nadajnika naziemnego w Chicago. 22 listopada referat R. Kozłowskiego opublikował „Nasz Dziennik”, ale z opuszczeniem fragmentów antysemickich. (publikowane w „NW” nr 17) [KSEN, ANTYSEM]

14 grudnia o. Tadeusz Rydzyk opowiadał w Radiu Maryja o rodzinach polityków PO. Czyjś ojciec był w PZPR, w domu innego „mówiło się po niemiecku”. [KSEN-NIEM]

18 grudnia słuchacz RM, bez sprzeciwów prowadzącego audycję o. Jacka Cydzika mówił, że „wybrali warszawiacy Eskimoskę i Eskimosów do rządów”, a Eskimosi, ironizował słuchacz „nie wtapiają się w inne narody, nie przejmują banków”. [KSEN]

2009

6 stycznia o. Benedykt Cisoń wyrażał w RM radość, że trzej królowie „to byli poganie, a nie cyniczni i bezideowi ateiści” ani „ci przewrotni ateiści współcześni”. [KSEN-ATEIZM]

11 stycznia w RM o. Jacek Cydzik prowadził audycję o Romanie Dmowskim, w której występował dr Krzysztof Kawęcki. O. Cydzik mówił w niej, że „wielu młodych Żydów (…) pracowało na rzecz Lenina i Stalina”, a Kawęcki usprawiedliwiał prześladowanie Żydów w II RP: „akcja bojkotu handlu żydowskiego (…) ale to nie miało żadnego aspektu rasistowskiego, tylko i wyłącznie czynnik samoobrony przed konkurencja obcą”. [ANTYSEM]

16 stycznia RM nadało nagranie wypowiedzi dr. Marka Czachorowskiego, który mówił, że tylko Polacy mogą „oprzeć się faszystowskiej polityce wojujących gejów” i wzywał do powstrzymania „straszliwej nawałnicy homoseksualnej cywilizacji śmierci”. [HOMOF]

17 stycznia Witold Michałowski omawiając w RM sprawy energetyki wyraził się, że „Rosjanie są zdolni tylko do mordowania i picia wódki”. Nie wywołało to żadnej reakcji prowadzącego audycję o. Dariusza Drążka, a ta sama wypowiedź była emitowana ponownie nazajutrz z nagrania. [KSEN-ROS]

31 stycznia prof. Bogusław Wolniewicz w ramach regularnych wypowiedzi w RM w programie dr. hab. Jerzego R. Nowaka twierdził, że jedynym powodem włączenia książek Bruna Schulza do spisu lektur było to, że był Żydem, potępiał włączenie się prezydenta w obchody święta Hanuki - „co nas, Polaków obchodzi Hanuka!? (…) paskudnie to wygląda. (…) Trwające u nas od 10 lat (…) nachalne forsowanie kultury żydowskiej i żydowskiego punktu widzenia staje się już nie do zniesienia!”. Mówił też, że spotkanie na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym Nowak miał wygłosić swój referat „udaremnił Niemiec Klaus Bachman”, który „poczuł się tutaj jak komtur”. W ten samej audycji J. R. Nowak powtarzał tezę, że spotkanie we Wrocławiu zostało odwołane dzięki Bachmanowi „Niemcu, który dyrygował”. Audycję prowadzili oo. Waldemar Gonczaruk i Jan Król. [ANTYSEM, KSEN-NIEM]

9 lutego w RM o. Piotr Andrukiewicz odczytał informację o mszy i demonstracji organizowanych przez stowarzyszenie, które propaguje niezgodne z prawdą historyczną informacje o KL Warschau. Tego rodzaju informacje pojawiały się w RM wielokrotnie, a ich ostrze było skierowane głównie przeciwko Żydom. Komunikat odczytany przez o. Andrukiewicza zawierał stwierdzenie, że „Polacy są jedynymi spośród narodowości stolicy, których ofiar nie upamiętniono”. [KSEN]

10 lutego słuchacz RM określił posła Janusza Palikota jako „takiego żydokomunistycznego błazna Platformy”. Prowadzący program o. Piotr Andrukiewicz skomentował tę wypowiedź: „używa pan mocnych słów, ale uzasadnionych”. [ANTYSEM]

21 lutego prof. Bogusław Wolniewicz zaproszony do kolejnego programu dr. hab. Jerzego R. Nowaka prowadzonego przez o. Piotra Andrukiewicza mówił, że sprzeciw wobec odwołanego wystapienia Nowaka na Uniwersytecie Wrocławskim wyrażali Klaus Bachman i „Wyborcza” „razem przeciwko polskiej konferencji w polskim Wrocławiu” i była to „oś germańsko-hebrajska”. [ANTYSEM, KSEN-NIEM]

5 marca RM transmitowało comiesięczne spotkanie słuchaczy RM w Kaliszu z udziałem lokalnych biskupów. O. Tadeusz Rydzyk powiedział się w jego trakcie, że „Myśmy wszyscy powinni dbać o media, uczyć się od ateistów, od tych którzy rozkradli Polskę.” [KSEN-ATEIZM]

8 marca o. Zdzisław Klafka nadał w RM tekst ks. prof. Czesława Bartnika opublikowany wcześniej w „Naszym Dzienniku”, a nagrany przez lektora RM Marka Prałata. Można w nim było usłyszeć m.in.:
„Złoszczą się również nasi post-Polacy, że na metropolitę szczecińsko-kamieńskiego nie poszedł germanofil, a został nim ks. abp Andrzej Dzięga.”,
„Znaczna część inteligencji niemieckiej i żydowskiej w Niemczech uprawia ciągle antypolonizm w polityce, prasie, sztuce, filmach, kabaretach, literaturze historycznej i pięknej, w satyrach, karykaturach itd.”,
„Ale jedno jest istotne: narodem katolickim nie mogą rządzić sami niekatolicy, a nawet wrogowie katolicyzmu i Polski właściwej. To samo będzie się odnosiło i do wyborów do europarlamentu.”,
i wiele innych ksenofobicznych uwag. W tym samym programie o. Tadeusz Rydzyk ogłosił autora tekstu „prorokiem naszych czasów”. [KSEN-NIEM, ANTYSEM]

16 kwietnia o. Benedykt Cisoń nadał w RM nagranie fonii audycji telewizji Trwam należącej do oo. Tadeusza Rydzyka i Jana Króla. Jeden z rozmówców opowiadał „co mówił poseł Bronisław w swoim wywiadzie”: „opłaciło nam się doprowadzić zakłady do tej żałosnej ruiny, bo będą nam za darmo oddawać” i że „w Polsce (…) starszy brat (…) musi mieć lepiej niż Polak”. Są to fragmenty odczytywanego już kiedyś w RM sfałszowanego przez Służbę Bezpieczeństwa „wywiadu” Bronisława Geremka dla Hanny Krall. Występujący w audycji o. Jacek Cydzik stwierdził tylko „no cóż, takie wywiady były”. [ANTYSEM]

8 i 9 maja RM nadało nagraną wypowiedź dr. Marka Czachorowskiego chwalącą propagandystę walczącego z homoseksualistami Paula Camerona, który wg niego „niczym Herakles zabrał się do czyszczenia dzisiejszych stajni”. Czachorowski powtarza twierdzenie Camerona, że „średnia życia homoseksualisty w Stanach Zjednoczonych wynosi tylko 39 l.” i chwali go za to, że „nikt lepiej niż P. Cameron nie pokazał związków praktyk homoseksualnych z rozmaitymi innymi patologiami, w tym także z mordami i przemocą.” [HOMOF]

13 i 14 maja RM nadało nagraną wypowiedź Stanisława Michalkiewicza, który określił homoseksualistów jako osoby, które „swoje potrzeby zaspokajają w sposób wynaturzony”. Obrońców praw homoseksualistów określił jako fundamentalistów, fanatyków i sodomitów, bo, jak w Sodomie „tamtejsi sodomici usiłowali dokonać (…) homoseksualnego gwałtu, zupełnie tak samo jak obecnie na nas wszystkich”. Michalkiewicz twierdzi, że „dyrektywy KE w tej sprawie zmierzają do doprowadzenia nas do stanu bezbronności wobec roszczeń sodomitów”, a żądanie równych praw to „tyrania hałaśliwej i bezczelnej mniejszości”. [HOMOF]

15 i 16 maja RM nadało nagraną wypowiedź dr. Marka Czachorowskiego (druga emisja była w programie dla Ameryki prowadzonym przez o. Dariusza Drążka), który ponownie chwalił występy Paula Camerona w Polsce i twierdził, że „idea zrównania homoseksualistów” to „totalitarna ideologia” i że „nie hańbi znalezienie się w gronie homofobów”. [HOMOF]

21 maja o. Benedykt Cisoń wyraził w audycji RM nadzieję, że „Kenia zostanie potwierdzona jako miejsce urodzenia I sekretarza, przepraszam, prezydenta Stanów Zjednoczonych”. [KSEN]

22 i 23 maja RM nadało nagraną wypowiedź dr. Marka Czachorowskiego (druga emisja była w programie dla Ameryki prowadzonym przez o. Benedykta Cisonia), który twierdził, że małżeństwo homoseksualistów „nie byłoby czymś innym, [niż] tylko konsumpcyjnym traktowaniem współmałżonka dla własnego interesu, czyli własnej przyjemności” oraz, że „Plany jednopłciowego związku homoseksualnego wykluczają realizację prawa do rodziny jako wspólnoty uszanowującej ponadinstrumentalną wartość osoby.” [HOMOF]

25 maja o. Piotr Dettlaff nadał w RM tekst ks. prof. Czesława Bartnika opublikowany wcześniej w „Naszym Dzienniku”, a nagrany przez lektora RM Marka Prałata. Można w nim było usłyszeć m.in.:
„Ważnych decydentów polskich nie obchodzi, że konstytucja niemiecka nie akceptuje granicy na Odrze i Nysie. Ciągle brak nam należytej obrony przed materialnymi roszczeniami Niemców i Żydów.”,
„Platforma Obywatelska zgodnie ze swą ideologią kosmopolityczną nie broni odpowiednio naszych interesów w świecie, no i ciągle bardzo słabo przeciwstawia się wrogiej propagandzie ateistycznej, masońskiej i żydowskiej.”,
„Mimo wypierania się narzucana jest nam cała ideologia zachodnia, łącznie z sekularyzmem, ateizmem i degeneracją moralną.”
Autor tekstu ubolewał też nad brakiem kary banicji w polskim prawie. [KSEN-NIEM, KSEN-ATEIZM, ANTYSEM]

20 czerwca o. Jan Król nadał w RM tekst ks. prof. Czesława Bartnika opublikowany wcześniej w „Naszym Dzienniku”, a nagrany przez lektora RM Marka Prałata. Można w nim było usłyszeć m.in.:
że ludność żydowska w II RP „cierpiała za szerzenie komunizmu sowieckiego”,
„Niemiecka pewnego rodzaju inwazja na Polskę postępuje różnymi drogami: przez ekonomię, akty polityczne, prawodawstwo, propagandę, kulturę, no i przez sowite nagradzanie tych Polaków, którzy opowiadają się za uległością wobec państwa niemieckiego. I tak Niemcy zaczynają coraz bardziej nad nami panować i kierować polityką polską.”,
„Państwo budowane na ateizmie i nienawiści musi szybko upaść.” [ANTYSEM, KSEN-NIEM]

25 i 26 czerwca w nielegalnie nadawanej przez RM reklamie „Naszego Dziennika” można było usłyszeć, że „przedsiębiorstwo Holocaust rusza pełną parą” oraz że „ambasada USA organizuje w Polsce front rewolucji homoseksualnej. Nie lepiej byłoby dać dać gejom zieloną kartę?”. [ANTYSEM, HOMOF]

27 czerwca w RM w audycji dr. hab. Jerzego R. Nowaka prowadzonej przez o. Dariusza Drążka, prof. Bogusław Wolniewicz, który zawsze w ramach tej audycji jest zapraszany do wypowiedzi, mówił on, że Żydzi „nas z całego serca nie znoszą” oraz że Muzeum Historii Żydów Polskich, „to pseudo-muzeum, które się teraz w Warszawie buduje, a które będzie centrum propagandy antypolskiej”. [ANTYSEM]

23 sierpnia RM transmitowało spotkanie w Wójcinie. W jego trakcie biskup Stanisław Napierała mówił, że „ziemia raz sprzedana staje się nie do odzyskania”, bo „my, potomkowie, sprzedamy ją potomkom najeźdźców (…) Niemców, Holendrów - im zawsze opłaca się kupno ziemi w Polsce”. „Polacy będa parobkami u obcych (…) o gospodarce w Polsce będą decydować obcy”. W kolejnej wypowiedzi bp Napierała mówił, że „usłużne media polskojęzyczne, bo nie polskie, robią swoje”, a my „będziemy we własnym kraju robotnikami, a inni będą kierowali”. Chwalił RM i należącą do oo. T. Rydzyka i J. Króla telewizję Trwam jako „wspaniałe, wolne”, podczas gdy „wielu z tych wielkich cudzoziemców by nie chciało tego”. [KSEN, KSEN-NIEM]

21 i 22 września RM nadało tekst ks. prof. Czesława Bartnika opublikowany wcześniej w „Naszym Dzienniku”, a nagrany przez lektora RM Marka Prałata. Pierwsza emisja była w programie dla Ameryki prowadzonym przez o. Grzegorza Moja. Można w nim było usłyszeć m.in.:
„Ale u czynników przywódczych [Ukrainy] ukształtowała się potworna mentalność azjatycka.”,
„Obawiamy się, że lobby żydowskie, które ma istotny wpływ na politykę amerykańską, wzięło sobie Polskę na kieł z powodu niezapłacenia kontrybucji za mienie żydowskie, zniszczone przez Niemców, Rosjan i Żydów komunistycznych.”,
„przygotowuje się nam stronniczego ambasadora [USA]”,
„Polskość jest dziś zagrożona z wielu stron i przez wiele czynników, choć głównie przez postkomunizm, liberalizm i ateizm.” [KSEN-UKR, ANTYSEM, KSEN-ATEIZM]

24 września o. Piotr Andrukiewicz z aprobatą cytował fanatycznego katolickiego publicystę Tomasza Terlikowskiego: „(…) uważam, że aborcja jest zamordowaniem człowieka, a ktoś kto robi na tym kasę niczym szczególnie istotnym nie różni się od nazistów. I dotyczy to nie tylko pani Alicji Tysiąc, ale i jej adwokatów, którzy zgrabnie wpisali się w tradycję nazistowskich i komunistycznych prawników, których celem nie była obrona prawa, ale wykluczanie pewnych grup ludzi z przestrzeni ochrony prawnej, a nawet odbieranie im praw ludzkich.” [NIENAWIŚĆ]

27 września w RM w audycji dr. hab. Jerzego Nowaka prowadzonej przez o. Piotra Andrukiewicza Nowak mówił, że „przecież Niemcy dybią na nasze tereny zachodnie i północne!” i snuł wizję kiedy może za kilka lat Rosja nas napadnie i osadzi swój rząd w Warszawie, a Niemcy wtedy zajmą Śląsk. [KSEN-NIEM, KSEN-ROS]

2 października w RM w nielegalnie nadawanej przez „nadawcę społecznego” reklamie tygodnika „Niedziela” można było usłyszeć wypowiedź redaktora naczelnego tej gazety ks. dr. Ireneusza Skubisia, że „ateiści się dobrze mają w Polsce, mają pieniądze i inne możliwości dojścia do mediów”, a za to „kraj jest poddany nagonkom ateistycznym”. [KSEN-ATEIZM]

5 października o. Jacek Cydzik nadał w audycji nocnej RM artykuł ks. prof. Czesława Bartnika, który został potem powtórzony przez o. Zdzisława Klafkę, który stwierdził, że „w miejsce porannej katechezy pragniemy wysłuchać artykułu”. Tekst, który wcześniej był drukowany w „Naszym Dzienniku” nagrał lektor RM Marek Prałat. Można się było z niego dowiedzieć, że:
„Ideologia unijna hołubi m.in. judaizm, islam, protestantyzm, prawosławie, hinduizm, buddyzm i wiele sekt, atakuje natomiast na różne, jawne i ukryte sposoby, jedynie Kościół katolicki.”
„W Polsce dobrym przykładem wpływów liberalizmu antykatolickiego jest niedopuszczanie katolików do wyższych stanowisk publicznych i cywilizacyjnych.”
„W każdym razie my, katolicy, nie mamy takich samych uprawnień w życiu publicznym, jakie mają niekatolicy, ateiści i nie-Polacy.”
„Tymczasem media rządzą naszym krajem, przeważnie w imieniu Unii, Niemiec i lobby żydowskiego.” [KSEN, ANTYSEM, KSEN-ATEIZM, KSEN-NIEM]

8 października RM nadało audycję z udziałem Wojciecha Reszczyńskiego prowadzoną przez o. Piotra Dettlaffa. Reszczyński stwierdził, że „Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe wielokrotnie potwierdzał istnienie Niemiec w granicach z 1937 r. (…) w Europie nie ma nic trwałego, a granice na pewno nie są trwałe”. [KSEN-NIEM]

21 października redakcja nadała wypowiedź Stanisława Michalkiewicza, w której stwierdzał, że „obecna administracja USA traktuje Polskę już niemal wyłącznie jako skarbonkę żydowskich organizacji przemysłu Holocaust.” Audycja została również nadana w programie dla Ameryki. [ANTYSEM]

7 listopada w czasie imprezy reklamującej SKOK-i i fundację Lux Veritatis, która odbyła się w Nowym Sączu i była transmitowana przez Radio Maryja Jan Pietrzak opowiadał szowinistyczne dowcipy: „Kiedy krowy wydają ci się ładniejsze od kobiet - to znaczy: przejechałeś granicę na Odrze.” [ANTYFEM]

23 listopada o. Jacek Cydzik wyemitował nagranie tekstu ks. Czesława Bartnika opublikowanego wcześniej w „Naszym Dzienniku”. Tekst czytał Marek Prałat. Można się z niego było dowiedzieć m.in., że Jerzy Buzek został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego „nie za darmo”, a przy tym „pomogło mu to, że jest protestantem i Ślązakiem.”, natomiast Unia Europejska narzuca ideologię ateistyczną, która jest „głęboko niemoralna, antywartościowa i antykatolicka”, a „bez chrześcijaństwa będzie chaos, bełkot ideowy, upadek moralny, bezsens życiowy.” [KSEN-PROT, KSEN-ATEIZM]

26 listopada Witold Michałowski, wydający pismo „Rurociągi”, w kolejnym swoim występie w Radiu Maryja mówił, że kupujemy od Rosji gaz, który ona kradnie. Rozmawiający z nim o. Grzegorz Moj nie skomentował tej wypowiedzi. [KSEN-ROS]

30 listopada o. Piotr Dettlaff wyemitował nagranie tekstu ks. Jerzego Bajdy opublikowanego wcześniej w „Naszym Dzienniku”. Artykuł czytał Marek Prałat. Z tekstu można było się dowiedzieć, że podpisy posłów pod projektem uchwały przeciwko wyrokowi Europejskiego Trybunału Spraw Człowieka w sprawie umieszczenia oznak Kościoła Katolickiego we włoskiej szkole to „sprawdzian, kto z członków Sejmu czuje się Polakiem”. [KSEN]

8 i 9 grudnia został nadany nagrany wcześniej felieton prof. Piotra Jaroszyńskiego w którym narzekał na trudne czasy po 1989 r., kiedy „środkiem zniewolenia narodu (…) staje się pełna kontrola świadomości”, „nie mieliśmy rzetelnej wiedzy kto jest kim”, a „tak naprawdę są to rządy oligarchii, czyli rządy bogatych, i ksenokracji, rządy obcych”. [KSEN]

10 grudnia o. Benedykt Cisoń opowiadał o wycieczce do Kalisza z uczniami WSKSiM i zachwycał się zobaczoną w muzeum gazetą z 1925 r., która informowała, że „zamieszcza ogłoszenia tylko firm i przedsiębiorstw chrześcijańskich i katolickich”, co wg niego było przejawem obrony polskości, krzyża, katolickości i Jezusa. Cisoń ubolewał, że dzisiaj zamieszczenie takiej informacji jest niemożliwe, bo gazeta taka „byłaby posądzona o 100-procentową dyskryminację”. [KSEN]

2010

26 stycznia o. Waldemar Gonczaruk nadał nagrany przez Marka Prałata tekst artykułu ks. Czesława Bartnika opublikowanego wcześniej w „Naszym Dzienniku”. Nagranie zawierało m.in. następują stwierdzenia: „Po odrzuceniu religii, klasycznej moralności i obiektywnych praw w Unii Europejskiej nie radzą sobie z aferami, korupcjami(!), przestępstwami i ogólną dewaluacją życia.”, odbywają się „wyścigi po nagrody pieniężne z Niemiec za poddawanie im Polski”, a „autentyczni Polacy błąkają się po podrzędnych stanowiskach, do tego jeszcze wielu ulega modnej dziś poprawności politycznej - nie mają nic do powiedzenia w kierowaniu Krajem i trwamy w tej coraz większej beznadziei”. [KSEN]

3 lutego została nadana na żywo, a 4 lutego z nagrania, rozmowa o. Piotra Dettlaffa z Benedyktem Wietrzykowskim i Andrzejem Jaworskim dotycząca umieszczenia na kościele redemptorystów w Gdyni tablicy upamiętniającej zatopienie w czasie II wojny światowej statku z niemieckimi uchodźcami, z którego to powodu o. Dettlaff ubolewał. B. Wietrzykowski wyrażał zdziwienie, że „powstał Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdyni” i wyrażał opinię, że „wszyscy Niemcy powinni być poddani rehabilitacji albo opuścić kraj polski po 1949 r.”. [KSEN-NIEM]

3 i 4 lutego została nadana nagrana wcześniej wypowiedź Stanisława Michalkiewicza, w której mówił, że „Aleksander Kwaśniewski (…) musi kontentować się rodzajem posady stróża nocnego w jakiejś żydowskiej organizacji na Europę”, a „Środowiskom narodowym prezydent Kaczyński naraził się nie tyle skwapliwym uczestniczeniem w żydowskich uroczystościach religijnych, co przede wszystkim listem wyrażającym radość z reaktywowania w Polsce działalności żydowskiej loży B'nai B'rith, czyli Zakonu Synów Przymierza, chociaż organizacja ta stawia sobie za cel wyegzekwowanie od Polski żydowskich roszczeń majątkowych ocenianych na 65 mld dol. oraz spacyfikowanie RM.” [ANTYSEM]

10 i 11 lutego została nadana nagrana wcześniej wypowiedź Stanisława Michalkiewicza, w której mówił, że środowisko „Gazety Wyborczej” jest „zdominowane przez reprezentantów lobby żydowskiego”. [ANTYSEM]

11 lutego o. Waldemar Gonczaruk nadał nagranie przemówienia Zbigniewa Sulatyckiego: „Data 10 lutego to jest jakby zwierciadło naszej historii. Przypomina, pokazuje, a zarazem uczy jak w przeszłości przeżywaliśmy upadki, gdy u steru stali ludzie mali, głupi, zdrajcy, czy przedstawiciele mniejszości narodowych. Oni to bowiem, służąc obcym za przysłowiowe srebrniki, zawężali granice naszego państwa, a nawet doprowadzili do tego, że przez [na] 123 lata Polska została wymazana z mapy świata.” [KSEN]

4 i 5 marca zostało nadane kolejne nagranie stałej audycji Antoniego Macierewicza. Nawiązując do kampanii przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi Macierewicz z oburzeniem wypowiadał się o opinii Bronisława Komorowskiego, że partnerzy w związkach homoseksualnych powinni mieć prawo do dziedziczenia po sobie. Wg Macierewicza „To jest decyzja, która gdyby została w polskim prawie wprowadzona naprawdę w życie, złamałaby kościec rodziny, złamałaby kościec ładu prawnego, społecznego i gospodarczego w Polsce!” oraz miałaby jakoby mieć negatywne konsekwencje dla „pozycji kobiety w małżeństwie”. [HOMOF]

14 marca o. Zdzisław Klafka nadał nagranie tekstu ks. Jerzego Bajdy opublikowanego w „NDz”, a czytanego przez M. Prałata. Nadany tekst mówił m.in., że „potworna rewolucja bolszewicka była przygotowana przez masonerię i wspomagana przez kapitał żydowski.” [ANTYSEM]

15 marca stały współpracownik RM prof. Piotr Jaroszyński w rozmowie z o. Waldemarem Gonczarukiem mówił, że „Jak mówiono w Afryce, misjonarze, troszkę dowcipnie mówiąc, mówili że Murzyni słuchając słów Boga «idźcie i rozmnażajcie się», nie słuchali co mają robić dalej i pobiegli do lasu się rozmnażać, tak misjonarze mi w Burundi mówili, natomiast biali ludzie słuchali, co było dalej, że «macie też czynić sobie ziemię poddaną» czyli macie również uprawiać, rozwijać kulturę.” Rozmowę można było wysłuchać ponownie, z nagrania, 16 III. [KSEN]

20 marca pracownik RM Michał Grabianka biorąc udział w rozmowach po rekolekcjach dla rolników w Pyrzycach mówił: „czy nie ma tu kolonizacji niemieckiej? (…) powoli te macki niemieckie zaczynają wchodzić (…) tak, jak założył Bismarck w XIX w.”, twierdził, że regionalizacja unijna spowoduje, że „prawdopodobnie państwa polskiego na tych ziemiach nie będzie”. Kiedy jedna ze słuchaczek stwierdziła, że „jeden z Niemców powiedział «to będzie nasze, ale nie będzie wojny, ani niczego, my was ekonomicznie zmusimy żebyście to oddali»” (zapewne chodziło jej o ogłaszane regularnie w RM sfałszowane przemówienie Gerharda Schrödera), Grabianka odpowiedział: „wy się zmobilizujecie i nie pozwolicie aby was tutaj Niemiec wysiedlał z tych ziem”. [KSEN-NIEM]

23 marca o. Jacek Cydzik w czasie swojego nocnego dyżuru nadał nagranie referatu „Źródła antypolonizmu” wygłoszonego przez ks. prof. Waldemara Chrostowskiego na konferencji w WSKSiM. Referat ten był rozwinięciem niesławnego wystąpienia Chrostowskiego z 2001 r. (albo w 2002 r.) na rekolekcjach dla kapelanów wojskowych. Chrostowski mówił o emigracji po marcu 1968 r. jako o emigracji w dużej mierze „ubeków, sędziów, prokuratorów, propagandystów wojskowych”, którzy „stali się narzędziami, a często autorami kampanii oszczerstw”, a swoje polskie ofiary „zaczęli przedstawiać jako faszystów, szowinistów i antysemitów”. Chrostowski opisywał też polskie mniejszości narodowe jako nielojalne od czasów zaborów. [ANTYSEM]

25 kwietnia w audycjach prowadzonych przez o. Grzegorza Moja występował w RM Peter Cameron, znany z propagowania homofobii. Towarzyszył mu Michał Krupa. P. Cameron wielokrotnie wyraził swoje homofobiczne poglądy, zresztą w tym celu został zaproszony. M.in. na propozycję słuchaczki żeby pozbawić homoseksualistów „prestiżowych stanowisk, przede wszystkim pracy z dziećmi, młodzieżą itp. to są osoby chore (…) niech nie wychodzą na ulicę z tym”. P. Cameron odpowiedział, że w przypadku „osoby, która już jest zatrudniona i manifestuje ten swój homoseksualizm trzeba wykorzystać mechanizmy legislacyjne aby usunąć albo w jakiś sposób unieszkodliwić tę osobę”. [HOMOF]

4 maja ks. prof. Tadeusz Guz w audycji prowadzonej przez o. Piotra Dettlaffa mówił, że „Niemcy dysponują prawie 3/4 wszystkich polskich mediów (…) jeśli słuchamy czy czytamy takie dzienniki czy oglądamy takie programy, które są wyemitowane czy wyprodukowane przez obcych, to nie dziwny się, że ich dalekim pragnieniem jest osłabić polskość, polską kulturę, przywiązanie Polaków do swojego narodu, do ojczyzny, do państwa, do gospodarki”. [KSEN-NIEM]

30 maja o. Tadeusz Rydzyk w czasie transmitowanego przez RM spotkania w Prostyni, mówiąc o homoseksualizmie stwierdził, że „za nazwanie patologii po imieniu trafia się pod sąd” i podał przykład prześladowań ministra zdrowia: „powiedział, że homoseksualizm to zboczenie, na drugi dzień przestał być ministrem” [chodzi zapewne o Kazimierza Kaperę i jego wypowiedź z 1991 r.]. Wypowiedź o. Rydzyka została nadana ponownie 31 V. [HOMOF]

26 czerwca pracownik RM i WSKSiM dr hab. Jerzy R. Nowak w swojej stałej audycji, prowadzonej tym razem przez o. Jacka Cydzika, mówił: „Czemu się nie mówi i o tym, że pan Tusk zobowiązał się do spłaty roszczeń żydowskich? A one są bardzo wielkie, na 65 mld dolarów ocenił je prof. Finkelstein. Wycofał się na razie, to znaczy na razie nie realizuje, ale zobowiązał się do tego! Boi się protestów w sytuacji gdy już jest gospodarka zrujnowana… I z czego będę płacone te roszczenia, kiedy może nie starczyć na emerytury?” W dalszej części tej audycji, teraz już prowadzonej przez o. Benedykta Cisonia Nowak mówił, że podział na regiony jest „w interesie niemieckim, bo potem łatwiej jest odrywać Śląsk”. [ANTYSEM, KSEN-NIEM]

28 czerwca w czasie transmitowanego przez RM spotkania słuchaczy RM w Terliczce ks. Stanisław Mac mówił: „A wśród grzechów największych, jakie zapisała w swoim pamiętniku s. Łucja jest grzech ateizmu, bezbożnictwa, który podważa wiarę, który roznieca wśród ludzi nienawiść, krzewi niesprawiedliwość, ubliża i poniża godność człowieka.” Wyraził też zdziwienie, że w ogóle mówi się o homoseksualistach i ich problemach: „Przecież, [czy] jeszcze kilka-kilkanaście l. temu słyszeliśmy o homoseksualistach? Słyszeliśmy o związkach homoseksualnych, o adopcji dopuszczalnej dla homoseksualistów? Nie słyszeliśmy!” [KSEN-ATEIZM, HOMOF]

W swojej stałej audycji, której nagranie zostało nadane 30 czerwca i 1 lipca Stanisław Michalkiewicz wyraził przekonanie, że Hillary Clinton „interesuje się naszym krajem o tyle, o ile można wyciągnąć 65 mld dol. dla żydowskich organizacji wiadomego przemysłu”. [ANTYSEM]

2 września o. Dariusz Drążek w programie z dr. Zbigniewiem Kuźmiukiem zdefiniował bardzo często używane w RM określenie „polskojęzyczny”: „Media (…) polskojęzyczne, bo «polskie» znaczy, że służą Polsce, a tutaj tylko posługują się czasami tylko językiem polskim mówiąc o sprawach dla Polski niezbyt przychylnych [wypowiadając się nieprzychylnie].” [KSEN]

16 września o. Janusz Dyrek nadał nagraną wypowiedź pracownika WSKSiM dr. hab. Tadeusz Gerstenkorna, który w związku z demonstracją Europride, jaka odbyła się w lipcu 2010 r. w Warszawie, poddał w wątpliwość sens bycia dumnym z odmienności i dodał: „nie zauważyłem żeby np. głusi, niewidomy kalecy organizowali ekstra[?] parady”. Stwierdził też, że równie dobrze mogliby demonstrować złodzieje: „dlaczego nie mogliby demonstrować np. złodzieje i okazywać wspaniałości innego sposobu zdobywania środków utrzymania niż to czynią zapracowani zwykli śmiertelnicy”. Wypowiedź tę o. Dyrek okreslił jako „felieton akademicki”. [HOMOF]

30 września o. Dariusz Drążek, w ramach rozmowy z ks. Waldemarem Cisło nt. prześladowania chrześcijan stwierdził, że „kolejnym problemem dyskryminacji, chociażby w Wielkiej Brytanii, są katolickie ośrodki adopcyjne, które nie zgadzają się na to, żeby parom homoseksualnym dawać dziecko na wychowanie, bo dziecko nie jest zwierzątkiem, które można gdzieś dać, bo ktoś ma takie pragnienie.” Wg o. Drążka zabranianie tym ośrodkom dyskryminowania homoseksualistów jest dyskryminacją. Zasadniczo tematem rozmowy były rzeczywiste prześladowania chrześcijan i ich zabójstwa. Rozmówcy pominęli milczeniem, że w wielu krajach, gdzie prześladowani są chrześcijanie, homoseksualiści również podlegają prześladowaniom, do morderstw włącznie. [HOMOF]

30 września i 1 października była nadawana ok. 9 razy reklama „NDz” (nielegalna u „nadawcy społecznego”), w której Marek Prałat odczytuje fragment wypowiedzi Pawła Wolińskiego z Fundacji Mamy i Taty: „Zatrudnianie osób, które są zadeklarowanymi homoseksualistami i prezentują swój światopogląd młodzieży nie powinno być dopuszczalne również w szkole publicznej.” [HOMOF]

13 października o. Tadeusz Rydzyk po raz kolejny cytował o. Mieczysława A. Krąpca, który przez wiele lat był zaangażowany osobiście w mowę nienawiści w Radiu Maryja i w jednym z wystąpień powiedział, że „dramatem Polski jest to, że od 1939 r. nie rządzą Polską Polacy”. O. Rydzyk podkreśla, że to „najwybitniejszy filozof naszych czasów” i od lat powtarza jego myśl - tylko tę jedną. Czasem po zacytowaniu o. Krapca zastrzega się, tak jak w tym przypadku, że „to nie jest przeciwko jakiemuś narodowi”, ale intencja jest jasna: Polską okupowaną i Polską komunistyczną rządzili obcy i Polską demokratyczną również rządzą obcy. [KSEN]

7 i 8 grudnia były nadane nagrania stałej audycji prof. Piotra Jaroszyńskiego, tym razem nawiązującej do myśli rasistowskiego historiozofa prof. Feliksa Konecznego. Jaroszyński mówił o różnych cywilizacjach pojawiających się w Polsce. Oprócz narzucanych siłą, były takie, które „przynosili ze sobą przybysze wypędzani z innych państw starego kontynentu, jak Żydzi, Cyganie. Wtedy też można było przekonać się jak odmienne są to ludy, choć niektóre zaliczano do Europejczyków albo przynajmniej do rasy białej. A jednak ich cywilizacja było odmienna od naszej, i to tak gruntownie, że walka musiała się toczyć na śmierć i życie. Bo my w obcej nam cywilizacji nie potrafiliśmy żyć.” [ANTYSEM]

28 grudnia o. Benedykt Cisoń nadał nagrany przez Marka Prałata tekst artykułu ks. Czesława Bartnika opublikowanego wcześniej w „Naszym Dzienniku”. Nagranie zawierało m.in. następujące stwierdzenia:
„Liczni postmarksiści, socjaliści, liberałowie, ateiści, nihiliści dzisiejsi, wielu żydów, a nawet katolików jednoczy się w próbach pomniejszenia czy też brutalnego podeptania wszystkiego, co polskie, patriotyczne i katolickie.”,
„Szkoda jednak, że olbrzymia większość [Żydów] nie kierowała się polską racją stanu, nie sprzyjała Kościołowi katolickiemu, co wytykali im Papieże w XVIII w. i - gdy ponosiliśmy potem wielkie klęski - to popierała naszych wrogów.”,
„Jest nam bardzo przykro, że większość Żydów polskich nie wie, co to wdzięczność wobec nie-Żydów.”
Zapis cytatów wg tekstu artykułu. [KSEN-ATEIZM, ANTYSEM]

2011

2 stycznia dr hab. Jerzy R. Nowak w swojej stałej audycji, tym razem prowadzonej przez o. Piotra Andrukiewicza mówił, że będzie opisywał „to, co działo się na Kresach, gdzie bardzo często Żydzi-komuniści czy lewicowi, czy po prostu cyniczni łajdacy rabowali dobra polskie, dobra kościelne”. [ANTYSEM]

8 stycznia o. Benedykt Cisoń prowadził audycję pt. „realizm polityki Romana Dmowskiego” z udziałem prof. Mieczysława Ryby i Radosława Brzózki z kwartalnika „Cywilizacja”. Ryba przyrównał WSKSiM do Collegium Nobilium, jak też ówczesną sytuację do dzisiejszej, cytując jej opis z książki Władysława Konopczyńskiego: „Żydowstwa fatalne królestwo i hołot rozplenienie, poddaństwa niezmierne ubóstwo”. [ANTYSEM]

19 stycznia w skierowanej do młodzieży dwugodzinnej audycji reklamowej WSKSiM prowadzownej przez o. Waldemara Gonczaruka występował m.in. ks. prof. Paweł Bortkiewicz z taką wypowiedzią o związkach homoseksualnych: „No, po prostu małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety tylko i wyłącznie, i żadna inna konfiguracja społeczna, czy to ze stołem, czy z komputerem, czy ze zwierzęciem, czy z osobą tej samej płci nie jest, nie była i nie będzie nigdy (…) małżeństwem, nie będzie nigdy matrimonium”. Ks. Bortkiewicz jest pracownikiem należącej do fundacji o. T. Rydzyka WSKSiM i był recenzentem jego doktoratu na UKSW. [HOMOF]

21 stycznia dr hab. Jerzy R. Nowak w rozmowie prowadzonej przez o. Jacka Cydzika po obsypaniu Jana T. Grossa wyzwiskami za jego nową książkę stwierdził, że zostaje ona wydana po to, aby Żydzi mogli wymusić na Polakach wielomiliardowy haracz. Oskarżył też przy tej okazji Żydów o mordowanie w czasie II wojny światowej cywilów w Koniuchach i Nalibokach. [ANTYSEM]

26 i 27 stycznia zostało nadane kolejne nagranie stałej audycji Stanisława Michalkiewicza, który wyzwał homoseksualistów od sodomitów, dewiantów i matołów. Stwierdził też, że ponieważ wg przyjętych regulacji unijnych podejrzany o dyskryminację przy przyjmowaniu do pracy musi wykazać, że dyskryminacji nie stosował, to w Unii rządzą faszyści. [HOMOF]

29 stycznia dr hab. Jerzy R. Nowak w swojej stałej audycji, tym razem prowadzonej przez o. Janusza Dyrka, twierdził, że nowa książka J. T. Grossa „ma torować drogę do wymuszenia na nas haraczu, tych 64 mld dol.”, co może zostać zatwierdzone na spotkaniu rządów Polski i Izraela w listopadzie [naprawdę w lutym 2011 r.]. Nowak podpierał się też zamieszczonym w „Ateneum Kapłańskim” nr 1/2011 artykułem ks. prof. Waldemara Chrostowskiego mówiącym o: „reprezentowani[u] przez część Żydów strategii czysto politycznej, w której tle są roszczenia ekonomiczne mające na celu uzyskanie bardzo konkretnych korzyści. Skoro te korzyści mogą być tym większe, im wizerunek Kościoła i chrześcijan jest bardziej mroczny i ponury, zatem postulat wybaczenia przeobraża się w jeszcze jedną sposobność do dezawuowaania chrześcijaństwa, a w każdym razie do przekonania wszystkich Żydów, że warto wchodzić z Kościołem Katolickim w kontakty tylko wtedy, gdy potwierdza to moralną wyższość żydowskości oraz zapewnia Żydom wymierne zyski.” [ANTYSEM]

4 lutego w emitowanym nagraniu reklamy tygodnika „Niedziela” padło stwierdzenie, że Jan Tomasz Gross jest „narzędziem wyłudzania haraczu 65 mld dolarów” przez środowiska żydowskie. [ANTYSEM]

5 lutego Antoni Macierewicz w audycji prowadzonej przez o. Janusza Dyrka, w ramach niezbyt celnej kampanii przeciwko uchwaleniu ustawy dotyczącej prawa prywatnego międzynarodowego określał tych, którzy zezwolić na małżeństwa homoseksualistów „wrogami ludzkości”. W tej samej audycji o. Dyrek po wypowiedzi słuchacz mówiącego o dziecku, które ma dwie mamy, stwierdził, że: „włosy się jeżą na głowie” [HOMOF]

12 lutego o. T. Rydzyk mówił, że Jerzy Buzek jest przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, bo „wybrali go Niemcy, bo im na rękę żeby Polska była słaba”. Ci sami Niemcy, wg o. Rydzyka, chcą zniszczyć Polskę ściągając do siebie miliony młodzieży do zawodówek, jak też miliony ludzi po studiach. [KSEN-NIEM]

23 lutego zostało nadane nagranie felietonu Stanisława Michalkiewicza, w którym po raz kolejny opowiadał o 65 mld. dolarów, których mają od nas żądać Żydzi. [ANTYSEM]

13 marca o. Benedykt Cisoń nadał nagranie wypowiedzi Jana Kobylańskiego, który mówił m.in., że „dzisiaj w rządzie czy parlamencie Polaków prawdziwych nawet nie ma 30%” oraz „My od paru lat bez przerwy publikujemy i mówimy: muszą w Polsce rządzić Polacy. Muszą rządzić w swojej ojczyźnie, w swoim kraju. Jak długo będą rządy, które nie są polskie, to będzie stale gorzej i gorzej.” Po mojej skardze KRRiT w maju wezwała RM do zaniechania emisji audycji, które mogą zawierać treści dyskryminujące ze względu na narodowość. [KSEN]

10 kwietnia o. T. Rydzyk reklamował „Nasz Dziennik” jako ostatnie pismo czysto polskie. [KSEN]

11 kwietnia w audycji transmitowanej z Terliczki, prowadzonej przez o. Jacka Cydzika, jeden z zaproszonych gości powtarzał nauki przyswojone z RM „nie możemy być naiwni, że my dialog będziemy prowadzić z Niemcami, z Moskwą. To są całkiem inne cywilizacje, wystarczy poczytać książki prof. Konecznego o różnych cywilizacjach. (…) w Niemczech jest cywilizacja bizantyjska Polska należy do innej cywilizacji (…) jest to jedyna cywilizacja prawdziwa i najlepsza (…) cywilizacja chińska i żydowska (…) to są cywilizacje gromadne” [KSEN]

13 maja został nadany przez redakcję felieton dr. Marka Czachorowskiego, w którym ten mówił: „Już zatem ponad tydzień część lublinian kłania się z wdzięcznością za zorganizowany festiwal sodomitów, przystrojony jednak hasłem miłości. Celem zatem tej imprezy jest przekonanie nas wszystkich, zwłaszcza zaś młodzieży, iż sodomia jest miłością. Jeśli jednak zgodzimy się na tę tezę, to miłością może być właściwie wszystko, łącznie z wysyłaniem całym narodów na śmierć. Zjechały się zatem w tym celu do Lublina całe zastępy znanych w Polsce i na świecie sodomitów, a na dokładkę zaproszono także zwykłych oszczerców - małżonkę p. Grossa, spotwarzających naszych rodziców, że jakoby niczym się nie różnili od hien cmentarnych i utuczyli się żydowskim mieniem.” Homoseksualistów okreslił również jako „uprawiających i zachwalających bydlęce zachowania”. [HOMOF, ANTYSEM]

18 maja został nadany felieton Stanisława Michalkiewicza, w którym kilkakrotnie określał homoseksualistów jako „sodomitów”. [HOMOF]

21 maja o. T. Rydzyk po raz kolejny powtarzał, że „tragedią Polski jest to, że po 1939 r. nie rządzili nią Polacy”. [KSEN]

6 czerwca bp Stanisław Stefanek w audycji transmitowanej z kościoła w Łomży określił m.in. „małżeństwa jednopłciowe i wszystkie inne bakterie” jako zarazy. Wezwał do działania „centrale sanepidu moralnego”. [HOMOF]

25 czerwca o. T. Rydzyk ponownie twierdził, że „Polską nie rządzą Polacy (…) Tragedią Polski jest to, że nie rządzą nią od 1939 r. Polacy.” [KSEN]

25 czerwca dr hab. Jerzy R. Nowak, w swojej stałej audycji prowadzonej przez o. Benedykta Cisonia twierdził, że „wielu Polaków trafiło na listę katyńską dzięki” żydowskim donosom. [ANTYSEM]

11 lipca w audycji transmitowanej z Niepokalanowa, prowadzonej przez o. Grzegorza Moja, o. Marek Wódka twierdził, że antysemickie publikacje o. Maksymiliana Kolbego były „przejawem troski o nawrócenie Żydów oraz troski o dobro ojczyzny, która, jak wiemy, była zagrożona przez pewne środowiska żydowskie.” [AMTYSEM]

17 lipca o. T. Rydzyk ponownie stwierdził, że „nieszczęściem Polski jest to, że Polską od 1939 r. nie rządzą Polacy”. [KSEN]

18 lipca o. Zbigniew Klafka mówił o „naciskach żeby związki homoseksualne zostały uznane za rodziny”, że to „ideologia zła”. [HOMOF]

1 września o. Janusz Dyrek „dziękował serdecznie” słuchaczowi, który mówił, że „na narodzie polskim jest dokonywany holokaust i to przy współudziale tych, którzy tego Holokaustu doznali w czasie II wojny światowej”. [ANTYSEM]

13 września o. Jacek Cydzik nadał nagrany przez Marka Prałata tekst ks. prof. Czesława Bartnika opublikowany wcześniej w „Naszym Dzienniku”. Można było w nim usłyszeć m.in.:
„W Ameryce z kolei katolicy są coraz wyraźniej obywatelami drugiej kategorii. Przede wszystkim nie są dopuszczani do wyższych stanowisk i urzędów, a jeśli komuś się to uda, to jest bardzo śledzony, kontrolowany i krytykowany przez liberałów, socjalistów, protestantów i masonerię żydowską.”
„(…) u nas, kiedy dziesiątki, a nawet setki profesorów uniwersyteckich i tysiące inteligencji katolickiej ślą listy protestacyjne przeciwko nadużyciom czy nawet aferom różnych figur, urzędy milczą zapewne z pogardy wobec katolików otwartych. A że pogarda, to widać z tego, że jeśli list taki wyśle tylko jeden Żyd, to reakcja jest natychmiastowa. Widocznie mamy taką «demokrację izraelską».”
[ANTYSEM, KSEN]

2012

14 marca redakcja nadała felieton Stanisława Michalkiewicza, w którym mówił on, że „środowiska socjalistyczne, masońskie i żydowskie nadające ton UE, forsują ideologię marksizmu kulturowego, bezkompromisowo wrogą wszelkiej religii (…) znienawidzonemu (…) przez Żydów chrześcijaństwu”. Mówiąc o odszkodowaniach za majątek gmin żydowskich dodał do nich rzekomo żądane przez Żydów 65 mld dolarów i podsumował: „To są prawdziwe przygotowania do rabunku Polski.” [ANTYSEM]

25 kwietnia redakcja nadała felieton Stanisława Michalkiewicza, w którym określał on „Gazetę Wyborczą” jako „środowisko cadyków”, związki partnerskie nazwał „stadłami sodomitów i gomorytek” oraz mówił o rozwiązaniach, które „jakiś sanhedryn próbuje narzucić (..) europejskim narodom”. [ANTYSEM, HOMOF]

24 maja o. Benedykt Cisoń nadał nagrany przez Marka Prałata tekst ks. prof. Czesława Bartnika opublikowany wcześniej w „Naszym Dzienniku”. Można było w nim usłyszeć: „Ciekawe, że ateizm lub niechęć do religii katolickiej wiąże się nierozerwalnie z oszukiwaniem.” [KSEN-ATEIZM]

16 lipca o. Dariusz Drążek przeprowadził w „Aktualnościach Dnia” rozmowę z Grzegorzem Braunem, który stwierdził, że przewodniczący KRRiT Jan Dworak przeprowadza „Endlösung die Radio Maryja Frage” ze wsparciem żydowskiej masonerii, a polityka Stanów Zjenoczonych to szantaż, który ma na celu wypłacenie Żydom „haraczu, który został wyceniony na bodaj dwukrotność budżetu państwa polskiego”. O. Drążek wtórował wynurzeniom rozmówcy. [ANTYSEM]

2 sierpnia bp Stanisław Napierała mówił w czasie transmisji Radia Maryja z Kalisza, że homoseksualizm to „zdziwaczenie” i „głupota” oraz oświadczył, że „Nigdy małżeństwem nie będą dwaj panowie (…) dwie panie i nie wolno im żyć jak małżonkowie żyją, bo to grzech, bo to zło. (…) Trzeba to leczyć.” [HOMOF]

26 sierpnia dr. hab. Jerzy Robert Nowak w swojej stałej audycji, którą prowadził o. Waldemar Gonczaruk powiedział, ze: „największą odpowiedzialność za pomoc Niemcom w zagładzie Żydów ponosiła żydowska policja i Judenraty”. [ANTYSEM]

14 września do nocnej audycji o. Benedykta Cisonia zadzwoniła słuchaczka, która stwierdziała, że w rządzie nie ma Polaków - „Jedyny to minister spraw zagranicznych, ale też nie z Polką żonaty. Ci ludzie nas nienawidzą, nas Polaków. To oni zrobili «Solidarność» (…) żeby nas okraść. (…) żeby nas wykończyć (…) główny rabin w Ameryce wyraził się, że Polaków broń Boże leczyć (…)”. W odpowiedzi o. Cisoń powiedział tylko, że „te stwierdzenia są bardzo niebezpieczne ze względu na dobro RM, TV Tr. i nas tutaj obecnych”, nie dezawuując w żaden sposób fantazji słuchaczki, a więc pośrednio je potwierdzając. [KSEN]

29 września w audycji dla młodzieży(!) zostało nadane nagranie prelekcji abp. Stanisława Wielgusa, który wyklinał „obłędne, sprzeczne z naturą i rozumem ustawy zrównujące związki homoseksualne z małżeństwem”. Małżeństwo homoseksualne nazwał „jego zboczoną karykaturą” i „przerażającym zjawiskiem”, sam homoseksualizm „zboczeniem sprzecznym z naturą”. [HOMOF]

14 października o. Tadeusz Rydzyk w swojej audycji straszył, że „ludzie podstawieni przez Niemców wykupują masę ziemi w Polsce”. Audycja miała również charakter reklamowy, co jest nielegalne u „nadawcy społecznego”. [KSEN]

24 października Stanisław Michalkiewicz w swoim stałym felietonie nadawanym z nagrań przez redakcję mówił, że „Unia Europejska promuje [propaguje?] dewiacje” poprzez „próby penalizacji tzw. homofobii”. [HOMOF]

27 października dr hab. Jerzy Robert Nowak w swojej stałej audycji prowadzonej przez o. Janusza Dyrka mówił o „nasilającej się groźbie roszczeń żydowskich”, które według niego wynoszą 65 mld dol. [ANTYSEM]

11 listopada Radio Maryja nadało nagranie długiej wypowiedzi Marcina Boczka. Jest rozmówca mówił, że „Szerokie, wielkie żniwo zbierają rozmaite dewiacje. Mówi się o homoseksualizmie, lesbijkach, ludziach, którzy próbują zmieniać płeć biologicznie." Sam Boczek stwierdził, że „homoseksualizm jest zboczeniem”. Nagranie zostało wyemitowane ponownie 6 grudnia 2013 r. przez o. Marcina Krupę. [HOMOF]

20 listopada o. Darusz Drążek w audycji nocnej nadał nagrany przez Marka Prałata tekst ks. prof. Czesława Bartnika opublikowany wcześniej w „Naszym Dzienniku”. Tekst ten straszy najpierw słuchaczy zmyślonymi prześladowaniami: „Czyni się coraz większe utrudnienia w sprawowaniu funkcji społecznych Kościoła, w zgromadzeniach religijnych, w dziedzinie finansowej, budowaniu kościołów, wznoszeniu krzyży, w działalności charytatywnej i misyjnej. Stosuje się esbeckie szykany wobec broniących publicznie Telewizji Trwam.” żeby potem wskazać winnych: „Nie chroni się Kościoła i Polaków przed bluźnierstwami, opluwaniem, zohydzaniem, zniesławianiem przez niektóre ośrodki żydowskie u nas i na całym świecie.” [ANTYSEM]

20 listopada o. Benedykt Cisoń nadał w swojej audycji znaną już słuchaczom Radia Maryja piosenkę Andrzeja Kołakowskiego, o słowach „niechaj jak pies wierny czołga się bez końca/ za żydowskim biczem, który go potrąca” [ANTYSEM]

28 listopada redakcja Radia Maryja nadała z nagrania kolejny odcinek stałej audycji prof. Janusza Kaweckiego. Jej tematem był rok wiary. Występujący w niej Adam Bujak stwierdził, że „w nikczemnych mediach (…) mówi się o końcu wiary, promowaniu niewiary, promowaniu homoseksualizmu, zdegenerowanych par, które chcą mieć dzieci”. [HOMOF]

2013

23 stycznia Radio Maryja nadało nagranie stałej audycji Stanisława Michalkiewicza, w której Michalkiewicz ponownie określił homoseksualistów „sodomitami i gomorytkami”. [HOMOF]

25 stycznia w nocnej audycji o. Marcina Krupy wystąpiła posłanka Krystyna Pawłowicz, która mówiła o małżeństwach homoseksualistów stwierdzając, że „w tych układach nie ma wspólnego pożycia (…) jest użycie” oraz, że „legalizacja związków homosekssualnych jest sprzeczna z obowiązującym prawem, ich promowanie jest zakazane”. O. Krupa mówił z kolei o „ludziach, którzy chcą się wydostać ze szponów homoseksualizmu” oraz że związki homoseksualistów są szkodliwe ekonomicznie. Dobrą, chociaż pewnie nie zamierzoną, ilustracją audycji była nadana w jej trakcie piosenka Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat (…) człowiekiem gardzi człowiek (…) słowem zabija tak, jak nożem”. [HOMOF]

4 lutego w nocnej audycji o. Dariusz Drążka posłanka Krystyna Pawłowicz twierdziła, że homoseksualizm to choroba psychiczna. [HOMOF]

11 lutego w czasie transmisji ze spotkania słuchaczy Radia Maryja w Koninie biskup Wiesław Mering odnosił się pogardliwie do osób transseksualnych opowiadając, że „Mężczyzna może sobie wsadzić cokolwiek na głowę: perukę, beret, fartuszek, sukienkę, ale spod tej sukienki zawsze będą wyglądały owłosione męskie łydki, a spod peruki będzie się wydobywał męski głos.” [HOMOF]/[TRANSF] [nw?]

24 lutego w długiej reklamie Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, "Naszego Dziennika", Instytutu Eduykacji Narodowej i kościoła budowanego przez fundację Lux Veritatis z funduszy z nielegalnej zbiórki publicznej o. Tadeusz Rydzyk nazwał formalizację związków homoseksualnych „zalegalizowaniem dewiacji”. Reklama ta była powtarzana wielokrotnie do 13 marca oraz ponownie kilka razy 12 maja. Radio Maryja, jako nadawca społeczny, nie powinno nadawać reklam. [HOMOF]

25 lutego w audycji o. Grzegorza Moja o pakiecie ustaw obyczajowych występowała posłanka Krystyna Pawłowicz. Pawłowicz, które przedstawiła się jako osoba „odporna na różnego rodzaju argumenty” określiła homoseksualizm jako „chore skłonności seksualne” osób, dla których „dziecko jest tylko zabawką”. Posłance wtórował o. Moj, oskarżając homoseksualistów, że „chodzi im tylko o przywileje, balast odpowiedzialności pozostaje poza sferą ich zainteresowań”, co jest tezą zadziwiającą, zakładającą, że posiadanie dzieci to tylko przywilej, a nie również odpowiedzialność. Pawłowicz mówiła o utwierdzaniu homoseksualistów w patologii i postulowała żeby „stworzyć im możliwość pewnej terapii”, bo „to jest choroba”. Jak wiadomo nie ma możliwości trwałej zmiany orientacji seksualnej, a stosowana do tego terapia reparatywna jest szkodliwa i nieskuteczna. Stwierdziła również, że takie małżeństwa to prostytucja (widać tu wpływ pism Marksa, który przyrównywał małżeństwo do prostytucji). O. Moj przytaczał skrajnie homofobiczną wypowiedź watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary odmawiającą homoseksualistom niedyskryminacji: „Dla poparcia legalizacji związków homoseksualnych nie można przywoływać zasady szacunku i niedyskryminacji wobec każdej osoby. (…) Nieprzyznanie statusu społecznego i prawnego małżeństwa formom życia, które nie są i nie mogą być małżeńskimi, nie przeciwstawia się sprawiedliwości, ale przeciwnie, jest przez nią wymagane.” W drugiej części audycji Pawłowicz powtarzała swoje tezy oraz wmawiała słuchaczom, że małżeństw jednopłciowych zabrania konstytucja, kojarzyła homoseksualizm z pedofilią, określała go jako patologię taką jak kradzieże. O. Tadeusz Rydzyk określił homoseksualizm jako „wynaturzenia”. [HOMOF]

28 lutego RM nadało nagranie stałej audycji dr. hab. Mieczysława Ryby. Ryba mówił o zniekształconym obrazie historii polskiej tolerancji. Ryba usprawiedliwia antysemityzm, twierdząc, że do okresu międzywojennego nie brał się z „jakiejś tam ksenofobii”, tylko „istniał, ale jako element konfliktu gospodarczego (…) przy monopolizacji miast przez czynnik żydowski (…) Nie miał miejsca żaden kontekst rasistowski ani żaden inny.” [ANTYSEM]

6 marca w emitowanej przez redakcję z nagrania stałej audycji prof. Janusza Kaweckiego wypowiadała się Teresa Król m.in. negując prawo homoseksualistów do równego traktowania i chwaląc terapię reparatywną. [HOMOF]

6 marca Stanisław Michalkiewicz w swojej stałej audycji emitowanej przez redakcję z nagrania przyrównywał wywiad izraelski do Gestapo i NKWD oraz ponownie określał homoseksualistów jako „sodomitów i gomorytów” popieranych przez „sanhedryn”. [ANTYSEM] [HOMOF]

9 marca w audycji o. Marka Kordaszewskiego występował Feliks Trusiewicz. O wywózkach organizwoanych przez NKWD w czasie okupacji radzieckiej twierdził, wywożeni byli ludzie, których „wyznaczyli Ukraińcy albo niektórzy Żydzi”, negując równocześnie martyrologię ludności tych terenów: „Byli Żydzi, którzy byli wywożeni na Sybir, ale mało.” Naprawdę Żydzi stanowili ok. 25% wywiezionych. [ANTYSEM] [KSEN]

14 marca w czasie zorganizowanego przez Radio Maryja spotkania dla młodzieży w Zambrowie o. Marcin Krupa odczytał list od słuchacza z opinią, że Jezus kocha wszystkich, „nieważne czy jesteś narkomanem, prostytutką, homoseksualistą”. [HOMOF]

22 marca w nadanej z nagrania swojej stałej audycji ks. prof. Paweł Bortkiewicz określił homoseksualizm jako „dewiacyjny i patologiczny”, stwierdził że małżeństwa homoseksualistów „nie są i nie mogą być ze swojej istoty być małżeńskimi” i „nie służą dobru wspólnemu” oraz z aprobatą zacytował posłankę Krystynę Pawłowicz: „w związkach homoseksualnych nie ma żadnego pożycia, jest jałowe użycie”. [HOMOF]

23 marca w czasie transmisji z Rybna biskup Edward Frankowski wymienił jednym tchem „lansowanie związków homoseksualnych, ideologii gender, promowanie dewiacji” i wyraził niezadowolenie z tego, że homoseksualizm nie jest już „wymieniany obok innych zaburzeń i patologii” w ramach szkoleń pielęgniarek. [HOMOF]

20 kwietnia w Telewizji Trwam została nadana audycja z udzialem Stanisława Michalkiewicza, prowadzona przez Roberta Knapa. W audycji tej Stanisław Michalkiewicz wyrażał poglądy antysemickie, którym potakiwał prowadzący:
Michalkiewicz: Więc musimy pamiętać czemu zawdzięczamy to, że istniejemy nadal i nawet rząd izraelski i organizacje przemysłu Holokaustu liczą na to, że jeszcze wyciągną z nas 65 mld dolarów. (…) Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zresztą zdominowane przez ekipę skompletowaną jeszcze przez nieboszczyka Bronisław Geremka kontynuuje w stosunku do polskiej emigracji taktykę PRL-owską, blokują każdą próbę właśnie tworzenia polskiego lobby w krajach osiedlenia. To jest z punktu widzenia polskiego interesu państwowego niepojęte!
Knap: Ja właśnie tego nie rozumiem kompletnie.
Michalkiewicz: Natomiast z punktu widzenia interesów tej grupy etnicznej, która swoją obecność w MSZ zaznacza, mówię o żydowskim lobby, no to to jest zrozumiałe, zwłaszcza w przypadku konfliktów interesów żydowskiego i polskiego. No, po co polskie lobby?
Knap: No tak.
Fonia audycji została nadana również 22 kwietnia przez Radio Maryja. Obie emisje zostały zgłoszone KRRiT, która zakończyła postępowanie w tej sprawie w kwietniu 2014 r. W liście do o. T. Rydzyka z 23 lipca 2013 r. przewodniczący KRRiT J. Dworak upomniał go: „Zwracam się do Księdza o unikanie w przyszłości tego typu treści w działalności TV Trwam i Radia Maryja.” [ANTYSEM] [nw?]

28 kwietnia w audycji prowadzonej przez o. Janusza Dyrka dr hab. Jerzy R. Nowak stwierdził, że w Stanach Zjednoczonych „bardzo silne lobby żydowskie (…) przede wszystkim mysli o tym jak uzyskać od Polski ogromny haracz - 65 mld dolarów”. Nowak zaprzeczał również faktom historycznym: o działaniu karuzeli koło getta w czasie powstania oraz negował tę część Holokaustu, w której uczestniczyli Polacy, twierdząc, że dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego dr hab. Paweł Śpiewak „wymyślił wyssaną z palca bzdurę o tym, że Polacy jakoby wymordowali w czasie II w.ś. 120 tys. Żydów”. W rzeczywistości ostrożne szacunki ogłoszone w 2011 r. w pracach naukowych na temat III fazy Zagłady to „kilkadziesiąt tysięcy”, chociaż możliwa jest też wyższa liczba. [ANTYSEM]

15 maja w stałej audycji Stanisława Michalkiewicza nadanej przez redakcję z nagrania używał w stosunku do homoseksualizmu obelg: somomia, gomoria i zboczenie. [HOMOF]

25 czerwca ... [treść zostanie uzupełniona] [HOMOF]

14 lipca o. Benedykt Cisoń na stwierdzenie słuchacza, że „homoseksualista żeby w sejmie był, to jest niegodne” odpowiedział „dziękowaliśmy za takie osoby jak pan”. [HOMOF]

31 sierpnia ... [ANTYSEM]

7 września w czasie transmitowanej przez Radio Maryja oraz przez Telewizję Trwam imprezy reklamowej oo. Tadeusz Rydzyk i Jan Król zachęcali do nielegalnej zbiórki publicznej na kościół budowany przez fundację Lux Veritatis. O. Król tak mówił o materiale, z którego są robione stacje drogi krzyżowej w tym kościele: „To jest szlachetny metal, bo to jest tombak. Cyganie to sprzedają jako złoto.” [KSEN] [nw?]

15 września ... [ANTYSEM]

19 września ... [HOMOF PRZEMOC]

27 września ... [ANTYSEM]

1 października ... [HOMOF]

17 października ... [HOMOF]

8 listopada ... [ANTYSEM]

13 listopada o. Tadeusz Rydzyk w kolejnej homofobicznej wypowiedzi stwierdził: „Szkoda, że piękny ten znak przymierza z Bogiem - tęcza - że zawłaszczają, oddają, prawda ludziom, którzy są chorzy. Bo homoseksualizm czy lesbijstwo, czy coś, to jest choroba, no. Człowieka szanuję, ale choremu mówię: jesteś chory, trzeba leczyć, prawda. Nie zabijam chorego, ale leczę z choroby. Szkoda, że rządzący (…) właśnie umacniają chorobę. Jeszcze chcą tę chorobę rozszerzyć, do niej przyzwyczaić wszystkich, najlepiej żeby wszyscy zachorowali.” oraz nazwał tęczę symbolem nienormalności i zboczeń. Obecny w studio dr Krzysztof Kawęcki, poprzednio wiceprzewodniczący tworzonego przy Radiu Maryja przez dr. hab. Jerzego R. Nowaka Ruchu Przełomu Narodowego, a oecnie wiceprzewodniczący Prawicy Rzeczypospolitek Marka Jurka, określił wypowiedź o. Rydzyka jako „kompleksowy wykład istoty patriotyzmu” i podziękował za zaangażowanie TV Trwam i Radia Maryja.
Po skardze Warszawskiego Forum Lewicy
przewodniczący KRRiT Jan Dworak upomniał Radio Maryja wskazując, że „homoseksualizm nie jest chorobą, co zostało potwierdzone przed laty decyzjami Światowej Organizacji Zdrowia”. Stwierdził też, że słowa o. Rydzyka „nie zabijam chorego, ale leczę z choroby” stanowią „emanację nie tylko braku tolerancji dla osób o odmiennej orientacji seksualnej”, lecz również są „sprzeczne z prawnym zakazem dyskryminacji określonym w art. 32. ust. 2 Konstytucji RP”. Zgodnie z nim „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. [HOMOF]
O. Rydzyk ponownie odniósł się z nienawiścią i obelgami do homoseksualistów na falach Radia Maryja też nazajutrz, 14 listopada mówiąc „(…) na pl. Zbawiciela tęcza, zawłaszczona, znakiem tych pedałów, homoseksualistów, te wynaturzenia, chorzy na te wynaturzenia zawłaszczyli je sobie i to tak jakby w twarz uderzyć, napluć człowiekowi w twarz, postawić jeszcze na placu Zbawiciela.” (zob. też opis tych wybryków w „Głosie Rydzyka”.) [HOMOF] [nw?]

15 listopada w należącej do fundacji o. T. Rydzyka Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej i Medialnej odbywał VI Międzynarodowy Kongres „Katolicy i prawo, szanse i zagrożenia”, w ramach którego wystąpiła m.in. dr hab. Krystyna Pawłowicz, polityczka PiS-u. Pawłowicz w ramach wypowiedzi „Prawo – obszar walki z polskim Kościołem” mówiła m.in. „gangu homoseksualistów” i wzywała do przemocy przeciwko nim: „wziąć wałek, iść do szkoły (…) pokazać ten wałek”. Rozpowszechniała znaną w środowiskach antysemickich, w tym w RM, plotkę, że „Żydzi żądają 65 mln dolarów”. Określała zarówno homoseksualizm jak transseksualizm jako chorobę: „(…) niespójność psychika a ciało fizyczne to są przypadki do leczenia, a nie pisania ustawy (…) To jest choroba psychiczna! (…) ciała się nie przemodeluje (…) bo jak się odetnie, to i tak zostaniesz tym, kim jesteś [śmiech słuchaczy w WSKSiM]”, „homoseksualiści chcieli się leczyć, ale NFZ nie uznaje takiej jednostki chorobowej”. To mające demoralizujący charakter wystąpienie było skierowane m.in. do młodzieży uczęszczającej do szkoły o. Rydzyka. [HOMOF, TRANSF, ANTYSEM, PRZEMOC] [nw?]

19 listopada ... [HOMOF]

20 listopada ... [ANTYSEM]

28 listopada ... [ANTYSEM]

22 grudnia w audycji o. Marka Kordaszewskiego poświęconej „szkole, państwu i wychowaniu” występował Mirosław Orzechowski, były wiceminister oświaty za czasów rządów PiS-u. Pozwolił on sobie na stwierdzenie, że miejsce homoseksualistów i transseksualistów jest w śmietniku: „To znaczy, kim my się staniemy? Ludźmi, którzy potrafią mówić tylko o gejach, o transseksualistach, którzy będą poprzebierani faceci za kobity,chodzić po ulicach półnadzy, wulgarnie, w sposób najbardziej ohydny, jaki sobie można wyobrazić. I oni dopominają się jakich praw? Dla brzydoty? Miejsce brzydoty jest na śmietniku!” Wypowiedź ta oburzyła jedną ze słuchaczek, ale Orzechowski najpierw zaprzeczył, że wypowiedział powyższe słowa, a potem dodał jeszcze: „Człowiek musi być otoczony miłością, musi być leczony. Tylko oni najczęściej (…) nie chcą się leczyć, a są dowody, że homoseksualizm może być wyleczony z praktyk homoseksualnych.” Wtórował mu o. Kordaszewski, twierdzą, że „całe środowisko LGBT (…) nienaturalne chce uczynić naturalnym. (…) Dewiacje chce przypisać normalności.”, a potem jeszcze korygował zbyt łagodne wg niego poglądy Orzechoskiego, mowiąc, że „człowiek się nie rodzi homoseksualny (…) Dlatego terapie, które są, bo inaczej nie można by było tego wyleczyć jeżeli byłaby to jakaś wada genetyczna.” [HOMOF, TRANSF] [nw?]

28 grudnia o. Piotr Dettlaff prowadził audycję poświęconą kościołowi budowanemu przez fundację Lux Veritatis i mającą zachęcać do udziału w nielegalnej zbiórce publicznej na ten cel. W audycji wystąpili ks. prof. Paweł Rytel-Andrianik, ks. prof. Tadeusz Krahel i Artur Rytel-Andrianik. Audycja była w szczególności poświęcona budowie kaplicy z nazwiskami Polaków ratujących Żydów w czasie II w.ś. oraz ratowaniu Żydów przez księży. Ks. Krahel stwierdził, że „w czasie okupacji sowieckiej Żydzi różnie się spisali (…) witanie Armii Sowieckiej, zaangażowanie wielu Ż. w aparat sowieckiej administracji, również wywózki”, co insynuuje szeroką i większą niż wśród innych nacji współpracę Żydów z okupantem, podczas gdy taka teza jest nieprawdziwa. Poza tym uczestnicy audycji zawyżają liczbę uratowanych (mogło być ich rzeczywiście ok. 60 tys., ale znaczna część tej liczby to ludzie, których Niemcy nie zdążyli zabić w obozach), pomijając zupełnie to, że spośród Żydów przechowywanych przez Polaków za pieniądze większość została zabita (spośród przechowwanych bez dużych opłat przeżyła ok. połowa) oraz fakt, że z rąk polskich więcej Żydów zginęło (kilkadziesiąt tysięcy) niż zostało przez Polaków uratowanych. To silne zniekształcenie historii ma być sposobem na utrzymanie mitu szerokiej pomocy dla Żydów i na wytykanie im niewdzięczności, czemu ma służyć właśnie kaplica w kościele fundacji Lux Veritatis. [ANTYSEM] [nw?]

2014

1 stycznia ... [ANTYSEM]

9 lutego o. Marcin Krupa prowadził audycję poświęconą rodzinie Ulmów, która została wymordowana przez Niemców za pomoc Żydom. W Kościele Katolickim prowadzony jest proces beatyfikacyjny tej rodziny. W audycji udział brali dr Joanna Kornecka, dr Mateusz Szpytma, pracownik IPN-u z Krakowa oraz Dariusz Walusiak, reżyser filmów o pomocy Żydom. Szczególnie wyróżniały się wypowiedzi Walusiaka, który mówił, że przed wojną Żydzi „to był pewien problem dla Polski, która nie była krajem jednolitym”, a „w okresie zaborów zaborcy manipulowali także Żydami, dając im większe możliwości funkcjonowania w państwie polskim” (To nieprawda. Upośledzenie ludności żydowskiej w stosunku do pozostałej ludności miejskiej było utrzymane pod zaborami.) Walusiak oskarżał również Żydów, że „zarabiali na Polakach stosując lichwę”, a po wojnie „dużo Żydów znalazło się w aparacie bezpieczeństwa, w aparacie państwowym” (tymczasem prawie wszyscy pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa Państwowego byli Polakami, tylko nieliczni byli innych narodowości).
Ten fałszywy obraz win żydowskich łączony był w audycji z mitem mówiącym, że „Polacy i Żydzi żyli pięknie obok siebie” (o. M. Krupa), „w większości to były stosunki bardzo poprawne” (M. Szpytma), a J. Kornacka dodała: „Symbiotyczne”. Znamienna jest obrona kolaboracyjnej Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa (pełna nazwa tej instytucji nie pada ani razu): „Nie można mówić, że wszyscy policjanci granatowi kolaborowali z Niemcami. (…) Nie można powiedzieć, że ta policja współdziałała. W Polsce można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie było żadnej formacji, która współdziałała z wrogiem. (…) granatowa policja - nie była to formacja kolaboracyjna.” (D. Walusiak) „Nie było w Polsce żadnej formacji (…) in corpore (…) kolaborującej z Niemcami.” (M. Szpytma).
Chwilami uczestnicy audycji przechodzą wprost do zaprzeczania zbrodniom. D. Walusiak mówił, że „wciąż (…) tłumaczymy się (…) że ratowaliśmy Żydów, a nie mordowaliśmy” oraz, że „Ta historia [ratowania Żydów przez Ulmów] powinna stać się towarem eksportowym. (…) A nie film "Pokłosie" (…) pokazuje fałszywy obraz Polaków. (…) to są naprawdę bzdury, bo mamy masę przykładów pokazujących heroizm, bohaterstwo Polaków. Byli szmalcownicy (…) ale w Polsce działało Państwo Podziemne i za coś takiego była kara śmierci. I o tym pisano w prasie podziemnej”. Tymczasem w całej Polsce zostało zabitych dziewięciu szmalcowników, w tym chyba tylko jeden wyłącznie za wydawanie Żydów, natomiast liczba żydowskich ofiar Polaków jest w przybliżeniu znana od kilku lat, a wynosi kilkadziesiąt tysięcy osób. [ANTYSEM] [nw?]

1 marca o. Benedykt Cisoń w ramach audycji pod hasłem „duma z polskości” nadał znaną już słuchaczom RM piosenkę i „Żołnierzom wyklętym” w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego (autor: Leszek Czajkowski) ze słowami „Amerykański pisze Żyd/ O Waszej za holocaust winie,/ Obce Żydowi słowo «wstyd»,/ Choć w polskiej chował się rodzinie.” [ANTYSEM]

5 marca o. Janusz Dyrek w ramach audycji „wspomnienia o żołnierzach niezłomnych zwanych także wyklętymi” nadał piosenkę Andrzeja Kołakowskiego „Epitafium dla Majora Ognia” - o partyzancie znanym z mordowania ludności cywilnej. [PRZEMOC]

9 marca o. Marcin Krupa prowadził audycję pod tytułem "żołnierze niezłomni - podziemna armia powraca" z udziałem dr. Krzysztofa Kawęckiego i Piotra Mazurka. W czasie audycji prowadzący nadał piosenkę „Żołnierzom wyklętym” autorstwa L. Czajkowskiego w wykonaniu Pawła Piekarczyka, która zawiera słowa „Amerykański pisze Żyd/ O Waszej za holocaust winie,/ Obce Żydowi słowo «wstyd»,/ Choć w polskiej chował się rodzinie.” [ANTYSEM]

13 marca redakcja RM nadała nagranie wypowiedzi Stanisława Michalkiewicza, w której mówił on o „żydowski[ch] roszczenia[ch] majątkow[ych], w sprawie których Polska była przez rząd Stanów Zjednoczonych wielokrotnie naciskana by polskie władze stworzyły pozory legalności dla rabunku Rzeczypospolitej.” [ANTYSEM]

20 marca redakcja RM nadała nagranie wypowiedzi Stanisława Michalkiewicza, w której mówił on m.in „A skąd możemy wiedzieć czy następny prezydent Stanów Zjednoczonych też będzie chciał instalować w Polsce elementy tarczy antyrakietowej, a nie na przykład Judeopolonię? (…) Szacowane są one [roszczenia żydowskie] na 60 do 65 mld dolarów, więc środowisko dysponujące w Polsce takim majątkiem miałoby dominującą pozycję ekonomiczną, a co za tym idzie, również polityczną. (…) Dlatego pytam publicznie pana prezydenta [JĘZYK] B. Komorowskiego i pana premiera Tuska czy w rozmowach z wiceprezydentem Bidenem poprosili go, by rząd Stanów Zjednoczonych przestał wywierać na Polskę naciski, by zrealizowała żydowskie roszczenia majątkowe.” [ANTYSEM]

4 kwietnia redakcja RM nadała nagranie wypowiedzi Stanisława Michalkiewicza, w której mówił on m.in „Po pierwsze rząd amerykański powinien obiecać Polsce, że pod żadnym pretekstem nie będzie naciskał na nią w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. Jeszcze bowiem tego by brakowało, żeby za niebezpieczne usługi dywersyjne Polska musiała płacić haracz Izraelowi.” [ANTYSEM]

24 kwietnia redakcja RM nadała nagranie wypowiedzi Stanisława Michalkiewicza, w której ogłaszał różne teorie spiskowe i mówił m.in „oczekujemy od Stanów Zjednoczonych po pierwsze zapewnienia, że nie będa na Polskę wywierać nacisków w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych, po drugie, że uruchomią dla Polski, jak dla państwa frontowego, taka samą finansową kroplówką, jak dla Izraela.” [ANTYSEM]

1 maja o. Marcin Krupa prowadził audycję w ramach kampanii wyborczej audycję „w uścisku ideologii gender, jak żyć i jak się bronić?”. Występowały w niej Beata Kempa i Urszula Krupa, kandydatki SP i PiS do Parlamentu Europejskiego. Znaczna część audycji poświęcona była atakom na homoseksualistów i transseksualistów. O. Krupa mówił „To nie Pan Bóg stworzył homoseksualistów. (…) stworzył to, co jest dobre.” U. Krupa wmawiała słuchaczom, że rodziny z rodziców homoseksualnych są patologiczne. [HOMOF]

1 maja w dzienniku RM związki osób homoseksualnych zostały określone obelgą „dewiacyjne” [HOMOF]

28 maja o. Dariusz Drążek prowadził audycję „ideologia gender, przejawy i obrona” z udziałem ks. Dariusz Oki, który przedstawiał karykaturalny i pełen nienawiści obraz homoseksualistów: „Przecież sami homoseksualiści, sami geje przedstawiają się jako maniacy seksualni. (…) Też dane medyczne o tym jak ci ludzi są bardzo obciążeni chorobami wenerycznymi i innymi wskazują, że nie jest to równouprawniona forma bycia człowiekiem. Że to ewidentnie jest jedno z zaburzeń, które nas dotyczy.” [HOMOF]

30 maja redakcja RM nadała nagranie wypowiedzi Stanisława Michalkiewicza, w której ogłaszał różne teorie spiskowe i mówił o „Gazecie Wyborczej” jako o „żydowskiej gazecie dla Polaków”. [ANTYSEM]

7 lipca o. Benedykt Cisoń prowadził audycję „grupy nacisku a przejrzystość polityki gospodarczej w Polsce” z udziałem prof. Włodzimierza Bojarskiego i prof. Pawła Soroki. W. Bojarski mówił w niej: „Związki finansowe, nad którymi w większości częci świata panuje międzynarodowy, a właściwie amerykańsko-żydowski kapitał światowy, który dominuje, uzależnia od siebie ogromną ilość banków (…) Te zależności finansowe podstępnie wkradają się w rzeczywistość. (…) Od czasu do czasu odczuwamy, że jesteśmy w jakiś dziwny sposób także może zależni od państwa Izrael. No, bo przypomnę w 2011 r. rząd polski in gremio złożył wizytę w Izraelu i były rozmowy, myślę że w znacznej mierze gospodarcze (…) A teraz początek r. 2014 i znowu wizyta rządu Izraela in gremio. (…) Żadne informacje nie dotarły. Ale wiemy, że były bardzo ostre rozmowy o wielkie odszkodowania za mienie. (…) Polska przez 30 l. wypłacała odszkodowania (…)” [ANTYSEM]

12 lipca w czasie transmisji z dorocznego zjazdu słuchaczy RM w Częstochowie biskup Stanisław Napierała mówił, że „Związki jednopłciowe, dziś tak celebrowane, stanowią odchylenie od natury, które wymaga leczenia.” [HOMOF]

27 sierpnia o. Marcin Krupa prowadził audycję o zagrożeniach wychowawczych w XXI wieku z udziałem senatora prof. Jerzego Wiatra. Do audycji zadzwonił słuchacz zachwalający zawierające teorie spiskowe "Protokoły mędrców Syjonu". O. Krupa nie odniósł do tej znanej antysemickiej fałszywki, zapewnił tylko, że „to nie była żadna reklama tylko forma informacyjna dotycząca tematu naszej audycji”, co chyba może oznaczać, że „Protokoły…” dają jakieś wskazówki walki z omawianymi zagrożeniami wychowawczymi. K. Wiatr dodał: „Oczywiście mówi się o różnych teoriach spiskowych dziejów. Mnie się wydaje, że teorie spiskowe kończą się, kiedy obserwujemy konkretną rzeczywistość. (…) Wiemy przecież, że wiele ruchów feministycznych, czy teraz genderyzm, mają pewne centrale światowe, mają pewne fundusze, mają organizacje, mają fundacje. (…) ktoś z premedytacją takie zło planuje i robi”. [ANTYSEM]

12 października o. Janusz Dyrek prowadził z kandydatami w wyborach do samorządu - dr. Krzysztofem Kawęckim i dr, Dariuszem Kucharskim audycję „polskie państwo podziemne - wielkość i heroizm Polaków”. W czasie audycji D. Kucharski twierdził, że z okupantem radzieckim kolaborowały tylko mniejszości (jak wiadomo kolaboracja była mało rozwinięta, a dotyczyła wszelkich występujących na Kresach narodowości), zwłaszcza żydowska oraz podkreślał karanie przez podziemie osób donoszących na Żydów Niemcom (naprawdę było tylko kilka takich przypadków). D. Kucharski negował również udział Polaków w zbrodni na Żydach w Jedwabnem. [ANTYSEM]

21 października ks. Antoni Balcerzak prowadził kolejną audycję reklamującą szkoły katolickie, w której uczestniczyli pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Katolickich pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy: ks.dr Waldemar Różycki, mgr Dorota Stanecka, Kinga Dankowska i Zachariasz Teresiński. Tematem audycji było poszukiwanie autorytetów, a szukano ich w pośród „żołnierzy wyklętych”, do których bywają zaliczani zarówno partyzanci walczący o niepodległość Polski, jak też zbrodniarze wojenni. Słuchacz dzwoniący do audycji stwierdził, że „do 90% w poszczególnych instytucjach tych ubowskich to byli ludzie pochodzenia żydowskiego (…) ci ludzie, pochodzenia żydowskiego, byli trzonem tej organizacji, która mordowała pozostałe grupy polskiej inteligencji (…) Przed wojną 33% nasycenia inteligencją miała Polska. Po wojnie zostało 3,5%, ale właśne grupy ubowskie dokończyły dzieła”. Ks. Balcerzak skomentował te enuncjacje: „po to są szkoły katolickie, które (…) próbują (…) przedstawiać prawdę historyczne”. Nauczycielka historii ze szkoły katolickiej D. Staneka, w obeności uczniów, nie miała żadnych uwag na temat tej wypowiedzi. Trudno się dziwić, że, jak stwierdził ks. Balcerzak „Niektóre media próbują o szkołach katolickich mówić źle.” [ANTYSEM]

2015

22 stycznia w audycji o. Piotr Dettlaffa o „Polskiej Żegludze Bałtyckiej wystawionej na sprzedaż” występowali działacz PiS-u Marek Gróbarczyk, Paweł Kowalski z „Solidarności” Polskiej Żeglugi Morskiej i Kazimierz Sikora z „Solidarności” Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. W czasie audycji o. T. Rydzyk stwierdził, że Polki pracujące w Niemczech zajmują się byłymi esesmanami. Nikt z obecnych nie zaprotestował przeciwko tej rewelacji. [KSEN]

25 stycznia w Telewizji Trwam prowadzący audycję o transporcie o. Dariusz Drążek (udział brali posłowie Krzysztof Tchórzewski i Jerzy Szmit) stwierdził, że: „w kontekście lasów państwowych (…) Bronisław Komorowski według ustaleń Wikileaks miałby proponować odszkodowania za utracone mienie w wyniku tego, co zrobili Niemcy i Sowieci Żydom (…) Widzimy, że ten scenariusz jakoś jest realizowany (…)”.
Tego samego dnia w Radiu Maryja o. T. Rydzyk w czasie swojej audycji, w której czyta listy wychwalające kierowane lub należące do niego media „Odnowić oblicze tej ziemi” (zaczyna się od nagrania wypowiedzi Jana Pawła II) stwierdził, że „Polska sprzeda lasy i będzie restytucję mienia żydowskiego z tych pieniędzy dawać.”
Wieczorem w RM była nadawana audycja o. Dariusza Drążka „infrastruktura i transport kolejowy, aktualne zagrożenia wynikające z obecnej polityki rządu” z udziałem posłów PiS-u Krzysztofa Tchórzewskiego i Jerzego Szmita, którzy m.in. reklamowali kandydata PiS-u na prezydenta, Andrzeja Dudę. Jeden ze słuchaczy dzwoniących do audycji powtarzał znaną z RM tezę o żydowskich roszczeniach o wartości 65 mld zł. Poseł Tchórzewski stwierdził, że chodzi o roszczenia, które mają być spłacone po… sprzedaży lasów państwowych: „Inaczej podchodzimy do roszczeń majątkowych. (…) Powiedzieliśmy, że na spłatę tych roszczeń nigdy lasów państwowych nie oddamy i broniliśmy, właśnie przed realizacją przez prezydenta Komorowskiego, jak pan zna, bo to nie jest podane powszechnie w mediach, odnośnie obietnicy prezydenta Komorowskiego ambasadorowi Izraela, potwierdził to zresztą sam ambasador Izraela… przepraszam (…) Stanów Zjednoczonych, że za lasy, które sa obecnie państwowe, i które będa sprzedane, będą oddane reparty… roszczenia za majątek utracony przez Żydów w okresie powojennym Polsce.” O. Drążek nie miał zastrzeżeń ani do wypowiedzi słuchacza, ani posła, podpowiadał mu tylko o którego ambasadora chodzi. [ANTYSEM]

 

Ten plik jest dostępny jako http://www.radiomaryja.pl.eu.org/incydenty.html oraz w wersji angielskiej jako http://www.radiomaryja.pl.eu.org/incidents.html
Kontakt: Rafał Maszkowski <rzm@radiomaryja.pl.eu.org>, http://www.radiomaryja.pl.eu.org/
Wersja: $Id: incydenty.html,v 1.81 2016/09/06 21:46:12 rzm Exp $

$Log: incydenty.html,v $
Revision 1.81 2016/09/06 21:46:12 rzm
literówki

Revision 1.80 2016/03/22 13:20:23 rzm		literówka
Revision 1.79 2016/02/15 10:14:09 rzm		literówka
Revision 1.78 2015/03/11 14:46:06 rzm		poprawki do stycznia 2015 r.
Revision 1.77 2015/01/28 16:32:44 rzm		styczeń 2015, do 28 I
Revision 1.76 2015/01/24 10:09:07 rzm		dodany nagłówek 2015 r.
Revision 1.75 2015/01/24 01:13:45 rzm		do 2015-01-17
Revision 1.74 2015/01/22 16:12:56 rzm		lipiec, zjazd
Revision 1.73 2015/01/09 12:48:05 rzm		uzupełnienia do 30 V (niektóre incydenty na razie pominięte)
Revision 1.72 2014/04/17 15:42:23 rzm		kolejne opisy incydentów
Revision 1.71 2014/04/09 15:52:29 rzm		literówka; upomnienie o. Rydzyka; opracowanie kolejnego zdarzenia - z IV 2013 r.
Revision 1.70 2014/04/07 14:24:16 rzm		małe poprawki
Revision 1.69 2014/03/28 14:34:03 rzm		incydent z 23 III; wpisane daty pozostałych incydentów z 2013 r.
Revision 1.68 2014/03/14 15:11:01 rzm		c.d.: marzec 2013
Revision 1.67 2014/03/13 13:08:03 rzm		c.d. roku 2013: luty/marzec; kompresja komentarzy
Revision 1.66 2014/03/04 16:41:46 rzm		kolejne trzy incydenty z pocz. 2013 r.
Revision 1.65 2014/03/04 13:46:44 rzm		dodane dwa incydenty z 2012 i 2013 r.
Revision 1.64 2014/02/25 16:33:05 rzm		literówka, oznakowanie zdarzeń
Revision 1.63 2014/02/15 21:35:24 rzm		(…) w cytatach; drobne poprawki
Revision 1.62 2014/02/15 21:21:40 rzm		format tagów
Revision 1.61 2014/02/15 20:50:18 rzm		wybrane incydenty z 2013 r. (c.d.n., plan: ok. 30 z 60 obserwowanych, z ponad 100 możliwych); poprawki cudzysłowów; linki do lat
Revision 1.60 2014/02/15 15:15:10 rzm		wreszcie rok 2013, na razie kilka incydentów reprezentatywnych
Revision 1.59 2014/02/11 14:20:14 rzm		20140211-152014
Revision 1.58 2013/01/14 11:35:23 rzm		błąd; align=justify
Revision 1.57 2012/12/14 16:53:26 rzm		uzupełnienie: VII-XI 2012
Revision 1.56 2012/11/15 15:07:54 rzm		literówka
Revision 1.55 2012/08/21 23:09:41 rzm		nadmiarowe słowo
Revision 1.54 2012/08/21 22:57:51 rzm		literówka
Revision 1.53 2012/07/25 11:51:19 rzm		nawiasy do '...', nadmiar spacji
Revision 1.52 2012/07/25 11:37:07 rzm		o kluczu oznakowania
Revision 1.51 2012/07/25 11:29:33 rzm		16 lipca, Braun
Revision 1.50 2012/07/25 11:13:58 rzm		literówka
Revision 1.49 2012/07/25 01:13:09 rzm		miesiące
Revision 1.48 2012/07/25 00:44:35 rzm		*** empty log message ***
Revision 1.47 2012/07/25 00:36:26 rzm		zgrubna aktualizacja do VII 2012; dodanie klasyfikacji
Revision 1.46 2012/07/04 16:10:02 rzm		II 2011 r.
Revision 1.45 2012/07/04 15:29:14 rzm		literówka
Revision 1.44 2011/05/14 22:30:01 rzm		Bortkiewicz - recenzent, nie promotor
Revision 1.43 2011/03/11 11:23:51 rzm		spotkanie rządów - w lutym, nie listopadzie
Revision 1.42 2011/03/10 16:02:02 rzm		brak litery
Revision 1.41 2011/03/10 15:16:16 rzm		poprawki w XII 2010 r.
Revision 1.40 2011/03/10 11:46:14 rzm		uproszczenie zdania we wstępie
Revision 1.39 2011/03/10 11:38:20 rzm		uaktualniony wstęp
Revision 1.38 2011/03/07 23:13:20 rzm		poprawki
Revision 1.37 2011/03/02 22:38:03 rzm		literówki, styl
Revision 1.36 2011/02/25 01:22:55 rzm		literówki
Revision 1.35 2011/02/24 13:40:24 rzm		literówki
Revision 1.34 2011/02/24 12:57:43 rzm		opuszczone słowo
Revision 1.33 2011/02/07 15:12:42 rzm		odmiana Prostyni (dziękuję Michałowi Rukaszowi)
Revision 1.32 2011/02/05 19:54:28 rzm		translation until beg. of Feb 2010; small corrections in Polish version
Revision 1.31 2011/02/04 23:26:24 rzm		zaległości odrobione
Revision 1.30 2011/02/04 21:34:34 rzm		I 2011 r.
Revision 1.29 2011/02/04 20:11:45 rzm		do pocz. XII 2010
Revision 1.28 2011/02/04 19:09:14 rzm		do X 2010 r.
Revision 1.27 2011/02/04 16:52:15 rzm		poprawka HTML
Revision 1.26 2011/02/04 16:50:57 rzm		poprawki
Revision 1.25 2011/02/04 16:44:24 rzm		do VI 2010 r.
Revision 1.24 2011/02/04 15:09:53 rzm		dalej III 2010 r.
Revision 1.23 2011/02/04 11:43:28 rzm		porządki
Revision 1.22 2011/02/04 11:35:51 rzm		koniec II; cudzysłowy
Revision 1.21 2011/02/04 11:29:42 rzm		luty 2010
Revision 1.20 2011/02/04 11:07:20 rzm		wreszcie 2010 r.
Revision 1.19 2011/02/03 20:00:05 rzm		20110203-210001
Revision 1.18 2010/05/02 08:55:43 rzm		literówka
Revision 1.17 2010/03/20 20:00:07 rzm		20100320-210002
Revision 1.15 2010/01/14 15:08:30 rzm		rozwinięcie inicjału
Revision 1.14 2009/12/16 09:33:52 rzm		totals- more precise update
Revision 1.13 2009/12/16 09:29:18 rzm		addition: I count only incidents initiated by the staff or invited guests
Revision 1.12 2009/12/16 09:26:20 rzm		literówka
Revision 1.11 2009/12/16 09:22:32 rzm		totals update
Revision 1.10 2009/12/14 13:18:19 rzm		literówka
Revision 1.9 2009/12/14 13:16:36 rzm		nowe X-XI 2009
Revision 1.8 2009/12/14 13:07:48 rzm		„-–«»”
Revision 1.7 2009/11/17 17:21:54 rzm		URLs
Revision 1.6 2009/11/03 16:47:24 rzm		„" i literówki
Revision 1.5 2009/11/03 16:41:54 rzm		e-mail & WWW
Revision 1.4 2009/11/03 16:00:01 rzm		20091103-170001
Revision 1.3 2009/10/27 17:08:53 rzm		.html, spacje
Revision 1.2 2009/10/27 17:01:45 rzm		HTML w pliku incydenty
Revision 1.1 2009/10/27 14:49:25 rzm		dodane incidents i incydenty